Search:

Список всех рефератов

 1. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей
 2. 2. Поняття відеосистеми ПК. Призначення та склад
 3. Agatha Christie
 4. American Federalism in 1990s
 5. Atticus Finch
 6. Biography of George Gordon Byron
 7. Charles Dickens (1812-1870)
 8. Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші.
 9. Documents de vente
 10. Herbert George Wells
 11. Hippocrates — the Father of Medicine
 12. James Fenimore Cooper
 13. Stephen Crane
 14. Tibetan medicine
 15. Traditions and holidays of Great Britian
 16. Treasure Hunt
 17. Triumph of Britney Spears
 18. TV in my life
 19. U.K. Political system
 20. Ukraine
 21. Unidentifield Flying Objects
 22. United Nations
 23. US Congress
 24. USA Weather forecast
 25. Wales
 26. Washington
 27. Washington DC
 28. Welcome to the world of tales
 29. Westminster Abbey
 30. Wie schreibt man einen brief
 31. With an overview of the twentieth century” George S.N. Luckyj
 32. Xімія деревини
 33. Xімія і технологія органічних речовин
 34. Your pastime and hobby
 35. А.П.Чехов і його твори “Палата №6”, “Іонич”
 36. А.С. Пушкін, «Цигани»
 37. А.Сміт - як науковець-економіст
 38. Аборт і його наслідки
 39. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу
 40. Аварії на АЕС
 41. Авраам Лінкольн
 42. Австралійський Союз. Економіко-географічна х-ка
 43. Австрійська музична культура ХІХ століття
 44. Австрійська школа граничної корисності
 45. Австрія
 46. Автобіографія, стилі її написання
 47. Агробактеріальна трансформація ячменю
 48. Адам Міцкевич
 49. Адам Міцкевич
 50. Адміністративний процес
 51. Адміністративно правові норми
 52. Азимутальна картографічна проекція, її побудова і використання
 53. Академік М.І.Вавілов
 54. Академічна риторика
 55. Аконіт, актинідія, алое
 56. Акредитив
 57. Акт передачі матеріальних цінностей
 58. Акт по боржниках-векселодавцях
 59. Акти конституційного значення. ЗУНР
 60. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець
 61. Актуальність брендингу в економіці України
 62. Актуальність класичного фейлетону, образи та форми
 63. Алотропія та її значення
 64. Альберт Камю
 65. Америка Південна. Опис материка
 66. Американський неолібералізм. Монетаризм
 67. Амортизація та методи її нарахування
 68. Амудсен Руал - великий відкривач
 69. Аналіз беззбитковості проекту
 70. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища
 71. Аналіз географічних карт
 72. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
 73. Аналіз затрат на виробництво
 74. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств
 75. Аналіз місцевого бюджету
 76. Аналіз оборотних коштів на підприємстві
 77. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика
 78. Аналіз рентебельності за методом моделі Du Pont
 79. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання
 80. Аналіз та прогнозування японської господарської системи
 81. Аналіз фінансового стану підприємств
 82. Аналіз чутливості
 83. Англійський класичний реалізм в літературі
 84. Андрей Шептицький - глава Української Церкві Митрополит Галицький, Архиєпископ Львівський
 85. Андріївська церква в Києві
 86. Андрій Чайковський
 87. Андрій Шевченко
 88. Аніс звичайний, арніка, артишок посівний
 89. Ансамблеве музикування - одна із складових комплексного розвитку учня - піаніста
 90. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори
 91. Антиінфляційна політика в Україні
 92. Антоніми
 93. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
 94. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")
 95. Антропосфера, соціосфера, біотехносфера
 96. Апаратно-програмні проблеми організації доступу до інформаційних ресурсів у системі дистанційної освіти
 97. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності
 98. Аптечна технологія ліків
 99. Арбітражне врегулювання спорів
 100. Аристотель як систематизатор логіки
 101. Аристофан та його творчість
 102. Архімед
 103. Архітектура бойківської церкви
 104. Архітектурні пам’ятки Коломиї
 105. Аскетизм у релігійному житті Стародавнього Риму
 106. Аскетичні моменти у релігійно-філософських поглядах стародавніх греків
 107. Астероїди і метеорити
 108. Астрономічні спостереження і телескопи
 109. Астрономія в стародавності
 110. Астрономія від спостережень до теорії
 111. Ататюрк Мустафа Кемаль
 112. Атестація робочих місць за умовами праці
 113. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення
 114. Аудит і ревізія стану організації облікової політики
 115. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями
 116. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку
 117. Африка – Україна
 118. Африка. Опис материка
 119. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення
 120. Багатоніжка звичайна, багно звичайне, бадан
 121. Багатство української мови
 122. Базові елементи мови, типи даних, цілочисельні типи даних, дані дійсних типів, дані типу string
 123. Бандитизм
 124. Банки та їх роль в економіці
 125. Банки та їх роль в економіці
 126. Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування
 127. Банківський маркетинг
 128. Банківський менеджмент
 129. Банківський сектор України проблеми і перспективи
 130. Банківські ризики, методи вимірювання
 131. Банкрутство підприємства
 132. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі
 133. Барвінковими стежками Тараса Мельничука
 134. Бджоли та продукти бджільництва
 135. Безпека дорожнього руху
 136. Безробіття і його види
 137. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття
 138. Береза бородавчата та польова, березовий гриб
 139. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу
 140. Бесіди з учнями про символи України
 141. Бетховен, життя і творчий шлях
 142. Біблія - священна книга християн
 143. Біблія – священна книга християн
 144. Бізнес в Internet. Правові аспекти
 145. Бізнес планування
 146. Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища
 147. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія
 148. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки
 149. Білети з географії
 150. Біографія Лесі Українки
 151. Біографія Остапа Вишні
 152. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого
 153. Біологічні ресурси України
 154. Біоритми організму. Добові біоритми. Вплив Місяця на добові біоритми
 155. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин
 156. Богдан Хмельницький
 157. Бойчук Михайло і Нарбут Георгій
 158. Болиголов плямистий, борщівник європейський та мохнатий
 159. Боргова стабільність гривні
 160. Боргова стабільність гривні
 161. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою
 162. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини
 163. Брокерська записка
 164. Брусниця звичайна, буркун лікарський, буряк звичайний
 165. Будівельні споруди
 166. Будівельні суміші в Україні
 167. Будівництво індивідуального житла
 168. Будова патрона
 169. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи
 170. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система
 171. Бусідо, як засновник економіки Японії
 172. Буття
 173. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)
 174. Бухгалтерський облік цінних паперів
 175. Бюджетна класифікація України
 176. Бюджетний дефіцит і державний борг
 177. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність
 178. Вади ринкового саморегулювання
 179. Важливі явища і події камяного віку
 180. Валеріана лікарська та пагорбова, вербена лікарська
 181. Валовий національний продукт
 182. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах
 183. Валютний курс і курсова політика
 184. Валютний ризик в діяльності банківської системи
 185. Валютні відносини та валютні системи
 186. Валютні операції. Котирування валют
 187. Валютні ринки
 188. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин
 189. Варіанти цінової політики підприємства
 190. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти
 191. Варшава і Краків – визначні міста Польщі
 192. Василь Симоненко
 193. Василь Симоненко. Життя та творчість
 194. Василь Слапчук
 195. Василь Стус. Життя і творчість
 196. Введення в курс “Основи економічної теорії”
 197. Вдалий досвід підприємництва
 198. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини
 199. Ведучі мости автомобіля
 200. Вексельний обіг в Україні
 201. Великий байкар Леонід Глібов
 202. Верховна рада
 203. Верховна Рада України
 204. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права
 205. Взаємовідносини України та НАТО
 206. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи
 207. Вибори в Україні
 208. Вибори та їх роль в політичному житті
 209. Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху
 210. Виготовлення внутрішніх стінових панелей
 211. Виготовлення пластмас
 212. Виготовлення скатертини
 213. Видатки бюджету
 214. Видатний політик та полководець XVII століття
 215. Види виборів та виборчих систем
 216. Види господарських товариств, їх характеристика
 217. Види грошей
 218. Види документів
 219. Види конкурентної боротьби і її закономірності
 220. Види конкуренції. Їх природа і особливості
 221. Види маркетинга у підприємницькій діяльності
 222. Види модальності в логіці
 223. Види народно-ужиткового мистецтва
 224. Види норм права
 225. Види підприємств
 226. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом
 227. Види правотворчості громадянського суспільства. Судова правотворчість — особливий вид правотворчості
 228. Види судових промов
 229. Види та жанри живопису
 230. Види усного спілкування
 231. Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячній системі
 232. Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію
 233. Визначення кредитоспроможності позичальника
 234. Визначення фізичних властивостей і швидкості руху небесних тіл за їхніми спектрами
 235. Визначення ціни зорієнтованої на конкурентів
 236. Виклад фактичних обставин злочину
 237. Викладання гри на скрипці
 238. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації
 239. Виконання бюджетів
 240. Використання непрямих методiв перевiрки правильності встановлення розміру податку на прибуток підприємницьких структур
 241. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики
 242. Використання статистичних даних в журналістиці
 243. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку
 244. Винагорода за користування інтелектуальною власністю
 245. Виникнення буржуазної держави. Англія
 246. Виникнення держави
 247. Виникнення зір
 248. Виникнення класичної політичної економії в Англії
 249. Виникнення класичної політичної економії у Франції
 250. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання
 251. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі
 252. Випробування, дослідження та перевірка геодезичних приладів
 253. Виробництво і виробничі системи
 254. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт
 255. Виробництво чавуну і сталі
 256. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку
 257. Виробничі кооперативи
 258. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція
 259. Витрати виробництва і прибуток
 260. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях
 261. Вишивка на Поділлі
 262. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади
 263. Відбіркові реакції. Їхня роль в профілактичному обстеженні населення на сифіліс
 264. Відбудова Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві
 265. Відділ Голонасінні
 266. Віденський конгрес
 267. Відмінності між соціально-економічними устроями України і розвинутих країн
 268. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток
 269. Відносини власності
 270. Відносини власності
 271. Відносини у трудовому праві
 272. Відношення між судженнями
 273. Відомості про будову та принцип функціонування енергосистем
 274. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин
 275. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
 276. Відродження втрачених святинь
 277. Відтворення та вдосконалення основних фондів
 278. Відчуття та діяльність
 279. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку
 280. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку та обробки інформації
 281. Візантія
 282. Війна США в Іраці. Причини та розв’язання проблеми
 283. Військові мости римлян на Україні
 284. Військові мости римлян на Україні
 285. Військово-навчальні заклади України
 286. Військово-повітряні сили
 287. Віктор Гюго – французький романтик
 288. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)
 289. Вільям Шекспір
 290. Віра Багірова
 291. Віруси та антивірусні програми і їх призначення
 292. Вітчизняний ринок масових популярних журналiв
 293. Влада як соціальний феномен
 294. Властивості визначеного інтеграла
 295. Внутрішні географічні відмінності Росії
 296. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції
 297. внутрішня торгівля
 298. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини
 299. Володимир Мономах
 300. Володимир Шухевич – етнограф, публіцист, громадський діяч
 301. Вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США
 302. Вплив гарнітури шрифту на сприймання тексту
 303. Вплив діяльності людини на довкілля
 304. Вплив діяльності людини на стан біосфери
 305. Вплив монголо-татарського ярма на соціально-економічний розвиток Китаю в 14ст
 306. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті
 307. Вплив нітратів на людський організм
 308. Вплив спорту на виховання інтелектуальних, моральних якостей
 309. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект
 310. Вплив транспортного фактора на розвиток світового ринку товарів
 311. Вплив шкідливих речовин на організм людини
 312. Впровадження стандартів на підприємстві
 313. Врахування психологічного аспекту при встановленні цін на товари
 314. Все про мову ділових паперів
 315. Вулкани Сонячної системи
 316. Гадючник, гарбуз, гвоздика
 317. Газове і дугове зварювання чавунів
 318. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?
 319. Галактики різних видів. Зорі, чорні дири, холодні об
 320. Галицька митрополія, її історичний шлях творення
 321. Галузева страктура машинобудування
 322. Галузь права. Інститут і підгалузь права
 323. Гарантія оплати кредита
 324. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)
 325. Генетичний аспект особистості
 326. Генріх Гейне (німецька)
 327. Географічне положення, природний потенціал, населення США
 328. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії
 329. Географічне районування України
 330. Географічне середовище
 331. Географічні особливості країн колишнього Радянського Союзу
 332. Геологічна діяльність океанів і морів
 333. Геометрія, з давніх часів до сьогодення
 334. Георгіївська церква на козацьких могилах під Берестечком
 335. Гетьманство Богдана Хмельницького
 336. Гігієна харчування
 337. Гідроліз
 338. Гімнастика
 339. Гіпотеза, її структура та види
 340. Гіпотези походження Всесвіту
 341. Гіркокаштан, гірчак багатоквітковий та зміїний
 342. Гірські виробки та їх класифікація
 343. Глава держави в зарубіжних країнах
 344. Глобалізація
 345. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини
 346. Глобальні проблеми людства
 347. Гобелен. Історія, особливості виготовлення
 348. Головна книга
 349. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
 350. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України
 351. Голод 1946-1947 років в Україні
 352. Голодомор 1932-1933рр.
 353. Гончарство
 354. Горлянка повзуча, горобина звичайна та чорноплідна
 355. Господарство Запорозької Січі
 356. Господарство країн Східної Європи,Північної і Центральної Азії
 357. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій
 358. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами
 359. Господарство США
 360. Господарство укр. земель у ХVI-XVIII ст.
 361. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.
 362. Господарство України другої половини XIX ст.
 363. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі
 364. Господарське право (Шпори)
 365. Господарський розвиток України в період боротьби за державну незалежність
 366. Господарські товариства
 367. Готель «Князь Олег»
 368. Грабельки звичайні, гравілат міський, гречка, грицики, гуньба
 369. Грабовський
 370. Граматична форма ділових документів
 371. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )
 372. Грецький театр і література
 373. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи
 374. Громадське харчування
 375. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси
 376. Громадянські цінності та політична самосвідомість козаків
 377. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 – 1924 року
 378. Гроші та їх функції
 379. Гроші як економічна цінність філософсько-психологічний аспект
 380. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)
 381. Грошова система
 382. Грошовий оборот і грошові потоки
 383. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими
 384. Грошовий ринок
 385. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика
 386. Грошові реформи
 387. Грошові реформи в Росії 1895-1924 рр
 388. Грошові системи
 389. Грошово-кредитна політика НБУ
 390. Грошово-кредитна політика центрального банку
 391. Грудне вигодовування
 392. Грунти рівнин України і їх основні особливості
 393. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження
 394. Грунтознaвство
 395. Гуцульське народне виховання
 396. Гуцульщина
 397. Дiвчина з легенди
 398. Давні ігри українців
 399. Давньоруські методи проектування
 400. Даль Володимир Іванович
 401. Данило Нечай - полковник національно-вихвольних змагань
 402. Дарсонвалізація. Методика Техніка безпеки. Сучасна апаратура
 403. Датський романтизм 19 століття в літературі
 404. Де Купало ночувало
 405. Дебіторська заборгованість
 406. Дебіторська заборгованість
 407. Декоративна косметика: губні помади
 408. Демко Многогрішний
 409. Демографічний потенціал України
 410. Демографія (шпаргалка)
 411. Демографія в системі знань про народонаселення
 412. Демократизація в Україні, соціологічний діагноз
 413. Демократія і самоврядування
 414. Демонстрація роботи електромагнітного реле постійного струму
 415. Демосфен
 416. Деревій звичайний, дерен справжній, дзвоники скупчені
 417. Деревій цілолйстий
 418. Держава в системі макроекономічного регулювання
 419. Держава і право ЗУНР
 420. Держава і право ФРН
 421. Держава ісламістів в Ірані в 11-13 століттях
 422. Держава та право України
 423. Державна економічна політика в сфері антимонопольного регулювання
 424. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси
 425. Державна контрольно – ревезійна служба в Україні
 426. Державна символіка
 427. Державна служба та її особливості
 428. Державна фінансова підтримка санації підприємств
 429. Державне казначейство в Україні, його суть і значення
 430. Державне кредитування підприємств
 431. Державне мито, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
 432. Державне підприємництво у системі державного регулювання ринкової економіки
 433. Державне підприємництво у системі державного регулювання ринкової економіки
 434. Державне регулювання бізнесу
 435. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах
 436. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах
 437. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності
 438. Державне регулювання зовнішньої торгівлі
 439. Державне регулювання кредитно-грошової системи
 440. Державне регулювання розвитку АПК
 441. Державне регулювання та стимулювання НТП та інноваційних процесів
 442. Державне регулювання цін в Україні
 443. Державне регулювання цін та інфляції
 444. Державне управління в умовах адміністративної реформи
 445. Державний борг. Обслуговування та управління
 446. Державний борг. Обслуговування та управління
 447. Державний бюджет
 448. Державний бюджет та державний борг в Україні
 449. Державний кредит
 450. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів
 451. Державний лад Афін
 452. Державні символи
 453. Державність і культурні традиції у XVII-XVIII ст
 454. Детектив та історія його виникнення
 455. Дефіцит заліза у вагітних
 456. Деякі аспекти взаємодії страхових компаній та служб Асістансу на сучасному етапі
 457. Деякі аспекти діяльності жіночих організацій укр. діаспори з громадскістю України в галузі культури
 458. Деякі аспекти машинного перекладу тексту
 459. Деякі аспекти розвитку міжнародних відносин України
 460. Джерела екологічної інформації, мотивації в тексті
 461. Джерела забрудненого середовища
 462. Джерела прісної води в Україні
 463. Джерела української фразеології
 464. Джерела фінансування проектів
 465. Джордж Бернард Шоу
 466. Джордж Вашингтон
 467. Джордж Еліот – видатна романістка
 468. Дивина густоквіткова, дудник лісовий, дурман звичайний, дягель лікарський
 469. Дизельний двигун внутрішнього згоряння
 470. Динаміка норм банківських резервів в Україні
 471. Динамічне підпорогове дефектоутворення у вузьких напівпровідниках А...В...
 472. Дискреційна та автоматична фіскальна політика
 473. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії
 474. Дистанційне навчання
 475. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції
 476. Диференціація навчання на уроках математики
 477. Дифузна матерія
 478. Дихання під час вокалу
 479. Диявольська спокуса розуму
 480. Діагностична модель служби управління персоналом
 481. Діалектика змісту і форми у журналістиці
 482. Діалектика та її альтернативи
 483. Діалог Україна-Європейський Союз, минуле, сучасне, майбутнє
 484. Діапазон комірок. Обчислення в комірках
 485. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків
 486. Дієслова із зворотним займенником sich
 487. Дії з векторами
 488. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час
 489. Дії при помилках і непередбачених ситуаціях
 490. Дії солдата в бою
 491. Ділові подарунки та сувеніри
 492. Діловодство як функція управління
 493. Діяльність банку
 494. Діяльність малого і середнього підприємства
 495. Діяльність організацій на фінансовому ринку
 496. Діяльність ТОВ, торговий патент
 497. Діяльність українських вчених 20-30 рр. М.Кравчука, А.Кримського
 498. Діяльність уряду Чеської Республіки в напрямку інтеграції до НАТО
 499. Дмитро Васильович Павличко
 500. Дмитро Іванович Мендєлєєв
 501. Дмитро Павличко
 502. Доба Відродження і мистецтво
 503. Добровільне медичне страхування
 504. Добровольці в соціальній роботі
 505. Довгостроковий кредит
 506. Доведення і спростування, способи аргументації
 507. Доведення теорем Перрона-Фробеніуса та Маркова для матриць другого порядку
 508. Довідково-інформаційна документація
 509. Договір дарування
 510. Договір комерційної концесії
 511. Договір перевезення
 512. Договір про обслуговування комерційним банком довірчого товариства
 513. Договір страхування
 514. Договір щодо надання брокерських послуг
 515. Договір щодо надання рекламних послуг
 516. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів
 517. Додаток №1 до договру на обслуговування комерційним банком довірчого товариства
 518. Дозвіл на здійснення діяльності щодо випуску та обліку цінних паперів
 519. Документ
 520. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів
 521. Документальне оформлення видачі готівки з каси
 522. Документація довідково-інформаційна
 523. Документи i розрахунки
 524. Документи планування
 525. Документообіг
 526. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції
 527. Доля українського заграниччя, Берестейщина та Підляшшя
 528. Доплати і надбавки
 529. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу
 530. Доповідь
 531. Досвід застосування неокласичних моделей в різних країнах
 532. Досвід західних фірм у задоволенні потреб покупців
 533. Досвід і напрямки розвитку страхової освіти
 534. Досвід і проблеми викладання дисципліни Страхові послуги
 535. Досвід мас-медіа в Німеччині (в екологічній політиці)
 536. Досвід мас-медіа в Україні
 537. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності
 538. Дослідження психологічних факторів комунікативних цілей реклами
 539. Дослідження стійкості в системі популяційної динаміки із запізненням
 540. Дослідження харчування
 541. Доходи бюджету
 542. Драма втрати iдеалу
 543. Драматургія Григорія Квітки-Основ’яненка
 544. Древній Рим
 545. Другий закон термодинаміки та його значення
 546. Друкарська справа на Україні
 547. Дума про хлiб
 548. Думки про безсмертя народу та його пiснi
 549. Духовнi джерела вiдродження
 550. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів
 551. Духовні спустошення і трансформації в Українському суспільстві XX ст
 552. Евакуація населення
 553. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку
 554. Еволюція зір
 555. Еволюція мов програмування
 556. Ейнштейн Альберт
 557. Екзистенціальна філософія та її різновиди
 558. Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця
 559. Екологічна ситуація Новотроїцького району
 560. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
 561. Екологічні закони
 562. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки
 563. Екологічні наслідки військових дій
 564. Екологічні проблеми
 565. Екологічні фактори
 566. Екологія земноводних
 567. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних
 568. Екологія і суспільство
 569. Екологія та екологічні проблеми в Україні
 570. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
 571. Економіка Болівії
 572. Економіка Болівії
 573. Економіка і суспільний розвиток
 574. Економіка Канади
 575. Економіка праці й соціально-трудові відносини
 576. Економіка Східної Європи
 577. Економіка України в 2002 році, підсумкові та прогнозні макропоказники
 578. Економіка України в період між першою та другою Світовими війнами
 579. Економічна безпека України
 580. Економічна думка в Росії
 581. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р
 582. Економічна думка на початку ХІХ ст. в Росії
 583. Економічна думка Росії в період кризи і ліквідації кріпацтва
 584. Економічна думка Середньовіччя
 585. Економічна історія як наука
 586. Економічна конкуренція
 587. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні
 588. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні
 589. Економічна свобода і підприємництво
 590. Економічна система західноєвропейського феодалізму
 591. Економічна система соціалізму
 592. Економічна система, сутність, характеристика, особливості
 593. Економічна ситуація в Україні
 594. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей
 595. Економічна теорія, предмет і методи вивчення
 596. Економічна характеристика господарства Тернопільської області
 597. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку
 598. Економічне вчення А.Сміта
 599. Економічне вчення Д. Рікардо
 600. Економічне вчення Д. Рікардо
 601. Економічне зростання. Суть і види
 602. Економічне районування та територіальна структура н-г України
 603. Економічне становище України в контексті економічної безпеки
 604. Економічний аналіз
 605. Економічний аналіз діяльності банку
 606. Економічний зміст , страхування кредитних ризиків
 607. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці
 608. Економічний контроль в Україні
 609. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва
 610. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни
 611. Економічний розвиток України в 20-і роки
 612. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
 613. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
 614. Економічні зв’язки, оплата праці і ринок праці
 615. Економічні основи та види міжнародної торгівлі
 616. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи
 617. Економічні системи
 618. Економічні та соціальні наслідки інфляції
 619. Екосистема поняття, властивості, типи
 620. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень
 621. Експеремент з дослідження сплаву AqZn
 622. Експертні і навчальні системи
 623. Електричний струм в напівпровідниках
 624. Електричні машини постійного струму
 625. Електроенергетика України
 626. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність
 627. Електронна пошта
 628. Електронна пошта НБУ
 629. Електронний документообіг
 630. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі
 631. Електротехнічна служба управління інженерного озброєння ЗС України
 632. Електротравмування. Перша допомога при ушкодженні електричним током
 633. Елементи головної підгрупи VII групи періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва
 634. Елементи з досвіду роботи вчителя географії
 635. Елементи логіки
 636. Елементи оформлення сучасного газетного видання
 637. Еліпсоїд
 638. Емоції. Природа емоцій
 639. Емпатія і комунікація
 640. Емпіричні факти та теоретичні узагальнення в наці
 641. Ендокринна система та її фізіологія
 642. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції
 643. Енеоліт на території України
 644. Енергетична оцінка важкості праці
 645. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження
 646. Енергозбереження
 647. Енергозбереження в сучасній Україні
 648. Енергозберігаючі технології
 649. Епоха Просвітництва та її основні риси
 650. Ернест Хемінгуей
 651. Еспарцет піщаний, ехінацея пурпурова
 652. Естетика Відродження
 653. Естетика і мистецтвознавство
 654. Естетичне виховання
 655. Естетичне виховання в процесі навчання
 656. Естетичні категорії: прекрасне та потворне
 657. Естонія
 658. Етапи соціологічного дослідження Формування престижу деяких професій
 659. Етапи становлення лікувальної фізичної культури
 660. Етика науки
 661. Етика ненасилля в сучасному світі
 662. Етикет
 663. Етичні аспекти роботи з екологічною інформацією
 664. Етичні норми та цінності науки
 665. Етнічні межі України
 666. Ефективність використання оборотних фондів
 667. ЄБРР
 668. Євген Плужник, власний погляд на навколишнiй свiт
 669. Євразія. Опис материка
 670. Європейський Союз
 671. Євростратегічний план сучасного російського уряду
 672. Єгипет Стародавній – рабовласницька держава на Пн.-Сх. Африки
 673. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд
 674. Жiнка, мати, Берегиня
 675. Жан-Батист Ламарк
 676. Жан-Батіст Гренуй
 677. Жанри красномовства
 678. Женьшень
 679. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами
 680. Живокіст лікарський, жовтець багатоквітковий
 681. Житло українців у минулому
 682. Житлова іпотека перехідного періоду, проблеми і перспективи розвитку
 683. Життєва основа новели Новина Василя Стефаника
 684. Життєва основа роману Василя Барки Жовтий князь
 685. Життєвий вир героїв роману Григорiя Тютюнника
 686. Життєвий і творчий шлях Байрона
 687. Життєвий і творчий шлях В. Г. Девдюка
 688. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича
 689. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука
 690. Життєвий і творчий шлях Мольєра
 691. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської
 692. Життєвий і творчий шлях Степана Пушика
 693. Життєвий і творчий шлях Тараса Мельничука
 694. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича
 695. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного
 696. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського
 697. Життя і творчість Бетховена
 698. Життя і творчість Василя Стефаника
 699. Життя і творчість Гоголя
 700. Життя і творчість Григіра Тютюнника
 701. Життя і творчість Михайла Панасовича Булгакова
 702. Життя і творчість Павла Филиповича
 703. Життя і творчість Ф. І. Тютчева
 704. Життя і творчість Ханса Крістіан Андерсена
 705. Життя і творчість Шарля Бодлера
 706. Життя лісу
 707. Життя та діяльність М. П. Драгоманова
 708. Життя та творчість Антона Павловича Чехова
 709. Життя як сон
 710. Жінки в бізнесі
 711. Журнал операцій
 712. Журнал реєстрації господарських процесів
 713. Журнал №1
 714. Забруднення вод світового океану
 715. Забруднення морських вод
 716. Забруднювачі харчових продуктів
 717. Забуті друзі Тараса Шевченко
 718. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації
 719. Загадки Атлантиди
 720. Загальна інформація про Україну, її економічне та екологічне становище
 721. Загальна теорія зайнятості Кейнса
 722. Загальна характеристика господарських товариств
 723. Загальна характеристика грибів-паразитів
 724. Загальна характеристика ЗЕД в Україні
 725. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів
 726. Загальна характеристика Масовоінформаційної діяльності
 727. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування
 728. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу
 729. Загальна характеристика синтоїзму
 730. Загальна частина характеристика підприємства
 731. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.
 732. Загальний огляд країн Східної Азії
 733. Загальний огляд країн Центральної Європи
 734. Загальний огляд планети Земля
 735. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів
 736. Загальні відомості про Закарпатську область
 737. Загальні положення етики бізнесу
 738. Загальні положення про інтернет
 739. Загальні поняття форм і систем заробітної плати
 740. Загальні правила оформлення службових документів
 741. Загальні правила сервірування столів
 742. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень
 743. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням
 744. Загальні характеристики планет. Планета Земля
 745. Загарбання етнічних українських земель Польщею, Молдавією, Угорщиною, Московським царством, Туреччиною та Кримським ханством (14-16 ст.)
 746. Загартовування організму дітей і підлітків
 747. Загартування повітрям
 748. Загартування сонцем
 749. Загартування, його принципи
 750. Задачі нелінійного програмування
 751. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості
 752. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки
 753. Заключна частина промови прокурора
 754. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні
 755. Закон грошового обігу та проблеми інфляції
 756. Закон заперечення заперечення
 757. Закони природи і астрономія
 758. Законодавство України про військову службу
 759. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства
 760. Законодавство України про підприємства
 761. Закріплення вивченого про дієслово як частину мови
 762. Залежність клімату від широти, підстиляючої поверхні, циркуляції атмосфери. Типи повітряних мас
 763. Залучення банківського капіталу до інвестування реального сектора економіки України
 764. Замахи на життя Адольфа Гітлера
 765. Замовлення на купівлю-продаж цінних паперів
 766. Заощадження
 767. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин
 768. Записка спеціаліста
 769. Запити, фільтри, використання та функціональне призначення
 770. Запліднення, розвиток зародка та плоду
 771. Запобіжні заходи в кримінальному процесі
 772. Заповідники України
 773. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера
 774. Зародження партійно-радянської преси України
 775. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу
 776. Засади і функції судової промови
 777. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції
 778. Засоби індивідуального захисту
 779. Засоби стимулювання навчальної активності школярів
 780. Захист прав патентовласника в Україні
 781. Захист сг тварин і рослин від ураження
 782. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)
 783. Західноукраїнська преса часів Другої світової війни
 784. Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу
 785. Збереження документа, програма Провідник, робота з програмою-архіватором WinRAR
 786. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі
 787. Зброя
 788. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку
 789. Зварювання. Виконання валиків і швів у нижньому положення
 790. Звичаї та обряди українського народу спрямовані на охорону природи
 791. Звичаї та обряди українського народу спрямовані на охорону природи
 792. Звіт по навчально-виробничій практиці
 793. Зворотний зв’язок із читачем
 794. Зв’язок між розв’язками прямої і двоїстої задач. Геометрична інтерпретація двоїстих задач
 795. Здоровий спосіб життя
 796. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості
 797. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати
 798. Зміст і завдання БЖД
 799. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення
 800. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів
 801. Зміст сімейного виховання
 802. Зміст трудового договору
 803. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини
 804. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності
 805. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація
 806. Значення фітотерапії в лікуванні захворювань органів шлунково-кишкового тракту у дітей
 807. Знос основних засобів, його види
 808. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”
 809. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків
 810. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення
 811. Зовнішня політика України
 812. Зовнішня торгівля Речі Посполитої з країнами Західної Європи наприкінці ХV-першій половині 1VII ст.
 813. Зовнішня торгівля України
 814. Іван Кочерга (1881 – 1952)
 815. Іван Підкова
 816. Іван Пулюй – перший український фізик світового рівня
 817. Іван Франко
 818. Іван Франко і Коломия
 819. Ідеал людини
 820. Ідеї правової держави Б.Кістяківського і сучасність
 821. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму
 822. Ідеологічні засади державотворення в Польщі, Чехії і Болгарії в ІХ-ХІ ст
 823. Ідея буферизації
 824. Ідея української держави на зламі ХІХ-ХХ ст
 825. Ілюзії і дійсність
 826. Імена файлів, нумерація сторінок, ОС Windows
 827. Імунна система
 828. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій
 829. Інвестиції, формування, використання, ефектиувність
 830. Інвестиційна діяльність
 831. Інвестиційна політика України
 832. Інвестування
 833. Індекси у статистиці
 834. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі
 835. Індикативне планування
 836. Індія
 837. Індія в міжвоєнний період
 838. Індуїзм(вішнуїзм та шиванізм)
 839. Індустріалізація у розвинутих країнах світу
 840. Індустріальна цивілізація та система економічних відносин світового господарства (ІІ пол. 19 - поч. 20 ст.)
 841. Індустріальні країни Європи і Америки в1919-1939 рр
 842. Індуське право
 843. Інженерна графіка як наука створення проекційних зображень
 844. Інноваційні процеси
 845. Іноземна мова як навчальний предмет
 846. Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства
 847. Інституційний аналіз економічного проекту
 848. Інструментальні методи дослідження ШКТ
 849. Інсценізація за мотивами української народної казки “Украдене щастя”
 850. Інтеграл Ейлера
 851. Інтегральна ефективна діяльність
 852. Інтегральна ефективна діяльність
 853. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
 854. Інтеграційна система України
 855. Інтеграційні процеси в світовому господарстві
 856. Інтеграція україни в сучасну світогосподарську систему
 857. Інтеграція України у світове господарство
 858. Інтегрування і пониження порядку деяких диференціальних рівнянь з вищими похідними
 859. Інтегрування раціональних функцій
 860. Інтегруючий множник
 861. Інтернет банкінг в Україні
 862. Інтернет та його професійне використання
 863. Інтерсубєктивна фальсифікація теорії в науковому пізнанні очима К.Поппера
 864. Інтерференція світла
 865. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному
 866. Інтуїція
 867. Інфляційні процеси в Україні
 868. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки
 869. Інфляція в Україні та шляхи її усунення
 870. Інфляція в Україні та шляхи її усунення
 871. Інфляція і попит
 872. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні
 873. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні
 874. Інформатика
 875. Інформатика і обчислювальна техніка
 876. Інформаційна безпека й інформаційні технології
 877. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія
 878. Інформаційна сфера в Україні, захист інформації, проблеми і перспективи розвитку
 879. Інформаційне забезпечення в процесі управління
 880. Інформаційне забезпечення діяльності фірми
 881. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства
 882. Інформаційні бази даних
 883. Інформаційні комп’ютерні системи в менеджменті
 884. Інформаційні технології
 885. Інформаційні технології і системи
 886. Інформаційні технології передавання файлів через Інтернет на основі протоколу FTP
 887. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення
 888. Інформація в системі маркетингу
 889. Інформація та інформатика
 890. Інфраструктура
 891. Інші зоряні системи - галактики
 892. Іонометричне визначення срібла в гірських породах після термохімічного розкладу силікатів
 893. Ірак
 894. Іскровий розряд
 895. Історiя та традицiї зовнiшньополiтичної служби України
 896. Історизм як форма теоретичної рефлексії в науковому пізнанні
 897. Історизми та архаїзми в літературних творах
 898. Історико-архітектурний огляд Візантії
 899. Історична економічна школа в Німеччині
 900. Історична спадщина Гуго Гроція
 901. Історичне значення Донцовського «Вістника»
 902. Історичне коріння українського лібералізму
 903. Історичний аспект ядерного чинника у міжнародних відносинах
 904. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту
 905. Історичні кроки розвитку хімії
 906. Історичні нариси розвитку мікробіології
 907. Історичні передумови виникнення кейнсіанства
 908. Історія Великої Димерки
 909. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки
 910. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки
 911. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ
 912. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства
 913. Історія виникнення реактивних двигунів
 914. Історія виникнення священиків і просвіти у селі Середній Березів
 915. Історія виникнення та віровчення зороастризму
 916. Історія відкриття серцевих глікозидів
 917. Історія військово-повітряних сил України
 918. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава
 919. Історія Кирило-Мефодіївського товариства
 920. Історія компанії Microsoft
 921. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка
 922. Історія Маріуполя в його підприємствах та культурних закладах
 923. Історія міста Коломиї
 924. Історія мого міста в ХХ столітті
 925. Історія олімпійських ігор
 926. Історія Олімпійських ігор
 927. Історія періодичного закону
 928. Історія походження реклами
 929. Історія розвитку Microsoft Word
 930. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього
 931. Історія розвитку лікувальної фізичної культури
 932. Історія розвитку періоду Реформації
 933. Історія розвитку українського правопису
 934. Історія розвитку фармації
 935. Історія села Кобаки на Косівщині
 936. Історія села Чемеринці
 937. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні
 938. Історія Стародавнього Світу
 939. Історія української державності
 940. Історія формування та еволюція екологічної думки
 941. Історія хімії
 942. Істрія написання твору Богакова “Майстер і Маргарита”
 943. Італія після ІІ світової війни
 944. Іуда Іскаріотський
 945. Кадило мелісолисте, каланхое
 946. Кадри для служб соціальної допомоги населенню
 947. Кадрове діловодство
 948. Калачики лісові, калина звичайна, калюжниця болотна
 949. Калуш
 950. Канали товароруху
 951. Капітал і праця: механізм і взаємодія
 952. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення
 953. Капуста городня, картопля, квасениця звичайна
 954. Категорії естетики
 955. Катедра св. Софії в 1920 - 1940 роках
 956. Квасоля звичайна, кмин звичайний, козельці лучні
 957. Квіти у міфах і переказах
 958. Квітковий годинник Карла Ліннея
 959. Квітковий годинник Карла Ліннея
 960. Кейнсіанська теорія та економічна політика
 961. Кеннеді, Джон Фіцджеральд
 962. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей
 963. Керування папками, файлами та ярликами. Меню пуск
 964. Києво - Могилянська академія
 965. Кібернетика режисури
 966. Кількість населення Землі, його природний та механічний рух
 967. Кістяківський Богдан – видатний український соціолог. Соціологічні концепції Кістяківського
 968. Клас Ссавці
 969. Класифікація графіки
 970. Класифікація за спеціалізацією страховиків
 971. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку
 972. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика
 973. Класифікація надзвичайних ситуацій
 974. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю
 975. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам
 976. Класифікація прикладних та службових програмних засобів
 977. Класифікація природних ресурсів
 978. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір
 979. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.
 980. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
 981. Класична модель наукового знання
 982. Класична теорія
 983. Клемент Еттлі
 984. Кліматичні умови
 985. Книгарь на барикадах боротьби за Шевченка
 986. Книгодрукування та література
 987. Княгиня Ольга
 988. Кодування товарів
 989. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки
 990. Козацька символіка
 991. Козаччина
 992. Козлятник лікарський, комонник лучний, конвалія звичайна
 993. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників
 994. Колективний договір і колективні угоди
 995. Колективні договори та угоди
 996. Колумбія
 997. Комахи з повним перетворенням
 998. Комерційнi банки в Україні
 999. Комерційна діяльність підприємницьких структур
 1000. Комерційний банк. Управління та структура банку
 1001. Комерційні переговори
 1002. Комісійно-посередницькі банківські операції
 1003. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами
 1004. Комп’ютерна економетрія
 1005. Конвенціональна реконструкція основоположень висновків у науці
 1006. Конкуренція
 1007. Коноплі посівні, конюшина гірська, конюшина лучна
 1008. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання
 1009. Конспект уроку з біології у 9 класі
 1010. Конспект уроку з хімії у 8 класі
 1011. Конституційні акти ЗУНР
 1012. Конституція учнівського самоврядування "ТЕМП"
 1013. Конституція - як захист інтересів держави та її громадян
 1014. Конституція Франції 1946 року
 1015. Конституція, її місце і значення
 1016. Конструювання екранної форми для обробки інформації засобами прикладної програми М.Access
 1017. Контроль в навчанні
 1018. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету
 1019. Контроль за використанням і погашенням кредиту
 1020. Контроль надходження і вибуття основних засобів
 1021. Контроль розрахунків по оплаті праці
 1022. Контроль якості стерилізації паровим методом
 1023. Контрольна робота з екології
 1024. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил
 1025. Контролювання ефективності рекламного звернення
 1026. Концепти-образи нещасливого кохання в сюжеті “Трістана та Ізольди”
 1027. Концепція гри в філософії культури
 1028. Концепція дрібновласницького соціалізму
 1029. Концепція сучасного природознавства
 1030. Конюшина заяча, зеленчук жовтий, звіробій звичайний
 1031. Кон’юнктура світових ринків
 1032. Корисна інформація з астрономії
 1033. Корозія металів
 1034. Корозія металів і способи захисту від корозії
 1035. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць
 1036. Коротка історія книги
 1037. Короткий економіко-географічний огляд Вінницької області
 1038. Корпоративні фінанси
 1039. Корпорація
 1040. Косів, сторінки історії
 1041. Косівський регіональний ландшафтний парк
 1042. Космічна ракета
 1043. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)
 1044. Країни Центральної Азії
 1045. Кредит у ринковій економіці
 1046. Кредити під цінні папери
 1047. Кредитний договір. Види кредитних договорів
 1048. Кредитування у підприємницькій діяльності
 1049. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання
 1050. Кривошипно-шатунний механізм. Зварювальні мости та їх обладнання
 1051. Криптографічний алгоритм 3DES
 1052. Кров в кровообіг
 1053. Крокус, кропива дводомна
 1054. Куди прямує реформа влади в Українi
 1055. Кукурудза, її походження, використання, різноманітність форм та видів
 1056. Культура і цивілізація
 1057. Культура Київської Русі
 1058. Культура мови
 1059. Культура та риторика Візантії
 1060. Культурний процес за радянської влади
 1061. Культурні епохи
 1062. Культурологічна концепція
 1063. Культурологія
 1064. Куманці з Косова
 1065. Куріння та діти: як захистити права дітей
 1066. Курс з Новітної історії
 1067. Курсовий проект з виробничого навчання
 1068. Кушнірство села Пістинь
 1069. Л.І.Брежнєв
 1070. Лавр благородний, лаконос американський
 1071. Лазер
 1072. Ламаїзм
 1073. Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності
 1074. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів
 1075. Леонід Каденюк
 1076. Леся Українка
 1077. Леся Українка на Західній Україні
 1078. Леся Храплива. Життя і творчість
 1079. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка
 1080. Литва
 1081. Литовсько-Польський період
 1082. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України
 1083. Ліберальне народництво
 1084. Ліберально-буржуазна екон. думка в пореформенний період
 1085. Лідерування
 1086. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми
 1087. Лікарська сировина тваринного походження. Відомості про методи добування
 1088. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий
 1089. Лікувально-охороннии режим
 1090. Ліс і його екологія
 1091. Лісостеп України
 1092. Літературний портрет Степана Пушика
 1093. Лобода біла, лобода доброго генріха, лопух справжній
 1094. Логістика
 1095. Логістика складування
 1096. Логістика товарно-матеріальних запасів
 1097. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда
 1098. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці
 1099. Ломбардний (разовий) кредит
 1100. Луцький замок - памятка архітектури кінця 13 - поч. 14 ст.
 1101. Любецькі укріплення XI-XIII століть
 1102. Люблiнськa унiя та її наслідки
 1103. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту
 1104. Люблю тебе, і більше слів не треба
 1105. Людвіг ван Бетховен
 1106. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин
 1107. Людина і біосфера
 1108. Людина розумна як біологічний вид
 1109. Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив ТЕС
 1110. Мiсцеве самоврядування в Українi пiсля прийняття нової Конституцiї України
 1111. Магматичні гірські породи, їх класифікація
 1112. Магматичні гірські породи, їх класифікація за способом утворення
 1113. Мазепа
 1114. Мазепа Іван Степанович
 1115. Мазепа Іван Степанович
 1116. Майбутнє України
 1117. Майнове оподаткування
 1118. Макроеволюція
 1119. Макромова
 1120. Мале підприємництво
 1121. Малий і середгній бізнес, еволюція понять і проблема визначення
 1122. Малі планети
 1123. Малі тіла Сонячної системи
 1124. Маловідомі імена укр.літератури
 1125. Малокаліберна гвинтівка
 1126. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині
 1127. Мамо, тобі низенько вклонюсь
 1128. Марійка Підгірянка
 1129. Маркетинг
 1130. Маркетинг у сфері виробничого і торгівельного бізнесу
 1131. Маркетингова цінова політика підприємства
 1132. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями
 1133. Маркетингові дослідження
 1134. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні
 1135. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування
 1136. Марко Вовчок
 1137. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей
 1138. Марко Черемшина
 1139. Маркович Марія Олександрівна
 1140. Марксистська філософія
 1141. Маси і розміри зір
 1142. Маси і розміри зір
 1143. Масове суспільство як альтернатива громадського суспільства
 1144. Масштаби всесвіту, склад і масштаби сонячної системи
 1145. Математика - відкриття впродовж століть
 1146. Математична школа в політичній економії
 1147. Матеріалістична картина світу очима астрономії
 1148. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові
 1149. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства
 1150. Матеріально - сировинна стратегія
 1151. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах
 1152. Махатма Ганді
 1153. Медична етика
 1154. Медовий рік української преси - як історичний факт
 1155. Менеджмент
 1156. Менеджмент - наука управління
 1157. Менеджмент підприємства
 1158. Мережа мереж "iнтернет"
 1159. Мері Кей та її успіхи в бізнесі
 1160. Меркантилістська теорія
 1161. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства
 1162. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)
 1163. Мета та етапи обліку витрат виробництва
 1164. Мета та завдання державного регулювання цін
 1165. Метод виокреслення лінійно незалежних векторів
 1166. Методи балансування та регулювання платіжного баланса
 1167. Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії
 1168. Методи вирішення трудових конфліктів
 1169. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку
 1170. Методи державного регулювання економіки
 1171. Методи дефектоскопії
 1172. Методи і канали збору і поширення інформації
 1173. Методи кількісної оцінки економічного ризику
 1174. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії
 1175. Методи обгрунтування планів внутрішніх підрозділів підприємства
 1176. Методи соціально-педагогічних досліджень
 1177. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні
 1178. Методика використання температурних подразників та засоби підвищення і відновлення працездатності
 1179. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами
 1180. Методична розробка уроку англійської мови по темі Охорона навколішнього середовища
 1181. Методичні основи стандартизації
 1182. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку
 1183. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення
 1184. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності
 1185. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання
 1186. Механізм створення бізнесу
 1187. Механізми захисту та підтримки конкуренції
 1188. Механіка від Аристотеля до Ньютона
 1189. Микола Ворноний
 1190. Мистецтво і телебачення, архітектура, образотворче мистецтво
 1191. Мистець Гуцульщини - Дмитро Пожоджук
 1192. Митне регулювання
 1193. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави
 1194. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури
 1195. Михайло Драй-Хмара. Життєвий і творчий шлях
 1196. Михайло Михайлович Коцюбинський
 1197. Михайло Ханенко
 1198. Мишин-моє рідне село
 1199. Мідхат-Паша, суспільно-політичні погляди та діяльність
 1200. Міжбанківські коpеспондентські відносини
 1201. Міжбанківські коpеспондентські відносини. Міжбанківські pозpахунки
 1202. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права
 1203. Міжнародна міграція робочої сили
 1204. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів
 1205. Міжнародна платіжна система подорожей і розваг
 1206. Міжнародна торгівля
 1207. Міжнародна торгівля
 1208. Міжнародне гуманітарне право та журналістика
 1209. Міжнародне пряме та портфельне інвестування
 1210. Міжнародний кодекс маркетингових досліджень
 1211. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція
 1212. Міжнародний поділ праці
 1213. Міжнародний рух капіталів
 1214. Міжнародні валютно-фінансові операції
 1215. Міжнародні економічні відносини
 1216. Міжнародні інвестиції
 1217. Міжнародні фінанси
 1218. Міжнародні фінансово-кредитні організації
 1219. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря
 1220. Міжособистісне розуміння
 1221. Міжпредметна координація в підготовці національних інженерних кадрів на уроках української мови
 1222. Мій гіпотетичний магазин
 1223. Мій рідний край “село Мишин”
 1224. Міліція
 1225. Мінеральні ресурси світу та України
 1226. Міні-літопис життя і творчості Михайла Панасовича Булгакова
 1227. Місто Долина
 1228. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки
 1229. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні
 1230. Місце та роль страхових ресурсів у забезпеченні фінансової надійності страховика
 1231. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації
 1232. Місцеве самоврядування в Україні
 1233. Місцеві збори
 1234. Місяць - природний супутник Землі
 1235. Міфологія Стародавнього Риму
 1236. Млини на Україні
 1237. Мова жестів
 1238. Мова і стиль службових документів
 1239. Мова логічного програмування "Пролог"
 1240. Мова творів Григорія Сковороди
 1241. Мовний етикет
 1242. Мовний етикет
 1243. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка
 1244. Модальність суджень
 1245. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу
 1246. Моделі олігополії
 1247. Модель економічної рівноваги
 1248. Модель персонального продажу товарів та послуг
 1249. Модельні розрахунки діяльності підприємств малого та середнього бізнесу
 1250. Моє рідне село Княжичі
 1251. Моє рідне село – Рибно
 1252. Моє село – Серафинці
 1253. Можливості вступу України до СОТ
 1254. Молодіжні субкультури
 1255. Молоко і молочні продукти
 1256. Мольєр
 1257. Монетарна політика і її інструменти
 1258. Моніторинг навколишнього середовища
 1259. Монополія і досконала конкуренція
 1260. Монополія і досконала конкуренція
 1261. Монополія, сутність та причини виникнення
 1262. Моральна спадщина Маркса, Енгельса та Леніна
 1263. Моральне виховання дітей
 1264. Морський транспорт світу
 1265. Мотивація
 1266. Мотивація і оплата праці на п-ві
 1267. Мотивування та стимулювання персоналу
 1268. Мрії Тараса Шевченка про майбутнє рідного краю
 1269. Музей писанки в Коломиї
 1270. Музичний фольклор Тернопільщини
 1271. Мультиплікатор інвестицій
 1272. Мультиплікатор Кейнса
 1273. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика
 1274. Навчальна співпраця в групах. Навчальна співпраця в групах як форма роботи
 1275. Навчання орфографії в сучасних умовах
 1276. Нагідки лікарські
 1277. Надання першої медичної допомоги
 1278. Надзвичайні небесні явища затемнення, комети
 1279. Надзвичайні ситуації воєнного часу
 1280. Назва України у стародавніх географів
 1281. Найважливіші закономірності у світі зір. Еволюція зір
 1282. Найпопулярніші гірськолижні курорти Польщі
 1283. Найпродуктивніші суфікси
 1284. Наперстянка великоквіткова, наперстянка пурпурова, наперстянка шерстиста
 1285. Напівпровідникові діоди
 1286. Напрями виховання та їх загальна характеристика
 1287. Напрями посилення ролі заробітної плати та інших видів стимулювання у механізмі оцінки високоякісної праці
 1288. Напрямки, методи, завдання маркетингу
 1289. Наркоманія – ворог майбутніх поколінь
 1290. Наркоманія, чума XX століття
 1291. Наркотики та наркоманія
 1292. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди
 1293. Народна творчість
 1294. Народний одяг
 1295. Народні звичаї та обряди
 1296. Насилля
 1297. Насіннєві плодові дерева
 1298. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи
 1299. Наслідки порушення макроекономічної рівноваги
 1300. Настилка штучного паркету в ямку без фризу на мастиці
 1301. Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії
 1302. Наступний Президент України
 1303. Натуральне господарство; функції грошей; ринок
 1304. Наука і освіта в епоху середньовіччя
 1305. Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту
 1306. Наукове значення періодичного закону
 1307. Наукове значення періодичного закону Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА
 1308. Науковий та життєвий шлях М. І. Вавілова
 1309. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.
 1310. Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів
 1311. Науково-технічна революція і світове господарство
 1312. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес
 1313. Нафта та нафтопереробка
 1314. Нафта, її склад і властивості
 1315. Національна валюта України та шляхи її стабілізації
 1316. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст
 1317. Національна кредитна система
 1318. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація
 1319. Національна система електронних платежів
 1320. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації
 1321. Національний банк Польщі
 1322. Національний банк України
 1323. Національний банк України статус і завдання
 1324. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва
 1325. Національний доход. Закон обігу грошей
 1326. Національний ринок та його агрегати
 1327. Національні інтереси і міжнародна торгівля
 1328. Наш космічний дім - Земля
 1329. Наш край у 20х – 30х роках ХХ століття
 1330. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
 1331. Небезпеки природного та техногенного характеру
 1332. Небезпеки урбанізованого міста
 1333. Невербальні засоби комунікації
 1334. Невизначений інтеграл
 1335. Невласні інтеграли
 1336. Негативні петлі зворотнього зв’язку затримка і коливання
 1337. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні
 1338. Недоліки хеджування, практика хеджування
 1339. Незалежність центральних банків
 1340. Незнайомий вам Тарас Шевченко
 1341. Нематеріальні активи
 1342. Необхідні документи для заключення угоди
 1343. Необхідність виділення з організму продуктів обміну
 1344. Необхідність конкуренції в банківській справі
 1345. Неоінституціоналізм
 1346. Неокейнсіанські теорії економічного зростання
 1347. Неокласичне відродження теорії екон. пропозиції та раціональних очікувань
 1348. Неокласичний синтез
 1349. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями
 1350. Нескінченно малі та нескінченно великі величини
 1351. Нестандартний погляд на органiзацiю влади в Українi
 1352. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву
 1353. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення
 1354. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!
 1355. Нецінова конкуренція
 1356. Німецький романтизм в літературі 19 століття
 1357. Нова історична школа та соціальний напрям
 1358. Новаторство Драматургії Чехова
 1359. Нові етапи реалізації основних напрямів держави у галузі охорони довкілля
 1360. Номінативна (називна) функція слова. Слова – назви предметів
 1361. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку
 1362. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
 1363. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці
 1364. Норми і нормативи праці
 1365. Норми права та законодавче забезпечення рекламної діяльності за кордоном
 1366. Норми сучасної української мови у спілкуванні
 1367. Норми, правила та законодавчі основи маркетингової політики комунікацій
 1368. Нормування праці
 1369. Нціональний банк Республіки Білорусь
 1370. О слово рідне! України слово!
 1371. Обгрунтування виробничої програми
 1372. Обгрунтування підприємницької ідеї
 1373. Обґрунтування доцільності інвестування
 1374. Оберна широколиста, обліпиха крушиноподібна, овес посівний
 1375. Облік автомобільного транспорту на підприємстві
 1376. Облік виробничих запасів
 1377. Облік витрат на підприємстві
 1378. Облік власного капіталу
 1379. Облік готової продукції
 1380. Облік готової продукції та її реалізації
 1381. Облік грошових засобів
 1382. Облік грошових засобів
 1383. Облік грошових засобів і розрахункових операцій
 1384. Облік грошових надходжень
 1385. Облік грошових розрахунків
 1386. Облік запасних частин
 1387. Облік і аналіз прямих та накладних витрат
 1388. Облік і аудит витрат на виробництво продукції
 1389. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань
 1390. Облік інших матеріальних цінностей
 1391. Облік касових операцій
 1392. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету
 1393. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства
 1394. Облік нематеріальних активів
 1395. Облік орендних операцій
 1396. Облік основних засобів
 1397. Облік підзвітних сум
 1398. Облік праці, її оплати
 1399. Облік прибутку і його використання
 1400. Облік продуктів і готових виробів на виробництві
 1401. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі
 1402. Облік робочого часу
 1403. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню
 1404. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств
 1405. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
 1406. Облік та розподіл виробничих накладних витрат
 1407. Облік товарних операцій в торгівлі
 1408. Облік товаро-матеріальних цінностей
 1409. Облік фінансових результатів і використання прибутку
 1410. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції
 1411. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства
 1412. Облікова ставка НБУ та індекси інфляції на 1995-98 рр
 1413. Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів
 1414. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку
 1415. Обмін Речовин та енергії
 1416. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура
 1417. Оборотні фонди підприємства
 1418. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття
 1419. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі
 1420. Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word
 1421. Обробка поросят, кроликів і м’яса диких тварин
 1422. Обстеження захисних лісонасаджень в Шепарівському лісництві
 1423. Обчислювальна техніка і програмування
 1424. Об’єднання суб’єктів підприємництва
 1425. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок
 1426. Об’єкти та цілі БЖД
 1427. Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках
 1428. Ожина сиза, олеандр звичайний, оман високий
 1429. Озброєння та скіпіровка солдата
 1430. Ознаки та принципи правової держави
 1431. Озон та життя
 1432. Озонова діра
 1433. Окремі представники злаків і городини в українських міфах та легендах
 1434. Олег Віщий
 1435. Олександр Грехам Белл
 1436. Олександр Довженко. “Україна в огні”
 1437. Олександр ІІ
 1438. Олесь Гончар
 1439. Омела біла, орлики звичайні, остудник голий
 1440. Оперативне управління виробництвом
 1441. Операції з дорожніми чеками в сучасній банківській практиці
 1442. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України
 1443. Операційні системи. Файлова система
 1444. Опис символів (герби, прапори) міста Острога
 1445. Опіка та піклування
 1446. Оплата праці
 1447. Оплата праці
 1448. Оплата праці в бригадах
 1449. Оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях у мирний воєнний час
 1450. Опоряджувальні роботи в будівництві
 1451. Опрацювакння плану використання засобів масової інформації в рекламних цілях
 1452. Опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства
 1453. Опціонні спреди та операції з покритими опціонами, їх використання в хеджуванні
 1454. Органи спеціального державного управління в галузі екології
 1455. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)
 1456. Організаційні форми виховної роботи
 1457. Організаційні форми контролю
 1458. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства
 1459. Організаційно-правові форми турфірми
 1460. Організація
 1461. Організація аудиторської діяльності
 1462. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами
 1463. Організація діяльності центральних банків
 1464. Організація енергетичного господарства
 1465. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях
 1466. Організація зовнішнього валютного ринку
 1467. Організація зовнішнього валютного ринку
 1468. Організація й обслуговування робочих місць
 1469. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель
 1470. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»
 1471. Організація митного контролю
 1472. Організація обліку
 1473. Організація обліку поточних зобов’язань
 1474. Організація оплати праці на підприємствах
 1475. Організація податкової служби в Великобританії
 1476. Організація реалізації страхових послуг
 1477. Організація ремонтного господарства
 1478. Організація роботи допоміжних приміщень, експедиційного, хлібного, приміщення доля миття посуду
 1479. Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз). Загальні відомості
 1480. Організація роботи з документами
 1481. Організація системи комунікації на фірмі
 1482. Організація участі підприємства у виставках та ярмарках
 1483. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства
 1484. Оренда підприємства в РФ
 1485. Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій
 1486. Орнамент Буковини. Загальні відомості. Елементи орнаменту буковинського килима
 1487. Оскар Уайльд
 1488. Основи банківського кредитування
 1489. Основи загальновійськового бою
 1490. Основи кадрового менеджменту
 1491. Основи організації фінансів підприємств
 1492. Основи права
 1493. Основи теорії виникнення держави і права
 1494. Основи транспортних перевезень
 1495. Основні властивості означеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца
 1496. Основні джерела виробництва електричної енергії
 1497. Основні джерела прісної води на території України
 1498. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва
 1499. Основні дидактичні системи
 1500. Основні етапи розвитку емпіричної соціології
 1501. Основні етапи розвитку української державності
 1502. Основні етапи становлення й розвитку екон. науки в СРСР
 1503. Основні етапи становлення української державності
 1504. Основні етапи формування системи управління операційними позаоборотними активами
 1505. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
 1506. Основні засади німецького романтизму
 1507. Основні засади техніки ефірного мовлення
 1508. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля
 1509. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
 1510. Основні напрямки іноземного інвестування
 1511. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу
 1512. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування
 1513. Основні правила класифікації товарів
 1514. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні
 1515. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів
 1516. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці
 1517. Основні теорії виникнення теорії держави і права
 1518. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу
 1519. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються
 1520. Основні типи та форми власності
 1521. Основні фази промислового нововедення і їх характеристика
 1522. Основні фази промислового нововедення і їх характеристика
 1523. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання
 1524. Основні фізіологічні праці
 1525. Основні форми земної кори. Гіпотези про походження материків
 1526. Основні шляхи захисту водних ресурсів
 1527. Особистісно орієнтовне навчання
 1528. Особистість у системі соціальних зв`язків
 1529. Особливість ринку факторів виробництва
 1530. Особливості аккадської міфології
 1531. Особливості алгоритмів роботи вірусів
 1532. Особливості використання іменників
 1533. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби
 1534. Особливості внутрішнього аудиту
 1535. Особливості господарського комплексу України
 1536. Особливості державного стимулювання продажу продукції
 1537. Особливості державної підтримкиаграрного сектора в Україні
 1538. Особливості економічної думки Стародавнього Риму
 1539. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)
 1540. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії
 1541. Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу
 1542. Особливості збирання анамнезу у батьків хворої дитини
 1543. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)
 1544. Особливості інфляційного процесу в Україні
 1545. Особливості культури Візантії
 1546. Особливості культури Стародавньої Індії
 1547. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу
 1548. Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр
 1549. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах
 1550. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій
 1551. Особливості міжнародної торгівлі послугами
 1552. Особливості мови періодичних видань
 1553. Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій
 1554. Особливості підготовки репортерів для жанру репортаж-розслідування
 1555. Особливості підготовки сировини для гончарних виробів і творів вжиткового мистецтва
 1556. Особливості проведення особистих опитувань
 1557. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні
 1558. Особливості прямого маркетингу товарів виробничого призначення
 1559. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя
 1560. Особливості розвитку Романтизму в Франції
 1561. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)
 1562. Особливості створення документів
 1563. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст
 1564. Особливості формування підприємницької культури учнів молодших класів
 1565. Особливості формування статутних фондів підприємств
 1566. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів
 1567. Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні роботи
 1568. Остеохондроз
 1569. Остроградський Михайло Васильйович
 1570. Отруєння пестицидами і агрохімікатами
 1571. Отто фон Бісмарк
 1572. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції
 1573. Офсетні гумотканинні полотна (декель офсетного циліндра)
 1574. Охорона водних ресурсів
 1575. Охорона грунтів
 1576. Охорона грунтів
 1577. Охорона і збереження природи всього живого на землі
 1578. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи
 1579. Охорона природи
 1580. Охорона рослин народами світу
 1581. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми
 1582. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення
 1583. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини
 1584. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми
 1585. Паблік рилейшнз в органах влади
 1586. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці
 1587. Павло Бут
 1588. Пакет завдань з курсу ОЕТ
 1589. Пам’ятки архітектури Київської Русі
 1590. Пам’ять про тих, хто відійшов з життя
 1591. Паралінгвістика, академічна риторика
 1592. Партійно-радянська преса України, злети на фоні падіння
 1593. Паслін чорний, пастернак посівний, первоцвіт весняний
 1594. ПДВ в системі непрямого оподаткування
 1595. Пенсійні вклади та їх сучасна специфіка
 1596. Передачі в автомобілях
 1597. Передумови регулювання кредитної діяльності в україні історія і сучасність
 1598. Переказний вексель
 1599. Перекладацькі відповідності
 1600. Перестріч гайовий, перстач білий, перстач гусячий
 1601. Перетворення і збереження природного середовища мешкання людини
 1602. Перехрестя. Безпечний перехiд дороги з обмеженою оглядовiстю i недостатньою видимiстю
 1603. Період мирного розвитку революційного процесу в Україні
 1604. Персонал
 1605. Персонал п-ва і продуктивність праці
 1606. Персонал підприємства
 1607. Персональний продаж послуг. Загальні відомості
 1608. Перша допомога при ушкодженні електричним струмом
 1609. Перший рубіновий лазер Теодора Меймана
 1610. Перші гроші в Україні
 1611. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України
 1612. Петрушка кучерява, пижмо звичайне, півники болотяні
 1613. Пилип Орлик
 1614. Писанка
 1615. Писемність на Русі за археологічними даними
 1616. Письменники області
 1617. Письменники рідного краю
 1618. Питання персоналу на підприємстві
 1619. Піаніст Горовиц Володимир Самійлович
 1620. Підбіл звичайний, підмаренник чіпкий, підсніжник воронова
 1621. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства
 1622. Підготовка матеріалу з науковою інформацією, „Індекс туманності”
 1623. Підготовка населення по захисту від зброї масового ураження
 1624. Підприємництво
 1625. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва
 1626. Підприємництво і підприємство
 1627. Підприємництво як сучасна форма господарювання
 1628. Підприємницька діяльність та поведінка виробника
 1629. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки
 1630. Підприємство як суб’єкт господарювання
 1631. Підприємство – основна ланка народного господарства країни
 1632. Підстави і стадії юридичної відповідальності
 1633. Пізньоцвіт осінній, плаун баранець, плющ звичайний
 1634. Пісня Лелеченьки (історія створення тощо)
 1635. Пісня про Пістинь
 1636. Піфагор. Теорема Піфагора
 1637. Плаваючі та фіксовані валютні курси
 1638. План матеріально-технічного забезпечення
 1639. План рахунків
 1640. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)
 1641. Планета з кільцем – Сатурн
 1642. Планета Земля
 1643. Планета земної групи
 1644. Планета Нептун
 1645. Планети земної групи
 1646. Планети-гіганти
 1647. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)
 1648. Планування діяльності підприємства
 1649. Планування зовнішньоекономічної діяльності
 1650. Планування й аналіз заробітної плати
 1651. Планування й аналіз чисельності працівників
 1652. Планування коштів на оплату праці
 1653. Планування рекламної кампанії
 1654. Планування сім’ї
 1655. Планування собівартості продукції
 1656. Планування соціально-економічного розвитку країни - 2
 1657. Планування як функція управління підприємством
 1658. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику
 1659. Плата за землю
 1660. Платежі за ресурси
 1661. Платина
 1662. Платіжний баланс
 1663. Платіжні системи
 1664. Плетіння з лози
 1665. Побудова гіпотези та стан її розвитку. Роль гіпотези у пізнанні
 1666. Повідомлення брокера
 1667. Повідомлення про погашення заборгованості
 1668. Повітряний метод стерилізації. Контроль якості
 1669. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування
 1670. Повторення таблиць множення і ділення чисел 2 і 3
 1671. Погода в циклонах та антициклонах
 1672. Погода в циклонах та антициклонах
 1673. Податки
 1674. Податки на споживання
 1675. Податкова система
 1676. Податкова система України
 1677. Податкове планування, його сутність, принципи та методи
 1678. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів
 1679. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
 1680. Податок на додану вартість
 1681. Поділ праці
 1682. Поділ суджень за модальністю
 1683. Поезія Михайла Драй-Хмари
 1684. Поетична та пісенна творчість України на шляху становлення державності і незалежності
 1685. Позичковий процент
 1686. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів
 1687. Показники і методи вимірювання продуктивності праці
 1688. Показники торгового асортименту
 1689. Показником продуктивності праці
 1690. Полімеризація неграничних вуглеводнів
 1691. Політика та мораль
 1692. Політика, як мистецтво
 1693. Політична економія
 1694. Політична журналістика - дзеркало суспільних процесів
 1695. Політична регіоналізація України
 1696. Політична свідомість і політична культура
 1697. Політична система і державний устрій Болгарії
 1698. Політичний курс Директорії
 1699. Політичні доктрини античності
 1700. Політичні еліти
 1701. Політичні еліти і політичне лідерство
 1702. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка
 1703. Політичні погляди С.Сісмонді
 1704. Політологія (шпаргалки)
 1705. Польський романтизм 19 століття в літературі
 1706. Польща у 20 – 30-х рр. ХХ ст
 1707. Поляризація доходів. Вартість життя
 1708. Помилки в вимові німецьких слів
 1709. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права
 1710. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного
 1711. Поняття відкритості економіки
 1712. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави
 1713. Поняття галузі
 1714. Поняття гіпотези. Її структура і види
 1715. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види
 1716. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності
 1717. Поняття запасних частин та їх облік
 1718. Поняття і види ефективності
 1719. Поняття і види інфляції
 1720. Поняття і завдання діловодства
 1721. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності
 1722. Поняття і структура правосвідомості
 1723. Поняття і сутність менеджменту
 1724. Поняття кредитної системи
 1725. Поняття логістики, сутність і значення
 1726. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу
 1727. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.
 1728. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу
 1729. Поняття природного середовища
 1730. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів
 1731. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини
 1732. Поняття про основні засоби
 1733. Поняття про особистість
 1734. Поняття релігії
 1735. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури
 1736. Поняття та види адміністративно правових норм
 1737. Поняття та види робочого часу
 1738. Поняття та види товарів
 1739. Поняття та види юридичних осіб
 1740. Поняття та ознаки акціонерного товариства
 1741. Поняття та ознаки держави
 1742. Поняття та ознаки юридичної науки
 1743. Поняття та особливості формування ринку праці
 1744. Поняття та сфера укладення контракту
 1745. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення
 1746. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки
 1747. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину
 1748. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства
 1749. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку
 1750. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств
 1751. Поняття, форми та види зайнятості
 1752. Поняття, функції та методи управління
 1753. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги
 1754. Попит та економічний ресурс
 1755. Поради діловій жінці
 1756. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового
 1757. Порівняльна характеристика Франції та Італії
 1758. Породження мовлення
 1759. Порядок виплати зарплати...
 1760. Порядок відкриття рахунків у банках
 1761. Порядок оформлення платіжної відомості
 1762. Порядок призначення субсидій
 1763. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності
 1764. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України
 1765. Порядок укладення трудового договору
 1766. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку
 1767. Посередники
 1768. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг
 1769. Постріл
 1770. Потенціал підприємства: формування та оцінка
 1771. Поточні витрати і ціна продукції підприємства
 1772. Потреба комерційного банку в ліквідних коштах
 1773. Потреба комерційного банку в ліквідних коштах
 1774. Походження гірських порід і корисних копалин
 1775. Походження і значення слова “Русь”
 1776. Походження і функції банків
 1777. Походження птахів
 1778. Походження, суть та вартість грошей
 1779. Початки барокової асиміляції української публіцистики
 1780. Початки комбінаторики
 1781. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів
 1782. Початок війни в Іраці, наслідки війни, теперішнє становище США, причини війни
 1783. Поширення кейнсіанства в різних країнах
 1784. Пошук і дослідження неземних форм життя. Планетарний карантин, необхідні при цьому заходи
 1785. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера
 1786. ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів
 1787. Права людини і громадянина
 1788. Права та обовязки вартового
 1789. Правда про Марко Вовчок
 1790. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка
 1791. Правила пожежної безпеки в гуртожитку
 1792. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні
 1793. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами
 1794. Право працівника на оплату праці та його захист
 1795. Правова охорона та роль внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища
 1796. Правова статистика
 1797. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати
 1798. Правове і нормативне регулювання охорони праці
 1799. Правове регулювання вексельного обігу в Україні
 1800. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності
 1801. Правове регулювання окремих видів господарських договорів
 1802. Правовий статус господарських товариств
 1803. Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин
 1804. Правові засади економічної конкуренції в Україні
 1805. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях
 1806. Правотворча діяльність держави
 1807. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу
 1808. Практичне застосування гідролізу
 1809. Праця, кадри та соціальний розвиток колективу
 1810. Предмет аудиторського контролю
 1811. Предмет економічної теорії
 1812. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень
 1813. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”
 1814. Предмет і завдання методики початкового навчання математики
 1815. Предмет і метод бухгалтерського обліку
 1816. Предмет і методи економічної теорії
 1817. Предмет та методологія теорії держави і права
 1818. Предмет, мета і зміст курсу
 1819. Предмет, методи і завдання економічної статистики
 1820. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система
 1821. Президент i Верховна Рада України в контекстi закону Про мiсцевi Ради народних депутатiв
 1822. Президент у механізмі здійснення державної влади
 1823. Преміювання працівників
 1824. Преса Донбасу - від зародження до 1917 р.
 1825. Преса України в період від проголошення свободи до незалежності
 1826. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)
 1827. Прибуткове оподаткування громадян
 1828. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні
 1829. Пригода бізнесу і його економічна основа
 1830. Приготування бульйонів
 1831. Приготування смажених страв з яєць
 1832. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення
 1833. Призначення тарифної системи
 1834. Призначення, будови і принцип роботи регулятора частоти обертання колінчастого вала
 1835. Прийняття рішення про участь у виставці
 1836. Прийоми і правила стрільби з малокаліберної гвинтівки
 1837. Приклади застосування інструментарію пропозиції і попиту
 1838. Прикладне програмне забезпечення
 1839. Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства
 1840. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології
 1841. Принципи класифікації системи моніторингу
 1842. Принципи побудови інтерфейсів операційних систем
 1843. Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм
 1844. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю
 1845. Припинення трудового договору
 1846. Природа Конституції та її дотримання
 1847. Природа маркетингу
 1848. Природа ціни. Чинники, які формують ціну
 1849. Природа — наша мати, треба її оберігати
 1850. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту
 1851. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка
 1852. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів
 1853. Природні зони. Природно-територіальні комплекси
 1854. Природні передумови РПС
 1855. Природні ресурси
 1856. Природні стихії та їх екологічне значення
 1857. Природні стихії та їх екологічні наслідки
 1858. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області
 1859. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.
 1860. Причини інфляції
 1861. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр
 1862. Про особливості висвітлення проблем мовної імпліцитності з логічного погляду
 1863. Про танкові підрозділи іноземних армій у військових конфліктах
 1864. Про чуттєву та раціональну складові наукового пізнання
 1865. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології
 1866. Проблема реконструкції наукового знання
 1867. Проблема стосункiв законодавчої влади з громадськiстю
 1868. Проблема субстанції
 1869. Проблема терроризму у пострадянському просторі
 1870. Проблеми акціонування державних підприємств з позиції бухгалтерського обліку
 1871. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ
 1872. Проблеми довкілля
 1873. Проблеми застосування податку на додану вартість
 1874. Проблеми захисту науково-технічної інформації
 1875. Проблеми культурного відродження в Україні
 1876. Проблеми міжособистісних стосунків у колективі
 1877. Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства
 1878. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні
 1879. Проблеми розвитку теоретичного знання
 1880. Проблеми сільського господарства України
 1881. Проблеми стабілізації економіки України
 1882. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі
 1883. Проблеми фінансів та фінансової системи України
 1884. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”
 1885. Програма демонополізації економіки та розвитку конкуренції в Україні
 1886. Програма Провідник
 1887. Програма “провідник”, робочий стіл, добування файлів з архіву
 1888. Програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори
 1889. Програми архіватори WinRAR
 1890. Програми архіватори, антивірусні програми
 1891. Програми-архіватори WinARJ
 1892. Програмні документи Селянської війни в Німеччині
 1893. Продуктивність і ефективність праці
 1894. Продуктивність, мотивація і оплата праці
 1895. Продуктивність, мотивація й оплата праці
 1896. Проект Фобос
 1897. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”
 1898. Проектування процесу надання послуг
 1899. Проза Андрія Чайковського
 1900. Прокуратура України. Статус, структура, функції
 1901. Промисловий переворот у провідних країнах світу
 1902. Промисловість м.Гнівані
 1903. Промисловість України в пореформений період
 1904. Промисловість України в пореформений період
 1905. Проспер Меріме
 1906. Просторове розміщення виробничого процесу
 1907. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення
 1908. Процес сприйняття реклами
 1909. ПРП та РПС Чернігівської області
 1910. Прут та рослини Івано-Франківської області
 1911. Прямі поштові рекламні відправлення
 1912. Психічні і моральні якості медичного працівника
 1913. Психоаналіз і неофрейдизм
 1914. Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації
 1915. Психологічні особливості українського національного характеру
 1916. Психологія спілкування
 1917. Психомоторика в складі діяльності людини
 1918. Пташок викликаю з теплого краю
 1919. Радіація і життєдіяльність людини
 1920. Радіореклама
 1921. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.
 1922. Раковецький замок XIV-XVII століть
 1923. Рафаель
 1924. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”
 1925. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах
 1926. Революційно-демократична екон. думка в Україні
 1927. Революція 1905-1907 рр. та Україна
 1928. Революція в Росії та виникнення радянської держави і права
 1929. Регіональна екон. політика держави
 1930. Регіональні особливості розпису на склі
 1931. Регіональні та місцеві телекомпанії України на сучасному етапі
 1932. Регулювання валютних курсів
 1933. Регулювання виробничого процесу
 1934. Регулювання ЗЕД в Україні
 1935. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ
 1936. Редагування формул у WORD
 1937. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції
 1938. Реєстрування підприємства, підбір персоналу та його оплата
 1939. Реклама в житті людини
 1940. Реклама на місці продажу
 1941. Реклама у зовнішньоекономічній діяльності
 1942. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства
 1943. Рекламні агенції, розробка та виготовлення рекламних звернень, планування рекламний кампаній
 1944. Релігієзнавство
 1945. Релігієзнавство
 1946. Релігії Давнього Китаю
 1947. Релігійне мистецтво первісного суспільства
 1948. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії
 1949. Ренесанс
 1950. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)
 1951. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)
 1952. Республіка Молдова. Економіко-географічна характеристика
 1953. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги
 1954. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси
 1955. Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні
 1956. Реформи спартанського законодавця Лікурга
 1957. Речове право
 1958. Риба і рибні продукти
 1959. Рильський Максим Тадейович (1895-1964)
 1960. Рим та Карфаген
 1961. Ринкова пропозиція та її еластичність
 1962. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій
 1963. Ринок американської преси, новітні процеси
 1964. Ринок американської преси, новітні процеси та лаврських сподвижників
 1965. Ринок безрецептурних лікарських препаратів
 1966. Ринок програмного забезпечення
 1967. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва
 1968. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
 1969. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах
 1970. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення
 1971. Риси новоєвропейської культури XVII ст. Просвітництво. Енциклопедизм
 1972. Риторика Стародавнього Риму
 1973. Рицина зваичайна, ріжки маткові, родіола рожева
 1974. Різновиди ринкових цін
 1975. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок
 1976. Різноманітність природи України
 1977. Різьблення в Україні
 1978. Робота з архіватором WinZIP
 1979. Робота керівника хору над хоровою партитурою
 1980. Робота над словом у хорі
 1981. Робочий час. Трудове право
 1982. Роди і жанри літератури
 1983. Родина Вовчі
 1984. Родовик лікарський, розрив - трава дрібноквіткова, розторопша плямиста
 1985. Розважальна функція преси
 1986. Розвиток охорони праці в Україні
 1987. Розвиток біотехнології в Японії
 1988. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин
 1989. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні
 1990. Розвиток екологічної журналістики
 1991. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть
 1992. Розвиток життя на землі
 1993. Розвиток інтернет-журналістики в україні
 1994. Розвиток логічного мислення на уроках математики
 1995. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)
 1996. Розвиток міст і ремесла Київської Русі
 1997. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи
 1998. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців
 1999. Розвиток пізнавальних здібностей та інтересів учнів у процесі вивчення географії
 2000. Розвиток політекономії в Україні
 2001. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)
 2002. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики
 2003. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави
 2004. Розвиток української державності
 2005. Розвиток української державності. Етапи її становлення
 2006. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку
 2007. Розвиток української мови в українській діаспорі
 2008. Розвиток української термінографії
 2009. Розвиток християнства до розколу 1054 року
 2010. Розв’язання задач на застосування векторів
 2011. Розклад вектора на складові на площині і в просторі. Декартові система координат
 2012. Розкол Церкви 1054 року
 2013. Розлади рухо-вольових процесів. Поведінка медичних працівників з хворими, що мають зміни в рухо-вольовій сфері
 2014. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація
 2015. Розміщення продуктивних сил Чернівецької області
 2016. Розміщення продуктивних сил Японії
 2017. Розмови по телефону
 2018. Розписка
 2019. Розповсюдження наркоманії серед підлітків міста Луцьк
 2020. Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. Контрактна система оплати праці
 2021. Розрахункові документи в банківських установах
 2022. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві
 2023. Розробка концепції маркетингу фірми
 2024. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника
 2025. Розроблення плану продуктивності праці
 2026. Розучування по партіях і частинах в залежності
 2027. Рок-музика після 2-ої світової війни
 2028. Роль бізнес-проекту для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту
 2029. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини
 2030. Роль грошово-кредитної політики нбу в стабілізації кредитного ринку
 2031. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку
 2032. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення
 2033. Роль маркетингу в ринковій економіці
 2034. Роль мови в житті людини
 2035. Роль страхування в інвестиційному процесі
 2036. Роль Церкви в рамках Божого плану
 2037. Роман Іваничук
 2038. Роман Олеся Гончара “Собор”
 2039. Романов О.П.
 2040. Росія. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення
 2041. Рослинність і світові релігії
 2042. РПС Казахстану
 2043. РПС Казахстану
 2044. Рудницький С.Л. (1877-1937) - укр. географ, картограф
 2045. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства
 2046. Ручні осколкові гранати
 2047. С.П.Людкевич
 2048. Сальвадор Далі
 2049. Сальвадор Далі - король сюрреалізму
 2050. Санація підприємств
 2051. Санітарно-харчове законодавство і організація санітарно-харчового нагляду
 2052. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза
 2053. Свинець (Плюмбум)
 2054. Свідомість
 2055. Свідомість
 2056. Світова валютна система та міжнародні розрахунки
 2057. Світова велич і фатальна помилка Богдана Хмельницького
 2058. Світова економіка
 2059. Світова організація торгівлі
 2060. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані
 2061. Світовий ринок лісу
 2062. Світовий ринок послуг
 2063. Світові природні ресурси
 2064. Свобода – основна умова розвитку особистості
 2065. Своєрідність творів Альбера Камю
 2066. Святий Миколай
 2067. Свято матері
 2068. Святослав Гординський
 2069. Северин Наливайко
 2070. Секулярні вчення релігійного характеру
 2071. Село моє, для мене ти єдине
 2072. Село Уторопи
 2073. Семантична співвідносність твірних і похідних у словотвірному гнізді з вершиною “високий”
 2074. Сенсаційна знахідка з Феодосії
 2075. Середньовічна культура Західної Європи
 2076. Середовище існування МЕВ
 2077. Середовище МЕВ, його структура й особливості
 2078. Сертифікація продукції
 2079. Сидір Воробкевич
 2080. Сиинтезуюча природатворчості
 2081. Символіка імен персонажів повісті “Над прірвою у житі” Джерома Девіда Селінджера
 2082. Символіка у творчості українських поетів-романтиків
 2083. Симон Петлюра: легенди та факти
 2084. Синтаксис тексту
 2085. Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови
 2086. Синтез та вивчення протипухлинної активності похідних 2-ариламшо-2-тіазолін-4-іонів
 2087. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості
 2088. Система впорскування палива
 2089. Система живлення карбюраторних двигунів
 2090. Система запалювання автомобіля
 2091. Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства
 2092. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям
 2093. Система наукового знання
 2094. Система нетарифного регулювання
 2095. Система обслуговування виробництва
 2096. Система основних прав і свобод людини і громадянина
 2097. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів
 2098. Система формування вокально-хорових навиків
 2099. Система цивільного права України
 2100. Системи вприскування палива (інжектор)
 2101. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір
 2102. Системи лінійних диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами. Поняття про стійкість розв’язків
 2103. Системи масової комунікації
 2104. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами
 2105. Системи оплати праці
 2106. Ситуація з комерційними банками в Україні
 2107. Сікорський І.І. - український авіаконструктор
 2108. Сільське господарство України
 2109. Сім чудес світу
 2110. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність
 2111. Сімейне право України. Усиновлення
 2112. Сімейний кодекс України
 2113. Сім’я і родинна обрядовість
 2114. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення
 2115. Сканери
 2116. Скарбниця людського духу
 2117. Скасування панщини в Галичині в 1848 році
 2118. Скінхеди
 2119. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
 2120. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
 2121. Склад повітря
 2122. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства
 2123. Склад, функції та значення крові
 2124. Складання рекламних листів
 2125. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів
 2126. Складні судження
 2127. Складові авторитету викладача ВНЗ
 2128. Скло
 2129. Словенія
 2130. Словесна наочність в ораторському мистецтві
 2131. Слово про ввічливість
 2132. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів
 2133. Слововживання
 2134. Словотвірна синонімія прикметників, мотивованих різними частинами мови
 2135. Служба в армії
 2136. Служба в Збройних Силах є чесний обов’язок кожного її громадянина
 2137. Службові відрядження у межах України
 2138. Службові частини мови
 2139. Собача кропива, сокирки польові, солодка гола
 2140. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)
 2141. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення
 2142. Сонце - найближча зоря
 2143. Сонце і його значення для Сонячної системи
 2144. Сонце — найближча зоря
 2145. Сонячна система - комплекс небесних тіл, які мають спільне походження
 2146. Сонячні та місячні затемнення
 2147. Соціал-демократична концепція держави та демократії
 2148. Соціальна норма та престиж преси (світовий і вітчизняний досвід)
 2149. Соціальний захист населення в Україні
 2150. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей
 2151. Соціальні збори
 2152. Соціальні конфлікти
 2153. Соціально трудові відносини
 2154. Соціально – трудові відносини та їх вплив на ринкову економіку
 2155. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
 2156. Соціально-економічні наслідки інфляції
 2157. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків
 2158. Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні
 2159. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки
 2160. Соціально-психологічний клімат
 2161. Соціально-психологічний клімат колективу
 2162. Соціально-трудові відносини
 2163. Соціологія девіантної поведінки
 2164. Соціологія сім’ї
 2165. Спадкове право
 2166. Специфiка використання iнформацiйних джерел у журналiстському розслiдуваннi
 2167. Специфічні заходи з паблік рилейшнз
 2168. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути
 2169. Спиртові, гліцеринові і олійні розчини заводського виготовлення
 2170. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення
 2171. Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних ланцюгах
 2172. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості
 2173. Споживання води
 2174. Споживання та заощадження
 2175. Споживання, заощадження та інвестиції
 2176. Споживання, заощадження та інвестиції
 2177. Сполучені Штати Америки
 2178. Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби
 2179. Способи ухилення від сплати податків
 2180. Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.)
 2181. Ссавці. Загальна інформація
 2182. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу
 2183. Стан економіки України в другій половині 80-х років
 2184. Стан здоров'я населення України
 2185. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі. Головна мета програми і очікувані результати
 2186. Стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України
 2187. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти
 2188. Станова боротьба в Польщі
 2189. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології
 2190. Становлення грошової системи України
 2191. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис
 2192. Становлення Української Православної Церкви (УПЦ)
 2193. Становлення християнської церковної організації. Монастирі
 2194. Стародавньосхідні деспотизми
 2195. Стартер, звуковий сигнал і контрольно-вимірювальні прилади
 2196. Статеве виховання
 2197. Статистика розрахунки
 2198. Статистика чисельності, складу та руху населення
 2199. Статус та функції національного банку України
 2200. Створення ескізу композиції на основі писанкових елементів
 2201. Створення і розвиток грошової системи України
 2202. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи
 2203. Створення ООН
 2204. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР
 2205. Степ аеробіка
 2206. Стилі мовлення
 2207. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах України
 2208. Сторони трудового договору
 2209. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів
 2210. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини
 2211. Стратегічне управління
 2212. Стратегічний маркетинг
 2213. Стратегія маркетингу
 2214. Стратегія підприємств
 2215. Стратегія розвитку підприємства
 2216. Стратегія страхової компанії
 2217. Страхова компанія – як необхідний суб’єкт страхового ринку
 2218. Страхування в Україні. Перестрахувальні операції
 2219. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан
 2220. Страхування депозитів
 2221. Страхування життя
 2222. Страхування професійної відповідальності
 2223. Стройова підготовка
 2224. Стройові прийоми зі зброєю
 2225. Структура і склад по САПР
 2226. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу
 2227. Структура системи державних цільових фондів охорони НПС України
 2228. Структура суспільного в-ва
 2229. Структура та інфраструктура ринку
 2230. Структура факторів, які впливають на утворення цін
 2231. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю
 2232. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці
 2233. Субєкти адміністративного права
 2234. Суб’єктивно-модальне значення неможливості у стосунку до семантики безособовості
 2235. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом
 2236. Судимість. Строки погашення судимості
 2237. Суднобудівна галузь України. Її конкурентоспроможність
 2238. Судова система України
 2239. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг
 2240. Судово-бухгалтерська еспертиза
 2241. Сукнарство на Гуцульщині
 2242. Сукупний попит і сукупна пропозиція
 2243. Сукупний попит та сукупна пропозиція
 2244. Сукупний попит та сукупна пропозиція
 2245. Сульфатна кислота та її солі
 2246. Суперечливість соціально-економічного та політичного розвитку радянського суспільства наприкінці 20-х – у 30-ті роки
 2247. Суперпозиція ЛКАО і псевдопотенціалу для розрахунку структури монокристалів CoW2
 2248. Суспільний і державний лад Римської Республіки
 2249. Суспільний та державний устрій Риму в період принципату
 2250. Суспільні блага та загальні ресурси
 2251. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.
 2252. Суспільство в ідейних поглядах М.Драгоманова
 2253. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального
 2254. Сутність вартості робочої сили
 2255. Сутність держави
 2256. Сутність держави. Функції держави
 2257. Сутність і завдання організації праці
 2258. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції
 2259. Сутність і форми міжнародного бізнесу
 2260. Сутність і функції процесу управління
 2261. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті
 2262. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства
 2263. Сутність поняття економіка
 2264. Сутність продуктивності і продуктивності праці
 2265. Сутність регіональної політики
 2266. Сутність релігії. Соціальна природа релігії
 2267. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи
 2268. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу
 2269. Сутність та методи калькулювання
 2270. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі
 2271. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності
 2272. Сутність та причини безробіття
 2273. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах
 2274. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах
 2275. Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці
 2276. Сутність та структура пізнавального процесу
 2277. Сутність та фактори економічного зростання
 2278. Сутність та функції ринку
 2279. Сутність фінансів
 2280. Сутність юридичної особи
 2281. Сутність, принципи та функції підприємства
 2282. Суть і завдання економічного контролю
 2283. Суть і значення травлення
 2284. Суть і структура грошового ринку
 2285. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування
 2286. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку
 2287. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні
 2288. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці
 2289. Суть, оцінка основних фондів
 2290. Суть, форми і причини інфляції
 2291. Сучасна маркетингова концепція упаковки товарів
 2292. Сучасна мовна ситуація в Україні
 2293. Сучасна модель атома
 2294. Сучасна ринкова економіка
 2295. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні
 2296. Сучасне музичне мистецтво у світі
 2297. Сучасне природознавство. Нові підходи до розгляду справ
 2298. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція
 2299. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства
 2300. Сучасний екологічний стан України
 2301. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України
 2302. Сучасні американсько-українські відносини
 2303. Сучасні взаємо впливи російської і української культур
 2304. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.
 2305. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання
 2306. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист
 2307. Сучасні моделі стратегічного планування
 2308. Сучасні організації вільнодумців
 2309. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні
 2310. Сучасні технології прямого маркетингу
 2311. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин
 2312. Сценарій дня Перемоги
 2313. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни
 2314. Сценарій „Свято птахів”
 2315. Т. Шевченко в зарубіжній літературі
 2316. Т.Г.Шевченко - художник
 2317. Т.Г.Шевченко – солдат
 2318. Т.Мельничук – життєвий і творчий шлях
 2319. Тарас Мельничук
 2320. Тарас Федорович
 2321. Тарифна система
 2322. Твір з укр.мови та літератури
 2323. Твір Ой у полі жито
 2324. Твір Чи ми ще зійдемося знову
 2325. Твір “Війна і мир” Л.Толстого
 2326. Творення слів
 2327. Творець галицьких залізниць
 2328. Твори Коцюбинського в зарубіжній критиці
 2329. Творчі завдання з методики муз.виховання в школі
 2330. Творчість Леонардо да Вінчі
 2331. Творчість як конструктивний принцип пізнання
 2332. Текст як модель комунікативного акту
 2333. Тексти для веб-сторінок
 2334. Текстоутворюючі функції зіставлень у художньому мовленні
 2335. Телебачення і повсякденністьглядача, паралельні світи
 2336. Телебачення і політика
 2337. Телеграма
 2338. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності
 2339. Телефониий довідник (Turbo Pascal)
 2340. Температура. Рівняння теплового руху молекул
 2341. Тенденції розвитку мистецтва
 2342. Теореми про диференціальні функції
 2343. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних
 2344. Теоретичні основи мотивації
 2345. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса
 2346. Теорії індустріального суспілства
 2347. Теорії кредиту
 2348. Теорії походження життя
 2349. Теорії походження релігії
 2350. Теорії трансформації капіталізму
 2351. Теорія виробництва
 2352. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості
 2353. Теорія і практика ліберальної демократії
 2354. Теорія інфляційного Всесвіту
 2355. Теорія комунікації в маркетингу
 2356. Теорія масової комунікації
 2357. Теорія металів Друде
 2358. Теорія обліку та організація облікової діяльності
 2359. Теорія трансформації капіталу. Неоінституціоналізм
 2360. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження
 2361. Теофарт Парацельт
 2362. Територіальна структура суспільства і проблематика соціальних груп
 2363. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів
 2364. Термодинаміка
 2365. Термодинаміка
 2366. Тероризм
 2367. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним
 2368. Тест фотореалістичних принтерів
 2369. Тестові завдання з укр.мови
 2370. Техніка безпеки при ремонті телевізора
 2371. Техніка безпеки роботи в операційно-перев’язочному блоці
 2372. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання
 2373. Технічне обслуговування заднього моста
 2374. Технологія виробництва. Бесквітне тісто
 2375. Технологія навчання іншомовного матеріалу
 2376. Тимошенко С.П. - вчений у галузі механіки
 2377. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових
 2378. Тип членистоногі загальна характеристика виду
 2379. Типи (моделі) виборчих систем
 2380. Типи грошових систем
 2381. Типи і види хорів
 2382. Типи комунікаторів
 2383. Типи паперів і знищувачі паперів
 2384. Типи червів
 2385. Типові операції
 2386. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів
 2387. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави
 2388. Тканання гобелену
 2389. Ткацтво в Україні
 2390. Тлумач
 2391. Товар і його властивості
 2392. Товариство з обмеженою відповідальністю
 2393. Товарне та натуральне виробництво
 2394. Товарне товариство. Товар
 2395. Товарні і фондові біржі
 2396. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі
 2397. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла
 2398. Томас Мор і Томазо Кампанелла
 2399. Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН
 2400. Трави в українській міфології, окремі трави в українських міфах, легендах, обрядах
 2401. Традиції народної матеріальної культури
 2402. Традиції українського народу
 2403. Традиції українського народу
 2404. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість
 2405. Традиційні види господарської діяльності
 2406. Традиційні млинарські споруди України
 2407. Традиційні млинарські споруди України
 2408. Транзистори
 2409. Транзитивне суспільство як виклик сучасності
 2410. Транснаціональні банки
 2411. Транспортний комплекс світу
 2412. Трансформація форм власності і перехід до соціальної
 2413. Тренд-аналіз геологічних даних
 2414. Тренінг ефективності ділової взаємодії
 2415. Тренінг як психопрофілактичний метод
 2416. Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства
 2417. Трудовий договір найму житла
 2418. Трудові відносини, сутність і структура
 2419. Трудові спори та соціальні конфлікти
 2420. Туреччина
 2421. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності
 2422. Туризм як форма міжнародної торгівлі
 2423. Туризм – як форма природокористування
 2424. Тутковський П.А. - геолог, геог
 2425. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи
 2426. Увага людини. Загальні поняття
 2427. Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки
 2428. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти
 2429. Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходу до ринку
 2430. Ужвій Наталія - укр. актриса
 2431. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”
 2432. Узагальнення результатів аудиту
 2433. Узагальнення, систематизація і перевірка знань
 2434. Україна в духовному світі Вернадського
 2435. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку
 2436. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку
 2437. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)
 2438. Україна в системі сучасних міжнародних відносин
 2439. Україна в умовах десталінізації
 2440. Україна і діаспора - процес формування світового українства
 2441. Україна і первісне виникнення мов
 2442. Україна і світ на межі ХIХ— XX століть, особливості господарського життя
 2443. Україна на міжнародному ринку цінних паперів
 2444. Україна на світовому ринку озброєнь
 2445. Україна очима Заходу у ХІ-XVIII ст
 2446. Україна та Європейський Союз
 2447. Україна у зовнішньополітичних доктринах США
 2448. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)
 2449. Українська вишивка. Рушники
 2450. Українська демонологія
 2451. Українська інтелігенція
 2452. Українська культура в міжнародних відносинах
 2453. Українська культура та література ХІХ-ХХ ст
 2454. Українська мова в діаспорі, канадський і російський варіанти
 2455. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст
 2456. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови
 2457. Українська мова – наш скарб
 2458. Українська народна віра
 2459. Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення
 2460. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст
 2461. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період
 2462. Українська преса про національні святині
 2463. Українська символіка
 2464. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)
 2465. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку
 2466. Українське бароко
 2467. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену
 2468. Українське термінознавство – здобутки і втрати
 2469. Український козацький дипломат - Юрій Немирич
 2470. Українські вчені
 2471. Українські вчені у фізиці
 2472. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)
 2473. Українські маргіналії
 2474. Українсько-російська етнічна межа і сучасні кордони та територіальні претензії
 2475. Українці в російських етно-культурних стереотипах
 2476. Українці на Далекому Сході
 2477. Укриття людей у захисних спорудах
 2478. Укриття населення в захисних спорудах
 2479. Улас Самчук - письменник епічної широти
 2480. Ультразвук і інфразвук
 2481. Ультразвук і інфразвук
 2482. Умови безпечного перебування на льоду
 2483. Умовиводи
 2484. Уніфікація і стандартизація управлінських документів
 2485. Уолт Уітмен (1819-1892)
 2486. УПА на Надніпрянщині
 2487. УПА у період з 1939 до 1956рр.
 2488. Упаковка товару, вплив на споживача
 2489. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства
 2490. Управління
 2491. Управління агрострахуванням
 2492. Управління асортиментом і якістю товарів на сучасному підприємстві
 2493. Управління виробничими запасами
 2494. Управління виробничими запасами
 2495. Управління зовнішньоекономічною діяльністю
 2496. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві
 2497. Управління підприємством в перехідний період
 2498. Управління просуванням стимулювання збуту
 2499. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності
 2500. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу
 2501. Урок для учнів 8 класу на тему «сім чудес природи»
 2502. Урок: типи і структура
 2503. Уряд захищає інвесторів та кредиторів
 2504. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова
 2505. Установчий договір про створення асоціації
 2506. Установчі документи підприємства
 2507. Установчі документи підприємства
 2508. Устим Кармалюк
 2509. Утворення та розвиток Єгипетської держави
 2510. Ухвала підприємства
 2511. Факти русифікації України
 2512. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні
 2513. Фашизм
 2514. Федір Солнцев – археолог і реставратор
 2515. Фемінізм
 2516. Фемінізм - як соціальне явище
 2517. Феномен України (з точки зору процесу словотворення)
 2518. Феномен Фалунь Дафа
 2519. Фізико-географічна характеристика Долинського району
 2520. Фізико-географічний огляд Азії
 2521. Фізична культура на Запорізькій Cічі
 2522. Фізична культура після пологів
 2523. Фізична культура у сучасному суспільстві
 2524. Фізичне вдосконалення людини
 2525. Фізичне виховання учнів поза школою
 2526. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток
 2527. Фізіотерапія хронічних гастритів і гастродуоденітів
 2528. Філософія в Києво-Могилянській академії
 2529. Філософія Івана Франка
 2530. Філософія Нового часу
 2531. Філософія Нового часу
 2532. Філософія Стародавньої Індії
 2533. Філософія як універсальний тип знань
 2534. Філософія, погляди Демокріта, Сократа
 2535. Філософія. Її предмет та функції
 2536. Філософські аспекти сучасної культури
 2537. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка
 2538. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство
 2539. Фінанси акціонерних товариств
 2540. Фінанси України
 2541. Фінанси як економічна категорія
 2542. Фінансова cистема України
 2543. Фінансова діяльність
 2544. Фінансова діяльність підприємств
 2545. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення
 2546. Фінансова політика, сутність податкової системи
 2547. Фінансова санація і банкрутство підприємств
 2548. Фінансова санація підприємств
 2549. Фінансова санація та банкрутство підприємств
 2550. Фінансова система
 2551. Фінансова система держави
 2552. Фінансова система держави
 2553. Фінансова та грошово-кредитна політика і соціальна сфера
 2554. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів
 2555. Фінансове право України
 2556. Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем
 2557. Фінансовий контроль
 2558. Фінансовий менеджмент
 2559. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
 2560. Фінансовий моніторинг, швидше за все, нікого не відмоніторить
 2561. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом
 2562. Фінансові регулятори ринкової економіки
 2563. Фінансові ресурси
 2564. Фінансові ресурси бюджетних установ
 2565. Фінансові ресурси підприємств
 2566. Фінансово-господарська діяльність підприємств
 2567. Фінансування освіти та культурно-освітніх закладів
 2568. Фінансування та кредитування ЗЕД підприємства
 2569. Фірма в умовах досконалої конкуренції
 2570. Фіскальна політика
 2571. Фіскальна політика в Україні
 2572. Фіскальна політика української держави
 2573. Фіскальна політки держави (Бюджетно-податкова політика)
 2574. Фонди підприємства
 2575. Фонетичний мінімум
 2576. Фонетичні закони мови і правила правопису
 2577. Форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою
 2578. Форма держави
 2579. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні
 2580. Форма, структура і зміст балансу
 2581. Форми безготівкових розрахунків
 2582. Форми власності
 2583. Форми державного правління
 2584. Форми забезпечення кредитів
 2585. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків
 2586. Форми забезпечення соціальних прав людини в системі соціальної політики
 2587. Форми кредиту
 2588. Форми релігійного життя людини
 2589. Форми та види підприємницької діяльності
 2590. Формування двопартійної системи в Англії
 2591. Формування екологічної культури учнів при вивченні хімії
 2592. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів
 2593. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України
 2594. Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи
 2595. Формування кошторисів підрозділів
 2596. Формування місцевих бюджетів України
 2597. Формування органів та взаємодія частин зародка
 2598. Формування професійних навиків і умінь в учнів профтехучилищ
 2599. Формування собівартості готової продукції
 2600. Формування структур підприємницького бiзнесу
 2601. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20-30-х рр. ХХ ст
 2602. Формування фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування
 2603. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних
 2604. Формула Ньютона – Лейбніца
 2605. Фортеця XVII - XVIII століть
 2606. Франц Шуберт. Біографія
 2607. Франц Шуберт. Життєвий і творчий шлях
 2608. Французька поезія
 2609. Французький письменник — Марсель Пруст
 2610. Франчайзинг
 2611. Функції держави
 2612. Функції і роль кредиту
 2613. Функції менеджменту та їх характеристика
 2614. Функції фінансово-господарського контролю та аудиту уформуванні ринкових відносин
 2615. Функція Гріна
 2616. Функція заощадження коштів
 2617. Характеристика бухгалтерських рахунків
 2618. Характеристика і територіальна дислокація нерудних корисних копалин України
 2619. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка
 2620. Характеристика Надвірнянського переробного заводу
 2621. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності
 2622. Характеристика професійної культури бізнесу
 2623. Характеристика світового ринку нафти
 2624. Характеристика сметани
 2625. Характеристика твердого стану речовини
 2626. Характерні риси імпресіонізму
 2627. Характерні риси імпресіонізму
 2628. Харків у роки Великої Вітчизняної війни
 2629. Харчова промисловість України, проблеми і перспективи спирто-горілчаної галузі
 2630. Харчові добавки
 2631. Харчові добавки (вітамін С)
 2632. Харчові отруєння
 2633. Харчування вагітної жінки
 2634. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних
 2635. Хемосинтез і фотосинтез
 2636. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість
 2637. Хімічний комплекс України
 2638. Хімічні елементи в продуктах харчування
 2639. Хімічно небезпечні виробництва та хімічні небезпеки
 2640. Хімія і екологія
 2641. Хімія і фармація
 2642. Хімія та екологія
 2643. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві
 2644. Холера
 2645. Холодильники і морозильні камери
 2646. Холодильні уксановки на залізничному транспорті
 2647. Хоровий ансамбль
 2648. Хоровий спів
 2649. Храм і його влаштування
 2650. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях
 2651. Християнські свята
 2652. Християнські свята та обряди
 2653. Христос воскрес – торжествує життя
 2654. Художнє сприймання
 2655. Художнє ткацтво с. Жукова
 2656. Художні особливості естрадного мистецтва
 2657. Царство гриби
 2658. Царство Гриби. Загальна характеристика
 2659. Цвіт щастя
 2660. Центральна і Південна Азія
 2661. Центральний банк і монетарна політика
 2662. Центральний банк і монетарна політика
 2663. Центральний мікропроцесор
 2664. Центральний підприємницький ремесловий реєстр
 2665. Церкви Києва
 2666. Церковна архітектура України доби Гетьманщини
 2667. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка
 2668. Цибуля ведмежа, цибуля городня, цикламен європейський
 2669. Цивільна оборона
 2670. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р
 2671. Цикли ділової активності
 2672. Циліндр
 2673. Цисплатина
 2674. Цифрові графічні моделі в комп’ютерній графіці
 2675. Цільова визначеність організацій індустріального та постіндустріального суспільств
 2676. Ціна та її особливості
 2677. Ціна, її види та структура
 2678. Цінність філософії для особи і суспільства
 2679. Цінова політика і цінова стратегія фірми
 2680. Цінова політика підприємства
 2681. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні
 2682. Ціноутворення на промислові товари
 2683. Ціцерон - вершина римського красномовства
 2684. Чай китайський, часник городній, чебрець плазкий
 2685. Частини ростучого дерева, їх значення і промислове використання
 2686. Частинні коефіцієнти кореляції і коефіцієнти регресії
 2687. Черговість задоволення вимог кредиторів. Мирова угода
 2688. Чеська Республіка в напрямку інтеграції до НАТО
 2689. Чи люблять українці говорити компліменти
 2690. Чи люблять Українці говорити компліменти
 2691. Чи може бути в Україні якісна безплатна освіта
 2692. Чи можна підприємцю обійтися без ризику
 2693. Чи увійшли банківські послуги через інтернет в розряд традиційних
 2694. Чижевський Д.І. - учений-енциклопедист
 2695. Чинники економічного зростання
 2696. Чинники, які впливають на розвиток демократії в Україні
 2697. Числівник (Numeral)
 2698. Числівники в діловому мовленні
 2699. Числові послідовності. Границя, основні властивості границь. Нескінченно малі і нескінченно великі величини, їх властивості
 2700. Чистий продукт та його структура
 2701. Чистотіл звичайний — Chelidonium majus
 2702. Читання творів різних жанрів
 2703. Чичерін Георгій Васильович
 2704. Чищення, змащення і зберігання автомата
 2705. Чому головний герой новели Василя Стефаника Новина викликає суперечливе ставлення до себе
 2706. Чому на Поліссі мозолю називають жабою
 2707. Чому попри поразки страйку трудовий Борислав все-таки смiється
 2708. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України
 2709. Чорнобиль
 2710. Чорнобиль не має минулого часу
 2711. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської
 2712. Чуттєва реакція на рекламу
 2713. Шарль Луї Монтеск'є
 2714. Шведська (стокгольмська) економічна школа
 2715. Швестиційна політика страховика
 2716. Шеарівці
 2717. Шевченко в Коломиї
 2718. Шкіра
 2719. Шкіра. Будова та функції шкіри
 2720. Шляхи зниження собіварстості
 2721. Шляхи кращого використання основних фондів
 2722. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів
 2723. Шляхи реалізації творчого потенціалу мистецтва писанкарства на уроках трудового навчання в початковій школі
 2724. Шляхи реалізації творчого потенціалу мистецтва писанкарства на уроках трудового навчання в початковій школі
 2725. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань
 2726. Шматок хлiба
 2727. Шолом Алейхем
 2728. Шолом-Алейхем
 2729. Шпаргалка по інформатиці
 2730. Шпори з етики
 2731. Шпори з філософії
 2732. Штукатур
 2733. Ще раз про мову
 2734. Що ми знаємо про СНІД
 2735. Що можна робити в Інтернет. Головні напрямки роботи в Інтернет
 2736. Що повинен знати менеджер
 2737. Ю.А.Корчак-Чепуркiвський - статист
 2738. Юрась Хмельниченко
 2739. Юридична відповідальність за порушення екологічного права
 2740. Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування
 2741. Юрій Хмельницький
 2742. Юшка грибна з вушками
 2743. Я Карпати і вона
 2744. Я не засуджую традицiй
 2745. Я хочу правдi бути вiчним другом i ворогом одвiчним злу
 2746. Яворницький Д.І. - історик, археолог, етнограф, письменник
 2747. Яворський Стефан - письменник, філософ, церковний діяч
 2748. Язичницькі релігії, буддизм, іслам, іудаїзм та сучасні нетрадиційні релігії
 2749. Як Біблія прийшла в Україну
 2750. Як розробити ефективну рекламну кампанію
 2751. Який ми слiд лишимо на землi
 2752. Яким має бути образ страхового агента
 2753. Якість продукції
 2754. Якість продукції та її оцінка
 2755. Японія на початку ХХ століття
 2756. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії
 2757. Японський досвід управління персоналом
 2758. Ярмарок
 2759. Ярослав Івашкевич
 2760. “Піду в садочок” – українська народна пісня в обробці Миколи Дмитровича Леонтовича
 2761. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело