Search:

Список всех рефератов

 1. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей
 2. 2. Поняття відеосистеми ПК. Призначення та склад
 3. A scientist of genius
 4. Agatha Christie
 5. American Federalism in 1990s
 6. Atticus Finch
 7. Biography of George Gordon Byron
 8. Canada
 9. Charles Dickens (1812-1870)
 10. Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші.
 11. Documents de vente
 12. Excel
 13. Graham Greene (1904-1991)
 14. Harriet Beecher – Stowe
 15. Herbert George Wells
 16. Hippocrates — the Father of Medicine
 17. Hippocratic oath
 18. James Fenimore Cooper
 19. Kolomia
 20. Robert Burns, 1759-1796
 21. Stephen Crane
 22. The history of medicine in Ukraine
 23. Theory of metal passivation
 24. Tibetan medicine
 25. Traditions and holidays of Great Britian
 26. Travelling
 27. Treasure Hunt
 28. Triumph of Britney Spears
 29. TV in my life
 30. U.K. Political system
 31. Ukraine
 32. Unidentifield Flying Objects
 33. United Nations
 34. US Congress
 35. US Style and design (20th century) - Pop Art, Commercial Photography
 36. USA Weather forecast
 37. Vitamine
 38. Wales
 39. Washington
 40. Washington DC
 41. Welcome to the world of tales
 42. Westminster Abbey
 43. Wie schreibt man einen brief
 44. William Shakespeare
 45. With an overview of the twentieth century” George S.N. Luckyj
 46. XIX сторіччя в історії світової культури
 47. Xімія деревини
 48. Xімія і технологія органічних речовин
 49. Young problems
 50. Your pastime and hobby
 51. А.П.Чехов і його твори “Палата №6”, “Іонич”
 52. А.С. Пушкін, «Цигани»
 53. А.Сміт - як науковець-економіст
 54. Аборт і його наслідки
 55. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу
 56. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття
 57. Аварії на АЕС
 58. Авраам Лінкольн
 59. Авран лікарський, агрус, аїр
 60. Австралійський Союз. Економіко-географічна х-ка
 61. Австрійська музична культура ХІХ століття
 62. Австрійська школа граничної корисності
 63. Австрія
 64. Австромарксизм
 65. Автобіографія, стилі її написання
 66. Автоматизація виробництва та реалізації продукції
 67. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії
 68. Агробактеріальна трансформація ячменю
 69. Адам Міцкевич
 70. Адам Міцкевич
 71. Адам Міцкевич – світоч польської літератури
 72. Адміністративне право
 73. Адміністративний процес
 74. Адміністративні правопорушення
 75. Адміністративно правові норми
 76. Адміністративно-правовий режим державного контролю
 77. Азимутальна картографічна проекція, її побудова і використання
 78. Айва довгаста, айлант, айстра, аконіт
 79. Академік М.І.Вавілов
 80. Академічна риторика
 81. Аконіт, актинідія, алое
 82. Акредитив
 83. Акт до Порядку погашення заборгованості
 84. Акт передачі матеріальних цінностей
 85. Акт по боржниках-векселодавцях
 86. Акти конституційного значення. ЗУНР
 87. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець
 88. Активні операції комерційних банків
 89. Актуальність брендингу в економіці України
 90. Актуальність класичного фейлетону, образи та форми
 91. Алотропія та її значення
 92. Альберт Камю
 93. Америка Південна. Опис материка
 94. Американський неолібералізм. Монетаризм
 95. Амортизація основних засобів
 96. Амортизація та методи її нарахування
 97. Амудсен Руал - великий відкривач
 98. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого
 99. Аналіз беззбитковості проекту
 100. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища
 101. Аналіз географічних карт
 102. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
 103. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
 104. Аналіз затрат на виробництво
 105. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”
 106. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку
 107. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств
 108. Аналіз місцевого бюджету
 109. Аналіз оборотних коштів на підприємстві
 110. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика
 111. Аналіз прибутку підприємств в умовах перехідної економіки
 112. Аналіз рентебельності за методом моделі Du Pont
 113. Аналіз страхового ринку Коломийського району
 114. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання
 115. Аналіз та прогнозування японської господарської системи
 116. Аналіз фінансового стану підприємств
 117. Аналіз чутливості
 118. Аналізуюче схрещування
 119. Аналітичні можливості балансу комерційного банку
 120. Анатолій Дімаров
 121. Англійський класичний реалізм в літературі
 122. Андрей Шептицький - глава Української Церкві Митрополит Галицький, Архиєпископ Львівський
 123. Андріївська церква в Києві
 124. Андрій Чайковський
 125. Андрій Чайковський
 126. Андрій Шевченко
 127. Аніс звичайний, арніка, артишок посівний
 128. Ансамблеве музикування - одна із складових комплексного розвитку учня - піаніста
 129. Антивірусні програми
 130. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори
 131. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта
 132. Антиінфляційна політика в Україні
 133. Антиінфляційна політика України
 134. Антоніми
 135. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
 136. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")
 137. Антропосфера, соціосфера, біотехносфера
 138. Апаратно-програмні проблеми організації доступу до інформаційних ресурсів у системі дистанційної освіти
 139. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності
 140. Аптечна технологія ліків
 141. Арбітражне врегулювання спорів
 142. Аристотель як систематизатор логіки
 143. Аристофан та його творчість
 144. Арум плямистий, астрагал
 145. Архімед
 146. Архімед
 147. Архітектура бойківської церкви
 148. Архітектура як форма соціально-психологічного впливу
 149. Архітектурні пам’ятки Коломиї
 150. Аскетизм у релігійному житті Стародавнього Риму
 151. Аскетичні моменти у релігійно-філософських поглядах стародавніх греків
 152. Астероїди і метеорити
 153. Астрономічні спостереження і телескопи
 154. Астрономія в стародавності
 155. Астрономія від спостережень до теорії
 156. Ататюрк Мустафа Кемаль
 157. Атестація робочих місць за умовами праці
 158. Атмосфера
 159. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення
 160. Аудит і ревізія стану організації облікової політики
 161. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями
 162. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку
 163. Аудиторський ризик
 164. Аудиторські висновки та їх види
 165. Аудиторські свідчення
 166. Африка – Україна
 167. Африка. Опис материка
 168. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення
 169. Багатоніжка звичайна, багно звичайне, бадан
 170. Багатство української мови
 171. Багатство української мови
 172. Багатство української мови
 173. Базові елементи мови, типи даних, цілочисельні типи даних, дані дійсних типів, дані типу string
 174. Бандитизм
 175. Банки та їх роль в економіці
 176. Банки та їх роль в економіці
 177. Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування
 178. Банківський маркетинг
 179. Банківський менеджмент
 180. Банківський сектор України проблеми і перспективи
 181. Банківські ризики, методи вимірювання
 182. Банкрутство підприємства
 183. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі
 184. Барвінковими стежками Тараса Мельничука
 185. Бджоли та продукти бджільництва
 186. Бедринець, беладонна
 187. Безпека дорожнього руху
 188. Безробіття і його види
 189. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття
 190. Береза бородавчата та польова, березовий гриб
 191. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу
 192. Бесіди з учнями про символи України
 193. Бетховен, життя і творчий шлях
 194. Билинець комариний, блекота чорна, бобівник трилистий
 195. Біблія - священна книга християн
 196. Біблія – священна книга християн
 197. Біблія – як пам’ятка культури
 198. Бізнес в Internet. Правові аспекти
 199. Бізнес планування
 200. Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища
 201. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія
 202. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки
 203. Білети з географії
 204. Біографія Артура Конан Дойла
 205. Біографія Лесі Українки
 206. Біографія Остапа Вишні
 207. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого
 208. Біологічний чинник у психологічному процесі
 209. Біологічні ресурси України
 210. Біоритми
 211. Біоритми організму. Добові біоритми. Вплив Місяця на добові біоритми
 212. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин
 213. Бітники, історія виникнення
 214. Благодійна робота жіночих організацій в Україні
 215. Богдан Хмельницький
 216. Бойчук Михайло і Нарбут Георгій
 217. Болиголов плямистий, борщівник європейський та мохнатий
 218. Боргова стабільність гривні
 219. Боргова стабільність гривні
 220. Борис Пастернак (1890-1690)
 221. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою
 222. Боротьба прогресивних і реакційних сил в Італії в 1945-1948 рр
 223. Боспорське царство
 224. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини
 225. Братства в боротьбі проти експансії катоцизму
 226. Братські школи України
 227. Брокерська записка
 228. Брусниця звичайна, буркун лікарський, буряк звичайний
 229. Будівельні споруди
 230. Будівельні суміші в Україні
 231. Будівництво індивідуального житла
 232. Будова патрона
 233. Будова рослин
 234. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи
 235. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система
 236. Бусідо, як засновник економіки Японії
 237. Буття
 238. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)
 239. Бухгалтерський облік цінних паперів
 240. Бюджетна класифікація України
 241. Бюджетна система України
 242. Бюджетний дефіцит
 243. Бюджетний дефіцит і державний борг
 244. Бюджетний устрій та бюджетна система України
 245. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність
 246. В.І. Вернадський і сучасна екологія
 247. Вади ринкового саморегулювання
 248. Важливі явища і події камяного віку
 249. Валеріана лікарська та пагорбова, вербена лікарська
 250. Валовий внутрішній продукт
 251. Валовий національний продукт
 252. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах
 253. Валютний курс і курсова політика
 254. Валютний ризик в діяльності банківської системи
 255. Валютні відносини та валютні системи
 256. Валютні операції. Котирування валют
 257. Валютні ринки
 258. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин
 259. Варіанти цінової політики підприємства
 260. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти
 261. Варшава і Краків – визначні міста Польщі
 262. Василь Симоненко
 263. Василь Симоненко. Життя та творчість
 264. Василь Слапчук
 265. Василь Стус. Життя і творчість
 266. Введення в курс “Основи економічної теорії”
 267. Вдалий досвід підприємництва
 268. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини
 269. Ведучі мости автомобіля
 270. Вексельний обіг в Україні
 271. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами
 272. Велика французька буржуазна революція
 273. Великий байкар Леонід Глібов
 274. Великий Новгород
 275. Великі географічні відкриття епохи Відродження
 276. Верховна рада
 277. Верховна Рада України
 278. Весільні пісні
 279. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права
 280. Взаємовідносини України та НАТО
 281. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи
 282. Вибори в Україні
 283. Вибори та їх роль в політичному житті
 284. Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху
 285. Виготовлення виробів з лози
 286. Виготовлення внутрішніх стінових панелей
 287. Виготовлення деревяних мозаїчних виробів
 288. Виготовлення пластмас
 289. Виготовлення скатертини
 290. Видатки бюджету
 291. Видатки бюджету України
 292. Видатний політик та полководець XVII століття
 293. Видатний український композитор – М.Скорик
 294. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків
 295. Види виборів та виборчих систем
 296. Види господарських товариств, їх характеристика
 297. Види грошей
 298. Види ділових повідомлень
 299. Види документів
 300. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави
 301. Види конкурентної боротьби і її закономірності
 302. Види конкуренції. Їх природа і особливості
 303. Види маркетинга у підприємницькій діяльності
 304. Види модальності в логіці
 305. Види народно-ужиткового мистецтва
 306. Види норм права
 307. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні
 308. Види підприємств
 309. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом
 310. Види правотворчості громадянського суспільства. Судова правотворчість — особливий вид правотворчості
 311. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні
 312. Види судових промов
 313. Види та жанри живопису
 314. Види умовиводів
 315. Види усного спілкування
 316. Видобуток підземних вод
 317. Визначальні особливості філософії науки
 318. Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячній системі
 319. Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію
 320. Визначення кредитоспроможності позичальника
 321. Визначення фізичних властивостей і швидкості руху небесних тіл за їхніми спектрами
 322. Визначення ціни зорієнтованої на конкурентів
 323. Виклад фактичних обставин злочину
 324. Викладання гри на скрипці
 325. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації
 326. Виконання бюджетів
 327. Виконання вертикальних, горизонтальних і стельових швів
 328. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства
 329. Використання непрямих методiв перевiрки правильності встановлення розміру податку на прибуток підприємницьких структур
 330. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики
 331. Використання статистичних даних в журналістиці
 332. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові
 333. Використання термінології в екологічних матеріалах
 334. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку
 335. Вимоги обслуговуючому персоналу, що працює з електроустаткуванням
 336. Винагорода за користування інтелектуальною власністю
 337. Виникнення Афінської держави. Основні риси права
 338. Виникнення буржуазної держави. Англія
 339. Виникнення держави
 340. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права
 341. Виникнення зір
 342. Виникнення класичної політичної економії в Англії
 343. Виникнення класичної політичної економії у Франції
 344. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху
 345. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання
 346. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі
 347. Випробування, дослідження та перевірка геодезичних приладів
 348. Виробництво і виробничі системи
 349. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт
 350. Виробництво чавуну і сталі
 351. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції
 352. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку
 353. Виробничі кооперативи
 354. Виробничі процеси
 355. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція
 356. Виступ прокурора. Обгрунтування пропозицій про міру покарання. Цивільний позов
 357. Витрати виробництва і прибуток
 358. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях
 359. Виховання навиків педалізації в процесі навчання гри на фотрепіано в ДМШ
 360. Вишивка на Поділлі
 361. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади
 362. Відбіркові реакції. Їхня роль в профілактичному обстеженні населення на сифіліс
 363. Відбудова Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві
 364. Відділ Голонасінні
 365. Віденський конгрес
 366. Відмінності між соціально-економічними устроями України і розвинутих країн
 367. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток
 368. Відносини власності
 369. Відносини власності
 370. Відносини у трудовому праві
 371. Відношення між судженнями
 372. Відомі скрипалі
 373. Відомості про будову та принцип функціонування енергосистем
 374. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин
 375. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
 376. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
 377. Відродження втрачених святинь
 378. Відтворення та вдосконалення основних фондів
 379. Відчуття та діяльність
 380. Відчуття та сенсорна організація особистості
 381. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку
 382. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку та обробки інформації
 383. Візантія
 384. Війна США в Іраці. Причини та розв’язання проблеми
 385. Військова дисципліна
 386. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі
 387. Військові звання збройних сил України
 388. Військові мости римлян на Україні
 389. Військові мости римлян на Україні
 390. Військово-навчальні заклади України
 391. Військово-повітряні сили
 392. Віктор Гюго – французький романтик
 393. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)
 394. Вільям Шекспір
 395. Віра Багірова
 396. Віруси та антивірусні програми і їх призначення
 397. Віруси – неклітинні форми життя
 398. Вітчизняний ринок масових популярних журналiв
 399. Вішалка для медицини
 400. Влада як соціальний феномен
 401. Влада як соціальний феномен
 402. Власні і загальні назви іменників
 403. Властивості визначеного інтеграла
 404. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики
 405. Внутрішні географічні відмінності Росії
 406. Внутрішні економіко-географічні відмінності США
 407. Внутрішні ціни та методи їх формування
 408. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції
 409. внутрішня торгівля
 410. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води
 411. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України
 412. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини
 413. Володимир Мономах
 414. Володимир Шухевич – етнограф, публіцист, громадський діяч
 415. Воля та вольові акти людини
 416. Вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США
 417. Вплив гарнітури шрифту на сприймання тексту
 418. Вплив діяльності людини на довкілля
 419. Вплив діяльності людини на стан біосфери
 420. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини
 421. Вплив монголо-татарського ярма на соціально-економічний розвиток Китаю в 14ст
 422. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті
 423. Вплив нітратів на людський організм
 424. Вплив спорту на виховання інтелектуальних, моральних якостей
 425. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект
 426. Вплив транспортного фактора на розвиток світового ринку товарів
 427. Вплив шкідливих речовин на організм людини
 428. Впровадження стандартів на підприємстві
 429. Врахування психологічного аспекту при встановленні цін на товари
 430. Все про мову ділових паперів
 431. Вулкани Сонячної системи
 432. Гадючник, гарбуз, гвоздика
 433. Газова промисловість Росії
 434. Газове і дугове зварювання чавунів
 435. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?
 436. Галактики різних видів. Зорі, чорні дири, холодні об
 437. Галицька митрополія, її історичний шлях творення
 438. Галичина у другій половині 19 століття
 439. Галузева страктура машинобудування
 440. Галузь права. Інститут і підгалузь права
 441. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку
 442. Гарантія оплати кредита
 443. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина
 444. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)
 445. Генезис культури, специфіка культурних знань
 446. Генетичний аспект особистості
 447. Генетичний код та його властивості
 448. Генна інженерія
 449. Генріх Гейне
 450. Генріх Гейне (німецька)
 451. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки
 452. Географічне положення, природний потенціал, населення США
 453. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації
 454. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії
 455. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки
 456. Географічне районування України
 457. Географічне середовище
 458. Географічні особливості країн колишнього Радянського Союзу
 459. Геологічна діяльність океанів і морів
 460. Геометрія, з давніх часів до сьогодення
 461. Георгіївська церква на козацьких могилах під Берестечком
 462. Герань, гикавка сива, гінкго дволопатеве
 463. Гетьманство Богдана Хмельницького
 464. Гігієна харчування
 465. Гідроліз
 466. Гімнастика
 467. Гіпотеза, її структура та види
 468. Гіпотези походження Всесвіту
 469. Гіркокаштан, гірчак багатоквітковий та зміїний
 470. Гірські виробки та їх класифікація
 471. Глава держави в зарубіжних країнах
 472. Глобалізація
 473. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини
 474. Глобальні проблеми людства
 475. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі
 476. Гобелен. Історія, особливості виготовлення
 477. Головна книга
 478. Головні аспекти інвестування в сучасних умовах
 479. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
 480. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України
 481. Голод 1946-1947 років в Україні
 482. Голодомор 1932-1933рр.
 483. Гончарство
 484. Горлянка повзуча, горобина звичайна та чорноплідна
 485. Господарство Запорозької Січі
 486. Господарство країн Східної Європи,Північної і Центральної Азії
 487. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій
 488. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами
 489. Господарство світу і України в другій половині 60-х — на початку 90-х років XX століття
 490. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)
 491. Господарство США
 492. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період
 493. Господарство укр. земель у ХVI-XVIII ст.
 494. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.
 495. Господарство України другої половини XIX ст.
 496. Господарство України і світу в період між двома світовими війнами
 497. Господарство України між першою і другою світовими війнами
 498. Господарство України у 1939-1990 рр.
 499. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі
 500. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)
 501. Господарське право (Шпори)
 502. Господарський розвиток України в період боротьби за державну незалежність
 503. Господарські товариства
 504. Готель «Князь Олег»
 505. Грабельки звичайні, гравілат міський, гречка, грицики, гуньба
 506. Грабовський
 507. Граматична форма ділових документів
 508. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )
 509. Грецький театр і література
 510. Григорій Савич Сковорода
 511. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи
 512. Громадське харчування
 513. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси
 514. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава
 515. Громадянські цінності та політична самосвідомість козаків
 516. Гроно журналістських імен
 517. Гроші
 518. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 – 1924 року
 519. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 – 1924 року
 520. Гроші та інфляція
 521. Гроші та їх функції
 522. Гроші як економічна цінність філософсько-психологічний аспект
 523. Грошова маса
 524. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)
 525. Грошова система
 526. Грошовий оборот і грошові потоки
 527. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими
 528. Грошовий ринок
 529. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика
 530. Грошові реформи
 531. Грошові реформи в Росії 1895-1924 рр
 532. Грошові системи
 533. Грошово-кредитна політика НБУ
 534. Грошово-кредитна політика центрального банку
 535. Грошово-кредитна система Німеччини
 536. Грудне вигодовування
 537. Грунти рівнин України і їх основні особливості
 538. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження
 539. Грунтознaвство
 540. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах
 541. Гуцульська вишившка. Набір серветок
 542. Гуцульське народне виховання
 543. Гуцульщина
 544. Дiвчина з легенди
 545. Давні ігри українців
 546. Давність української мови
 547. Давньоірландський епос
 548. Давньоруські методи проектування
 549. Даль Володимир Іванович
 550. Данило Нечай - полковник національно-вихвольних змагань
 551. Дарсонвалізація. Методика Техніка безпеки. Сучасна апаратура
 552. Датський романтизм 19 століття в літературі
 553. Де Купало ночувало
 554. Дебіторська заборгованість
 555. Дебіторська заборгованість
 556. Девід Бекхем (англійська)
 557. Декоративна косметика: губні помади
 558. Демко Многогрішний
 559. Демографічний потенціал України
 560. Демографія (шпаргалка)
 561. Демографія в системі знань про народонаселення
 562. Демократизація в Україні, соціологічний діагноз
 563. Демократія в Америці
 564. Демократія і самоврядування
 565. Демонстрація роботи електромагнітного реле постійного струму
 566. Демосфен
 567. Деревій звичайний, дерен справжній, дзвоники скупчені
 568. Деревій цілолйстий
 569. Держава в системі макроекономічного регулювання
 570. Держава і право ЗУНР
 571. Держава і право феодальної Англії
 572. Держава і право ФРН
 573. Держава ісламістів в Ірані в 11-13 століттях
 574. Держава та право України
 575. Держава у політичній системі
 576. Державна влада
 577. Державна економічна політика в сфері антимонопольного регулювання
 578. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси
 579. Державна контрольно – ревезійна служба в Україні
 580. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі
 581. Державна податкова адміністрація України
 582. Державна політика i місцеве самоврядування
 583. Державна реєстрація підприємницької діяльності
 584. Державна символіка
 585. Державна служба та її особливості
 586. Державна фінансова підтримка санації підприємств
 587. Державне казначейство в Україні, його суть і значення
 588. Державне кредитування підприємств
 589. Державне мито, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
 590. Державне підприємництво у системі державного регулювання ринкової економіки
 591. Державне підприємництво у системі державного регулювання ринкової економіки
 592. Державне підприємництво у системі державного регулювання ринкової економіки
 593. Державне регулювання бізнесу
 594. Державне регулювання ведення мисливського господарства
 595. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах
 596. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах
 597. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності
 598. Державне регулювання зовнішньої торгівлі
 599. Державне регулювання кредитно-грошової системи
 600. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність
 601. Державне регулювання розвитку АПК
 602. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі
 603. Державне регулювання соціальних процесів
 604. Державне регулювання та стимулювання НТП та інноваційних процесів
 605. Державне регулювання цін в Україні
 606. Державне регулювання цін та інфляції
 607. Державне управління в умовах адміністративної реформи
 608. Державний борг
 609. Державний борг. Обслуговування та управління
 610. Державний борг. Обслуговування та управління
 611. Державний бюджет
 612. Державний бюджет
 613. Державний бюджет та державний борг в Україні
 614. Державний контроль монопольної діяльності підприємств
 615. Державний кредит
 616. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів
 617. Державний лад Афін
 618. Державні символи
 619. Державність і культурні традиції у XVII-XVIII ст
 620. Детектив та історія його виникнення
 621. Дефіцит заліза у вагітних
 622. Деякі аспекти взаємодії страхових компаній та служб Асістансу на сучасному етапі
 623. Деякі аспекти діяльності жіночих організацій укр. діаспори з громадскістю України в галузі культури
 624. Деякі аспекти машинного перекладу тексту
 625. Деякі аспекти розвитку міжнародних відносин України
 626. Деякі правові та соціально-економічні аспекти запровадження страхової медицини
 627. Джеймс Фенімор Купер – видатний американський письменник
 628. Джерела екологічної інформації, мотивації в тексті
 629. Джерела забруднення атмосфери
 630. Джерела забрудненого середовища
 631. Джерела прісної води в Україні
 632. Джерела української фразеології
 633. Джерела фінансування проектів
 634. Джерела фінансування проектів
 635. Джордж Бернард Шоу
 636. Джордж Вашингтон
 637. Джордж Еліот – видатна романістка
 638. Дзвінниці Закарпаття
 639. Дивина густоквіткова, дудник лісовий, дурман звичайний, дягель лікарський
 640. Дивізія СС Галичина - правда і міфи
 641. Дизельний двигун внутрішнього згоряння
 642. Динаміка норм банківських резервів в Україні
 643. Динаміка норм банківських резервів в Україні
 644. Динаміка розвитку культури
 645. Динамічне підпорогове дефектоутворення у вузьких напівпровідниках А...В...
 646. Дисидентство в українському суспільстві та літературі
 647. Дискова операційна система (DOS)
 648. Дискреційна та автоматична фіскальна політика
 649. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії
 650. Диспетчер завдань
 651. Дистанційне навчання
 652. Дисциплінарна відповідальність юристів
 653. Диференціал
 654. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції
 655. Диференціація навчання на уроках математики
 656. Дифузна матерія
 657. Дихання під час вокалу
 658. Диявольська спокуса розуму
 659. Діагностична модель служби управління персоналом
 660. Діалектика змісту і форми у журналістиці
 661. Діалектика та її альтернативи
 662. Діалог Україна-Європейський Союз, минуле, сучасне, майбутнє
 663. Діапазон комірок. Обчислення в комірках
 664. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків
 665. Дієслова із зворотним займенником sich
 666. Дієслово. Дієвідміна
 667. Дії з векторами
 668. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час
 669. Дії населення при землетрусі
 670. Дії при помилках і непередбачених ситуаціях
 671. Дії солдата в бою
 672. Ділові подарунки та сувеніри
 673. Діловодство як функція управління
 674. Діяльність банку
 675. Діяльність експонента після закриття виставки (ярмарку)
 676. Діяльність малого і середнього підприємства
 677. Діяльність організацій на фінансовому ринку
 678. Діяльність ТОВ, торговий патент
 679. Діяльність українських вчених 20-30 рр. М.Кравчука, А.Кримського
 680. Діяльність уряду Чеської Республіки в напрямку інтеграції до НАТО
 681. Для кого в свiтi живемо
 682. Дмитро Васильович Павличко
 683. Дмитро Іванович Менделєєв
 684. Дмитро Іванович Мендєлєєв
 685. Дмитро Павличко
 686. До проблем відносин власності в аграрній сфері України
 687. Доба Відродження і мистецтво
 688. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)
 689. Добровільне медичне страхування
 690. Добровольці в соціальній роботі
 691. Довгостроковий кредит
 692. Доведення і спростування, способи аргументації
 693. Доведення теорем Перрона-Фробеніуса та Маркова для матриць другого порядку
 694. Довідково-інформаційна документація
 695. Договір дарування
 696. Договір комерційної концесії
 697. Договір перевезення
 698. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві
 699. Договір про врахування векселів
 700. Договір про інкасування векселів
 701. Договір про обслуговування комерційним банком довірчого товариства
 702. Договір страхування
 703. Договір щодо надання брокерських послуг
 704. Договір щодо надання рекламних послуг
 705. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів
 706. Додаток №1 до договру на обслуговування комерційним банком довірчого товариства
 707. Дозвіл на здійснення діяльності щодо випуску та обліку цінних паперів
 708. Документ
 709. Документ. Його матеріальна основа
 710. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів
 711. Документальне оформлення видачі готівки з каси
 712. Документація довідково-інформаційна
 713. Документація й інвентаризація
 714. Документи i розрахунки
 715. Документи і документування
 716. Документи планування
 717. Документообіг
 718. Документообіг в діяльності ОВС
 719. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції
 720. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції
 721. Документування організаційно-розпорядчої діяльності
 722. Доля українського заграниччя, Берестейщина та Підляшшя
 723. Доплати і надбавки
 724. Доплати і надбавки
 725. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу
 726. Доповідь
 727. Досвід визначних рекламістів США у галузі прямого маркетингу
 728. Досвід використання якісних методів соціологічних досліджень в роботі з учнями старших класів
 729. Досвід застосування неокласичних моделей в різних країнах
 730. Досвід західних фірм у задоволенні потреб покупців
 731. Досвід і напрямки розвитку страхової освіти
 732. Досвід і проблеми викладання дисципліни Страхові послуги
 733. Досвід мас-медіа в Німеччині (в екологічній політиці)
 734. Досвід мас-медіа в Україні
 735. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності
 736. Дослідження протоколів ТСР-ІР
 737. Дослідження психологічних факторів комунікативних цілей реклами
 738. Дослідження стійкості в системі популяційної динаміки із запізненням
 739. Дослідження харчування
 740. Доступність економічної освіти
 741. Доходи бюджету
 742. Доходи бюджету України
 743. Драма втрати iдеалу
 744. Драматичнi пристрастi в новелi Проспера Мерiме Кармен
 745. Драматургія Григорія Квітки-Основ’яненка
 746. Древній Рим
 747. Другий закон термодинаміки та його значення
 748. Дружба народiв у творчостi Тараса Шевченка
 749. Друкарська справа на Україні
 750. Дума про хлiб
 751. Думки про безсмертя народу та його пiснi
 752. Духовенство і віруючі Волинсько-Рівненської епархії II-їполивини 40-50р XX ст
 753. Духовнi джерела вiдродження
 754. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів
 755. Духовні спустошення і трансформації в Українському суспільстві XX ст
 756. Евакуація населення
 757. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку
 758. Еволюція зір
 759. Еволюція мов програмування
 760. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст
 761. Еволюція теорії державного регулювання.Економічний дирижизм
 762. Ейнштейн Альберт
 763. Екзистенціальна філософія та її різновиди
 764. Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця
 765. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини
 766. Екологічна ситуація Новотроїцького району
 767. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
 768. Екологічні закони
 769. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки
 770. Екологічні наслідки військових дій
 771. Екологічні проблеми
 772. Екологічні фактори
 773. Екологія земноводних
 774. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних
 775. Екологія і суспільство
 776. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи
 777. Екологія та екологічні проблеми в Україні
 778. Екологія та ландшафтна екологія
 779. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
 780. Економіка Болівії
 781. Економіка Болівії
 782. Економіка Дніпропетровської області
 783. Економіка і суспільний розвиток
 784. Економіка Канади
 785. Економіка країн чорноморського регіону, пісдя розпаду Радянського союзу
 786. Економіка праці й соціально-трудові відносини
 787. Економіка природокористування
 788. Економіка Східної Європи
 789. Економіка України в 2002 році, підсумкові та прогнозні макропоказники
 790. Економіка України в період між першою та другою Світовими війнами
 791. Економічна безпека України
 792. Економічна думка в Росії
 793. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р
 794. Економічна думка на початку ХІХ ст. в Росії
 795. Економічна думка Росії в період кризи і ліквідації кріпацтва
 796. Економічна думка Середньовіччя
 797. Економічна історія як наука
 798. Економічна конкуренція
 799. Економічна політика укр. урядів доби національно-визвольної революції.
 800. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні
 801. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні
 802. Економічна роль держави
 803. Економічна свобода і підприємництво
 804. Економічна система західноєвропейського феодалізму
 805. Економічна система соціалізму
 806. Економічна система, сутність, характеристика, особливості
 807. Економічна система, сутність, характеристика, особливості
 808. Економічна ситуація в Україні
 809. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей
 810. Економічна сутність податків та їхнє призначення
 811. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств
 812. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків
 813. Економічна суть фінансових результатів
 814. Економічна теорія, предмет і методи вивчення
 815. Економічна характеристика господарства Тернопільської області
 816. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку
 817. Економічне вчення А.Сміта
 818. Економічне вчення Д. Рікардо
 819. Економічне вчення Д. Рікардо
 820. Економічне вчення Маркса
 821. Економічне зростання в моделях зростання
 822. Економічне зростання. Суть і види
 823. Економічне районування та територіальна структура н-г України
 824. Економічне становище України в контексті економічної безпеки
 825. Економічний аналіз
 826. Економічний аналіз балансу комерційного банку
 827. Економічний аналіз діяльності банку
 828. Економічний аналіз інвестиційного проекту
 829. Економічний зміст , страхування кредитних ризиків
 830. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці
 831. Економічний контроль в Україні
 832. Економічний контроль у системі наук
 833. Економічний ринок
 834. Економічний ринок
 835. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя
 836. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст
 837. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва
 838. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни
 839. Економічний розвиток України в 20-і роки
 840. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
 841. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
 842. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
 843. Економічні зв’язки, оплата праці і ринок праці
 844. Економічні ідеї соціалістів-рікардистів і чартизму
 845. Економічні категорії і економічні закони
 846. Економічні основи соціальної політики
 847. Економічні основи та види міжнародної торгівлі
 848. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи
 849. Економічні ризики та методи їх вимірювання
 850. Економічні системи
 851. Економічні та соціальні наслідки інфляції
 852. Екосистема поняття, властивості, типи
 853. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень
 854. Експеремент з дослідження сплаву AqZn
 855. Експертні і навчальні системи
 856. Екстремальні види спорту - крок до трагедії
 857. Електричний струм в напівпровідниках
 858. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола
 859. Електричні властивості напівпровідників
 860. Електричні машини постійного струму
 861. Електроенергетика України
 862. Електронебезпека на виробництві та в побуті
 863. Електрони та їх роль в електричному струмі
 864. Електроніка та мікросхемотехніка
 865. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність
 866. Електронна пошта
 867. Електронна пошта НБУ
 868. Електронний документообіг
 869. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі
 870. Електротехнічна служба управління інженерного озброєння ЗС України
 871. Електротравмування. Перша допомога при ушкодженні електричним током
 872. Елементи головної підгрупи VII групи періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва
 873. Елементи з досвіду роботи вчителя географії
 874. Елементи логіки
 875. Елементи оформлення сучасного газетного видання
 876. Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики
 877. Елементи управління формами баз даних Access
 878. Елементи хорового звучання
 879. Еліпсоїд
 880. Емоції. Природа емоцій
 881. Емпатія і комунікація
 882. Емпіричні факти та теоретичні узагальнення в наці
 883. Ендокринна система та її фізіологія
 884. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції
 885. Енеоліт на території України
 886. Енергетична оцінка важкості праці
 887. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження
 888. Енергозбереження
 889. Енергозбереження в сучасній Україні
 890. Енергозберігаючі технології
 891. Енополітична карта світу XXІ століття
 892. Епоха Просвітництва та її основні риси
 893. Ернест Хемінгуей
 894. Еспарцет піщаний, ехінацея пурпурова
 895. Естетика Відродження
 896. Естетика і мистецтвознавство
 897. Естетична основа німецького романтизму
 898. Естетичне виховання
 899. Естетичне виховання в процесі навчання
 900. Естетичні категорії
 901. Естетичні категорії: прекрасне та потворне
 902. Естонія
 903. Етапи розвитку українознавства
 904. Етапи соціологічного дослідження Формування престижу деяких професій
 905. Етапи становлення лікувальної фізичної культури
 906. Етика взаємин у медичному колективі
 907. Етика науки
 908. Етика ненасилля в сучасному світі
 909. Етикет
 910. Етичні аспекти роботи з екологічною інформацією
 911. Етичні норми та цінності науки
 912. Етнічні межі України
 913. Етнопедагогічні основи Гуцульської школи
 914. Ефективність використання оборотних фондів
 915. Є в коханнi i буднi, i свята
 916. ЄБРР
 917. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях
 918. Євген Плужник, власний погляд на навколишнiй свiт
 919. Євразія. Опис материка
 920. Європейський Союз
 921. Євростратегічний план сучасного російського уряду
 922. Єгипет Стародавній – рабовласницька держава на Пн.-Сх. Африки
 923. Єдність організму і навколишньогосередовища. Обмін мінеральних речовин. Обмін речовин і енергії – основа життєдіяльності
 924. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд
 925. Жiнка, мати, Берегиня
 926. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка
 927. Жан-Батист Ламарк
 928. Жан-Батіст Гренуй
 929. Жанри кінематографу
 930. Жанри красномовства
 931. Женьшень
 932. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами
 933. Живокіст лікарський, жовтець багатоквітковий
 934. Житло українців у минулому
 935. Житлова іпотека перехідного періоду, проблеми і перспективи розвитку
 936. Життєва основа новели Новина Василя Стефаника
 937. Життєва основа роману Василя Барки Жовтий князь
 938. Життєвий вир героїв роману Григорiя Тютюнника
 939. Життєвий і творчий шлях Байрона
 940. Життєвий і творчий шлях В. Г. Девдюка
 941. Життєвий і творчий шлях В.Стуса
 942. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника
 943. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника
 944. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича
 945. Життєвий і творчий шлях Г.Косинки
 946. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука
 947. Життєвий і творчий шлях Мольєра
 948. Життєвий і творчий шлях Нестора Чира
 949. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської
 950. Життєвий і творчий шлях Степана Пушика
 951. Життєвий і творчий шлях Тараса Мельничука
 952. Життєвий і творчий шлях Тараса Мельничука
 953. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича
 954. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного
 955. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського
 956. Життя і творчість Анатоля Франса
 957. Життя і творчість Бетховена
 958. Життя і творчість Василя Стефаника
 959. Життя і творчість Гоголя
 960. Життя і творчість Григіра Тютюнника
 961. Життя і творчість Л.М.Толстого
 962. Життя і творчість Марійки Підгірянки
 963. Життя і творчість Михайла Панасовича Булгакова
 964. Життя і творчість Павла Филиповича
 965. Життя і творчість Ф. І. Тютчева
 966. Життя і творчість Ханса Крістіан Андерсена
 967. Життя і творчість Шарля Бодлера
 968. Життя Івана Сошенко
 969. Життя лісу
 970. Життя та діяльність М. П. Драгоманова
 971. Життя та творчість Антона Павловича Чехова
 972. Життя та творчість Григорія Косинки
 973. Життя та творчість Степана Васильченка
 974. Життя як сон
 975. Життя – найкраща цінність
 976. Жінки в бізнесі
 977. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі
 978. Журнал операцій
 979. Журнал реєстрації господарських процесів
 980. Журнал №1
 981. Забруднення вод світового океану
 982. Забруднення морських вод
 983. Забруднення середовища тяжкими металами
 984. Забруднювачі харчових продуктів
 985. Забуті друзі Тараса Шевченко
 986. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації
 987. Загадки Атлантиди
 988. Загальна інформація про Україну, її економічне та екологічне становище
 989. Загальна теорія зайнятості Кейнса
 990. Загальна характеристика Австрії
 991. Загальна характеристика господарських товариств
 992. Загальна характеристика грибів-паразитів
 993. Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем. Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки
 994. Загальна характеристика ЗЕД в Україні
 995. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів
 996. Загальна характеристика Масовоінформаційної діяльності
 997. Загальна характеристика музичної культури XIX ст
 998. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена
 999. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування
 1000. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу
 1001. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства
 1002. Загальна характеристика синтоїзму
 1003. Загальна характеристика систем управління людськими ресурсами
 1004. Загальна характеристика та структура платіжного баланса
 1005. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви
 1006. Загальна частина характеристика підприємства
 1007. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.
 1008. Загальний огляд країн Східної Азії
 1009. Загальний огляд країн Центральної Європи
 1010. Загальний огляд планети Земля
 1011. Загальні вимоги до організації діловодства в установі
 1012. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів
 1013. Загальні відомості про Закарпатську область
 1014. Загальні економічні основи товарного виробництва, його еволюція
 1015. Загальні положення етики бізнесу
 1016. Загальні положення про інтернет
 1017. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб
 1018. Загальні поняття форм і систем заробітної плати
 1019. Загальні правила оформлення службових документів
 1020. Загальні правила сервірування столів
 1021. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень
 1022. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням
 1023. Загальні характеристики планет. Планета Земля
 1024. Загарбання етнічних українських земель Польщею, Молдавією, Угорщиною, Московським царством, Туреччиною та Кримським ханством (14-16 ст.)
 1025. Загартовування організму дітей і підлітків
 1026. Загартування повітрям
 1027. Загартування сонцем
 1028. Загартування, його принципи
 1029. Загибель і відновлення неоціненних скарбів
 1030. Задачі нелінійного програмування
 1031. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості
 1032. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки
 1033. Закінчення демократії в 1919-1939 рр
 1034. Заключна частина промови прокурора
 1035. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні
 1036. Закон грошового обігу та проблеми інфляції
 1037. Закон заперечення заперечення
 1038. Закон санації
 1039. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу
 1040. Закони природи і астрономія
 1041. Закони формальної логіки
 1042. Законодавство України про військову службу
 1043. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства
 1044. Законодавство України про підприємства
 1045. Закріплення вивченого про дієслово як частину мови
 1046. Залежність клімату від широти, підстиляючої поверхні, циркуляції атмосфери. Типи повітряних мас
 1047. Залізничний транспорт
 1048. Залучення банківського капіталу до інвестування реального сектора економіки України
 1049. Замахи на життя Адольфа Гітлера
 1050. Замовлення на купівлю-продаж цінних паперів
 1051. Заощадження
 1052. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин
 1053. Записка спеціаліста
 1054. Запити, фільтри, використання та функціональне призначення
 1055. Запліднення
 1056. Запліднення, розвиток зародка та плоду
 1057. Запобіжні заходи в кримінальному процесі
 1058. Заповідники України
 1059. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера
 1060. Зародження марксистської економічної теорії в 40-50-х рр. ХІХ ст
 1061. Зародження партійно-радянської преси України
 1062. Зародження писемності в Україні
 1063. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу
 1064. Засади і функції судової промови
 1065. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції
 1066. Засоби індивідуального захисту
 1067. Засоби стимулювання навчальної активності школярів
 1068. Застосування комп’ютерного моделювання в курсі вивчення економіки
 1069. Застосування частинних похіднних до аналізу бізнеса
 1070. Захист прав патентовласника в Україні
 1071. Захист сг тварин і рослин від ураження
 1072. Західна драматургія
 1073. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)
 1074. Західноукраїнська преса часів Другої світової війни
 1075. Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу
 1076. Збереження документа, програма Провідник, робота з програмою-архіватором WinRAR
 1077. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі
 1078. Зброя
 1079. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку
 1080. Зварювання кольорових металів
 1081. Зварювання міді
 1082. Зварювання. Виконання валиків і швів у нижньому положення
 1083. Звичаї та обряди українського народу спрямовані на охорону природи
 1084. Звичаї та обряди українського народу спрямовані на охорону природи
 1085. Звіт по навчально-виробничій практиці
 1086. Зворотний зв’язок із читачем
 1087. Зв’язки українських педагогічних товариств Галичини та Буковини з провідними діячами Наддніпрянщини
 1088. Зв’язок між розв’язками прямої і двоїстої задач. Геометрична інтерпретація двоїстих задач
 1089. Здобутки й прорахунки в науці
 1090. Здоровий спосіб життя
 1091. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості
 1092. Зірочник середній. Золототисячник малий
 1093. Злочини та покарання за Законами Ману
 1094. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати
 1095. Зміст і завдання БЖД
 1096. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення
 1097. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва
 1098. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів
 1099. Зміст сімейного виховання
 1100. Зміст трудового договору
 1101. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини
 1102. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини
 1103. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності
 1104. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація
 1105. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація
 1106. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні
 1107. Значення фітотерапії в лікуванні захворювань органів шлунково-кишкового тракту у дітей
 1108. Знос основних засобів, його види
 1109. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”
 1110. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків
 1111. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення
 1112. Зовнішня політика України
 1113. Зовнішня торгівля Речі Посполитої з країнами Західної Європи наприкінці ХV-першій половині 1VII ст.
 1114. Зовнішня торгівля України
 1115. І.І.Мечников – видатний вчений-мікробіолог
 1116. І.Франко та видатні діячі Галицького Відродження
 1117. Іван Антонович Цюпа - невтомний трудівник пера
 1118. Іван Богун - козацький полководець
 1119. Іван Карпенко-Карий
 1120. Іван Кочерга (1881 – 1952)
 1121. Іван Підкова
 1122. Іван Пулюй – перший український фізик світового рівня
 1123. Іван Франко
 1124. Іван Франко і Коломия
 1125. Ігри та вправи на розвиток моторики верхніх і нижніх кінцівок
 1126. Ідеал людини
 1127. Ідеї правової держави Б.Кістяківського і сучасність
 1128. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму
 1129. Ідеологічні засади державотворення в Польщі, Чехії і Болгарії в ІХ-ХІ ст
 1130. Ідея буферизації
 1131. Ідея української держави на зламі ХІХ-ХХ ст
 1132. Ізомерія органічних речовин
 1133. Ілюзії і дійсність
 1134. Імена файлів, нумерація сторінок, ОС Windows
 1135. Імітаційне моделювання страхової діяльності
 1136. Імунна система
 1137. Інвентаризація матеріальних цінностей
 1138. Інвентаризація на підприємствах
 1139. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій
 1140. Інвестиції, їх види і характеристика
 1141. Інвестиції, формування, використання, ефектиувність
 1142. Інвестиційна діяльність
 1143. Інвестиційна діяльність підприємства
 1144. Інвестиційна політика України
 1145. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування
 1146. Інвестування
 1147. Індекси у статистиці
 1148. Індивідуальне й соціальне у масово-інформаційних процесах
 1149. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі
 1150. Індивідуальні особливості у здібностях людей
 1151. Індикативне планування
 1152. Індія
 1153. Індія в міжвоєнний період
 1154. Індуїзм(вішнуїзм та шиванізм)
 1155. Індустріалізація у розвинутих країнах світу
 1156. Індустріальна цивілізація та система економічних відносин світового господарства (ІІ пол. 19 - поч. 20 ст.)
 1157. Індустріальні країни Європи і Америки в1919-1939 рр
 1158. Індуське право
 1159. Інженерна графіка як наука створення проекційних зображень
 1160. Інкрустація різьблених виробів
 1161. Інноваційні процеси
 1162. Інноваційні процеси на підприємстві
 1163. Іноземна мова як навчальний предмет
 1164. Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства
 1165. Інституційний аналіз економічного проекту
 1166. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку
 1167. Інструментальні методи дослідження ШКТ
 1168. Інсценізація за мотивами української народної казки “Украдене щастя”
 1169. Інтеграл Ейлера
 1170. Інтегральна ефективна діяльність
 1171. Інтегральна ефективна діяльність
 1172. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
 1173. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
 1174. Інтеграційна система України
 1175. Інтеграційні процеси в світовому господарстві
 1176. Інтеграція східної Азії порівняно з інтеграцією ЄС
 1177. Інтеграція україни в сучасну світогосподарську систему
 1178. Інтеграція України у світове господарство
 1179. Інтегровані типи д-р 1-го порядку, розвязаних відносно похідної
 1180. Інтегрування і пониження порядку деяких диференціальних рівнянь з вищими похідними
 1181. Інтегрування ірраціональних виразів
 1182. Інтегрування раціональних функцій
 1183. Інтегруючий множник
 1184. Інтелектуальні властивості особистості
 1185. Інтернет банкінг в Україні
 1186. Інтернет та його професійне використання
 1187. Інтерсубєктивна фальсифікація теорії в науковому пізнанні очима К.Поппера
 1188. Інтерфейс IDE (Integrated Drive Electronics)
 1189. Інтерференція світла
 1190. Інтнграція України в світовий простір
 1191. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному
 1192. Інтуїція
 1193. Інфляційні процеси в Україні
 1194. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки
 1195. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям
 1196. Інфляція в Україні та шляхи її усунення
 1197. Інфляція в Україні та шляхи її усунення
 1198. Інфляція і попит
 1199. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки
 1200. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні
 1201. Інфляція: стан, причини, наслідки
 1202. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні
 1203. Інформатика
 1204. Інформатика і обчислювальна техніка
 1205. Інформаційна безпека й інформаційні технології
 1206. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія
 1207. Інформаційна сфера в Україні, захист інформації, проблеми і перспективи розвитку
 1208. Інформаційне забезпечення в процесі управління
 1209. Інформаційне забезпечення діяльності фірми
 1210. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства
 1211. Інформаційні бази даних
 1212. Інформаційні комп’ютерні системи в менеджменті
 1213. Інформаційні технології
 1214. Інформаційні технології і системи
 1215. Інформаційні технології передавання файлів через Інтернет на основі протоколу FTP
 1216. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення
 1217. Інформація в системі маркетингу
 1218. Інформація та інформатика
 1219. Інфраструктура
 1220. Інші зоряні системи - галактики
 1221. Іншомовні слова в українській мові
 1222. Іонометричне визначення срібла в гірських породах після термохімічного розкладу силікатів
 1223. Ірак
 1224. Іскровий розряд
 1225. Історiя та традицiї зовнiшньополiтичної служби України
 1226. Історизм як форма теоретичної рефлексії в науковому пізнанні
 1227. Історизми та архаїзми в літературних творах
 1228. Історико-архітектурний огляд Візантії
 1229. Історико-етнографічна довідка Прикарпаття
 1230. Історична економічна школа в Німеччині
 1231. Історична спадщина Гуго Гроція
 1232. Історичне значення Донцовського «Вістника»
 1233. Історичне коріння українського лібералізму
 1234. Історичний аспект ядерного чинника у міжнародних відносинах
 1235. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту
 1236. Історичні кроки розвитку хімії
 1237. Історичні нариси розвитку мікробіології
 1238. Історичні передумови виникнення кейнсіанства
 1239. Історія Великої Димерки
 1240. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки
 1241. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки
 1242. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ
 1243. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства
 1244. Історія виникнення реактивних двигунів
 1245. Історія виникнення священиків і просвіти у селі Середній Березів
 1246. Історія виникнення та віровчення зороастризму
 1247. Історія відкриття серцевих глікозидів
 1248. Історія військово-повітряних сил України
 1249. Історія ЗСУ
 1250. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава
 1251. Історія Кирило-Мефодіївського товариства
 1252. Історія компанії Microsoft
 1253. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка
 1254. Історія Маріуполя в його підприємствах та культурних закладах
 1255. Історія міста Коломиї
 1256. Історія мого міста в ХХ столітті
 1257. Історія олімпійських ігор
 1258. Історія Олімпійських ігор
 1259. Історія періодичного закону
 1260. Історія походження реклами
 1261. Історія Прикарпаття
 1262. Історія розвитку Microsoft Word
 1263. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього
 1264. Історія розвитку лікувальної фізичної культури
 1265. Історія розвитку періоду Реформації
 1266. Історія розвитку природознавства як науки
 1267. Історія розвитку системи одиниць величин
 1268. Історія розвитку українського правопису
 1269. Історія розвитку фармації
 1270. Історія села Кобаки на Косівщині
 1271. Історія села Чемеринці
 1272. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні
 1273. Історія Стародавнього Світу
 1274. Історія України
 1275. Історія української державності
 1276. Історія української культури
 1277. Історія української літератури 1917-1919 рр.
 1278. Історія УПА
 1279. Історія формування та еволюція екологічної думки
 1280. Історія хімії
 1281. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброї
 1282. Істрія написання твору Богакова “Майстер і Маргарита”
 1283. Італія після ІІ світової війни
 1284. Іуда Іскаріотський
 1285. Кадило мелісолисте, каланхое
 1286. Кадри для служб соціальної допомоги населенню
 1287. Кадрове діловодство
 1288. Кадровий потенціал
 1289. Калачики лісові, калина звичайна, калюжниця болотна
 1290. Калуш
 1291. Канали товароруху
 1292. Капітал і праця: механізм і взаємодія
 1293. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення
 1294. Капуста городня, картопля, квасениця звичайна
 1295. Категорії естетики
 1296. Категорії з курсу економічної історії
 1297. Катедра св. Софії в 1920 - 1940 роках
 1298. Квасоля звичайна, кмин звичайний, козельці лучні
 1299. Квіти у міфах і переказах
 1300. Квітковий годинник Карла Ліннея
 1301. Квітковий годинник Карла Ліннея
 1302. КВК до 950 річчя з дня смерті Ярослава Мудрого
 1303. Кейнсіанська теорія та економічна політика
 1304. Кеннеді, Джон Фіцджеральд
 1305. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей
 1306. Керамічна промисловість
 1307. Керування папками, файлами та ярликами. Меню пуск
 1308. Києво - Могилянська академія
 1309. Кирило-Мефодіївське товариство
 1310. Кібернетика режисури
 1311. Кількість населення Землі, його природний та механічний рух
 1312. Кістяківський Богдан – видатний український соціолог. Соціологічні концепції Кістяківського
 1313. Клас Ссавці
 1314. Класи організаційних структур управління виробництвом
 1315. Класифікація графіки
 1316. Класифікація грошових реформ
 1317. Класифікація держав за їхньою формою
 1318. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів
 1319. Класифікація за спеціалізацією страховиків
 1320. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку
 1321. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика
 1322. Класифікація надзвичайних ситуацій
 1323. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю
 1324. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю
 1325. Класифікація підприємств та характеристика їх видів
 1326. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам
 1327. Класифікація прикладних та службових програмних засобів
 1328. Класифікація природних ресурсів
 1329. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір
 1330. Класифікація юридичних осіб
 1331. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.
 1332. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
 1333. Класична модель наукового знання
 1334. Класична теорія
 1335. Класична теорія
 1336. Клемент Еттлі
 1337. Кліматичні умови
 1338. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси
 1339. Книгарь на барикадах боротьби за Шевченка
 1340. Книгодрукування та література
 1341. Княгиня Ольга
 1342. Кодекс етичної поведінки маркетологів
 1343. Кодування товарів
 1344. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки
 1345. Козацька символіка
 1346. Козацький дитячий та юнацький рух
 1347. Козаччина
 1348. Козлятник лікарський, комонник лучний, конвалія звичайна
 1349. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників
 1350. Колективний договір і колективні угоди
 1351. Колективні договори та угоди
 1352. Колісні гальмові механізми
 1353. Колумбія
 1354. Комахи з повним перетворенням
 1355. Комерційнi банки в Україні
 1356. Комерційна діяльність і асортиментна політика
 1357. Комерційна діяльність підприємницьких структур
 1358. Комерційний банк. Управління та структура банку
 1359. Комерційний кредит
 1360. Комерційні переговори
 1361. Комісійно-посередницькі банківські операції
 1362. Комплексне заняття
 1363. Комплексні числа
 1364. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами
 1365. Комп’ютерна економетрія
 1366. Конвенціональна реконструкція основоположень висновків у науці
 1367. Конкуренція
 1368. Конкуренція і монополія
 1369. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання
 1370. Конкуруюча мікрофлора як фактор підвищення стійкості пастеризованого молока
 1371. Коноплі посівні, конюшина гірська, конюшина лучна
 1372. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання
 1373. Консерватизм у Франції. Жозеф де Местр
 1374. Конспект уроку з біології у 9 класі
 1375. Конспект уроку з хімії у 8 класі
 1376. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем
 1377. Конституційне право України
 1378. Конституційний Суд України
 1379. Конституційні акти ЗУНР
 1380. Конституціоналізм і свобода преси
 1381. Конституція учнівського самоврядування "ТЕМП"
 1382. Конституція - як захист інтересів держави та її громадян
 1383. Конституція Пилипа Орлика
 1384. Конституція Франції 1946 року
 1385. Конституція, її місце і значення
 1386. Конструювання екранної форми для обробки інформації засобами прикладної програми М.Access
 1387. Контроль в навчанні
 1388. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету
 1389. Контроль за використанням і погашенням кредиту
 1390. Контроль надходження і вибуття основних засобів
 1391. Контроль розрахунків по оплаті праці
 1392. Контроль якості стерилізації паровим методом
 1393. Контрольна робота з екології
 1394. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил
 1395. Контролювання ефективності рекламного звернення
 1396. Концепти-образи нещасливого кохання в сюжеті “Трістана та Ізольди”
 1397. Концепції футурології
 1398. Концепція гри в філософії культури
 1399. Концепція дрібновласницького соціалізму
 1400. Концепція сучасного природознавства
 1401. Конюшина заяча, зеленчук жовтий, звіробій звичайний
 1402. Кон’юнктура світових ринків
 1403. Корисна інформація з астрономії
 1404. Корозія металів
 1405. Корозія металів і способи захисту від корозії
 1406. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць
 1407. Коротка історія книги
 1408. Короткий економіко-географічний огляд Вінницької області
 1409. Корпоративні фінанси
 1410. Корпорація
 1411. Косів - сторінки історії
 1412. Косів, сторінки історії
 1413. Косівський регіональний ландшафтний парк
 1414. Космічна ракета
 1415. Кошторисне фінансування
 1416. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)
 1417. Країни Балтії
 1418. Країни Центральної Азії
 1419. Кредит та його суть
 1420. Кредит у ринковій економіці
 1421. Кредити під цінні папери
 1422. Кредитна система Японії
 1423. Кредитний договір. Види кредитних договорів
 1424. Кредитування у підприємницькій діяльності
 1425. Крива працездатності людини на протязі робочої зміни
 1426. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання
 1427. Кривошипно-шатунний механізм. Зварювальні мости та їх обладнання
 1428. Криптографічний алгоритм 3DES
 1429. Криптопротокол S-HTTP
 1430. Криштоф Косинський
 1431. Кров в кровообіг
 1432. Кров і система кровообігу
 1433. Крокус, кропива дводомна
 1434. Кропива жалка, кукіль звичайний, кульбаба лікарська, купина запашна
 1435. Куди прямує реформа влади в Українi
 1436. Кукурудза, її походження, використання, різноманітність форм та видів
 1437. Культура ділового спілкування сучасної людини
 1438. Культура і цивілізація
 1439. Культура Київської Русі
 1440. Культура мови
 1441. Культура та риторика Візантії
 1442. Культурний процес за радянської влади
 1443. Культурні епохи
 1444. Культурологічна концепція
 1445. Культурологія
 1446. Куманці з Косова
 1447. Куріння та діти: як захистити права дітей
 1448. Курс з Новітної історії
 1449. Курсовий проект з виробничого навчання
 1450. Кушнірство села Пістинь
 1451. Л.І.Брежнєв
 1452. Лавр благородний, лаконос американський
 1453. Лазер
 1454. Ламаїзм
 1455. Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності
 1456. Легітимність влади
 1457. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів
 1458. Лекції по трудовому праву України
 1459. Ленінська доба історії преси
 1460. Леонід Каденюк
 1461. Леся Українка
 1462. Леся Українка
 1463. Леся Українка на Західній Україні
 1464. Леся Храплива. Життя і творчість
 1465. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України
 1466. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка
 1467. Литва
 1468. Литовсько-Польський період
 1469. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України
 1470. Лишайники
 1471. Лібералізм в Росії ХІХ ст.
 1472. Ліберальне народництво
 1473. Ліберально-буржуазна екон. думка в пореформенний період
 1474. Лідерство і керівництво
 1475. Лідерування
 1476. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми
 1477. Лізинги та їх характеристики
 1478. Лізингові контракти
 1479. Лікарська сировина тваринного походження. Відомості про методи добування
 1480. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий
 1481. Ліквідаційна процедура
 1482. Лікувально-охороннии режим
 1483. Ліндон Джонсон
 1484. Ліс і його екологія
 1485. Лісостеп України
 1486. Літературне редагування у сучасній редакції
 1487. Літературний портрет Степана Пушика
 1488. Лобода біла, лобода доброго генріха, лопух справжній
 1489. Логіка та мова
 1490. Логістика
 1491. Логістика складування
 1492. Логістика товарно-матеріальних запасів
 1493. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда
 1494. Логічний квадрат
 1495. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці
 1496. Ломбардний (разовий) кредит
 1497. Луцький замок - памятка архітектури кінця 13 - поч. 14 ст.
 1498. Львів - у списку всесвітньої культурної спадщини
 1499. Любецькі укріплення XI-XIII століть
 1500. Люблiнськa унiя та її наслідки
 1501. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту
 1502. Люблю тебе, і більше слів не треба
 1503. Людвіг ван Бетховен
 1504. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин
 1505. Людина і біосфера
 1506. Людина розумна як біологічний вид
 1507. Людовік XIV
 1508. Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив ТЕС
 1509. Мiсцеве самоврядування в Українi пiсля прийняття нової Конституцiї України
 1510. Мiсцеве самоврядування. Робоча група Парламент - Уряд - мiсцеве самоврядування
 1511. Магматичні гірські породи, їх класифікація
 1512. Магматичні гірські породи, їх класифікація за способом утворення
 1513. Мазепа
 1514. Мазепа Іван Степанович
 1515. Мазепа Іван Степанович
 1516. Майбутнє України
 1517. Майнове оподаткування
 1518. Макроеволюція
 1519. Макроекономіка як наука. Національний продукт
 1520. Макроекономічне прогрозування
 1521. Макроекономічні аспекти системної перебудови банківської системи
 1522. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання
 1523. Макромова
 1524. Максим Рильський “Слово про рідну матір”
 1525. Мале підприємництво
 1526. Малий і середгній бізнес, еволюція понять і проблема визначення
 1527. Малі планети
 1528. Малі тіла Сонячної системи
 1529. Маловідомі імена укр.літератури
 1530. Малокаліберна гвинтівка
 1531. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині
 1532. Мамо, тобі низенько вклонюсь
 1533. Мантія Землі, її суть і види
 1534. Маржиналізм
 1535. Марійка Підгірянка
 1536. Марія Заньковецька
 1537. Марк Твен
 1538. Маркетинг
 1539. Маркетинг у сфері виробничого і торгівельного бізнесу
 1540. Маркетингова цінова політика підприємства
 1541. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями
 1542. Маркетингові дослідження
 1543. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні
 1544. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування
 1545. Марко Вовчок
 1546. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей
 1547. Марко Черемшина
 1548. Маркович Марія Олександрівна
 1549. Марксистська філософія
 1550. Маси і розміри зір
 1551. Маси і розміри зір
 1552. Масове суспільство як альтернатива громадського суспільства
 1553. Масштаби всесвіту, склад і масштаби сонячної системи
 1554. Математика - відкриття впродовж століть
 1555. Математична школа в політичній економії
 1556. Материнка звичайна, мачок жовтий, медунка лікарська
 1557. Матеріал на замовлення, особливість сучасної журналістики
 1558. Матеріали для різьби та інкрустації
 1559. Матеріалістична картина світу очима астрономії
 1560. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові
 1561. Матеріальна шкода поняття і види
 1562. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму
 1563. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства
 1564. Матеріально - сировинна стратегія
 1565. Матеріально-технічна база транспорту
 1566. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах
 1567. Матриці. Загальна інформація
 1568. Махатма Ганді
 1569. Меджибізька фортеця
 1570. Медична етика
 1571. Медовий рік української преси - як історичний факт
 1572. Меліса лікарська, миколайчики плоскі, мильнянка лікарська
 1573. Менделеєв
 1574. Менделєєв Дмитро Іванович
 1575. Менеджмент
 1576. Менеджмент - наука управління
 1577. Менеджмент підприємств бізнесу
 1578. Менеджмент підприємства
 1579. Менеджмент, сутність, структура, функції
 1580. Мережа мереж "iнтернет"
 1581. Мері Кей та її успіхи в бізнесі
 1582. Меркантилістська теорія
 1583. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства
 1584. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства
 1585. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)
 1586. Мета та етапи обліку витрат виробництва
 1587. Мета та завдання державного регулювання цін
 1588. Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види
 1589. Метод виокреслення лінійно незалежних векторів
 1590. Методи балансування та регулювання платіжного баланса
 1591. Методи банківського кредитування
 1592. Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії
 1593. Методи вирішення трудових конфліктів
 1594. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку
 1595. Методи державного регулювання
 1596. Методи державного регулювання економіки
 1597. Методи дефектоскопії
 1598. Методи експериментального визначення швидкостей молекул
 1599. Методи і канали збору і поширення інформації
 1600. Методи інтегрування
 1601. Методи кількісної оцінки економічного ризику
 1602. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії
 1603. Методи обгрунтування планів внутрішніх підрозділів підприємства
 1604. Методи регулювання інфляції
 1605. Методи соціально-педагогічних досліджень
 1606. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні
 1607. Методика використання температурних подразників та засоби підвищення і відновлення працездатності
 1608. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами
 1609. Методика формування цін
 1610. Методична розробка уроку англійської мови по темі Охорона навколішнього середовища
 1611. Методичні основи стандартизації
 1612. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ
 1613. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку
 1614. Методологія економічного аналізу
 1615. Методологія наукового пізнання
 1616. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення
 1617. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності
 1618. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання
 1619. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання
 1620. Механізм реалізації грошово-кредитної політики
 1621. Механізм створення бізнесу
 1622. Механізм формування і використання фонду оплати праці в аграрних формуваннях
 1623. Механізми захисту та підтримки конкуренції
 1624. Механізми захисту та підтримки конкуренції
 1625. Механіка від Аристотеля до Ньютона
 1626. Микола Ворноний
 1627. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист
 1628. Мирне освоєння космосу
 1629. Мислення
 1630. Мистецтво і телебачення, архітектура, образотворче мистецтво
 1631. Мистець Гуцульщини - Дмитро Пожоджук
 1632. Митне регулювання
 1633. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави
 1634. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури
 1635. Михайло Драй-Хмара. Життєвий і творчий шлях
 1636. Михайло Михайлович Коцюбинський
 1637. Михайло Ханенко
 1638. Мишин-моє рідне село
 1639. Мідхат-Паша, суспільно-політичні погляди та діяльність
 1640. Міжбанківські коpеспондентські відносини
 1641. Міжбанківські коpеспондентські відносини. Міжбанківські pозpахунки
 1642. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права
 1643. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб
 1644. Міжнародна міграція робочої сили
 1645. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів
 1646. Міжнародна платіжна система подорожей і розваг
 1647. Міжнародна торгівля
 1648. Міжнародна торгівля
 1649. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика
 1650. Міжнародна торгівля та валютні системи
 1651. Міжнародне гуманітарне право та журналістика
 1652. Міжнародне пряме та портфельне інвестування
 1653. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту
 1654. Міжнародний кодекс маркетингових досліджень
 1655. Міжнародний кредит
 1656. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція
 1657. Міжнародний поділ праці
 1658. Міжнародний рух капіталів
 1659. Міжнародні валютні відносини
 1660. Міжнародні валютно-фінансові операції
 1661. Міжнародні економічні відносини
 1662. Міжнародні економічні відносини
 1663. Міжнародні інвестиції
 1664. Міжнародні фінанси
 1665. Міжнародні фінансово-кредитні організації
 1666. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря
 1667. Міжособистісне розуміння
 1668. Міжпредметна координація в підготовці національних інженерних кадрів на уроках української мови
 1669. Мій гіпотетичний магазин
 1670. Мій рідний край Тернопіль
 1671. Мій рідний край “село Мишин”
 1672. Міліція
 1673. Мінеральні ресурси світу та України
 1674. Міні-літопис життя і творчості Михайла Панасовича Булгакова
 1675. Місто Долина
 1676. Місто над Прутом
 1677. Місце бюджетної системи в економіці України
 1678. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки
 1679. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні
 1680. Місце та роль страхових ресурсів у забезпеченні фінансової надійності страховика
 1681. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації
 1682. Місцеве самоврядування в Україні
 1683. Місцеві збори
 1684. Місцеві податки та збори
 1685. Місяць - природний супутник Землі
 1686. Міфологія Стародавнього Риму
 1687. Міфологія Стародавньої Греції
 1688. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту
 1689. Млини на Україні
 1690. Мова жестів
 1691. Мова і стиль службових документів
 1692. Мова логічного програмування "Пролог"
 1693. Мова творів Григорія Сковороди
 1694. Мовна скарбничка
 1695. Мовний етикет
 1696. Мовний етикет
 1697. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка
 1698. Модальність суджень
 1699. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу
 1700. Моделі олігополії
 1701. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування
 1702. Модель економічної рівноваги
 1703. Модель персонального продажу товарів та послуг
 1704. Модельні розрахунки діяльності підприємств малого та середнього бізнесу
 1705. Моє рідне село Княжичі
 1706. Моє рідне село – Рибно
 1707. Моє село - Прокурава
 1708. Моє село – Обертин
 1709. Моє село – Серафинці
 1710. Можливості вступу України до СОТ
 1711. Можливості прикладної бухгалтерської програми (ПБП)
 1712. Молодіжні субкультури
 1713. Молоко і молочні продукти
 1714. Мольєр
 1715. Монетарна політика і її інструменти
 1716. Моніторинг навколишнього середовища
 1717. Монополії
 1718. Монополія і досконала конкуренція
 1719. Монополія і досконала конкуренція
 1720. Монополія, сутність та причини виникнення
 1721. Моральна спадщина Маркса, Енгельса та Леніна
 1722. Моральне виховання дітей
 1723. Морський транспорт світу
 1724. Мотивація
 1725. Мотивація і оплата праці на п-ві
 1726. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші
 1727. Мотивування та стимулювання персоналу
 1728. Мрії Тараса Шевченка про майбутнє рідного краю
 1729. Мркантелізм
 1730. Музеї Львова
 1731. Музей писанки в Коломиї
 1732. Музика
 1733. Музика як один із засобів терапії
 1734. Музична культура Київської Русі
 1735. Музичний фольклор Тернопільщини
 1736. Мультиплікатор інвестицій
 1737. Мультиплікатор Кейнса
 1738. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні
 1739. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика
 1740. Навчальна співпраця в групах. Навчальна співпраця в групах як форма роботи
 1741. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця
 1742. Навчання орфографії в сучасних умовах
 1743. Нагідки лікарські
 1744. Надання першої медичної допомоги
 1745. Надзвичайні небесні явища затемнення, комети
 1746. Надзвичайні ситуації воєнного часу
 1747. Назва України у стародавніх географів
 1748. Найважливіші закономірності у світі зір. Еволюція зір
 1749. Найвидатніший єврейський письменник – Шолом-Алейхем
 1750. Найвідоміші архітектори України та їх творіння
 1751. Найпопулярніші гірськолижні курорти Польщі
 1752. Найпродуктивніші суфікси
 1753. Налогова політика України
 1754. Наперстянка великоквіткова, наперстянка пурпурова, наперстянка шерстиста
 1755. Напівпровідникові діоди
 1756. Напрями виховання та їх загальна характеристика
 1757. Напрями посилення ролі заробітної плати та інших видів стимулювання у механізмі оцінки високоякісної праці
 1758. Напрямки і завдання маркетингу
 1759. Напрямки, методи, завдання маркетингу
 1760. Наркоманія – ворог майбутніх поколінь
 1761. Наркоманія, чума XX століття
 1762. Наркотики та наркоманія
 1763. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди
 1764. Народи Месопотамії або Дворіччя
 1765. Народна творчість
 1766. Народний одяг
 1767. Народний одяг
 1768. Народні звичаї та обряди
 1769. Народні символи України
 1770. Насилля
 1771. Насіннєві плодові дерева
 1772. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи
 1773. Наслідки порушення макроекономічної рівноваги
 1774. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом
 1775. Настилка штучного паркету в ямку без фризу на мастиці
 1776. Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії
 1777. Наступний Президент України
 1778. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський
 1779. Натовп, його особливості
 1780. Натуральне господарство; функції грошей; ринок
 1781. Наука і освіта в епоху середньовіччя
 1782. Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту
 1783. Наукове значення періодичного закону
 1784. Наукове значення періодичного закону Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА
 1785. Наукове мислення та його структура
 1786. Науковий та життєвий шлях М. І. Вавілова
 1787. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.
 1788. Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів
 1789. Науково-технічна революція і світове господарство
 1790. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес
 1791. Нафта та нафтопереробка
 1792. Нафта, її склад і властивості
 1793. Національна валюта України та шляхи її стабілізації
 1794. Національна економіка, її суть та ознаки
 1795. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст
 1796. Національна кредитна система
 1797. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація
 1798. Національна система електронних платежів
 1799. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації
 1800. Національна українська символіка
 1801. Національний банк Польщі
 1802. Національний банк України
 1803. Національний банк України статус і завдання
 1804. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва
 1805. Національний доход. Закон обігу грошей
 1806. Національний ринок та його агрегати
 1807. Національний склад населення України та його територіальні особливості
 1808. Національні інтереси і міжнародна торгівля
 1809. Наш космічний дім - Земля
 1810. Наш край у 20х – 30х роках ХХ століття
 1811. Наша Галактика
 1812. Небезпека, природні ресурси, перша допомога
 1813. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
 1814. Небезпеки природного та техногенного характеру
 1815. Небезпеки урбанізованого міста
 1816. Невербальні засоби комунікації
 1817. Невизначений інтеграл
 1818. Невласні інтеграли
 1819. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією
 1820. Негативна людська діяльність
 1821. Негативний вплив нафти та нафтопродуктів
 1822. Негативні петлі зворотнього зв’язку затримка і коливання
 1823. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні
 1824. Недоліки хеджування, практика хеджування
 1825. Незалежність центральних банків
 1826. Незнайомий вам Тарас Шевченко
 1827. Нелінійні еволюційні рівняння(редукція)
 1828. Нематеріальні активи
 1829. Необхідні документи для заключення угоди
 1830. Необхідність виділення з організму продуктів обміну
 1831. Необхідність конкуренції в банківській справі
 1832. Неоінституціоналізм
 1833. Неокейнсіанські макроекономічні моделі
 1834. Неокейнсіанські теорії економічного зростання
 1835. Неокласична модель інвестицій і q Тобіна
 1836. Неокласична теорія
 1837. Неокласичне відродження теорії екон. пропозиції та раціональних очікувань
 1838. Неокласичний синтез
 1839. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями
 1840. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини
 1841. Нескінченно малі та нескінченно великі величини
 1842. Нестандартний погляд на органiзацiю влади в Українi
 1843. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву
 1844. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення
 1845. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!
 1846. Нецінова конкуренція
 1847. Німецький романтизм в літературі 19 століття
 1848. Німеччина
 1849. Нова історична школа та соціальний напрям
 1850. Новаторство Драматургії Чехова
 1851. Новації у методах підготовки сенсаційних матеріалів у друкованих ЗМІ
 1852. Нові етапи реалізації основних напрямів держави у галузі охорони довкілля
 1853. Номінативна (називна) функція слова. Слова – назви предметів
 1854. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку
 1855. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
 1856. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці
 1857. Норми і нормативи праці
 1858. Норми права та законодавче забезпечення рекламної діяльності за кордоном
 1859. Норми сучасної української мови у спілкуванні
 1860. Норми, правила та законодавчі основи маркетингової політики комунікацій
 1861. Нормування праці
 1862. Нціональний банк Республіки Білорусь
 1863. О слово рідне! України слово!
 1864. О.С. Пушкін в дитячій літературі
 1865. Обгрунтування виробничої програми
 1866. Обгрунтування підприємницької ідеї
 1867. Обґрунтування доцільності інвестування
 1868. Обґрунтування доцільності створення лісових культур
 1869. Оберна широколиста, обліпиха крушиноподібна, овес посівний
 1870. Обертання Землі навколо своєї осі. Чому буває день та ніч
 1871. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів
 1872. Облік автомобільного транспорту на підприємстві
 1873. Облік виробничих запасів
 1874. Облік витрат на підприємстві
 1875. Облік власного капіталу
 1876. Облік готової продукції
 1877. Облік готової продукції та її реалізації
 1878. Облік грошових засобів
 1879. Облік грошових засобів
 1880. Облік грошових засобів і розрахункових операцій
 1881. Облік грошових надходжень
 1882. Облік грошових розрахунків
 1883. Облік запасних частин
 1884. Облік зобов’язань
 1885. Облік і аналіз прямих та накладних витрат
 1886. Облік і аудит витрат на виробництво продукції
 1887. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань
 1888. Облік інших матеріальних цінностей
 1889. Облік касових операцій
 1890. Облік касових операцій в журналі№1
 1891. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету
 1892. Облік надходження цінностей, що обліковуються за купівельними цінами
 1893. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства
 1894. Облік нематеріальних активів
 1895. Облік орендних операцій
 1896. Облік основних засобів
 1897. Облік підзвітних сум
 1898. Облік праці та заробітної плати
 1899. Облік праці, її оплати
 1900. Облік прибутку і його використання
 1901. Облік продуктів і готових виробів на виробництві
 1902. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі
 1903. Облік робочого часу
 1904. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню
 1905. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств
 1906. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
 1907. Облік та розподіл виробничих накладних витрат
 1908. Облік товарних операцій в торгівлі
 1909. Облік товаро-матеріальних цінностей
 1910. Облік фінансових результатів і використання прибутку
 1911. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції
 1912. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства
 1913. Облікова ставка НБУ та індекси інфляції на 1995-98 рр
 1914. Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів
 1915. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку
 1916. Обмеженість виробничих ресурсів
 1917. Обмеження та узагальнення понять
 1918. Обмін Речовин та енергії
 1919. Оборонні храми Поділля
 1920. Оборотні кошти
 1921. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура
 1922. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва
 1923. Оборотні фонди підприємства
 1924. Образ автора наукового твору
 1925. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття
 1926. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі
 1927. Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word
 1928. Обробка поросят, кроликів і м’яса диких тварин
 1929. Обстеження захисних лісонасаджень в Шепарівському лісництві
 1930. Обчислювальна техніка і програмування
 1931. Об’єднання суб’єктів підприємництва
 1932. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок
 1933. Об’єкти та цілі БЖД
 1934. Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках
 1935. Огляд світового ринку перестрахування: тенденції переходу на сезон 2003-2004 року
 1936. Ожина сиза, олеандр звичайний, оман високий
 1937. Озброєння та скіпіровка солдата
 1938. Ознаки та принципи правової держави
 1939. Озон та життя
 1940. Озонова діра
 1941. Окремі представники злаків і городини в українських міфах та легендах
 1942. Олег Віщий
 1943. Олександр Грехам Белл
 1944. Олександр Довженко
 1945. Олександр Довженко. “Україна в огні”
 1946. Олександр ІІ
 1947. Олесь Гончар
 1948. Омела біла, орлики звичайні, остудник голий
 1949. Оноре де Бальзак і Україна
 1950. Оперативне управління виробництвом
 1951. Операції з дорожніми чеками в сучасній банківській практиці
 1952. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України
 1953. Операції національного банку
 1954. Операційні системи. Файлова система
 1955. Опис досвіду роботи по розвитку народних ремесел
 1956. Опис символів (герби, прапори) міста Острога
 1957. Опіка та піклування
 1958. Опіки
 1959. Оплата праці
 1960. Оплата праці
 1961. Оплата праці в бригадах
 1962. Оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях у мирний воєнний час
 1963. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи
 1964. Опоряджувальні роботи в будівництві
 1965. Опрацювакння плану використання засобів масової інформації в рекламних цілях
 1966. Опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства
 1967. Оптові ціни, їх різновиди
 1968. Опціонні спреди та операції з покритими опціонами, їх використання в хеджуванні
 1969. Органи спеціального державного управління в галузі екології
 1970. Організаційні і розпорядчі документи
 1971. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)
 1972. Організаційні форми виховної роботи
 1973. Організаційні форми контролю
 1974. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства
 1975. Організаційно розпорядчі документи
 1976. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності
 1977. Організаційно-правові форми турфірми
 1978. Організація
 1979. Організація аудиторської діяльності
 1980. Організація банківського кредитування
 1981. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами
 1982. Організація виробничих процесів
 1983. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення
 1984. Організація діяльності центральних банків
 1985. Організація енергетичного господарства
 1986. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях
 1987. Організація зовнішнього валютного ринку
 1988. Організація зовнішнього валютного ринку
 1989. Організація й обслуговування робочих місць
 1990. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель
 1991. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»
 1992. Організація митного контролю
 1993. Організація обліку
 1994. Організація обліку поточних зобов’язань
 1995. Організація оплати праці на підприємствах
 1996. Організація основного в-ва
 1997. Організація податкової служби в Великобританії
 1998. Організація реалізації страхових послуг
 1999. Організація ремонтного господарства
 2000. Організація роботи допоміжних приміщень, експедиційного, хлібного, приміщення доля миття посуду
 2001. Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз). Загальні відомості
 2002. Організація роботи з документами
 2003. Організація системи комунікації на фірмі
 2004. Організація транспортного і складського господарства
 2005. Організація трудових ресурсів
 2006. Організація участі підприємства у виставках та ярмарках
 2007. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства
 2008. Оренда підприємства в РФ
 2009. Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій
 2010. Орнамент Буковини. Загальні відомості. Елементи орнаменту буковинського килима
 2011. Оскар Уайльд
 2012. Основи банківського кредитування
 2013. Основи бізнесу
 2014. Основи деонтологічної поведінки медичної сестри
 2015. Основи екологічної теорії
 2016. Основи загальновійськового бою
 2017. Основи кадрового менеджменту
 2018. Основи організації бухгалтерського обліку
 2019. Основи організації фінансів підприємств
 2020. Основи права
 2021. Основи створення та виготовлення рекламного звернення
 2022. Основи теорії виникнення держави і права
 2023. Основи транспортних перевезень
 2024. Основи фінансової звітності
 2025. Основні властивості означеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца
 2026. Основні джерела виробництва електричної енергії
 2027. Основні джерела прісної води на території України
 2028. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва
 2029. Основні дидактичні системи
 2030. Основні етапи розвитку економічної теорії
 2031. Основні етапи розвитку емпіричної соціології
 2032. Основні етапи розвитку української державності
 2033. Основні етапи становлення й розвитку екон. науки в СРСР
 2034. Основні етапи становлення української державності
 2035. Основні етапи формування системи управління операційними позаоборотними активами
 2036. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
 2037. Основні засади німецького романтизму
 2038. Основні засади та проблеми інвестування
 2039. Основні засади техніки ефірного мовлення
 2040. Основні знижки до ціни
 2041. Основні методи боротьби з інфляцією
 2042. Основні методи та інструменти державного регулювання
 2043. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля
 2044. Основні напрями сучасної економічної теорії
 2045. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
 2046. Основні напрямки іноземного інвестування
 2047. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу
 2048. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування
 2049. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних
 2050. Основні правила класифікації товарів
 2051. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні
 2052. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму
 2053. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів
 2054. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці
 2055. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури
 2056. Основні теорії виникнення теорії держави і права
 2057. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу
 2058. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються
 2059. Основні типи та форми власності
 2060. Основні фази промислового нововедення і їх характеристика
 2061. Основні фази промислового нововедення і їх характеристика
 2062. Основні фактори виробництва
 2063. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання
 2064. Основні фізіологічні праці
 2065. Основні фонди і виробнича потужність підприємства
 2066. Основні форми земної кори. Гіпотези про походження материків
 2067. Основні шляхи захисту водних ресурсів
 2068. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення
 2069. Особистісно орієнтовне навчання
 2070. Особистість у системі соціальних зв`язків
 2071. Особливість ринку факторів виробництва
 2072. Особливості аккадської міфології
 2073. Особливості алгоритмів роботи вірусів
 2074. Особливості англійського сленгу у ВНЗ
 2075. Особливості використання іменників
 2076. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби
 2077. Особливості внутрішнього аудиту
 2078. Особливості встановлення та функціонування сталінського тоталітаризму
 2079. Особливості господарського комплексу України
 2080. Особливості державного стимулювання продажу продукції
 2081. Особливості державної підтримкиаграрного сектора в Україні
 2082. Особливості економічної думки Стародавнього Риму
 2083. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)
 2084. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії
 2085. Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу
 2086. Особливості збирання анамнезу у батьків хворої дитини
 2087. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)
 2088. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького
 2089. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї
 2090. Особливості інфляційного процесу в Україні
 2091. Особливості культури Візантії
 2092. Особливості культури Стародавньої Індії
 2093. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу
 2094. Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр
 2095. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах
 2096. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин
 2097. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій
 2098. Особливості міжнародної торгівлі послугами
 2099. Особливості мови періодичних видань
 2100. Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій
 2101. Особливості підготовки репортерів для жанру репортаж-розслідування
 2102. Особливості підготовки сировини для гончарних виробів і творів вжиткового мистецтва
 2103. Особливості податкової системи Франції
 2104. Особливості представлення результатів дослідження ринку
 2105. Особливості проведення особистих опитувань
 2106. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні
 2107. Особливості прямого маркетингу товарів виробничого призначення
 2108. Особливості психічного стану дітей дошкільного віку і підлітків під час хвороби, поведінка медичного працівника з ними
 2109. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя
 2110. Особливості розвитку Романтизму в Франції
 2111. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)
 2112. Особливості створення документів
 2113. Особливості сучасного соціального розвитку нашого краю
 2114. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст
 2115. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи
 2116. Особливості формування підприємницької культури учнів молодших класів
 2117. Особливості формування статутних фондів підприємств
 2118. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів
 2119. Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні роботи
 2120. Остеохондроз
 2121. Остроградський М.В. (1801-1862) - математик України
 2122. Остроградський Михайло Васильйович
 2123. Отруєння пестицидами і агрохімікатами
 2124. Отто фон Бісмарк
 2125. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції
 2126. Офсетні гумотканинні полотна (декель офсетного циліндра)
 2127. Охорона водних ресурсів
 2128. Охорона грунтів
 2129. Охорона грунтів
 2130. Охорона і збереження природи всього живого на землі
 2131. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи
 2132. Охорона природи
 2133. Охорона рослин народами світу
 2134. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми
 2135. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення
 2136. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини
 2137. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми
 2138. Оцінювання фінансової звітності
 2139. Паблік рилейшнз в органах влади
 2140. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці
 2141. Павло Бут
 2142. Пагін, особливості його будови та функції
 2143. Пакет завдань з курсу ОЕТ
 2144. Пам’ятки архітектури Київської Русі
 2145. Пам’ять про тих, хто відійшов з життя
 2146. Панас Мирний
 2147. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки
 2148. Паралінгвістика, академічна риторика
 2149. Параметричний тест Гольдфельда-Квандта
 2150. Парламентськi комiсiї
 2151. Партійно-радянська преса України, злети на фоні падіння
 2152. Паслін чорний, пастернак посівний, первоцвіт весняний
 2153. Пауерліфтинг
 2154. ПДВ в системі непрямого оподаткування
 2155. Педагогічна майстерність, її елементи
 2156. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу
 2157. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка
 2158. Пенсійні вклади та їх сучасна специфіка
 2159. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів
 2160. Переваги та недоліки окремих видів транспорту
 2161. Перевірки фінансової звітності
 2162. Передачі в автомобілях
 2163. Передумови регулювання кредитної діяльності в україні історія і сучасність
 2164. Передумови створення підприємства
 2165. Переказний вексель
 2166. Перекладацькі відповідності
 2167. Перестріч гайовий, перстач білий, перстач гусячий
 2168. Перетворення і збереження природного середовища мешкання людини
 2169. Перехрестя. Безпечний перехiд дороги з обмеженою оглядовiстю i недостатньою видимiстю
 2170. Період мирного розвитку революційного процесу в Україні
 2171. Персонал
 2172. Персонал п-ва і продуктивність праці
 2173. Персонал підприємства
 2174. Персональний продаж послуг. Загальні відомості
 2175. Перша допомога при ушкодженні електричним струмом
 2176. Перший рубіновий лазер Теодора Меймана
 2177. Перші гроші в Україні
 2178. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України
 2179. Петро Сагайдачний – українець з доби Відродження
 2180. Петрушка кучерява, пижмо звичайне, півники болотяні
 2181. Печери Київської Лаври
 2182. Пилип Орлик
 2183. Писанка
 2184. Писемність на Русі за археологічними даними
 2185. Письменники області
 2186. Письменники рідного краю
 2187. Питання персоналу на підприємстві
 2188. Піаніст Горовиц Володимир Самійлович
 2189. Північно-Східний соціально-економічний район України
 2190. Підбіл звичайний, підмаренник чіпкий, підсніжник воронова
 2191. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства
 2192. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності
 2193. Підготовка матеріалу з науковою інформацією, „Індекс туманності”
 2194. Підготовка населення по захисту від зброї масового ураження
 2195. Підготовка населення по захисту від зброї масового ураження
 2196. Підприємництво
 2197. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва
 2198. Підприємництво і підприємство
 2199. Підприємництво як сучасна форма господарювання
 2200. Підприємницька діяльність субєктів господарювання
 2201. Підприємницька діяльність та поведінка виробника
 2202. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки
 2203. Підприємство - елемент господарювання
 2204. Підприємство як суб’єкт господарювання
 2205. Підприємство – основна ланка народного господарства країни
 2206. Підстава та умови матеріальної відповідальності
 2207. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин
 2208. Підстави і стадії юридичної відповідальності
 2209. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів
 2210. Пізньоцвіт осінній, плаун баранець, плющ звичайний
 2211. Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти
 2212. Пісня Лелеченьки (історія створення тощо)
 2213. Пісня про Пістинь
 2214. Піфагор. Теорема Піфагора
 2215. Плаваючі та фіксовані валютні курси
 2216. План матеріально-технічного забезпечення
 2217. План рахунків
 2218. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)
 2219. Планета з кільцем – Сатурн
 2220. Планета Земля
 2221. Планета земної групи
 2222. Планета Нептун
 2223. Планети земної групи
 2224. Планети-гіганти
 2225. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)
 2226. Планування діяльності підприємства
 2227. Планування заходів стимулювання продажу товарів
 2228. Планування зовнішньоекономічної діяльності
 2229. Планування й аналіз заробітної плати
 2230. Планування й аналіз чисельності працівників
 2231. Планування коштів на оплату праці
 2232. Планування рекламної кампанії
 2233. Планування сім’ї
 2234. Планування собівартості продукції
 2235. Планування соціально-економічного розвитку країни
 2236. Планування соціально-економічного розвитку країни - 2
 2237. Планування як функція управління підприємством
 2238. Планування, стадії і процедури аудиту
 2239. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику
 2240. Плата за землю
 2241. Платежі за ресурси
 2242. Платина
 2243. Платіжний баланс
 2244. Платіжні системи
 2245. Племенні об’єднання на Україні
 2246. Плетіння гачком
 2247. Плетіння з лози
 2248. Плодово-ягідні рослини, їх походження та використання
 2249. Побудова гіпотези та стан її розвитку. Роль гіпотези у пізнанні
 2250. Поведінка споживача у ринковій економіці
 2251. Повідомлення брокера
 2252. Повідомлення про погашення заборгованості
 2253. Повітряний метод стерилізації. Контроль якості
 2254. Повне товариство
 2255. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування
 2256. Повторення таблиць множення і ділення чисел 2 і 3
 2257. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки
 2258. Погляди П.Буагільбера як теоретичне відображення формування у Франції системи товарного господарства
 2259. Погода в циклонах та антициклонах
 2260. Погода в циклонах та антициклонах
 2261. Подання знань за допомогою моделі оголошень
 2262. Податки
 2263. Податки на споживання
 2264. Податкова політика у регулюванні економічного зростання
 2265. Податкова система
 2266. Податкова система України
 2267. Податкове планування на підприємстві
 2268. Податкове планування, його сутність, принципи та методи
 2269. Податкові надходження
 2270. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів
 2271. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
 2272. Податок на додану вартість
 2273. Податок на додану вартість і податок на промисел
 2274. Податок на прибуток
 2275. Поділ поняття
 2276. Поділ праці
 2277. Поділ суджень за модальністю
 2278. Подорожник великий, полин гіркий
 2279. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами
 2280. Поезія Михайла Драй-Хмари
 2281. Поет Віктор Забіла
 2282. Поет Прикарпаття - Микола Савчук
 2283. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття
 2284. Поетична та пісенна творчість України на шляху становлення державності і незалежності
 2285. Поетичні крила душі Марії Морозенко
 2286. Позичковий процент
 2287. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів
 2288. Показники і методи вимірювання продуктивності праці
 2289. Показники торгового асортименту
 2290. Показником продуктивності праці
 2291. Полімеризація неграничних вуглеводнів
 2292. Політика та мораль
 2293. Політика, як мистецтво
 2294. Політична економія
 2295. Політична журналістика - дзеркало суспільних процесів
 2296. Політична регіоналізація України
 2297. Політична свідомість і політична культура
 2298. Політична система і державний устрій Болгарії
 2299. Політичний курс Директорії
 2300. Політичні доктрини античності
 2301. Політичні еліти
 2302. Політичні еліти і політичне лідерство
 2303. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка
 2304. Політичні погляди С.Сісмонді
 2305. Політологія (шпаргалки)
 2306. Політологія як наука
 2307. Польський романтизм 19 століття в літературі
 2308. Польща у 20 – 30-х рр. ХХ ст
 2309. Поляризація доходів. Вартість життя
 2310. Помилки в вимові німецьких слів
 2311. Помилки і процеси обману
 2312. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності
 2313. Поняття aудиту та його сутність
 2314. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права
 2315. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного
 2316. Поняття відкритості економіки
 2317. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави
 2318. Поняття галузі
 2319. Поняття гіпотези. Її структура і види
 2320. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави
 2321. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види
 2322. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності
 2323. Поняття запасних частин та їх облік
 2324. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація
 2325. Поняття і види ефективності
 2326. Поняття і види інфляції
 2327. Поняття і завдання діловодства
 2328. Поняття і значення основних принципів трудового права
 2329. Поняття і ознаки демократії
 2330. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності
 2331. Поняття і структура правосвідомості
 2332. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління
 2333. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності
 2334. Поняття і сутність менеджменту
 2335. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції
 2336. Поняття кредитної системи
 2337. Поняття ліквідності банку показники ліквідності
 2338. Поняття логістики, сутність і значення
 2339. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу
 2340. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.
 2341. Поняття основних структур даних
 2342. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна
 2343. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу
 2344. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування
 2345. Поняття природного середовища
 2346. Поняття про біологію
 2347. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів
 2348. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів
 2349. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини
 2350. Поняття про етнографію
 2351. Поняття про основні засоби
 2352. Поняття про особистість
 2353. Поняття про ряд Тейлора
 2354. Поняття про умовиводи, його види
 2355. Поняття релігії
 2356. Поняття релігійно-традиційного типу правової системи. Поняття мусульманського права
 2357. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні
 2358. Поняття ринку праці, його елементи і функції
 2359. Поняття свобода преси, визначення, зміст, структура
 2360. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури
 2361. Поняття та види адміністративно правових норм
 2362. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності
 2363. Поняття та види робочого часу
 2364. Поняття та види товарів
 2365. Поняття та види юридичних осіб
 2366. Поняття та ознаки акціонерного товариства
 2367. Поняття та ознаки держави
 2368. Поняття та ознаки юридичної науки
 2369. Поняття та особливості формування ринку праці
 2370. Поняття та особливості формування ринку праці
 2371. Поняття та сфера укладення контракту
 2372. Поняття тлумачення норм права
 2373. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період
 2374. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення
 2375. Поняття циклічності екон.розвитку та її причини. Екон.цикл
 2376. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки
 2377. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину
 2378. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу
 2379. Поняття, завдання та об’єкти екології
 2380. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства
 2381. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку
 2382. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств
 2383. Поняття, сутність та походження держави
 2384. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері
 2385. Поняття, форми та види зайнятості
 2386. Поняття, функції та методи управління
 2387. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги
 2388. Попит та економічний ресурс
 2389. Поради діловій жінці
 2390. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового
 2391. Порівняльна характеристика Франції та Італії
 2392. Породження мовлення
 2393. Порушення етики у процесі журналістського розслідування
 2394. Порушення мислення у хворих на шизофренію
 2395. Порядок виплати зарплати...
 2396. Порядок відкриття рахунків у банках
 2397. Порядок оформлення платіжної відомості
 2398. Порядок призначення субсидій
 2399. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності
 2400. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами
 2401. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України
 2402. Порядок укладення трудового договору
 2403. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку
 2404. Посередники
 2405. Посилення соціально-економічного, політичного та національно-релігійного гніту українського народу
 2406. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг
 2407. Посткейнсіанські теорії економічного зростання
 2408. Постріл
 2409. Потенціал підприємства: формування та оцінка
 2410. Поточні витрати і ціна продукції підприємства
 2411. Потреба комерційного банку в ліквідних коштах
 2412. Потреба комерційного банку в ліквідних коштах
 2413. Похідні цінні папери
 2414. Походження всесвіту
 2415. Походження гірських порід і корисних копалин
 2416. Походження і значення слова “Русь”
 2417. Походження і функції банків
 2418. Походження лісу, священність окремих дерев, поклоніння їм
 2419. Походження назви “Русь” і “Україна”
 2420. Походження птахів
 2421. Походження та суть кредиту
 2422. Походження, суть та вартість грошей
 2423. Початки барокової асиміляції української публіцистики
 2424. Початки комбінаторики
 2425. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів
 2426. Початок Великої Вітчизняної війни
 2427. Початок війни в Іраці, наслідки війни, теперішнє становище США, причини війни
 2428. Початок залізного віку
 2429. Початок занепаду вільної української преси (період Гетьманщщини в Україні)
 2430. Поширення кейнсіанства в різних країнах
 2431. Пошук і дослідження неземних форм життя. Планетарний карантин, необхідні при цьому заходи
 2432. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера
 2433. Пошуки шляхів виходу з екологічної кризи
 2434. ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів
 2435. Права людини і громадянина
 2436. Права та обовязки вартового
 2437. Правда про Марко Вовчок
 2438. Правда про проголошення російськими більшовиками радянської влади в Харкові (грудень 1917 р.)
 2439. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка
 2440. Правила пожежної безпеки в гуртожитку
 2441. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв
 2442. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні
 2443. Правила реклами, орієнтованої на дітей
 2444. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами
 2445. Право працівника на оплату праці та його захист
 2446. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура
 2447. Правова охорона та роль внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища
 2448. Правова охорона та роль внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища
 2449. Правова статистика
 2450. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати
 2451. Правове і нормативне регулювання охорони праці
 2452. Правове регулювання вексельного обігу в Україні
 2453. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності
 2454. Правове регулювання окремих видів господарських договорів
 2455. Правове регулювання приватизації майна
 2456. Правовий статус господарських товариств
 2457. Правовий статус організацій підприємців у соціально-трудовій сфері
 2458. Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин
 2459. Правові засади економічної конкуренції в Україні
 2460. Правові основи підприємницької діяльності
 2461. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції
 2462. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях
 2463. Правотворча діяльність держави
 2464. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу
 2465. Практичне застосування гідролізу
 2466. Практичне значення економічної теорії
 2467. Праця, кадри та соціальний розвиток колективу
 2468. Праця, кадри та соціальний розвиток колективу
 2469. Предмет аудиторського контролю
 2470. Предмет економічної теорії
 2471. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень
 2472. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”
 2473. Предмет і завдання методики початкового навчання математики
 2474. Предмет і метод бухгалтерського обліку
 2475. Предмет і методи економічної теорії
 2476. Предмет та методологія теорії держави і права
 2477. Предмет трудового права
 2478. Предмет, мета і зміст курсу
 2479. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва
 2480. Предмет, методи і завдання економічної статистики
 2481. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система
 2482. Представництво
 2483. Президент i Верховна Рада України в контекстi закону Про мiсцевi Ради народних депутатiв
 2484. Президент у механізмі здійснення державної влади
 2485. Преміювання працівників
 2486. Преса Донбасу - від зародження до 1917 р.
 2487. Преса періоду культу особи
 2488. Преса України в період від проголошення свободи до незалежності
 2489. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)
 2490. Прибуткове оподаткування громадян
 2491. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні
 2492. Прибуток і затрати комерційного банку
 2493. Пригода бізнесу і його економічна основа
 2494. Приготування бульйонів
 2495. Приготування смажених страв з яєць
 2496. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення
 2497. Призначення тарифної системи
 2498. Призначення, будови і принцип роботи регулятора частоти обертання колінчастого вала
 2499. Прийняття рішення про участь у виставці
 2500. Прийняття управлінських рішень
 2501. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством
 2502. Прийоми і правила стрільби з малокаліберної гвинтівки
 2503. Приклади застосування інструментарію пропозиції і попиту
 2504. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі
 2505. Прикладне програмне забезпечення
 2506. Принцип колегіальності в медицині
 2507. Принципи взаємовідносин середніх медичних працівників з родичами хворого (дитини і дорослого)
 2508. Принципи діалектики
 2509. Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства
 2510. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології
 2511. Принципи класифікації системи моніторингу
 2512. Принципи побудови інтерфейсів операційних систем
 2513. Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм
 2514. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю
 2515. Припинення трудового договору
 2516. Природа інноваційних процесів
 2517. Природа Конституції та її дотримання
 2518. Природа маркетингу
 2519. Природа ціни. Чинники, які формують ціну
 2520. Природа — наша мати, треба її оберігати
 2521. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту
 2522. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка
 2523. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів
 2524. Природні зони. Природно-територіальні комплекси
 2525. Природні передумови РПС
 2526. Природні ресурси
 2527. Природні стихії та їх екологічне значення
 2528. Природні стихії та їх екологічні наслідки
 2529. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області
 2530. Пристрій зварювального трансформатора
 2531. Притча про старого i море
 2532. Причини виникнення держав
 2533. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.
 2534. Причини інфляції
 2535. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр
 2536. Причини та наслідки агресії більшовицької Росії. УНР в кінці 1917 – початок 1918 рр
 2537. Про особливості висвітлення проблем мовної імпліцитності з логічного погляду
 2538. Про регіональні характеристики преси в умовах унітарної України
 2539. Про танкові підрозділи іноземних армій у військових конфліктах
 2540. Про чуттєву та раціональну складові наукового пізнання
 2541. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології
 2542. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст
 2543. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”
 2544. Проблема реконструкції наукового знання
 2545. Проблема стосункiв законодавчої влади з громадськiстю
 2546. Проблема субстанції
 2547. Проблема терроризму у пострадянському просторі
 2548. Проблеми акціонування державних підприємств з позиції бухгалтерського обліку
 2549. Проблеми безробіття в Україні
 2550. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні
 2551. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ
 2552. Проблеми довкілля
 2553. Проблеми економіки країн, що розвиваються
 2554. Проблеми застосування податку на додану вартість
 2555. Проблеми захисту науково-технічної інформації
 2556. Проблеми культурного відродження в Україні
 2557. Проблеми міжособистісних стосунків у колективі
 2558. Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства
 2559. Проблеми підготовки до проведення пробних уроків
 2560. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні
 2561. Проблеми реалізації принципів бухгалтерського обліку
 2562. Проблеми розвитку теоретичного знання
 2563. Проблеми сільського господарства України
 2564. Проблеми стабілізації економіки України
 2565. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі
 2566. Проблеми української термінології
 2567. Проблеми фінансів та фінансової системи України
 2568. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”
 2569. Прогнозування планування й регулювання діяльності
 2570. Програма демонополізації економіки та розвитку конкуренції в Україні
 2571. Програма Провідник
 2572. Програма “провідник”, робочий стіл, добування файлів з архіву
 2573. Програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори
 2574. Програми архіватори WinRAR
 2575. Програми архіватори WinZip, WinRar
 2576. Програми архіватори, антивірусні програми
 2577. Програми-архіватори WinARJ
 2578. Програмні документи Селянської війни в Німеччині
 2579. Продуктивність і ефективність праці
 2580. Продуктивність праці та аналіз техніко-економічних показників ЗАТ „Прикарпаття”
 2581. Продуктивність праці та кваліфікація працівника, правовий аспект
 2582. Продуктивність, мотивація і оплата праці
 2583. Продуктивність, мотивація й оплата праці
 2584. Проект лісопильного цеху на Косівському лісокомбінаті з використання агрегатних ліній
 2585. Проект Фобос
 2586. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові
 2587. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”
 2588. Проектування процесу надання послуг
 2589. Проза Андрія Чайковського
 2590. Прокуратура України. Статус, структура, функції
 2591. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток
 2592. Промисловий переворот у провідних країнах світу
 2593. Промисловість м.Гнівані
 2594. Промисловість України в пореформений період
 2595. Промисловість України в пореформений період
 2596. Просвітительські тенденції в бурлескно-реалістичній прозі Г.Квітки-Основ’яненка
 2597. Проспер Меріме
 2598. Просторове розміщення виробничого процесу
 2599. Професійна ідеологія соціального працівника
 2600. Професійне та народне мистецтво
 2601. Проходження практики з курсів “Податкова система”, “Бухгалтерський облік”
 2602. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення
 2603. Процес сприйняття реклами
 2604. ПРП та РПС Чернігівської області
 2605. Прут та рослини Івано-Франківської області
 2606. Прямі поштові рекламні відправлення
 2607. Психічні і моральні якості медичного працівника
 2608. Психічні форми освоєння дійсності
 2609. Психоаналіз
 2610. Психоаналіз і неофрейдизм
 2611. Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації
 2612. Психологічні особливості українського національного характеру
 2613. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків
 2614. Психологія підлітків
 2615. Психологія спілкування
 2616. Психомоторика в складі діяльності людини
 2617. Пташок викликаю з теплого краю
 2618. Пушик Степан Григорович
 2619. Радіація і життєдіяльність людини
 2620. Радіореклама
 2621. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.
 2622. Районування грунтів України
 2623. Раковецький замок XIV-XVII століть
 2624. Рама, передній неведучий міст, балка заднього ведучого моста
 2625. Рафаель
 2626. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”
 2627. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах
 2628. Реалізація виховної мети в процесі пізнання природи
 2629. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси
 2630. Революційно-демократична екон. думка в Україні
 2631. Революція 1905-1907 рр. та Україна
 2632. Революція в Росії та виникнення радянської держави і права
 2633. Регіональна екон. політика держави
 2634. Регіональні особливості розпису на склі
 2635. Регіональні та місцеві телекомпанії України на сучасному етапі
 2636. Регулювання валютних курсів
 2637. Регулювання виробничого процесу
 2638. Регулювання зайнятості населення
 2639. Регулювання ЗЕД в Україні
 2640. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ
 2641. Редагування формул у WORD
 2642. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції
 2643. Реєстрування підприємства, підбір персоналу та його оплата
 2644. Реквізити ділових паперів
 2645. Реклама в житті людини
 2646. Реклама на місці продажу
 2647. Реклама у зовнішньоекономічній діяльності
 2648. Рекламна галузь про поведінку покупця
 2649. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства
 2650. Рекламні агенції, розробка та виготовлення рекламних звернень, планування рекламний кампаній
 2651. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука
 2652. Релігієзнавство
 2653. Релігієзнавство
 2654. Релігії Давнього Китаю
 2655. Релігійне мистецтво первісного суспільства
 2656. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії
 2657. Ремонтне і енергетичне обслуговування виробництва. Організація виробничих процесів
 2658. Ренесанс
 2659. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)
 2660. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)
 2661. Ренесансне мистецтво України
 2662. Республіка Молдова. Економіко-географічна характеристика
 2663. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги
 2664. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси
 2665. Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні
 2666. Реформи в Російській імперії Олександром ІІ
 2667. Реформи спартанського законодавця Лікурга
 2668. Рецепція римського права в Україні
 2669. Речове право
 2670. Риба і рибні продукти
 2671. Рильський Максим Тадейович (1895-1964)
 2672. Рим та Карфаген
 2673. Ринкова економіка
 2674. Ринкова пропозиція та її еластичність
 2675. Ринкова система і організація підприємництва
 2676. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій
 2677. Ринок американської преси, новітні процеси
 2678. Ринок американської преси, новітні процеси та лаврських сподвижників
 2679. Ринок безрецептурних лікарських препаратів
 2680. Ринок перестрахування
 2681. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні
 2682. Ринок програмного забезпечення
 2683. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва
 2684. Ринок фінансових ресурсів
 2685. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
 2686. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах
 2687. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення
 2688. Риси новоєвропейської культури XVII ст. Просвітництво. Енциклопедизм
 2689. Риторика Стародавнього Риму
 2690. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук
 2691. Рицина зваичайна, ріжки маткові, родіола рожева
 2692. Різновиди ринкових цін
 2693. Різновиди цін для виробника
 2694. Різновиди цін залежно від впливу держави на їх визначення
 2695. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок
 2696. Різноманітність природи України
 2697. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво
 2698. Різьблення в Україні
 2699. Робота з архіватором WinZIP
 2700. Робота із запитами в Access
 2701. Робота керівника хору над хоровою партитурою
 2702. Робота над словом у хорі
 2703. Робочий час. Режим праці та відпочинку
 2704. Робочий час. Трудове право
 2705. Робочі документи аудитора
 2706. Роди і жанри літератури
 2707. Родина Вовчі
 2708. Родовик лікарський, розрив - трава дрібноквіткова, розторопша плямиста
 2709. Розважальна функція преси
 2710. Розвиток охорони праці в Україні
 2711. Розвиток біотехнології в Японії
 2712. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин
 2713. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні
 2714. Розвиток екологічної журналістики
 2715. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть
 2716. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть
 2717. Розвиток життя на землі
 2718. Розвиток інтернет-журналістики в україні
 2719. Розвиток когнітивної сфери підлітка
 2720. Розвиток логічного мислення на уроках математики
 2721. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)
 2722. Розвиток міст і ремесла Київської Русі
 2723. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи
 2724. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців
 2725. Розвиток пізнавальних здібностей та інтересів учнів у процесі вивчення географії
 2726. Розвиток політекономії в Україні
 2727. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)
 2728. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики
 2729. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови
 2730. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави
 2731. Розвиток української державності
 2732. Розвиток української державності. Етапи її становлення
 2733. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку
 2734. Розвиток української мови в українській діаспорі
 2735. Розвиток української термінографії
 2736. Розвиток християнства до розколу 1054 року
 2737. Розвиток школи й педагогічної думки на Буковині
 2738. Розв’язання задач на застосування векторів
 2739. Роздавальна коробка
 2740. Розклад вектора на складові на площині і в просторі. Декартові система координат
 2741. Розкол Церкви 1054 року
 2742. Розлади рухо-вольових процесів. Поведінка медичних працівників з хворими, що мають зміни в рухо-вольовій сфері
 2743. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація
 2744. Розміщення продуктивних сил Чернівецької області
 2745. Розміщення продуктивних сил Японії
 2746. Розмови по телефону
 2747. Розписка
 2748. Розповсюдження наркоманії серед підлітків міста Луцьк
 2749. Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. Контрактна система оплати праці
 2750. Розрахункові документи в банківських установах
 2751. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві
 2752. Розробка ефективного рекламного звернення
 2753. Розробка концепції маркетингу фірми
 2754. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника
 2755. Розробка технологічного процесі вторинної механічної обробки заготовок з масивної деревини
 2756. Розроблення плану продуктивності праці
 2757. Розучування по партіях і частинах в залежності
 2758. Розхідник звичайний, ромашка лікарська, росичка круглолиста
 2759. Рок-музика після 2-ої світової війни
 2760. Роль бізнес-проекту для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту
 2761. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини
 2762. Роль грошово-кредитної політики нбу в стабілізації кредитного ринку
 2763. Роль ЗМІ в інтеграційних процесах україни
 2764. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку
 2765. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури
 2766. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення
 2767. Роль маркетингу в ринковій економіці
 2768. Роль мови в житті людини
 2769. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств
 2770. Роль страхування в інвестиційному процесі
 2771. Роль хімії в житті суспільства
 2772. Роль Церкви в рамках Божого плану
 2773. Роман Іваничук
 2774. Роман Олеся Гончара “Собор”
 2775. Романов О.П.
 2776. Романтизм як літературний напрямок і як універсальний світогляд
 2777. Росія. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення
 2778. Рослинність і світові релігії
 2779. Ростропович Мстислав
 2780. РПС Казахстану
 2781. РПС Казахстану
 2782. Рудницький С.Л. (1877-1937) - укр. географ, картограф
 2783. Рутвиця орликолиста, рутка лікарська, ряска мала
 2784. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства
 2785. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння
 2786. Ручні осколкові гранати
 2787. С.П.Людкевич
 2788. Саджавка - історія рідного села
 2789. Сальвадор Далі
 2790. Сальвадор Далі - король сюрреалізму
 2791. Санація підприємств
 2792. Санітарно-харчове законодавство і організація санітарно-харчового нагляду
 2793. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза
 2794. Свинець (Плюмбум)
 2795. Свідомість
 2796. Свідомість
 2797. Світова валютна система та міжнародні розрахунки
 2798. Світова велич і фатальна помилка Богдана Хмельницького
 2799. Світова економіка
 2800. Світова організація торгівлі
 2801. Світовий досвід антимонопольного законодавства
 2802. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані
 2803. Світовий ринок лісу
 2804. Світовий ринок послуг
 2805. Світові природні ресурси
 2806. Свобода – основна умова розвитку особистості
 2807. Своєрідність правової системи Шотландії. Загальна характеристика правової системи Ірландії. Основні риси правової системи Канади
 2808. Своєрідність творів Альбера Камю
 2809. Святий Миколай
 2810. Свято матері
 2811. Святослав Гординський
 2812. Северин Наливайко
 2813. Секулярні вчення релігійного характеру
 2814. Село Добротів
 2815. Село моє, для мене ти єдине
 2816. Село Уторопи
 2817. Семантична співвідносність твірних і похідних у словотвірному гнізді з вершиною “високий”
 2818. Сенсаційна знахідка з Феодосії
 2819. Середньовічна культура Західної Європи
 2820. Середовище життєдіяльності. Природне середовище
 2821. Середовище існування МЕВ
 2822. Середовище існування міжнародних економічних відносин
 2823. Середовище МЕВ, його структура й особливості
 2824. Сертифікація продукції
 2825. Сидір Воробкевич
 2826. Сиинтезуюча природатворчості
 2827. Символіка імен персонажів повісті “Над прірвою у житі” Джерома Девіда Селінджера
 2828. Символіка у творчості українських поетів-романтиків
 2829. Симон Петлюра
 2830. Симон Петлюра: легенди та факти
 2831. Синтаксис тексту
 2832. Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови
 2833. Синтез та вивчення протипухлинної активності похідних 2-ариламшо-2-тіазолін-4-іонів
 2834. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів
 2835. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості
 2836. Система S. W. I. F. T.
 2837. Система впорскування палива
 2838. Система живлення карбюраторних двигунів
 2839. Система запалювання автомобіля
 2840. Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства
 2841. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям
 2842. Система наукового знання
 2843. Система нетарифного регулювання
 2844. Система обслуговування виробництва
 2845. Система основних прав і свобод людини і громадянина
 2846. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів
 2847. Система трудового права і система трудового законодавства
 2848. Система управління бази даних
 2849. Система формування вокально-хорових навиків
 2850. Система цивільного права України
 2851. Системи вприскування палива (інжектор)
 2852. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір
 2853. Системи лінійних диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами. Поняття про стійкість розв’язків
 2854. Системи масової комунікації
 2855. Системи міжнародної економіки
 2856. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами
 2857. Системи оплати праці
 2858. Системи оплати праці на підприємстві
 2859. Ситуація з комерційними банками в Україні
 2860. Сікорський І.І. - український авіаконструктор
 2861. Сільське господарство України
 2862. Сільські трудові ресурси, їх використання
 2863. Сім чудес світу
 2864. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність
 2865. Сімейне право України. Усиновлення
 2866. Сімейний кодекс України
 2867. Сім’я і родинна обрядовість
 2868. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення
 2869. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів
 2870. Сканери
 2871. Скарбниця людського духу
 2872. Скасування панщини в Галичині в 1848 році
 2873. Скінхеди
 2874. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
 2875. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
 2876. Склад і масштаби Сонячної системи. Конфігурації та умови видимості планет
 2877. Склад повітря
 2878. Склад та порядок включення до св продукції витрат на оплату праці
 2879. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства
 2880. Склад, функції та значення крові
 2881. Складання рекламних листів
 2882. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів
 2883. Складні судження
 2884. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві
 2885. Складові авторитету викладача ВНЗ
 2886. Скло
 2887. Слова з літерою Ґ
 2888. Словенія
 2889. Словесна наочність в ораторському мистецтві
 2890. Слово каменяра про кобзаря
 2891. Слово про ввічливість
 2892. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів
 2893. Слововживання
 2894. Словотвірна синонімія прикметників, мотивованих різними частинами мови
 2895. Служба в армії
 2896. Служба в Збройних Силах є чесний обов’язок кожного її громадянина
 2897. Службові відрядження у межах України
 2898. Службові листи
 2899. Службові частини мови
 2900. Собача кропива, сокирки польові, солодка гола
 2901. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)
 2902. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення
 2903. Сонце - найближча зоря
 2904. Сонце і його значення для Cонячної системи
 2905. Сонце і його значення для Сонячної системи
 2906. Сонце — найближча зоря
 2907. Сонячна система - комплекс небесних тіл, які мають спільне походження
 2908. Сонячні та місячні затемнення
 2909. Софія Василівна Ковалевська (1850—1891pp.)
 2910. Соціал-демократична концепція держави та демократії
 2911. Соціальна норма та престиж преси (світовий і вітчизняний досвід)
 2912. Соціальний захист населення в Україні
 2913. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей
 2914. Соціальні збори
 2915. Соціальні конфлікти
 2916. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні
 2917. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда
 2918. Соціально трудові відносини
 2919. Соціально – трудові відносини та їх вплив на ринкову економіку
 2920. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
 2921. Соціально-економічні наслідки інфляції
 2922. Соціально-економічні наслідки інфляції
 2923. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків
 2924. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання
 2925. Соціально-політичне середовище життєдіяльності
 2926. Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні
 2927. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки
 2928. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини
 2929. Соціально-психологічний клімат
 2930. Соціально-психологічний клімат колективу
 2931. Соціально-трудові відносини
 2932. Соціологія девіантної поведінки
 2933. Соціологія сім’ї
 2934. Спадкове право
 2935. Спекулятивні стратегії на біржі
 2936. Специфiка використання iнформацiйних джерел у журналiстському розслiдуваннi
 2937. Специфічні заходи з паблік рилейшнз
 2938. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути
 2939. Спиртові, гліцеринові і олійні розчини заводського виготовлення
 2940. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення
 2941. Співець карпатських рідних верховин
 2942. Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних ланцюгах
 2943. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості
 2944. Споживання води
 2945. Споживання та заощадження
 2946. Споживання, заощадження та інвестиції
 2947. Споживання, заощадження та інвестиції
 2948. Сполучені Штати Америки
 2949. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів
 2950. Способи подолання протидії слідству при допиті
 2951. Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби
 2952. Способи ухилення від сплати податків
 2953. Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.)
 2954. СС “Галичина”
 2955. Ссавці. Загальна інформація
 2956. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу
 2957. Ставлення населення до реклами на телебаченні та її ефективність (програма соціологічного дослідження)
 2958. Стан економіки України в другій половині 80-х років
 2959. Стан здоров'я населення України
 2960. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі. Головна мета програми і очікувані результати
 2961. Стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України
 2962. Стан та оцінка загроз в екологічній сфері
 2963. Стан української мови в сучасній Україні
 2964. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти
 2965. Стандартні звіти
 2966. Станова боротьба в Польщі
 2967. Становище українських земель після монголо-татарських навал та їх завоювання Литвою
 2968. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології
 2969. Становлення грошової системи України
 2970. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис
 2971. Становлення неокласичної традиції. Кембріджська школа
 2972. Становлення Української Православної Церкви (УПЦ)
 2973. Становлення християнської церковної організації. Монастирі
 2974. Стародавньосхідні деспотизми
 2975. Стартер, звуковий сигнал і контрольно-вимірювальні прилади
 2976. Статеве виховання
 2977. Статистика населення
 2978. Статистика розрахунки
 2979. Статистика чисельності, складу та руху населення
 2980. Статус та функції національного банку України
 2981. Статути збройних сил України
 2982. Створення ескізу композиції на основі писанкових елементів
 2983. Створення і розвиток грошової системи України
 2984. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи
 2985. Створення ООН
 2986. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР
 2987. Степ аеробіка
 2988. Стилі мовлення
 2989. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах України
 2990. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів
 2991. Сторінками давньогрецької теогонії
 2992. Сторони трудового договору
 2993. Страви з яєць та сиру
 2994. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів
 2995. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини
 2996. Стратегічне управління
 2997. Стратегічний маркетинг
 2998. Стратегія диверсифікації
 2999. Стратегія маркетингу
 3000. Стратегія підприємств
 3001. Стратегія планування ринкової діяльності підприємств
 3002. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку
 3003. Стратегія розвитку підприємства
 3004. Стратегія страхової компанії
 3005. Страхова компанія – як необхідний суб’єкт страхового ринку
 3006. Страхування в Україні. Перестрахувальні операції
 3007. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан
 3008. Страхування відповідальності позичальників за неповернення кредиту
 3009. Страхування депозитів
 3010. Страхування життя
 3011. Страхування ЗЕО
 3012. Страхування професійної відповідальності
 3013. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
 3014. Страхування, відповідальності роботодавця
 3015. Строї відділення
 3016. Стройова підготовка
 3017. Стройові прийоми зі зброєю
 3018. Структура і склад по САПР
 3019. Структура і фізіологія нервової системи
 3020. Структура курсу БЖД
 3021. Структура особистості і поведінкові типи
 3022. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу
 3023. Структура системи державних цільових фондів охорони НПС України
 3024. Структура суспільного в-ва
 3025. Структура та інфраструктура ринку
 3026. Структура факторів, які впливають на утворення цін
 3027. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю
 3028. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці
 3029. Субєкти адміністративного права
 3030. Суб’єктивно-модальне значення неможливості у стосунку до семантики безособовості
 3031. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом
 3032. Суверенітет української держави, загальні ознаки
 3033. Судження
 3034. Судимість. Строки погашення судимості
 3035. Суднобудівна галузь України. Її конкурентоспроможність
 3036. Судова система України
 3037. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг
 3038. Судово-бухгалтерська еспертиза
 3039. Сукнарство на Гуцульщині
 3040. Сукупний попит і сукупна пропозиція
 3041. Сукупний попит і сукупна пропозиція
 3042. Сукупний попит та сукупна пропозиція
 3043. Сукупний попит та сукупна пропозиція
 3044. Сульфатна кислота та її солі
 3045. Суниці лісові, суріпиця звичайна
 3046. Суперечливість соціально-економічного та політичного розвитку радянського суспільства наприкінці 20-х – у 30-ті роки
 3047. Суперпозиція ЛКАО і псевдопотенціалу для розрахунку структури монокристалів CoW2
 3048. Суспільний і державний лад Римської Республіки
 3049. Суспільний та державний устрій Риму в період принципату
 3050. Суспільні блага та загальні ресурси
 3051. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.
 3052. Суспільство в ідейних поглядах М.Драгоманова
 3053. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального
 3054. Сутність вартості робочої сили
 3055. Сутність держави
 3056. Сутність держави. Функції держави
 3057. Сутність і завдання організації праці
 3058. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції
 3059. Сутність і форми міжнародного бізнесу
 3060. Сутність і функції процесу управління
 3061. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті
 3062. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ
 3063. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства
 3064. Сутність поняття економіка
 3065. Сутність продуктивності і продуктивності праці
 3066. Сутність регіональної політики
 3067. Сутність релігії. Соціальна природа релігії
 3068. Сутність селянського господарства
 3069. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи
 3070. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу
 3071. Сутність та методи калькулювання
 3072. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі
 3073. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності
 3074. Сутність та причини безробіття
 3075. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах
 3076. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах
 3077. Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці
 3078. Сутність та структура пізнавального процесу
 3079. Сутність та фактори економічного зростання
 3080. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя
 3081. Сутність та функції ринку
 3082. Сутність фінансів
 3083. Сутність юридичної особи
 3084. Сутність, принципи та функції підприємства
 3085. Суть аксіоматичного методу
 3086. Суть і завдання економічного контролю
 3087. Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур
 3088. Суть і значення травлення
 3089. Суть і основні проблеми Маржиналізму
 3090. Суть і структура грошового обороту
 3091. Суть і структура грошового ринку
 3092. Суть і функції грошей
 3093. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування
 3094. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку
 3095. Суть світового ринку і його структура
 3096. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні
 3097. Суть та ознаки досконалої конкуренції
 3098. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці
 3099. Суть, оцінка основних фондів
 3100. Суть, форми і причини інфляції
 3101. Сучасна екологічна криза в контекст християнського світогляду
 3102. Сучасна маркетингова концепція упаковки товарів
 3103. Сучасна мовна ситуація в Україні
 3104. Сучасна модель атома
 3105. Сучасна ринкова економіка
 3106. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні
 3107. Сучасне музичне мистецтво у світі
 3108. Сучасне природознавство. Нові підходи до розгляду справ
 3109. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція
 3110. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства
 3111. Сучасний екологічний стан України
 3112. Сучасний стан парку стерилізаційного обладнання в Україні
 3113. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України
 3114. Сучасні американсько-українські відносини
 3115. Сучасні взаємо впливи російської і української культур
 3116. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.
 3117. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання
 3118. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист
 3119. Сучасні лідери
 3120. Сучасні міжнародні кредитні відносини
 3121. Сучасні моделі стратегічного планування
 3122. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі
 3123. Сучасні організації вільнодумців
 3124. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні
 3125. Сучасні технології прямого маркетингу
 3126. Схема застосування імпортного мита
 3127. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин
 3128. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах
 3129. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів
 3130. Сценарій дня Перемоги
 3131. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни
 3132. Сценарій „Свято птахів”
 3133. США у 60-70-х рр
 3134. США у післявоєнний період
 3135. Т. Шевченко в зарубіжній літературі
 3136. Т.Г.Шевченко - художник
 3137. Т.Г.Шевченко – солдат
 3138. Т.Мельничук – життєвий і творчий шлях
 3139. Тактичне планування
 3140. Тарас Мельничук
 3141. Тарас Федорович
 3142. Тарифна система
 3143. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати
 3144. Твір з укр.мови та літератури
 3145. Твір Ой у полі жито
 3146. Твір Чи ми ще зійдемося знову
 3147. Твір “Війна і мир” Л.Толстого
 3148. Творення слів
 3149. Творець галицьких залізниць
 3150. Твори Коцюбинського в зарубіжній критиці
 3151. Творчі завдання з методики муз.виховання в школі
 3152. Творчі завдання з методики музичного виховання
 3153. Творчість Євгена Плужника
 3154. Творчість Леонардо да Вінчі
 3155. Творчість та життя Л.Костенко
 3156. Творчість як конструктивний принцип пізнання
 3157. Текст як модель комунікативного акту
 3158. Тексти для веб-сторінок
 3159. Текстоутворюючі функції зіставлень у художньому мовленні
 3160. Телебачення і повсякденністьглядача, паралельні світи
 3161. Телебачення і політика
 3162. Телеграма
 3163. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності
 3164. Телефониий довідник (Turbo Pascal)
 3165. Температура. Рівняння теплового руху молекул
 3166. Тенденції розвитку мистецтва
 3167. Теореми про диференціальні функції
 3168. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних
 3169. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України
 3170. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса
 3171. Теоретичні основи мотивації
 3172. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса
 3173. Теорії індустріального суспілства
 3174. Теорії кредиту
 3175. Теорії походження життя
 3176. Теорії походження релігії
 3177. Теорії трансформації капіталізму
 3178. Теорія виробництва
 3179. Теорія гена. Генетичні закони
 3180. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості
 3181. Теорія і практика ліберальної демократії
 3182. Теорія інфляційного Всесвіту
 3183. Теорія комунікації в маркетингу
 3184. Теорія масової комунікації
 3185. Теорія металів Друде
 3186. Теорія обліку та організація облікової діяльності
 3187. Теорія походження життя на Землі
 3188. Теорія соціальної стратифікації
 3189. Теорія трансформації капіталу. Неоінституціоналізм
 3190. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження
 3191. Теофарт Парацельт
 3192. Теплові двигуни
 3193. Теплові машини
 3194. Територіальна структура суспільства і проблематика соціальних груп
 3195. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів
 3196. Територіально-виробничі комплекси України
 3197. Термодинаміка
 3198. Термодинаміка
 3199. Термодинаміка
 3200. Термодинамічні властив
 3201. Тероризм
 3202. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним
 3203. Тест фотореалістичних принтерів
 3204. Тестові завдання з укр.мови
 3205. Тетрациклін
 3206. Техніка безпеки при ремонті телевізора
 3207. Техніка безпеки роботи в операційно-перев’язочному блоці
 3208. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання
 3209. Технічне обслуговування заднього моста
 3210. Технологічний процес зварювання легованих сталей
 3211. Технологія виробництва бензину
 3212. Технологія виробництва. Бесквітне тісто
 3213. Технологія навчання іншомовного матеріалу
 3214. Тижневі і місячні біоритми. Оздоровчі біоритми в місячному циклі
 3215. Тимошенко С.П. - вчений у галузі механіки
 3216. Тип хордові – високоорганізовані тварини. Загальна характеристика
 3217. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових
 3218. Тип членистоногі загальна характеристика виду
 3219. Типи (моделі) виборчих систем
 3220. Типи алгоритмів
 3221. Типи грошових систем
 3222. Типи і види хорів
 3223. Типи комунікаторів
 3224. Типи паперів і знищувачі паперів
 3225. Типи поділу рослинних клітин
 3226. Типи споживачів стосовно ризику (на прикладі комерційних банків)
 3227. Типи червів
 3228. Типові операції
 3229. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів
 3230. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави
 3231. Тихий океан
 3232. Тіньові капітали. Джерела і механізми нагромадження, шляхи повернення, легалізації і використання
 3233. Тканання гобелену
 3234. Ткання гобелену
 3235. Ткацтво в Україні
 3236. Тлумач
 3237. Товар і його властивості
 3238. Товариство з обмеженою відповідальністю
 3239. Товарне та натуральне виробництво
 3240. Товарне товариство. Товар
 3241. Товарні і фондові біржі
 3242. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі
 3243. Товарно-ринкова та економічна рівновага
 3244. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла
 3245. Ток-шоу “Дзеркало”
 3246. Томас Гоббс
 3247. Томас Мор і Томазо Кампанелла
 3248. Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН
 3249. Точкові і просторові групи кристалічних решіток
 3250. Трави в українській міфології, окремі трави в українських міфах, легендах, обрядах
 3251. Традиції народної матеріальної культури
 3252. Традиції українського народу
 3253. Традиції українського народу
 3254. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість
 3255. Традиційні види господарської діяльності
 3256. Традиційні громадські спільності
 3257. Традиційні млинарські споруди України
 3258. Традиційні млинарські споруди України
 3259. Традиція і наука про авесту
 3260. Транзистори
 3261. Транзитивне суспільство як виклик сучасності
 3262. Транснаціональні банки
 3263. Транспортна cистема України
 3264. Транспортне переміщення товарів та пасажирів
 3265. Транспортний комлекс України
 3266. Транспортний комплекс світу
 3267. Трансформація концепції цивільного права у незалежній Україні та створення нового Цивільного кодексу України
 3268. Трансформація телевізійного сюжету в газетний текст
 3269. Трансформація форм власності і перехід до соціальної
 3270. Тренд-аналіз геологічних даних
 3271. Тренінг ефективності ділової взаємодії
 3272. Тренінг як психопрофілактичний метод
 3273. Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства
 3274. Тривалість життя людини
 3275. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку
 3276. Трудовий договір найму житла
 3277. Трудові відносини, сутність і структура
 3278. Трудові колективи та їх правовий статус
 3279. Трудові спори та соціальні конфлікти
 3280. Туптало Данило - церковний і культурний діяч
 3281. Туреччина
 3282. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності
 3283. Туризм як форма міжнародної торгівлі
 3284. Туризм – як форма природокористування
 3285. Тутковський П.А. - геолог, геог
 3286. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи
 3287. Увага людини. Загальні поняття
 3288. Увага. Види, порушення
 3289. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ "Луцький автомобільний завод"
 3290. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ
 3291. Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки
 3292. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти
 3293. Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходу до ринку
 3294. Ужвій Наталія - укр. актриса
 3295. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”
 3296. Узагальнення результатів аудиту
 3297. Узагальнення, систематизація і перевірка знань
 3298. Україна i світова організація торгівлі, шляхи наближення
 3299. Україна в духовному світі Вернадського
 3300. Україна в епіцентрі конфлікту цивілізацій - християнського та мусульманського
 3301. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку
 3302. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку
 3303. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)
 3304. Україна в першій світовій війні
 3305. Україна в системі сучасних міжнародних відносин
 3306. Україна в умовах десталінізації
 3307. Україна і діаспора - процес формування світового українства
 3308. Україна і первісне виникнення мов
 3309. Україна і світ на межі ХIХ— XX століть, особливості господарського життя
 3310. Україна на міжнародному ринку цінних паперів
 3311. Україна на світовому ринку озброєнь
 3312. Україна на шляху до Світової організації торгівлі
 3313. Україна на шляху творення національної економіки (1991- початок 1994 р.)
 3314. Україна очима Заходу у ХІ-XVIII ст
 3315. Україна та Європейський Союз
 3316. Україна та Китай
 3317. Україна у зовнішньополітичних доктринах США
 3318. Україна у міжнародних відносинах
 3319. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)
 3320. Українська вишивка. Рушники
 3321. Українська демонологія
 3322. Українська державність як закономірність
 3323. Українська інтелігенція
 3324. Українська культура в міжнародних відносинах
 3325. Українська культура та література ХІХ-ХХ ст
 3326. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.
 3327. Українська мова в діаспорі, канадський і російський варіанти
 3328. Українська мова за професійною ознакою
 3329. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст
 3330. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови
 3331. Українська мова – наш скарб
 3332. Українська мова, її походження, вивчення і захист
 3333. Українська народна віра
 3334. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст
 3335. Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення
 3336. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст
 3337. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період
 3338. Українська преса про національні святині
 3339. Українська символіка
 3340. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)
 3341. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку
 3342. Українське бароко
 3343. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену
 3344. Українське термінознавство – здобутки і втрати
 3345. Український архітектор Максим Мосціпанов
 3346. Український козацький дипломат - Юрій Немирич
 3347. Український Севастопіль (Шевченко і Севастополь…)
 3348. Українські вчені
 3349. Українські вчені у фізиці
 3350. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)
 3351. Українські маргіналії
 3352. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»
 3353. Українсько-російська етнічна межа і сучасні кордони та територіальні претензії
 3354. Українці в російських етно-культурних стереотипах
 3355. Українці на Далекому Сході
 3356. Укриття людей у захисних спорудах
 3357. Укриття населення в захисних спорудах
 3358. Улас Самчук - письменник епічної широти
 3359. Ультразвук і інфразвук
 3360. Ультразвук і інфразвук
 3361. Умови безпечного перебування на льоду
 3362. Умови і принципи організації безготівкового платіжного обороту
 3363. Умовиводи
 3364. Уніфікація і стандартизація управлінських документів
 3365. Уолт Уітмен (1819-1892)
 3366. УПА на Надніпрянщині
 3367. УПА у період з 1939 до 1956рр.
 3368. Упаковка товару, вплив на споживача
 3369. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства
 3370. Управління
 3371. Управління активами підприємства і шляхи його покращання
 3372. Управління агрострахуванням
 3373. Управління агрострахуванням в Україні
 3374. Управління асортиментом і якістю товарів на сучасному підприємстві
 3375. Управління асортиментом та номенклатурою
 3376. Управління виробничими запасами
 3377. Управління виробничими запасами
 3378. Управління зовнішньоекономічною діяльністю
 3379. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві
 3380. Управління конфліктами в організації
 3381. Управління підприємством в перехідний період
 3382. Управління підприємством в умовах перехідного періоду
 3383. Управління просуванням стимулювання збуту
 3384. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності
 3385. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу
 3386. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”
 3387. Уран - сьома планета Сонячної системи
 3388. Уроджені пороки розвитку на прикладі ущелин губи і піднебіння
 3389. Урок для учнів 8 класу на тему «сім чудес природи»
 3390. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато
 3391. Урок: типи і структура
 3392. Уряд захищає інвесторів та кредиторів
 3393. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова
 3394. Установчий договір про створення асоціації
 3395. Установчі документи підприємства
 3396. Установчі документи підприємства
 3397. Устим Кармалюк
 3398. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках
 3399. Утворення та розвиток Єгипетської держави
 3400. Ухвала підприємства
 3401. Факти русифікації України
 3402. Фактори впливу на розвиток нових підприємств
 3403. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні
 3404. Фашизм
 3405. Федір Солнцев – археолог і реставратор
 3406. Фемінізм
 3407. Фемінізм - як соціальне явище
 3408. Феномен самозванства в російській історії
 3409. Феномен України (з точки зору процесу словотворення)
 3410. Феномен Фалунь Дафа
 3411. Фізико-географічна характеристика Долинського району
 3412. Фізико-географічний огляд Азії
 3413. Фізична культура на Запорізькій Cічі
 3414. Фізична культура на Запорізькій Cічі (XV-XVII століття)
 3415. Фізична культура після пологів
 3416. Фізична культура у сучасному суспільстві
 3417. Фізичне вдосконалення людини
 3418. Фізичне виховання учнів поза школою
 3419. Фізичне виховання учнів спеціальної медичної групи
 3420. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток
 3421. Фізіолого-гігієнічна характеристика і значення бігових вправ
 3422. Фізіотерапія хронічних гастритів і гастродуоденітів
 3423. Філософія в Києво-Могилянській академії
 3424. Філософія Г. Сковороди
 3425. Філософія Івана Франка
 3426. Філософія Нового часу
 3427. Філософія Нового часу
 3428. Філософія Стародавньої Індії
 3429. Філософія як універсальний тип знань
 3430. Філософія, погляди Демокріта, Сократа
 3431. Філософія. Її предмет та функції
 3432. Філософські аспекти сучасної культури
 3433. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка
 3434. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство
 3435. Фінанси акціонерних товариств
 3436. Фінанси України
 3437. Фінанси як економічна категорія
 3438. Фінансова cистема України
 3439. Фінансова діяльність
 3440. Фінансова діяльність підприємств
 3441. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення
 3442. Фінансова політика, сутність податкової системи
 3443. Фінансова санація і банкрутство підприємств
 3444. Фінансова санація підприємств
 3445. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення
 3446. Фінансова санація та банкрутство підприємств
 3447. Фінансова система
 3448. Фінансова система держави
 3449. Фінансова система держави
 3450. Фінансова система Японії
 3451. Фінансова стратегія діяльності підприємства
 3452. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування
 3453. Фінансова та грошово-кредитна політика і соціальна сфера
 3454. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів
 3455. Фінансове право України
 3456. Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем
 3457. Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем
 3458. Фінансовий контроль
 3459. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки
 3460. Фінансовий менеджмент
 3461. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
 3462. Фінансовий моніторинг, швидше за все, нікого не відмоніторить
 3463. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом
 3464. Фінансові регулятори ринкової економіки
 3465. Фінансові результати діяльності підприємства
 3466. Фінансові ресурси
 3467. Фінансові ресурси бюджетних установ
 3468. Фінансові ресурси підприємств
 3469. Фінансово-бюджетне регулювання
 3470. Фінансово-господарська діяльність підприємств
 3471. Фінансування освіти та культурно-освітніх закладів
 3472. Фінансування та кредитування ЗЕД підприємства
 3473. Фірма
 3474. Фірма в умовах досконалої конкуренції
 3475. Фіскальна політика
 3476. Фіскальна політика в Україні
 3477. Фіскальна політика в Україні
 3478. Фіскальна політика держави
 3479. Фіскальна політика української держави
 3480. Фіскальна політки держави (Бюджетно-податкова політика)
 3481. Фітотерапія у лікуванні дітей
 3482. Флеш пам'ять
 3483. Фонд державного майна України
 3484. Фонди підприємства
 3485. Фонетичний мінімум
 3486. Фонетичні закони мови і правила правопису
 3487. Форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою
 3488. Форма держави
 3489. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні
 3490. Форма, структура і зміст балансу
 3491. Форми безготівкових розрахунків
 3492. Форми власності
 3493. Форми державного правління
 3494. Форми забезпечення кредитів
 3495. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків
 3496. Форми забезпечення соціальних прав людини в системі соціальної політики
 3497. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати
 3498. Форми інвестування
 3499. Форми кредиту
 3500. Форми проведення перестраховувальних операцій
 3501. Форми релігійного життя людини
 3502. Форми та види підприємницької діяльності
 3503. Форми творчого синтезу
 3504. Форми фізичного виховання протягом навчального дня
 3505. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп
 3506. Формування двопартійної системи в Англії
 3507. Формування екологічної культури учнів при вивченні хімії
 3508. Формування загальних і одиночних понять, методологічні прийоми
 3509. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів
 3510. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України
 3511. Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи
 3512. Формування кошторисів підрозділів
 3513. Формування місцевих бюджетів України
 3514. Формування органів та взаємодія частин зародка
 3515. Формування професійних навиків і умінь в учнів профтехучилищ
 3516. Формування собівартості готової продукції
 3517. Формування страхового інтересу у суб’єктів підприємництва за умов ринкової економіки
 3518. Формування структур підприємницького бiзнесу
 3519. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20-30-х рр. ХХ ст
 3520. Формування фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування
 3521. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних
 3522. Формула Ньютона – Лейбніца
 3523. Фортеця XVII - XVIII століть
 3524. Фортифікаційні ідеї Альбрехта Дюрера втілення в Україні
 3525. Франц Шуберт. Біографія
 3526. Франц Шуберт. Життєвий і творчий шлях
 3527. Французька поезія
 3528. Французький письменник — Марсель Пруст
 3529. Французький романтизм 19 століття у літературі
 3530. Французький утопічний соціалізм, критика буржуазного ладу Сен-Сімона
 3531. Франчайзинг
 3532. Фрідріх Шіллера
 3533. Функції грошей
 3534. Функції держави
 3535. Функції і анатомія листка
 3536. Функції і роль кредиту
 3537. Функції і типи комерційних банків
 3538. Функції менеджменту та їх характеристика
 3539. Функції фінансово-господарського контролю та аудиту уформуванні ринкових відносин
 3540. Функціонування бізнесу
 3541. Функція Гріна
 3542. Функція заощадження коштів
 3543. Хамеріон вузьколистий, хвилівник звичайний, хвощ польовий
 3544. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства
 3545. Характеристика бухгалтерських рахунків
 3546. Характеристика земельних ресурсів України
 3547. Характеристика і територіальна дислокація нерудних корисних копалин України
 3548. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка
 3549. Характеристика Надвірнянського переробного заводу
 3550. Характеристика озброєння армії країн НАТО
 3551. Характеристика основних функцій нормування праці
 3552. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності
 3553. Характеристика професійної культури бізнесу
 3554. Характеристика світового ринку нафти
 3555. Характеристика середньовічної літератури
 3556. Характеристика сметани
 3557. Характеристика твердого стану речовини
 3558. Характерні риси імпресіонізму
 3559. Характерні риси імпресіонізму
 3560. Харків у роки Великої Вітчизняної війни
 3561. Харчова промисловість України, проблеми і перспективи спирто-горілчаної галузі
 3562. Харчові добавки
 3563. Харчові добавки (вітамін С)
 3564. Харчові отруєння
 3565. Харчування вагітної жінки
 3566. Хеджування продажу, купівлі та вигоди хеджування
 3567. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних
 3568. Хемосинтез і фотосинтез
 3569. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість
 3570. Хімічний комплекс України
 3571. Хімічні елементи в продуктах харчування
 3572. Хімічно небезпечні виробництва та хімічні небезпеки
 3573. Хімія і екологія
 3574. Хімія і фармація
 3575. Хімія та екологія
 3576. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві
 3577. Хміль звичайний, холодок лікарський, хрін звичайний
 3578. Холера
 3579. Холера азіатська
 3580. Холодильники і морозильні камери
 3581. Холодильні уксановки на залізничному транспорті
 3582. Хоровий ансамбль
 3583. Хоровий спів
 3584. Храм і його влаштування
 3585. Християн Раковський
 3586. Християнство в соціосинергетичному контексті
 3587. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях
 3588. Християнська церква та її вплив на державу і право в період середньовіччя
 3589. Християнські свята
 3590. Християнські свята та обряди
 3591. Христос воскрес – торжествує життя
 3592. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності
 3593. Художнє братство прерафаелітів
 3594. Художнє сприймання
 3595. Художнє ткацтво с. Жукова
 3596. Художні особливості естрадного мистецтва
 3597. Художні промисли України
 3598. Царство гриби
 3599. Царство Гриби. Загальна характеристика
 3600. Цвіт щастя
 3601. Центральна і Південна Азія
 3602. Центральний банк і монетарна політика
 3603. Центральний банк і монетарна політика
 3604. Центральний мікропроцесор
 3605. Центральний підприємницький ремесловий реєстр
 3606. Церкви Києва
 3607. Церковна архітектура України доби Гетьманщини
 3608. Церковна архітектура України доби Гетьманщини
 3609. Церковне християнство
 3610. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка
 3611. Цибуля ведмежа, цибуля городня, цикламен європейський
 3612. Цивільна оборона
 3613. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р
 3614. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи
 3615. Цикли ділової активності
 3616. Цикли ділової активності
 3617. Циліндр
 3618. Цисплатина
 3619. Цифрові графічні моделі в комп’ютерній графіці
 3620. Цільова визначеність організацій індустріального та постіндустріального суспільств
 3621. Ціна - її суть та процес формування...
 3622. Ціна та її особливості
 3623. Ціна, її види та структура
 3624. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни
 3625. Цінність філософії для особи і суспільства
 3626. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу
 3627. Цінова політика і цінова стратегія фірми
 3628. Цінова політика підприємства
 3629. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні
 3630. Ціноутворення на промислові товари
 3631. Ціцерон - вершина римського красномовства
 3632. Чай китайський, часник городній, чебрець плазкий
 3633. Час і календар
 3634. Частини ростучого дерева, їх значення і промислове використання
 3635. Частинні коефіцієнти кореляції і коефіцієнти регресії
 3636. Частинні похідні і диференціали вищих порядків
 3637. Черговість задоволення вимог кредиторів. Мирова угода
 3638. Чернецтво. Історія виникнення і поширення
 3639. Чеська Республіка в напрямку інтеграції до НАТО
 3640. Чехівський Володимир Мусійович
 3641. Чи існують надцивілізації
 3642. Чи люблять Українці говорити компліменти
 3643. Чи люблять українці говорити компліменти
 3644. Чи може бути в Україні якісна безплатна освіта
 3645. Чи можна підприємцю обійтися без ризику
 3646. Чи не змінити пріоритети у підготовці страхових агентів
 3647. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса
 3648. Чи увійшли банківські послуги через інтернет в розряд традиційних
 3649. Чижевський Д.І. - учений-енциклопедист
 3650. Чина лучна, чистець болотяний, чистець лісовий
 3651. Чинники економічного зростання
 3652. Чинники, які впливають на розвиток демократії в Україні
 3653. Числівник (Numeral)
 3654. Числівники в діловому мовленні
 3655. Числові послідовності
 3656. Числові послідовності. Границя, основні властивості границь. Нескінченно малі і нескінченно великі величини, їх властивості
 3657. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності
 3658. Чистий продукт та його структура
 3659. Чистотіл звичайний — Chelidonium majus
 3660. Читання творів різних жанрів
 3661. Чичерін Георгій Васильович
 3662. Чищення, змащення і зберігання автомата
 3663. Чому бувають змлетруси
 3664. Чому головний герой новели Василя Стефаника Новина викликає суперечливе ставлення до себе
 3665. Чому на Поліссі мозолю називають жабою
 3666. Чому попри поразки страйку трудовий Борислав все-таки смiється
 3667. Чому я обрав спеціальність міжнародна економіка
 3668. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України
 3669. Чорнобиль
 3670. Чорнобиль не має минулого часу
 3671. Чорнобиль не має минулого часу
 3672. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської
 3673. Чорнобильський біосферний заповідник
 3674. Чотирикутники
 3675. Чуттєва реакція на рекламу
 3676. Шарль Луї Монтеск'є
 3677. Шведська (стокгольмська) економічна школа
 3678. Швестиційна політика страховика
 3679. Шеарівці
 3680. Шевченко в Коломиї
 3681. Шкіра
 3682. Шкіра. Будова та функції шкіри
 3683. Шлях до соціальної роботи
 3684. Шляхи зниження собіварстості
 3685. Шляхи кращого використання основних фондів
 3686. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів
 3687. Шляхи підвищення ефективності праці керівника
 3688. Шляхи реалізації творчого потенціалу мистецтва писанкарства на уроках трудового навчання в початковій школі
 3689. Шляхи реалізації творчого потенціалу мистецтва писанкарства на уроках трудового навчання в початковій школі
 3690. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань
 3691. Шляхи розвязання політичних конфліктів
 3692. Шляхи формування правової держави в Україні
 3693. Шматок хлiба
 3694. Шолом Алейхем
 3695. Шолом-Алейхем
 3696. Шпаргалка по інформатиці
 3697. Шпори з естетики
 3698. Шпори з етики
 3699. Шпори з логіки
 3700. Шпори з філософії
 3701. Штукатур
 3702. Ще раз про мову
 3703. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії
 3704. Що ми знаємо про СНІД
 3705. Що можна робити в Інтернет. Головні напрямки роботи в Інтернет
 3706. Що нас чекає найближчим часом у світі 3D графіки
 3707. Що повинен знати менеджер
 3708. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери
 3709. Що таке підприємництво
 3710. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток
 3711. Ю.А. Целевич-видатний діяч культури
 3712. Ю.А.Корчак-Чепуркiвський - статист
 3713. Юрась Хмельниченко
 3714. Юридична відповідальність за порушення екологічного права
 3715. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду
 3716. Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування
 3717. Юрій Хмельницький
 3718. Юшка грибна з вушками
 3719. Я Карпати і вона
 3720. Я не засуджую традицiй
 3721. Я хочу правдi бути вiчним другом i ворогом одвiчним злу
 3722. Яворницький Д.І. - історик, археолог, етнограф, письменник
 3723. Яворський Стефан - письменник, філософ, церковний діяч
 3724. Язичницькі релігії, буддизм, іслам, іудаїзм та сучасні нетрадиційні релігії
 3725. Як Біблія прийшла в Україну
 3726. Як розробити ефективну рекламну кампанію
 3727. Якби я став міністром економіки, я б у першу чергу…
 3728. Який ми слiд лишимо на землi
 3729. Яким має бути образ страхового агента
 3730. Які і кого захищатиме загальнообов`язкове державне соціальне страхування
 3731. Яків Острянин
 3732. Якість і конкурентоспроможність продукції
 3733. Якість продукції
 3734. Якість продукції та її оцінка
 3735. Японія на початку ХХ століття
 3736. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії
 3737. Японський досвід управління персоналом
 3738. Ярмарок
 3739. Ярослав Івашкевич
 3740. Ярослав Мудрий
 3741. Ящірки – загальна інформація
 3742. “Піду в садочок” – українська народна пісня в обробці Миколи Дмитровича Леонтовича
 3743. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело
 3744. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального