Search:

Список всех рефератов

 1. Charles Dickens (1812-1870)
 2. Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші.
 3. Cукупний архівний фонд
 4. Graham Greene
 5. Harriet Beecher – Stowe
 6. Hippocratic oath
 7. Robert Burns, 1759-1796
 8. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings
 9. The history of medicine in Ukraine
 10. The State Flag of Ukraine
 11. There si no bad weather, there are bad clothes
 12. Thomas Jefferson
 13. Thomas More
 14. Tibetan medicine
 15. Travelling
 16. Triumph of Britney Spears
 17. U.K. Political system
 18. Ukraine
 19. Unidentifield Flying Objects
 20. USA Weather forecast
 21. William Shakespeare
 22. World Museums
 23. Xімія деревини
 24. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу
 25. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття
 26. Авраам Лінкольн
 27. Австрія
 28. Автобіографія, стилі її написання
 29. Адам Міцкевич – світоч польської літератури
 30. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання
 31. Адміністративне право
 32. Адміністративний процес
 33. Адміністративно-правовий режим державного контролю
 34. Аконіт, актинідія, алое
 35. Акредитив
 36. Акт передачі матеріальних цінностей
 37. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець
 38. Актуальність класичного фейлетону, образи та форми
 39. Акушерство як наука
 40. Акціонерне товариство
 41. Акція та її види
 42. Американська школа неокласики
 43. Американський неолібералізм. Монетаризм
 44. Американський романтизм 19 століття у літературі
 45. Амортизація та методи її нарахування
 46. Амудсен Руал - великий відкривач
 47. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого
 48. Аналіз географічних карт
 49. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
 50. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці
 51. Аналіз показників ліквідності підприємства
 52. Аналіз страхового ринку Коломийського району
 53. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання
 54. Аналіз фінансового стану підприємств
 55. Аналіз чутливості
 56. Аналізуюче схрещування
 57. Аналітичні можливості балансу комерційного банку
 58. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта
 59. Арбітражне врегулювання спорів
 60. Аристофан та його творчість
 61. Архімед
 62. Архітектура бойківської церкви
 63. Астрономічна наука і передбачення. Боротьба за науковий світогляд
 64. Астрономія в стародавності
 65. Атестація робочих місць за умовами праці
 66. Атестація робочого місця на підприємстві
 67. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології
 68. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями
 69. Африка – Україна
 70. Багатство української мови
 71. Багатство української мови
 72. Банки та їх роль в економіці
 73. Банківська система Україні в ринковій економіці
 74. Банківський сектор України проблеми і перспективи
 75. Банківські ризики, методи вимірювання
 76. Бедринець, беладонна
 77. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів
 78. Бетховен, життя і творчий шлях
 79. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія
 80. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки
 81. Біографія Артура Конан Дойла
 82. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого
 83. Біологічні ресурси України
 84. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми
 85. Бітники, історія виникнення
 86. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою
 87. Боротьба прогресивних і реакційних сил в Італії в 1945-1948 рр
 88. Британський парламент
 89. Будова рослин
 90. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем
 91. Бузина травяниста та чорна, бузок, буквиця
 92. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)
 93. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі
 94. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем
 95. Бюджетна класифікація України
 96. Бюджетна система України
 97. Бюджетний дефіцит
 98. Бюджетний дефіцит і державний борг
 99. Бюджетний устрій та бюджетна система України
 100. В.І. Вернадський і сучасна екологія
 101. Вади ринкового саморегулювання
 102. Валютні відносини та валютні системи
 103. Валютні операції. Котирування валют
 104. Варшава і Краків – визначні міста Польщі
 105. Василь Симоненко
 106. Василь Симоненко. Життя та творчість
 107. Василь Стус. Життя і творчість
 108. Вексель в платіжному обороті
 109. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні
 110. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами
 111. Великий Новгород
 112. Вернадський В.І. - перший президент Академії наук
 113. Взаємовідносини України та НАТО
 114. Вибір місця для бівуака та харчування в поході
 115. Вибори та їх роль в політичному житті
 116. Вивчення партитури диригентом
 117. Виготовлення виробів з лози
 118. Виготовлення внутрішніх стінових панелей
 119. Видатки бюджету на культурно-просвітницькі установи
 120. Видатний український композитор – М.Скорик
 121. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків
 122. Види народно-ужиткового мистецтва
 123. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні
 124. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом
 125. Види та жанри живопису
 126. Види умовиводів
 127. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою
 128. Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячній системі
 129. Визначення фізичних властивостей і швидкості руху небесних тіл за їхніми спектрами
 130. Визначення ціни зорієнтованої на конкурентів
 131. Винагорода за користування інтелектуальною власністю
 132. Виникнення Афінської держави. Основні риси права
 133. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права
 134. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії
 135. Виникнення класичної політичної економії в Англії
 136. Виникнення класичної політичної економії у Франції
 137. Випробування, дослідження та перевірка геодезичних приладів
 138. Виробництво і розподіл суспільних благ
 139. Виробництво конструкційних матеріалів
 140. Виробнича діяльність підприємницьких структур
 141. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку
 142. Виховання в молодших школярів культури поведінки
 143. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади
 144. Відносини власності
 145. Відносини власності
 146. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір
 147. Відчуття та сенсорна організація особистості
 148. Військова дисципліна
 149. Військова присяга
 150. Військові мости римлян на Україні
 151. Військові мости римлян на Україні
 152. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)
 153. Вільям Шекспір
 154. Вірогідність астрономічних знань
 155. Влада як соціальний феномен
 156. Внутрішні географічні відмінності Росії
 157. внутрішня торгівля
 158. Воловик, волошка, вороняче око, вязіль
 159. Володимир Мономах
 160. Володимир Шухевич – етнограф, публіцист, громадський діяч
 161. Вплив гарнітури шрифту на сприймання тексту
 162. Вплив діяльності людини на довкілля
 163. Вплив діяльності людини на стан біосфери
 164. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини
 165. Вплив природних катастроф
 166. Вплив транспортного фактора на розвиток світового ринку товарів
 167. Врахування психологічного аспекту при встановленні цін на товари
 168. Все про мову ділових паперів
 169. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу
 170. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина
 171. Генезис культури, специфіка культурних знань
 172. Генетичний аспект особистості
 173. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації
 174. Географічне районування України
 175. Герман Гессе
 176. Гіркокаштан, гірчак багатоквітковий та зміїний
 177. Глава держави в зарубіжних країнах
 178. Глобальнi eкологичні проблеми людства
 179. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини
 180. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі
 181. Гобелен в сучасному інтер’єрі
 182. Горицвіт весняний
 183. Господарство в України на рубежі 1980-1990 рр
 184. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)
 185. Господарство США
 186. Господарство України другої половини XIX ст.
 187. Господарство України у 1939-1990 рр.
 188. Готель «Князь Олег»
 189. Грабовський
 190. Граматична форма ділових документів
 191. Гриби
 192. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи
 193. Громадське харчування
 194. Громадянські цінності та політична самосвідомість козаків
 195. Гроші та їх функції
 196. Гроші як економічна цінність філософсько-психологічний аспект
 197. Грошові реформи
 198. Грунти гірських областей України
 199. Гуцульська різьба, екскурс в минуле
 200. Гуцульське народне виховання
 201. Даль Володимир Іванович
 202. Данило Галицький
 203. Дебіторська заборгованість
 204. Демко Многогрішний - козацький полководець
 205. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу
 206. Демографічні проблеми людства
 207. Демонстрація роботи електромагнітного реле постійного струму
 208. Деревій звичайний, дерен справжній, дзвоники скупчені
 209. Деревій цілолйстий
 210. Держава в системі макроекономічного регулювання
 211. Держава та право України
 212. Держава у політичній системі
 213. Державна влада
 214. Державна податкова адміністрація України
 215. Державна полiтика i мiсцеве самоврядування
 216. Державна символіка
 217. Державна фінансова підтримка санації підприємств
 218. Державне кредитування підприємств
 219. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 220. Державне регулювання кредитно-грошової системи
 221. Державне регулювання обслуговування та споживання населення
 222. Державне регулювання розвитку АПК
 223. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі
 224. Державне регулювання соціальних процесів
 225. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
 226. Державний бюджет України
 227. Державний лад Афін
 228. Деякі аспекти взаємодії страхових компаній та служб Асістансу на сучасному етапі
 229. Деякі аспекти свободи слова та інформаційної діяльності в Україні
 230. Джеймс Фенімор Купер – видатний американський письменник
 231. Джек Лондон
 232. Джерела прісної води в Україні
 233. Джордж Бернард Шоу
 234. Джордж Вашингтон
 235. Джордж Еліот – видатна романістка
 236. Динаміка норм банківських резервів в Україні
 237. Диференціал
 238. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)
 239. Дихання
 240. Дихання під час вокалу
 241. Діагностична модель служби управління персоналом
 242. Діапазон комірок. Обчислення в комірках
 243. Дієслово
 244. Дієтотерапія цукрового діабету
 245. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час
 246. Дії при помилках і непередбачених ситуаціях
 247. Дія магнітного поля на рухомий заряд
 248. Дія нормативно-правового акта в часі
 249. Діяльність експонента після закриття виставки (ярмарку)
 250. Діяльність організацій на фінансовому ринку
 251. Діяльність ТОВ, торговий патент
 252. Діяльність уряду Чеської Республіки в напрямку інтеграції до НАТО
 253. Для кого в свiтi живемо
 254. Дмитро Васильович Павличко
 255. Дмитро Васильович Павличко – поет нової доби
 256. Дмитро Чуб (Дмитро Нитченко)
 257. До проблем відносин власності в аграрній сфері України
 258. До теорії дослідів Майкельсона і Троутона-Нобеля
 259. Доба Відродження і мистецтво
 260. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)
 261. Довгі хвилі в економіці
 262. Довгостроковий кредит
 263. Договір комерційної концесії
 264. Договір страхування
 265. Доказ і доведення в судовому процесі
 266. Доповідь
 267. Допомога населенню в козацькій державі
 268. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)
 269. Досвід застосування неокласичних моделей в різних країнах
 270. Досвід і напрямки розвитку страхової освіти
 271. Дослідники автоматичного перекладу...
 272. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту
 273. Доходи бюджету
 274. Доходи в ринковій економіці
 275. Древня Греція і риторика
 276. Другий закон термодинаміки та його значення
 277. Духовна культура епохи просвітництва
 278. Духовні спустошення і трансформації в Українському суспільстві XX ст
 279. Еволюція зір
 280. Екологічна ситуація Новотроїцького району
 281. Екологічне виховання учнів на уроках біології
 282. Екологічне страхування в Україні, Основні шляхи та проблеми його становлення
 283. Екологічний чинник в системі соціальних пріоритетів киян
 284. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки
 285. Екологічні проблеми
 286. Екологічні проблеми людства
 287. Екологічні фактори
 288. Економіка праці й соціально-трудові відносини
 289. Економіко-географічний огляд Коломийського району
 290. Економічна безпека України
 291. Економічна думка античного світу
 292. Економічна думка Росії в період кризи і ліквідації кріпацтва
 293. Економічна думка Середньовіччя
 294. Економічна думка стародавнього Сходу
 295. Економічна концепція П.Ж.Прудона
 296. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні
 297. Економічна природа та значення ПДВ
 298. Економічна робота банків у процесі кредитування
 299. Економічна система, сутність, характеристика, особливості
 300. Економічна ситуація в Україні
 301. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей
 302. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств
 303. Економічна суть ринку праці
 304. Економічна характеристика господарства Тернопільської області
 305. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку
 306. Економічний аналіз
 307. Економічний аналіз діяльності банку
 308. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці
 309. Економічний зміст та форми страхування кредитів
 310. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу
 311. Економічний ринок
 312. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва
 313. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій
 314. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
 315. Економічні основи соціальної політики
 316. Економічні основи та види міжнародної торгівлі
 317. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів
 318. Екосистема поняття, властивості, типи
 319. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень
 320. Електричний струм в напівпровідниках
 321. Електричні машини постійного струму
 322. Електроенергетика України
 323. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі
 324. Електротравмування. Перша допомога при ушкодженні електричним током
 325. Елементи логіки
 326. Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики
 327. Емоції. Природа емоцій
 328. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції
 329. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження
 330. Енергозбереження в сучасній Україні
 331. Епоха Відродження
 332. Епоха Просвітництва та її основні риси
 333. Естетична основа німецького романтизму
 334. Естетичні категорії
 335. Етапи соціологічного дослідження Формування престижу деяких професій
 336. Етикет ділового листування
 337. Етичні аспекти роботи з екологічною інформацією
 338. Етнічний та расовий склад, структура населення
 339. Етнопедагогічні основи Гуцульської школи
 340. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів
 341. Є в коханнi i буднi, i свята
 342. Євген Плужник, власний погляд на навколишнiй свiт
 343. Європейський фондовий ринок у період глобалізації
 344. Євростратегічний план сучасного російського уряду
 345. Єдиний податок, фіксований податок
 346. Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці
 347. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд
 348. Жан-Батист Ламарк
 349. Жан-Батіст Гренуй
 350. Жанри красномовства
 351. Женьшень
 352. Живокіст лікарський, жовтець багатоквітковий
 353. Життєвий і творчий шлях В. Г. Девдюка
 354. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука
 355. Життєвий і творчий шлях Степана Пушика
 356. Життєвий і творчий шлях Тараса Мельничука
 357. Життєвий і творчий шлях Тараса Мельничука
 358. Життєвий шлях Богдана Лепкого
 359. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського
 360. Життя і творчість Григіра Тютюнника
 361. Життя і творчість Л.М.Толстого
 362. Життя Івана Сошенко
 363. Життя та діяльність М. П. Драгоманова
 364. Життя та творчість Антона Павловича Чехова
 365. Життя та творчість Дмитра Павличка
 366. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі
 367. Журнал операцій
 368. Журналізація бухгалтерських документів і проведення. Складання оборотної відомості і балансу
 369. Журналістське слово як засіб передачі внутрішнього стану людини
 370. Забруднення морських вод
 371. Забруднювачі харчових продуктів
 372. Забуті друзі Тараса Шевченко
 373. Завдання оптимізації взаємодії людини і живої природи — стратегія майбутнього
 374. Загальна характеристика Австрії
 375. Загальна характеристика доведення і спростування
 376. Загальна характеристика ЗЕД в Україні
 377. Загальна характеристика Ірландії
 378. Загальна характеристика та структура платіжного баланса
 379. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції
 380. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів
 381. Загальні положення етики бізнесу
 382. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб
 383. Загальні поняття форм і систем заробітної плати
 384. Загальні правила оформлення службових документів
 385. Загальні правила сервірування столів
 386. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей
 387. Загальні характеристики планет. Планета Земля
 388. Загарбання етнічних українських земель Польщею, Молдавією, Угорщиною, Московським царством, Туреччиною та Кримським ханством (14-16 ст.)
 389. Загартування сонцем
 390. Задачі нелінійного програмування
 391. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні
 392. Закон концентрації капіталу, економіко-правові аспекти
 393. Закони Баррі Коммонера
 394. Закони і положення про Ц.О. України
 395. Закони формальної логіки
 396. Законодавча база рекламної діяльності в Україні
 397. Замахи на життя Адольфа Гітлера
 398. Замовлення на купівлю-продаж цінних паперів
 399. Запаско Яким Прохорович
 400. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин
 401. Заробітна плата
 402. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі
 403. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера
 404. Зародження марксистської економічної теорії в 40-50-х рр. ХІХ ст
 405. Зародження партійно-радянської преси України
 406. Зародження писемності в Україні
 407. Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.)
 408. Засоби стимулювання навчальної активності школярів
 409. Застосування комп’ютерного моделювання в курсі вивчення економіки
 410. Застосування позитивного досвіду зовнішньоторгових режимів провідних зарубіжних країн в умовах формування зовнішньоекономічних зв’язків України
 411. Західноукраїнська преса часів Другої світової війни
 412. Збройні сили в період національно-визвольної боротьби 1917-1920р.
 413. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920рр
 414. Зброя
 415. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку
 416. Зброя середніх віків
 417. Зварка вуглецевих конструкційних сталей
 418. Звіт по навчально-виробничій практиці
 419. Звітність організацій і підприємств з питань охорони праці
 420. Здобутки й прорахунки в науці
 421. Зірочник середній. Золототисячник малий
 422. Злочини та покарання за Законами Ману
 423. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН
 424. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати
 425. Зміст і побудова обвинувальної промови
 426. Зміст сімейного виховання
 427. Зміст транспортних умов контракту. Особливості перевезень повітряним транспортом
 428. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства
 429. Зміцнення чеського королівства у XIII столітті
 430. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”
 431. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків
 432. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення
 433. Зовнішня політика України
 434. Зоряне небо
 435. Зразковий статут ТзОВ
 436. Іван Мазепа
 437. Ігри та вправи на розвиток моторики верхніх і нижніх кінцівок
 438. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму
 439. Ідеологічні засади державотворення в Польщі, Чехії і Болгарії в ІХ-ХІ ст
 440. Імена файлів, нумерація сторінок, ОС Windows
 441. Імітаційне моделювання страхової діяльності
 442. Імунна система
 443. Інвалідність та її види
 444. Інваріантність
 445. Інвестиції, їх види і характеристика
 446. Інвестиції, формування, використання, ефектиувність
 447. Інвестиційні ризики та їх оцінка
 448. Індексація та дезінфляція
 449. Індивідуальне й соціальне у масово-інформаційних процесах
 450. Інноваційна стратегія України
 451. Іноземний досвід медичного страхування
 452. Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства
 453. Інституційний аналіз економічного проекту
 454. Інструментальні методи дослідження ШКТ
 455. Інтегральна ефективна діяльність
 456. Інтегральна ефективна діяльність
 457. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
 458. Інтеграція україни в сучасну світогосподарську систему
 459. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)
 460. Інтегровані типи д-р 1-го порядку, розвязаних відносно похідної
 461. Інтерсубєктивна фальсифікація теорії в науковому пізнанні очима К.Поппера
 462. Інтерфейс IDE (Integrated Drive Electronics)
 463. Інтерференція світла
 464. Інтуїція
 465. Інфекції, отруєння. Імунітет
 466. Інфляція в Україні та шляхи її усунення
 467. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям
 468. Інформатика і обчислювальна техніка
 469. Інформаційна безпека в Intranet
 470. Інформаційне забезпечення в процесі управління
 471. Інформаційне та організаційне методичне забезпечення САПР
 472. Інформаційні технології
 473. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення
 474. Інформація та інформатика
 475. Іскровий розряд
 476. Історiя та традицiї зовнiшньополiтичної служби України
 477. Історико-архітектурний огляд Візантії
 478. Історико-етнографічна довідка Прикарпаття
 479. Історична спадщина Гуго Гроція
 480. Історичне значення Донцовського «Вістника»
 481. Історичні передумови виникнення кейнсіанства
 482. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко
 483. Історія виникнення і розвитку банківської справи
 484. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ
 485. Історія виникнення священиків і просвіти у селі Середній Березів
 486. Історія виникнення та віровчення зороастризму
 487. Історія інквізиції
 488. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка
 489. Історія національного олімпійського комітету України та участь українських спортсменів в Олімпійських іграх
 490. Історія пістолетів
 491. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього
 492. Історія розвитку бухгалтерського обліку
 493. Історія розвитку лікувальної фізичної культури
 494. Історія розвитку сестринської справи в Україні
 495. Історія села Чемеринці
 496. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин
 497. Історія української державності
 498. Історія української культури
 499. Історія української літератури 1917-1919 рр.
 500. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброї
 501. Калачики лісові, калина звичайна, калюжниця болотна
 502. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво
 503. Карпатський біосферний заповідник
 504. Картка реєстрації угоди
 505. Категорії естетики
 506. Кейнсіанська теорія та економічна політика
 507. Кембріджська економічна школа. Економічні погляди А.Маршала
 508. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей
 509. Керамічна промисловість
 510. Керівні органи та їх повноваження
 511. Кирилівська церква
 512. Кислоти, основи, властивості, добування, використання
 513. Класифікація графіки
 514. Класифікація грошових реформ
 515. Класифікація за спеціалізацією страховиків
 516. Класифікація надзвичайних ситуацій
 517. Класифікація підприємств та характеристика їх видів
 518. Класифікація юридичних осіб
 519. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.
 520. Клемент Еттлі
 521. Кодекс етичної поведінки маркетологів
 522. Козацька педагогіка - сучасна освіта
 523. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки
 524. Козаччина
 525. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)
 526. Коліївщина
 527. Колісні гальмові механізми
 528. Комерційнi банки в Україні
 529. Комерційні переговори
 530. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови
 531. Конвенціональна реконструкція основоположень висновків у науці
 532. Конкуренція і ринок
 533. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем
 534. Конституційні акти ЗУНР
 535. Конституція - як захист інтересів держави та її громадян
 536. Контроль за використанням і погашенням кредиту
 537. Контрольна робота з екології
 538. Контролювання ефективності рекламного звернення
 539. Концепції футурології
 540. Коран - священна книга мусульман
 541. Корінь, особливості його будови та функцій
 542. Корозія металів
 543. Корпоративні фінанси
 544. Косів - сторінки історії
 545. Космос - Земля - Людина
 546. Країни Балтії
 547. Країни Центральної Азії
 548. Кредитна система Японії
 549. Кримський природний заповідник
 550. Культура та риторика Візантії
 551. Культурний процес за радянської влади
 552. Культурологічна концепція
 553. Куріння та діти: як захистити права дітей
 554. Курсовий проект з виробничого навчання
 555. Леонардо да Вінчі
 556. Липа серцелиста, листовик сколопендровий, лілія біла
 557. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України
 558. Литва
 559. Лідерство і керівництво
 560. Лізинги та їх характеристики
 561. Лінійні, однорідні та неоднорідні різницеві рівняння
 562. Ліс і його екологія
 563. Ліс – наше багатство
 564. Логістика складування
 565. Логістика товарно-матеріальних запасів
 566. Логічна структура понять
 567. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці
 568. Ломбардний (разовий) кредит
 569. Луцький замок - памятка архітектури кінця 13 - поч. 14 ст.
 570. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту
 571. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин
 572. Людина розумна як біологічний вид
 573. Людовік XIV
 574. Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив ТЕС
 575. Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї
 576. Магматичні гірські породи, їх класифікація
 577. Магматичні гірські породи, їх класифікація за способом утворення
 578. Мазепа Іван Степанович
 579. Макроекономіка як наука. Національний продукт
 580. Малий і середгній бізнес, еволюція понять і проблема визначення
 581. Малі планети
 582. Малокаліберна гвинтівка і автомат Калашникова
 583. Марійка Підгірянка
 584. Маркетинг на ринку страхових послуг
 585. Маркетингова цінова політика підприємства
 586. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні
 587. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування
 588. Маси і розміри зір
 589. Масштаби всесвіту, склад і масштаби сонячної системи
 590. Математика - відкриття впродовж століть
 591. Математична школа в політичній економії
 592. Материнка звичайна, мачок жовтий, медунка лікарська
 593. Менделєєв Дмитро Іванович
 594. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки
 595. Менеджмент - наука управління
 596. Мері Кей та її успіхи в бізнесі
 597. Мета та завдання державного регулювання цін
 598. Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види
 599. Методи вирішення трудових конфліктів
 600. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку
 601. Методи державного регулювання економіки
 602. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії
 603. Методи організації виробничих процесів
 604. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку
 605. Методичні основи планування продуктивності праці
 606. Методичні основи стандартизації
 607. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку
 608. Методологія економічного аналізу
 609. Методологія проектного аналізу
 610. Методологія спростування теорій і еволюція знання у К.Поппера
 611. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення
 612. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату
 613. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання
 614. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання
 615. Механізм формування і використання фонду оплати праці в аграрних формуваннях
 616. Механізми захисту та підтримки конкуренції
 617. Мистецтво Відродження
 618. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції
 619. Мистецька цінність Лемківської церкви
 620. Михайло Драй-Хмара. Життєвий і творчий шлях
 621. Михайло Коцюбинський
 622. Мишин-моє рідне село
 623. Міжнародна торгівля
 624. Міжнародне гуманітарне право та журналістика
 625. Міжнародний кодекс маркетингових досліджень
 626. Міжнародні валютно-фінансові операції
 627. Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству
 628. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД
 629. Мій рідний край Тернопіль
 630. Мікатоксикози. Мікробіологія продовольчих товарів
 631. Мікроелементи
 632. Мінеральні ресурси світу та України
 633. Місто над Прутом
 634. Місто Рогатин
 635. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки
 636. Місцеве самоврядування в Україні
 637. Міфологія Стародавньої Греції
 638. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту
 639. Мовна скарбничка
 640. Мода 19-20 століть
 641. Моделі грошових реформ
 642. Моделі поведінки виробників
 643. Модель економічної рівноваги
 644. Модель персонального продажу товарів та послуг
 645. Моє село - Саджавка
 646. Можливості вступу України до СОТ
 647. Можливості прикладної бухгалтерської програми (ПБП)
 648. Молодий Шевченко
 649. Молоко і молочні продукти
 650. Мольєр
 651. Моніторинг навколишнього середовища
 652. Монополія, сутність та причини виникнення
 653. Мотивація і оплата праці на п-ві
 654. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші
 655. Мотивування та стимулювання персоналу
 656. Мркантелізм
 657. Музеї Львова
 658. Музей писанки в Коломиї
 659. Музика
 660. Музичний фольклор Тернопільщини
 661. М’язи як частина опорно-рухової системи
 662. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця
 663. Назва України у стародавніх географів
 664. Найпродуктивніші суфікси
 665. Напрями виховання та їх загальна характеристика
 666. Нарахування амортизації на підприємстві
 667. Нарбут - український художник-графік
 668. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи
 669. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом
 670. Настурція лікарська, незабудка польова, нетреба звичайна
 671. Науковий та життєвий шлях М. І. Вавілова
 672. Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів
 673. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація
 674. Національна система електронних платежів
 675. Національний банк Польщі
 676. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва
 677. Національний доход. Закон обігу грошей
 678. Національні особливості ділового спілкування
 679. Небезпеки природного та техногенного характеру
 680. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією
 681. Негативний вплив нафти та нафтопродуктів
 682. Незалежність центральних банків
 683. Неоінституціоналізм
 684. Неокейнсіанські теорії економічного зростання
 685. Неокласична модель інвестицій і q Тобіна
 686. Німецька класична філософія
 687. Нормативна характеристика БО
 688. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку
 689. Нормативні документи з БЖД
 690. Норми і нормативи праці
 691. Норми права та законодавче забезпечення рекламної діяльності за кордоном
 692. Норми сучасної української мови у спілкуванні
 693. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права
 694. Нормування праці
 695. О слово рідне! України слово!
 696. О, щасливчик!
 697. Обгрунтування виробничої програми
 698. Обгрунтування кваліфікації злочину. Характеристика особи підсудного прокурором
 699. Облік валових витрат і валових доходів
 700. Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах
 701. Облік готової продукції
 702. Облік готової продукції та її реалізації
 703. Облік грошових засобів
 704. Облік грошових засобів
 705. Облік дебіторської заборгованості
 706. Облік зобов’язань
 707. Облік і аудит витрат на виробництво продукції
 708. Облік інших матеріальних цінностей
 709. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів
 710. Облік підзвітних сум
 711. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі
 712. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств
 713. Облік товаро-матеріальних цінностей
 714. Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів
 715. Обмеження та узагальнення понять
 716. Оборонні храми Поділля
 717. Оборотні кошти
 718. Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word
 719. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини
 720. Об’єднання суб’єктів підприємництва
 721. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок
 722. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини
 723. Ожина сиза, олеандр звичайний, оман високий
 724. Окремі представники злаків і городини в українських міфах та легендах
 725. Олександр Олександрович Блок
 726. Олігополія в Україні
 727. Оноре де Бальзак і Україна
 728. Оперативне управління виробництвом
 729. Операції з дорожніми чеками в сучасній банківській практиці
 730. Операційні системи. Файлова система
 731. Оплата праці
 732. Оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях у мирний воєнний час
 733. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи
 734. Опоряджувальні роботи в будівництві
 735. Органи зору і слуху
 736. Органи спеціального державного управління в галузі екології
 737. Організаційні форми виховної роботи
 738. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності
 739. Організація
 740. Організація виробничих процесів в часі
 741. Організація енергетичного господарства
 742. Організація ефективного персонального продажу
 743. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору
 744. Організація праці менеджера
 745. Організація роботи аудитора
 746. Організація роботи з документами
 747. Організація транспортного і складського господарства
 748. Організація участі підприємства у виставках та ярмарках
 749. Оренда майна державних підприємств в Україні
 750. Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій
 751. Орнамент Буковини. Загальні відомості. Елементи орнаменту буковинського килима
 752. Основи військової топографії та туризму
 753. Основи деонтологічної поведінки медичної сестри
 754. Основи кадрового менеджменту
 755. Основи організації бухгалтерського обліку
 756. Основи права
 757. Основи створення та виготовлення рекламного звернення
 758. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях
 759. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України
 760. Основні дидактичні системи
 761. Основні етапи історії логіки
 762. Основні засади німецького романтизму
 763. Основні засади техніки ефірного мовлення
 764. Основні засоби підприємства
 765. Основні моменти протоколу
 766. Основні ознаки офіційно-ділового стилю
 767. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів
 768. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму
 769. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури
 770. Основні теорії виникнення теорії держави і права
 771. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання
 772. Особистість у системі соціальних зв`язків
 773. Особливості алгоритмів роботи вірусів
 774. Особливості вивчення іноземної мови в умовах двоязиччя
 775. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби
 776. Особливості господарського комплексу України
 777. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)
 778. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї
 779. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах
 780. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин
 781. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій
 782. Особливості міжнародної торгівлі послугами
 783. Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій
 784. Особливості проведення особистих опитувань
 785. Особливості психічного стану дітей дошкільного віку і підлітків під час хвороби, поведінка медичного працівника з ними
 786. Особливості реклами на місці продажу послуг
 787. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)
 788. Особливості формування підприємницької культури учнів молодших класів
 789. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів
 790. Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні роботи
 791. Остроградський Михайло Васильйович
 792. Отруєння пестицидами і агрохімікатами
 793. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції
 794. Охорона видового різноманіття організмів
 795. Охорона водного середовища
 796. Охорона грунтів
 797. Охорона і збереження природи всього живого на землі
 798. Охорона природи
 799. Охорона рослин народами світу
 800. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури
 801. Охорона флори і фауни заповідна справа
 802. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини
 803. Паблік рилейшнз в органах влади
 804. Пакет завдань з курсу ОЕТ
 805. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки
 806. ПДВ в системі непрямого оподаткування
 807. Пенсійні вклади та їх сучасна специфіка
 808. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція
 809. Передачі в автомобілях
 810. Передумови формування глобальної екологічної кризи
 811. Переказний вексель
 812. Перестріч гайовий, перстач білий, перстач гусячий
 813. Період мирного розвитку революційного процесу в Україні
 814. Персонал п-ва і продуктивність праці
 815. Персональний продаж послуг. Загальні відомості
 816. Перу. Економічна і географічна характеристика
 817. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України
 818. Петро Сагайдачний – українець з доби Відродження
 819. Письменники області
 820. Питання персоналу на підприємстві
 821. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства
 822. Підготовка населення по захисту від зброї масового ураження
 823. Підготовка судової промови
 824. Підприємництво
 825. Підприємництво і підприємство
 826. Підприємництво як сучасна форма господарювання
 827. Підприємницька діяльність субєктів господарювання
 828. Підприємницька діяльність та поведінка виробника
 829. Підприємство як соціальна організація
 830. Підприємство як суб’єкт господарювання
 831. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин
 832. Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі
 833. Пісня про Пістинь
 834. План матеріально-технічного забезпечення
 835. План рахунків бух.обліку активів...
 836. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)
 837. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)
 838. Планування заходів стимулювання продажу товарів
 839. Планування рекламної діяльності торгового підприємства
 840. Планування рекламної кампанії
 841. Планування сім’ї
 842. Планування соціально-економічного розвитку країни
 843. Плата (податок) за землю
 844. Плата за природні ресурси
 845. Племенні об’єднання на Україні
 846. Плодово-ягідні рослини, їх походження та використання
 847. Побудова гіпотези та стан її розвитку. Роль гіпотези у пізнанні
 848. Повідомлення про погашення заборгованості
 849. Повне товариство
 850. Погляди П.Буагільбера як теоретичне відображення формування у Франції системи товарного господарства
 851. Податкова політика у регулюванні економічного зростання
 852. Податкова система
 853. Податкова система, її функції та сучасні проблеми
 854. Податкове планування на підприємстві
 855. Податок на додану вартість
 856. Податок на прибуток
 857. Поділ поняття
 858. Поділ праці
 859. Поема Івана Франка “Мойсей”
 860. Поет-лірик Олександр Олесь
 861. Пожежа
 862. Політика та мораль
 863. Політична економія у Франції
 864. Політична система і державний устрій Болгарії
 865. Політичний курс Директорії
 866. Політичний маркетинг
 867. Політичні доктрини античності
 868. Політичні еліти і політичне лідерство
 869. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка
 870. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради
 871. Польський романтизм 19 століття в літературі
 872. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності
 873. Поняття aудиту та його сутність
 874. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави
 875. Поняття і види ефективності
 876. Поняття і завдання діловодства
 877. Поняття і значення основних принципів трудового права
 878. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності
 879. Поняття і структура правосвідомості
 880. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції
 881. Поняття про біологію
 882. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів
 883. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя
 884. Поняття релігії
 885. Поняття ринку праці, його елементи і функції
 886. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права
 887. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції
 888. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності
 889. Поняття та види робочого часу
 890. Поняття тлумачення норм права
 891. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період
 892. Поняття цивільного правовідношення
 893. Поняття циклічності екон.розвитку та її причини. Екон.цикл
 894. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку
 895. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги
 896. Попит на гроші
 897. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового
 898. Порівняння функцій та їх застосування
 899. Порушення етики у процесі журналістського розслідування
 900. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності
 901. Порядок створення кооперативу
 902. Посадова інструкція маркетолога
 903. Посткейнсіанські теорії економічного зростання
 904. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості
 905. Похідні цінні папери
 906. Походження всесвіту
 907. Походження і значення слова “Русь”
 908. Походження і розвиток украінської мови
 909. Походження назви “Русь” і “Україна”
 910. Походження та суть кредиту
 911. Початки барокової асиміляції української публіцистики
 912. Пошук і дослідження неземних форм життя. Планетарний карантин, необхідні при цьому заходи
 913. ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів
 914. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка
 915. Правила забору крові на ВІЛ-інфекцію
 916. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв
 917. Правила реклами, орієнтованої на дітей
 918. Право працівника на оплату праці та його захист
 919. Правова охорона та роль внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища
 920. Правове регулювання вексельного обігу в Україні
 921. Правове регулювання окремих видів господарських договорів
 922. Правові основи підприємницької діяльності
 923. Правові питання організації виробничого навчання
 924. Правові проблеми аграрної реформи в Україні
 925. Правові системи сучасності
 926. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка
 927. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях
 928. Практичне значення економічної теорії
 929. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень
 930. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”
 931. Предмет і значення дисципліни “Основи екології” Наукові основи раціонального природокористування. Заказники і заповідники та їх роль у збереженні фаун
 932. Предмет і методологічні основи психології управління
 933. Предмет та методологія теорії держави і права
 934. Предмет, методи і завдання економічної статистики
 935. Предмет, методи і функції макроекономіки
 936. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система
 937. Преміювання працівників
 938. Преса Західної України
 939. Прибуток і затрати комерційного банку
 940. Приготування бульйонів
 941. Приготування заправних перших страв
 942. Прикладне програмне забезпечення
 943. Принципи ревізії та її види
 944. Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм
 945. Природа грошей
 946. Природа інноваційних процесів
 947. Природа маркетингу
 948. Природа — наша мати, треба її оберігати
 949. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту
 950. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка
 951. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.
 952. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр
 953. Причини розпаду Югославії та загострення ситуації на Балканах
 954. Проблема реконструкції наукового знання
 955. Проблема субстанції
 956. Проблема субстанції в філософії XVII ст
 957. Проблема терроризму у пострадянському просторі
 958. Проблеми довкілля
 959. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності
 960. Проблеми розвитку теоретичного знання
 961. Проблеми сільського господарства України
 962. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі
 963. Проведення фестивалю “Повір у себе”
 964. Провідні ринки облігацій
 965. Програма демонополізації економіки та розвитку конкуренції в Україні
 966. Програми архіватори WinZip, WinRar
 967. Програми сприяння зайнятості
 968. Продуктивність праці та аналіз техніко-економічних показників ЗАТ „Прикарпаття”
 969. Проектування системи управління інформаційними підсистемами
 970. Проза Андрія Чайковського
 971. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток
 972. Промисловість м.Гнівані
 973. Промисловість України в пореформений період
 974. Просторове розміщення виробничого процесу
 975. Протокол SSL
 976. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ
 977. Професійна ідеологія соціального працівника
 978. Професійне та народне мистецтво
 979. Прут та рослини Івано-Франківської області
 980. Психоаналіз і неофрейдизм
 981. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу
 982. Публіцистична сміхотерапія на сторінках українських таборових часописів
 983. Радіація і життєдіяльність людини
 984. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.
 985. Раковецький замок XIV-XVII століть
 986. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси
 987. Регулювання валютних курсів
 988. Регулювання міжнародної економічної діяльності
 989. Регуляція та часовий перебіг травматичного запалення скелетного м’язу
 990. Редагування формул у WORD
 991. Реєстр до договору поданих до інкасування векселів
 992. Режим консульства у Франкції
 993. Рейтингові методики наукових досліджень у сфері радіо й телебачення США
 994. Реквізити ділових паперів
 995. Реклама через засоби масової інформації, ефективність і мінуси
 996. Рекламне дослідження ринку
 997. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії
 998. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)
 999. Рецепція римського права в Україні
 1000. Речове право
 1001. Риба і рибні продукти
 1002. Рим та Карфаген
 1003. Ринкова пропозиція та її еластичність
 1004. Ринок програмного забезпечення
 1005. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва
 1006. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення
 1007. Різновиди цін для виробника
 1008. Різновиди цін залежно від впливу держави на їх визначення
 1009. Різноманітність природи України
 1010. Робота з економетрії
 1011. Робота над словом у хорі
 1012. Робоче місце секретаря-референта, вплив робочих умов на його роботу та здоровя
 1013. Робочі документи аудитора
 1014. Родіола рожева, родовик лікарський, розрив - трава дрібноквіткова
 1015. Розважальна функція преси
 1016. Розвиток брендів в Україні
 1017. Розвиток екологічної журналістики
 1018. Розвиток інтернет-журналістики в україні
 1019. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка
 1020. Розвиток клітинної теорії
 1021. Розвиток когнітивної сфери підлітка
 1022. Розвиток логічного мислення на уроках математики
 1023. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту
 1024. Розвиток науки,культури,освіти Житомирщини 60-80років
 1025. Розвиток пізнавальних здібностей та інтересів учнів у процесі вивчення географії
 1026. Розвиток політекономії в Україні
 1027. Розвиток політичної науки у Новий час
 1028. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії
 1029. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)
 1030. Розвиток творчої особистості
 1031. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави
 1032. Розвиток української державності
 1033. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку
 1034. Розвиток української мови в українській діаспорі
 1035. Розвиток християнства до розколу 1054 року
 1036. Розв’язання задач на застосування векторів
 1037. Роздрібна торговельна мережа
 1038. Розклад вектора на складові на площині і в просторі. Декартові система координат
 1039. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 1040. Розміщення продуктивних сил Чернівецької області
 1041. Розрахункові документи в банківських установах
 1042. Розробка ефективного рекламного звернення
 1043. Розробка концепції маркетингу фірми
 1044. Розробка технологічного процесі вторинної механічної обробки заготовок з масивної деревини
 1045. Роль і місце досліджень в системі маркетингу
 1046. Роль керівника як коуча
 1047. Роль маркетингу в ринковій економіці. Закон попиту та пропозиції ринкового механізму
 1048. Роль руханково-спортивного товариства “Луг” у формуванні національної свідомості молоді с.Бонарівка Жешувського воєводства Польщі
 1049. Роль учителя в підготовці до кооперативного навчання
 1050. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі
 1051. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації
 1052. Роман Іваничук
 1053. Роман Олеся Гончара “Собор”
 1054. Романо-германська правова система
 1055. Романов О.П.
 1056. Роменська фортеця XVII - XVIII століть
 1057. Рослинність у світовій міфології, світова космогонія і рослинність, астрологія і рослини
 1058. РПС Японії
 1059. Румунія та Югославія під час ІІ світової війни і після неї
 1060. С.П.Людкевич
 1061. Саджавка - історія рідного села
 1062. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза
 1063. Світова економіка
 1064. Світовий досвід антимонопольного законодавства
 1065. Світовий досвід антимонопольного законодавства
 1066. Світовий ринок послуг
 1067. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри
 1068. Святослав Гординський
 1069. Сегментація ринку
 1070. Село Добротів
 1071. Село моє, для мене ти єдине
 1072. Середовище існування МЕВ
 1073. Середовище передачi в локальних мережах
 1074. Сидір Воробкевич
 1075. Символіка імен персонажів повісті “Над прірвою у житі” Джерома Девіда Селінджера
 1076. Синтаксис тексту
 1077. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям
 1078. Система нетарифного регулювання
 1079. Система основних прав і свобод людини і громадянина
 1080. Система трудового права і система трудового законодавства
 1081. Система управління бази даних
 1082. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір
 1083. Системи лінійних диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами. Поняття про стійкість розв’язків
 1084. Ситуація з комерційними банками в Україні
 1085. Сікорський І.І. - український авіаконструктор
 1086. Сільське господарство України
 1087. Сім чудес світу
 1088. Сімейне право України. Усиновлення
 1089. Сімейні відносини
 1090. Скарбниця людського духу
 1091. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування
 1092. Склад і масштаби сонячної системи
 1093. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства
 1094. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів
 1095. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві
 1096. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко
 1097. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів
 1098. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення
 1099. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця
 1100. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда
 1101. Соціально трудові відносини
 1102. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
 1103. Соціально-політичне середовище життєдіяльності
 1104. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки
 1105. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера
 1106. Соціологія девіантної поведінки
 1107. Спекулятивні стратегії на біржі
 1108. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві
 1109. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення
 1110. Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних ланцюгах
 1111. Споживання, заощадження та інвестиції
 1112. Способи одержання інформації, співпраця з науковцями
 1113. Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби
 1114. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку
 1115. Ставлення населення до реклами на телебаченні та її ефективність (програма соціологічного дослідження)
 1116. Стан економіки України в другій половині 80-х років
 1117. Стан та оцінка загроз в екологічній сфері
 1118. Стародавньосхідні деспотизми
 1119. Статистика населення
 1120. Статистика розрахунки
 1121. Статистика чисельності, складу та руху населення
 1122. Стихійне лихо, метеорологічного походження
 1123. Сторони трудового договору
 1124. Стоунхендж
 1125. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів
 1126. Стратегічний маркетинг
 1127. Стратегія діяльності підприємства
 1128. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту
 1129. Стратегія підприємств
 1130. Стратегія планування ринкової діяльності підприємств
 1131. Стратегія розвитку підприємства
 1132. Стратегія страхової компанії
 1133. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„
 1134. Страхування виробничих ризиків
 1135. Страхування ЗЕО
 1136. Строї відділення
 1137. Структура і склад по САПР
 1138. Структура і фізіологія нервової системи
 1139. Структура курсу БЖД
 1140. Структура та інфраструктура ринку
 1141. Структура тексту як чинник комунікації
 1142. Субєкти адміністративного права
 1143. Сукупний попит і сукупна пропозиція
 1144. Суспільство і природа
 1145. Сутність грошей як суспільного феномену
 1146. Сутність і завдання організації праці
 1147. Сутність і функції страхування
 1148. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством
 1149. Сутність регіональної політики
 1150. Сутність реклами та еволюція її розвитку
 1151. Сутність селянського господарства
 1152. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності
 1153. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя
 1154. Сутність та форми прояву МЕВ
 1155. Сутність фінансів
 1156. Суть аксіоматичного методу
 1157. Суть і структура грошового обороту
 1158. Суть поняття виробництва, його складові
 1159. Суть та ознаки досконалої конкуренції
 1160. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці
 1161. Сухомлинський про роботу над словом
 1162. Сучасна рецензія, як жанр
 1163. Сучасне вивчення природи
 1164. Сучасне природознавство. Нові підходи до розгляду справ
 1165. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України
 1166. Сучасні американсько-українські відносини
 1167. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист
 1168. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони
 1169. Сучасні міжнародні кредитні відносини
 1170. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях
 1171. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин
 1172. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах
 1173. Сценарій дня Перемоги
 1174. Сценарій новорічного свята
 1175. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни
 1176. США у 60-70-х рр
 1177. Т. Шевченко в зарубіжній літературі
 1178. Т.Г.Шевченко - художник
 1179. Т.Г.Шевченко – солдат
 1180. Тарас Мельничук
 1181. Твір з укр.мови та літератури
 1182. Творення слів
 1183. Твори письменників XIX—початку XX ст
 1184. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука
 1185. Творчість Леонардо да Вінчі
 1186. Текст як модель комунікативного акту
 1187. Телеграма
 1188. Теоретичні основи мотивації
 1189. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса
 1190. Теорії походження життя
 1191. Теорії походження релігії
 1192. Теорія імовірностей та математична статистика
 1193. Теорія культури як наука
 1194. Теорія масової комунікації
 1195. Теорія металів Друде
 1196. Теорія трансформації капіталу. Неоінституціоналізм
 1197. Теплові двигуни
 1198. Теплові машини
 1199. Термодинаміка
 1200. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним
 1201. Тетрациклін
 1202. Техніка безпеки при ремонті телевізора
 1203. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання
 1204. Технічне обслуговування заднього моста
 1205. Технічні характеристики програми
 1206. Технологія виробництва. Бесквітне тісто
 1207. Тимошенко С.П. - вчений у галузі механіки
 1208. Тип членистоногі загальна характеристика виду
 1209. Типи алгоритмів
 1210. Типи несумісності
 1211. Типи паперів і знищувачі паперів
 1212. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів
 1213. Тихий океан
 1214. Тканання гобелену
 1215. Ткацтво в Україні
 1216. Товарне та натуральне виробництво
 1217. Товарні і фондові біржі
 1218. Томас Гоббс
 1219. Торговельні відносини за феодалізму
 1220. Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН
 1221. Традиції українського народу
 1222. Традиційні громадські спільності
 1223. Транзистори
 1224. Транзитивне суспільство як виклик сучасності
 1225. Транснаціональні банки
 1226. Транспортне переміщення товарів та пасажирів
 1227. Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства
 1228. Тригонометричні функції
 1229. Трипільська культура
 1230. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку
 1231. Трудове право
 1232. Трудове самовизначення студентської молоді в умовах нової соціальної перспективи
 1233. Трудові колективи та їх правовий статус
 1234. Туптало Данило - церковний і культурний діяч
 1235. Туреччина
 1236. Туризм як форма природокористування
 1237. Туризм – як форма природокористування
 1238. У рідній державі – ЗУНР
 1239. Увага людини. Загальні поняття
 1240. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти
 1241. Укр.вишивка. Рушники
 1242. Україна і світ на межі ХIХ— XX століть, особливості господарського життя
 1243. Україна на світовому ринку озброєнь
 1244. Україна очима Заходу у ХІ-XVIII ст
 1245. Україна у міжнародних відносинах
 1246. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки
 1247. Українська демонологія
 1248. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка
 1249. Українська діаспора
 1250. Українська культура в міжнародних відносинах
 1251. Українська культура доби національного відродження
 1252. Українська мова за професійною ознакою
 1253. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст
 1254. Українська мова – наш скарб
 1255. Українська мова, її походження, вивчення і захист
 1256. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст
 1257. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст
 1258. Українська преса про національні святині
 1259. Українське термінознавство – здобутки і втрати
 1260. Український народ, походження, формування етнічних груп
 1261. Українські вчені
 1262. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)
 1263. Українські землі у ХІХ столітті
 1264. Українські обереги, традиції і сучасність
 1265. Українці на Далекому Сході
 1266. Українці наддніпрянщини в лавах УПА
 1267. Ультразвук і інфразвук
 1268. Умови здійснення підприємництва
 1269. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів
 1270. УПА в роки Великої Вітчизняної війни
 1271. УПА у період з 1939 до 1956рр.
 1272. Управління
 1273. Управління агрострахуванням в Україні
 1274. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві
 1275. Управління конфліктами в організації
 1276. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку
 1277. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу
 1278. Уроджені пороки розвитку на прикладі ущелин губи і піднебіння
 1279. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова
 1280. Установчий договір про створення асоціації
 1281. Установчі документи підприємства
 1282. Утворення та розвиток Єгипетської держави
 1283. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки
 1284. Фази суспільного виробництва
 1285. Фашизм
 1286. Феномен України (з точки зору процесу словотворення)
 1287. Феномен Фалунь Дафа
 1288. Фізика середньовіччя
 1289. Фізико-географічний огляд Азії
 1290. Фізична культура на Запорізькій Cічі
 1291. Фізична культура після пологів
 1292. Фізичне вдосконалення людини
 1293. Філософія Нового часу
 1294. Філософія, погляди Демокріта, Сократа
 1295. Філософський зміст проблеми буття
 1296. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління
 1297. Фінансова система держави
 1298. Фінансова система Японії
 1299. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів
 1300. Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем
 1301. Фінансовий механізм
 1302. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
 1303. Фінансові ресурси підприємств
 1304. Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel
 1305. Фінансово-кредитні і нематеріальні ресурси п-ва
 1306. Фінансування освіти в Україні
 1307. Фінансування та кредитування ЗЕД підприємства
 1308. Фінансування та кредитування ЗЕД підприємства
 1309. Фіскальна політика
 1310. Фіскальна політика в Україні
 1311. Фіскальна політика української держави
 1312. Фіскальна політки держави (Бюджетно-податкова політика)
 1313. Форми бухгалтерського обліку
 1314. Форми державного правління
 1315. Форми проведення перестраховувальних операцій
 1316. Форми творчого синтезу
 1317. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів
 1318. Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи
 1319. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи
 1320. Формування образного мислення, творчої уяви, розвитку інтелекту та логічного мислення
 1321. Формування опозиції в Польській робітничій партії (1945)
 1322. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20-30-х рр. ХХ ст
 1323. Формула Ньютона – Лейбніца
 1324. Фортифікаційні ідеї Альбрехта Дюрера втілення в Україні
 1325. Франц Шуберт. Біографія
 1326. Франц Шуберт. Життєвий і творчий шлях
 1327. Французький класичний реалізм в літературі
 1328. Французький письменник — Марсель Пруст
 1329. Франчайзинг
 1330. Фрейдизм і неофрейдизм
 1331. Фрідріх Шіллера
 1332. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали
 1333. Функції грошей
 1334. Функції і принципи Конституції України
 1335. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону
 1336. Функції ринку та форми їх реалізації
 1337. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни
 1338. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства
 1339. Характеристика криміналізації кредитно-фінансової системи України
 1340. Характеристика Надвірнянського переробного заводу
 1341. Характеристика основних функцій нормування праці
 1342. Характеристика транспортно-технологічних схем
 1343. Харків кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття у спогадах мандрівників і мемуарах
 1344. Харчова промисловість України, проблеми і перспективи спирто-горілчаної галузі
 1345. Харчові добавки
 1346. Харчові добавки (вітамін С)
 1347. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів
 1348. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних
 1349. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся
 1350. Хімія в народному господарстві
 1351. Хімія і екологія
 1352. Холодильники і морозильні камери
 1353. Холодильні уксановки на залізничному транспорті
 1354. Хоровий ансамбль
 1355. Хоровий спів
 1356. Хоровий твір “На човні”
 1357. Християнство в соціосинергетичному контексті
 1358. Християнські мотиви у світовій літературі
 1359. Христос воскрес – торжествує життя
 1360. Художні особливості естрадного мистецтва
 1361. Художні промисли України
 1362. Художній розпис тканин
 1363. Художня культура Київської Русі
 1364. Художня культура періоду Реформації
 1365. Центральний банк і монетарна політика
 1366. Церкви Києва
 1367. Церковне християнство
 1368. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка
 1369. Цінність філософії для особи і суспільства
 1370. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу
 1371. Ціноутворення на промислові товари
 1372. ЦРУ - як особлива спецслужба США
 1373. Час і календар
 1374. Чернецтво. Історія виникнення і поширення
 1375. Честь i безчестя персонажiв комедiї Iвана Карпенка-Карого Хазяїн
 1376. Чи може бути в Україні якісна безплатна освіта
 1377. Чинники економічного зростання
 1378. Чинники,що визначають параметри попиту на гроші
 1379. Числівник (Numeral)
 1380. Числові послідовності
 1381. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності
 1382. Чому бувають змлетруси
 1383. Чому головний герой новели Василя Стефаника Новина викликає суперечливе ставлення до себе
 1384. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України
 1385. Чорнобильський біосферний заповідник
 1386. Чубинський П.П. - етнограф, фольклорист, поет
 1387. Швестиційна політика страховика
 1388. Шипшина голчаста, грицики
 1389. Шлях до соціальної роботи
 1390. Шляхи вдосконалення змісту та організації підготовки фахівців з страхування
 1391. Шляхи зниження собіварстості
 1392. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів
 1393. Шляхи підвищення ефективності праці керівника
 1394. Шляхи реалізації творчого потенціалу мистецтва писанкарства на уроках трудового навчання в початковій школі
 1395. Шолом-Алейхем
 1396. Шпори з естетики
 1397. Щеплення рослин та його біологічне значення. Основні засоби щеплення рослин
 1398. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії
 1399. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери
 1400. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді
 1401. Ю.А.Корчак-Чепуркiвський - статист
 1402. Юрій Васильович Кондратюк
 1403. Юрій Васильович Кондратюк
 1404. Яворницький Д.І. - історик, археолог, етнограф, письменник
 1405. Як Біблія прийшла в Україну
 1406. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?
 1407. Який ми слiд лишимо на землi
 1408. Які і кого захищатиме загальнообов`язкове державне соціальне страхування
 1409. Якість і конкурентоспроможність продукції
 1410. Ярослав Івашкевич