Search:

Список всех рефератов

 1. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей
 2. 2. Поняття відеосистеми ПК. Призначення та склад
 3. Agatha Christie
 4. American Federalism in 1990s
 5. Atticus Finch
 6. Biography of George Gordon Byron
 7. Documents de vente
 8. Herbert George Wells
 9. Hippocrates — the Father of Medicine
 10. Stephen Crane
 11. Treasure Hunt
 12. TV in my life
 13. U.K. Political system
 14. US Congress
 15. USA Weather forecast
 16. Wales
 17. Washington
 18. Washington DC
 19. Welcome to the world of tales
 20. Westminster Abbey
 21. Xімія деревини
 22. Xімія і технологія органічних речовин
 23. Your pastime and hobby
 24. А.Сміт - як науковець-економіст
 25. Аборт і його наслідки
 26. Аварії на АЕС
 27. Австралійський Союз. Економіко-географічна х-ка
 28. Австрійська музична культура ХІХ століття
 29. Австрійська школа граничної корисності
 30. Австрія
 31. Агробактеріальна трансформація ячменю
 32. Адам Міцкевич
 33. Адміністративний процес
 34. Азимутальна картографічна проекція, її побудова і використання
 35. Академічна риторика
 36. Акт передачі матеріальних цінностей
 37. Акт по боржниках-векселодавцях
 38. Акти конституційного значення. ЗУНР
 39. Актуальність брендингу в економіці України
 40. Актуальність класичного фейлетону, образи та форми
 41. Алотропія та її значення
 42. Альберт Камю
 43. Америка Південна. Опис материка
 44. Аналіз беззбитковості проекту
 45. Аналіз географічних карт
 46. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
 47. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств
 48. Аналіз місцевого бюджету
 49. Аналіз рентебельності за методом моделі Du Pont
 50. Англійський класичний реалізм в літературі
 51. Андрей Шептицький - глава Української Церкві Митрополит Галицький, Архиєпископ Львівський
 52. Андріївська церква в Києві
 53. Андрій Шевченко
 54. Аніс звичайний, арніка, артишок посівний
 55. Ансамблеве музикування - одна із складових комплексного розвитку учня - піаніста
 56. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори
 57. Антоніми
 58. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
 59. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")
 60. Апаратно-програмні проблеми організації доступу до інформаційних ресурсів у системі дистанційної освіти
 61. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності
 62. Аристофан та його творчість
 63. Архітектура бойківської церкви
 64. Архітектурні пам’ятки Коломиї
 65. Аскетичні моменти у релігійно-філософських поглядах стародавніх греків
 66. Астрономія в стародавності
 67. Астрономія від спостережень до теорії
 68. Атестація робочих місць за умовами праці
 69. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями
 70. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку
 71. Африка – Україна
 72. Базові елементи мови, типи даних, цілочисельні типи даних, дані дійсних типів, дані типу string
 73. Банки та їх роль в економіці
 74. Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування
 75. Банківський менеджмент
 76. Банківський сектор України проблеми і перспективи
 77. Банкрутство підприємства
 78. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі
 79. Бджоли та продукти бджільництва
 80. Безпека дорожнього руху
 81. Безробіття і його види
 82. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття
 83. Береза бородавчата та польова, березовий гриб
 84. Бетховен, життя і творчий шлях
 85. Біблія - священна книга християн
 86. Біблія – священна книга християн
 87. Бізнес планування
 88. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки
 89. Білети з географії
 90. Біографія Лесі Українки
 91. Біографія Остапа Вишні
 92. Біологічні ресурси України
 93. Богдан Хмельницький
 94. Бойчук Михайло і Нарбут Георгій
 95. Болиголов плямистий, борщівник європейський та мохнатий
 96. Боргова стабільність гривні
 97. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою
 98. Брусниця звичайна, буркун лікарський, буряк звичайний
 99. Будівельні споруди
 100. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи
 101. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система
 102. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)
 103. Бухгалтерський облік цінних паперів
 104. Бюджетний дефіцит і державний борг
 105. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність
 106. Валеріана лікарська та пагорбова, вербена лікарська
 107. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах
 108. Валютний курс і курсова політика
 109. Валютний ризик в діяльності банківської системи
 110. Валютні відносини та валютні системи
 111. Валютні ринки
 112. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин
 113. Варіанти цінової політики підприємства
 114. Варшава і Краків – визначні міста Польщі
 115. Василь Симоненко
 116. Василь Симоненко. Життя та творчість
 117. Василь Стус. Життя і творчість
 118. Введення в курс “Основи економічної теорії”
 119. Вдалий досвід підприємництва
 120. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини
 121. Вексельний обіг в Україні
 122. Великий байкар Леонід Глібов
 123. Верховна Рада України
 124. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права
 125. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи
 126. Вибори в Україні
 127. Вибори та їх роль в політичному житті
 128. Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху
 129. Виготовлення внутрішніх стінових панелей
 130. Виготовлення пластмас
 131. Виготовлення скатертини
 132. Видатки бюджету
 133. Видатний політик та полководець XVII століття
 134. Види господарських товариств, їх характеристика
 135. Види конкурентної боротьби і її закономірності
 136. Види конкуренції. Їх природа і особливості
 137. Види модальності в логіці
 138. Види народно-ужиткового мистецтва
 139. Види норм права
 140. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом
 141. Види правотворчості громадянського суспільства. Судова правотворчість — особливий вид правотворчості
 142. Види усного спілкування
 143. Визначення кредитоспроможності позичальника
 144. Визначення фізичних властивостей і швидкості руху небесних тіл за їхніми спектрами
 145. Визначення ціни зорієнтованої на конкурентів
 146. Викладання гри на скрипці
 147. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації
 148. Використання непрямих методiв перевiрки правильності встановлення розміру податку на прибуток підприємницьких структур
 149. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики
 150. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку
 151. Винагорода за користування інтелектуальною власністю
 152. Виникнення держави
 153. Виникнення класичної політичної економії в Англії
 154. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання
 155. Випробування, дослідження та перевірка геодезичних приладів
 156. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку
 157. Виробничі кооперативи
 158. Витрати виробництва і прибуток
 159. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях
 160. Вишивка на Поділлі
 161. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади
 162. Відбіркові реакції. Їхня роль в профілактичному обстеженні населення на сифіліс
 163. Відбудова Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві
 164. Відмінності між соціально-економічними устроями України і розвинутих країн
 165. Відносини власності
 166. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
 167. Відродження втрачених святинь
 168. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку
 169. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку та обробки інформації
 170. Візантія
 171. Військові мости римлян на Україні
 172. Військово-навчальні заклади України
 173. Військово-повітряні сили
 174. Вільям Шекспір
 175. Віруси та антивірусні програми і їх призначення
 176. Вітчизняний ринок масових популярних журналiв
 177. Властивості визначеного інтеграла
 178. внутрішня торгівля
 179. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини
 180. Володимир Мономах
 181. Володимир Шухевич – етнограф, публіцист, громадський діяч
 182. Вплив діяльності людини на довкілля
 183. Вплив монголо-татарського ярма на соціально-економічний розвиток Китаю в 14ст
 184. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті
 185. Вплив нітратів на людський організм
 186. Вплив спорту на виховання інтелектуальних, моральних якостей
 187. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект
 188. Вплив транспортного фактора на розвиток світового ринку товарів
 189. Вплив шкідливих речовин на організм людини
 190. Впровадження стандартів на підприємстві
 191. Все про мову ділових паперів
 192. Вулкани Сонячної системи
 193. Гадючник, гарбуз, гвоздика
 194. Галицька митрополія, її історичний шлях творення
 195. Галузева страктура машинобудування
 196. Галузь права. Інститут і підгалузь права
 197. Генріх Гейне (німецька)
 198. Географічне положення, природний потенціал, населення США
 199. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії
 200. Географічне районування України
 201. Геологічна діяльність океанів і морів
 202. Гетьманство Богдана Хмельницького
 203. Гігієна харчування
 204. Гіпотеза, її структура та види
 205. Гіпотези походження Всесвіту
 206. Гіркокаштан, гірчак багатоквітковий та зміїний
 207. Глобалізація
 208. Гобелен. Історія, особливості виготовлення
 209. Головна книга
 210. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
 211. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України
 212. Голод 1946-1947 років в Україні
 213. Горлянка повзуча, горобина звичайна та чорноплідна
 214. Господарство Запорозької Січі
 215. Господарство країн Східної Європи,Північної і Центральної Азії
 216. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій
 217. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами
 218. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.
 219. Господарство України другої половини XIX ст.
 220. Господарське право (Шпори)
 221. Господарські товариства
 222. Готель «Князь Олег»
 223. Грабельки звичайні, гравілат міський, гречка, грицики, гуньба
 224. Грабовський
 225. Граматична форма ділових документів
 226. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )
 227. Грецький театр і література
 228. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи
 229. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси
 230. Громадянські цінності та політична самосвідомість козаків
 231. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 – 1924 року
 232. Гроші та їх функції
 233. Грошова система
 234. Грошовий оборот і грошові потоки
 235. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими
 236. Грошовий ринок
 237. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика
 238. Грошові реформи
 239. Грошові реформи в Росії 1895-1924 рр
 240. Грошово-кредитна політика НБУ
 241. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження
 242. Гуцульське народне виховання
 243. Гуцульщина
 244. Дiвчина з легенди
 245. Давні ігри українців
 246. Давньоруські методи проектування
 247. Даль Володимир Іванович
 248. Данило Нечай - полковник національно-вихвольних змагань
 249. Де Купало ночувало
 250. Дебіторська заборгованість
 251. Декоративна косметика: губні помади
 252. Демографічний потенціал України
 253. Демографія (шпаргалка)
 254. Демографія в системі знань про народонаселення
 255. Демократизація в Україні, соціологічний діагноз
 256. Демонстрація роботи електромагнітного реле постійного струму
 257. Демосфен
 258. Деревій звичайний, дерен справжній, дзвоники скупчені
 259. Деревій цілолйстий
 260. Держава і право ЗУНР
 261. Держава і право ФРН
 262. Держава та право України
 263. Державна економічна політика в сфері антимонопольного регулювання
 264. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси
 265. Державна служба та її особливості
 266. Державна фінансова підтримка санації підприємств
 267. Державне казначейство в Україні, його суть і значення
 268. Державне підприємництво у системі державного регулювання ринкової економіки
 269. Державне підприємництво у системі державного регулювання ринкової економіки
 270. Державне регулювання бізнесу
 271. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах
 272. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах
 273. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності
 274. Державне регулювання зовнішньої торгівлі
 275. Державне регулювання кредитно-грошової системи
 276. Державне регулювання розвитку АПК
 277. Державне регулювання цін в Україні
 278. Державне управління в умовах адміністративної реформи
 279. Державний борг. Обслуговування та управління
 280. Державний борг. Обслуговування та управління
 281. Державний бюджет та державний борг в Україні
 282. Державний кредит
 283. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів
 284. Державний лад Афін
 285. Державні символи
 286. Детектив та історія його виникнення
 287. Дефіцит заліза у вагітних
 288. Деякі аспекти діяльності жіночих організацій укр. діаспори з громадскістю України в галузі культури
 289. Деякі аспекти машинного перекладу тексту
 290. Джерела прісної води в Україні
 291. Джерела української фразеології
 292. Джерела фінансування проектів
 293. Джордж Бернард Шоу
 294. Дивина густоквіткова, дудник лісовий, дурман звичайний, дягель лікарський
 295. Динамічне підпорогове дефектоутворення у вузьких напівпровідниках А...В...
 296. Дискреційна та автоматична фіскальна політика
 297. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії
 298. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції
 299. Дифузна матерія
 300. Дихання під час вокалу
 301. Диявольська спокуса розуму
 302. Діалектика змісту і форми у журналістиці
 303. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків
 304. Дії з векторами
 305. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час
 306. Ділові подарунки та сувеніри
 307. Діяльність банку
 308. Діяльність малого і середнього підприємства
 309. Діяльність уряду Чеської Республіки в напрямку інтеграції до НАТО
 310. Дмитро Іванович Мендєлєєв
 311. Доведення теорем Перрона-Фробеніуса та Маркова для матриць другого порядку
 312. Довідково-інформаційна документація
 313. Договір комерційної концесії
 314. Договір про обслуговування комерційним банком довірчого товариства
 315. Договір страхування
 316. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів
 317. Додаток №1 до договру на обслуговування комерційним банком довірчого товариства
 318. Дозвіл на здійснення діяльності щодо випуску та обліку цінних паперів
 319. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів
 320. Документальне оформлення видачі готівки з каси
 321. Документація довідково-інформаційна
 322. Документи i розрахунки
 323. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції
 324. Доля українського заграниччя, Берестейщина та Підляшшя
 325. Доплати і надбавки
 326. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу
 327. Доповідь
 328. Досвід західних фірм у задоволенні потреб покупців
 329. Досвід і напрямки розвитку страхової освіти
 330. Досвід і проблеми викладання дисципліни Страхові послуги
 331. Досвід мас-медіа в Німеччині (в екологічній політиці)
 332. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності
 333. Дослідження стійкості в системі популяційної динаміки із запізненням
 334. Драма втрати iдеалу
 335. Другий закон термодинаміки та його значення
 336. Друкарська справа на Україні
 337. Думки про безсмертя народу та його пiснi
 338. Духовнi джерела вiдродження
 339. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів
 340. Еволюція зір
 341. Ейнштейн Альберт
 342. Екзистенціальна філософія та її різновиди
 343. Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця
 344. Екологічна ситуація Новотроїцького району
 345. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
 346. Екологічні проблеми
 347. Екологічні фактори
 348. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних
 349. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
 350. Економіка Болівії
 351. Економіка Канади
 352. Економіка Східної Європи
 353. Економіка України в 2002 році, підсумкові та прогнозні макропоказники
 354. Економічна думка в Росії
 355. Економічна думка на початку ХІХ ст. в Росії
 356. Економічна думка Росії в період кризи і ліквідації кріпацтва
 357. Економічна думка Середньовіччя
 358. Економічна історія як наука
 359. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні
 360. Економічна свобода і підприємництво
 361. Економічна система соціалізму
 362. Економічна система, сутність, характеристика, особливості
 363. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей
 364. Економічна теорія, предмет і методи вивчення
 365. Економічна характеристика господарства Тернопільської області
 366. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку
 367. Економічне вчення Д. Рікардо
 368. Економічне становище України в контексті економічної безпеки
 369. Економічний аналіз
 370. Економічний аналіз діяльності банку
 371. Економічний зміст , страхування кредитних ризиків
 372. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці
 373. Економічний контроль в Україні
 374. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва
 375. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни
 376. Економічний розвиток України в 20-і роки
 377. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
 378. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
 379. Економічні зв’язки, оплата праці і ринок праці
 380. Економічні основи та види міжнародної торгівлі
 381. Економічні та соціальні наслідки інфляції
 382. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень
 383. Експеремент з дослідження сплаву AqZn
 384. Експертні і навчальні системи
 385. Електричний струм в напівпровідниках
 386. Електроенергетика України
 387. Електронна пошта
 388. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі
 389. Електротехнічна служба управління інженерного озброєння ЗС України
 390. Елементи з досвіду роботи вчителя географії
 391. Елементи логіки
 392. Еліпсоїд
 393. Емпатія і комунікація
 394. Ендокринна система та її фізіологія
 395. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції
 396. Енергетична оцінка важкості праці
 397. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження
 398. Енергозбереження
 399. Енергозберігаючі технології
 400. Естетика і мистецтвознавство
 401. Естетичне виховання
 402. Естетичне виховання в процесі навчання
 403. Естонія
 404. Етапи соціологічного дослідження Формування престижу деяких професій
 405. Етика науки
 406. Етикет
 407. Етичні аспекти роботи з екологічною інформацією
 408. Етичні норми та цінності науки
 409. Ефективність використання оборотних фондів
 410. ЄБРР
 411. Євростратегічний план сучасного російського уряду
 412. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд
 413. Жiнка, мати, Берегиня
 414. Жан-Батист Ламарк
 415. Жан-Батіст Гренуй
 416. Жанри красномовства
 417. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами
 418. Живокіст лікарський, жовтець багатоквітковий
 419. Житло українців у минулому
 420. Житлова іпотека перехідного періоду, проблеми і перспективи розвитку
 421. Життєва основа новели Новина Василя Стефаника
 422. Життєва основа роману Василя Барки Жовтий князь
 423. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича
 424. Життєвий і творчий шлях Мольєра
 425. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської
 426. Життя і творчість Василя Стефаника
 427. Життя і творчість Григіра Тютюнника
 428. Життя і творчість Павла Филиповича
 429. Життя і творчість Ханса Крістіан Андерсена
 430. Життя і творчість Шарля Бодлера
 431. Життя та діяльність М. П. Драгоманова
 432. Життя як сон
 433. Жінки в бізнесі
 434. Журнал реєстрації господарських процесів
 435. Забруднення вод світового океану
 436. Забруднювачі харчових продуктів
 437. Забуті друзі Тараса Шевченко
 438. Загадки Атлантиди
 439. Загальна інформація про Україну, її економічне та екологічне становище
 440. Загальна теорія зайнятості Кейнса
 441. Загальна характеристика господарських товариств
 442. Загальна характеристика грибів-паразитів
 443. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів
 444. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування
 445. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу
 446. Загальна частина характеристика підприємства
 447. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.
 448. Загальний огляд планети Земля
 449. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів
 450. Загальні відомості про Закарпатську область
 451. Загальні положення про інтернет
 452. Загальні правила сервірування столів
 453. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень
 454. Загарбання етнічних українських земель Польщею, Молдавією, Угорщиною, Московським царством, Туреччиною та Кримським ханством (14-16 ст.)
 455. Загартовування організму дітей і підлітків
 456. Загартування повітрям
 457. Задачі нелінійного програмування
 458. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості
 459. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки
 460. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні
 461. Закон грошового обігу та проблеми інфляції
 462. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства
 463. Законодавство України про підприємства
 464. Залежність клімату від широти, підстиляючої поверхні, циркуляції атмосфери. Типи повітряних мас
 465. Залучення банківського капіталу до інвестування реального сектора економіки України
 466. Заощадження
 467. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин
 468. Запити, фільтри, використання та функціональне призначення
 469. Запліднення, розвиток зародка та плоду
 470. Заповідники України
 471. Зародження партійно-радянської преси України
 472. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу
 473. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції
 474. Захист прав патентовласника в Україні
 475. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)
 476. Західноукраїнська преса часів Другої світової війни
 477. Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу
 478. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі
 479. Звичаї та обряди українського народу спрямовані на охорону природи
 480. Звіт по навчально-виробничій практиці
 481. Зворотний зв’язок із читачем
 482. Зв’язок між розв’язками прямої і двоїстої задач. Геометрична інтерпретація двоїстих задач
 483. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості
 484. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів
 485. Зміст трудового договору
 486. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини
 487. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності
 488. Значення фітотерапії в лікуванні захворювань органів шлунково-кишкового тракту у дітей
 489. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків
 490. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення
 491. Зовнішня політика України
 492. Іван Кочерга (1881 – 1952)
 493. Іван Підкова
 494. Іван Франко
 495. Ідеал людини
 496. Ідеї правової держави Б.Кістяківського і сучасність
 497. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму
 498. Ідея буферизації
 499. Імена файлів, нумерація сторінок, ОС Windows
 500. Імунна система
 501. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій
 502. Інвестиційна політика України
 503. Інвестування
 504. Індекси у статистиці
 505. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі
 506. Індикативне планування
 507. Індія
 508. Індія в міжвоєнний період
 509. Індуїзм(вішнуїзм та шиванізм)
 510. Індустріалізація у розвинутих країнах світу
 511. Індустріальна цивілізація та система економічних відносин світового господарства (ІІ пол. 19 - поч. 20 ст.)
 512. Індустріальні країни Європи і Америки в1919-1939 рр
 513. Іноземна мова як навчальний предмет
 514. Інсценізація за мотивами української народної казки “Украдене щастя”
 515. Інтеграл Ейлера
 516. Інтегральна ефективна діяльність
 517. Інтегральна ефективна діяльність
 518. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
 519. Інтеграційні процеси в світовому господарстві
 520. Інтегрування і пониження порядку деяких диференціальних рівнянь з вищими похідними
 521. Інтегрування раціональних функцій
 522. Інтегруючий множник
 523. Інтернет банкінг в Україні
 524. Інтернет та його професійне використання
 525. Інтерсубєктивна фальсифікація теорії в науковому пізнанні очима К.Поппера
 526. Інтерференція світла
 527. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному
 528. Інтуїція
 529. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки
 530. Інфляція в Україні та шляхи її усунення
 531. Інфляція і попит
 532. Інформаційна безпека й інформаційні технології
 533. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія
 534. Інформаційна сфера в Україні, захист інформації, проблеми і перспективи розвитку
 535. Інформаційне забезпечення в процесі управління
 536. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства
 537. Інформаційні комп’ютерні системи в менеджменті
 538. Інформаційні технології
 539. Інформаційні технології і системи
 540. Інформаційні технології передавання файлів через Інтернет на основі протоколу FTP
 541. Інформація в системі маркетингу
 542. Інформація та інформатика
 543. Інфраструктура
 544. Інші зоряні системи - галактики
 545. Ірак
 546. Іскровий розряд
 547. Історiя та традицiї зовнiшньополiтичної служби України
 548. Історизми та архаїзми в літературних творах
 549. Історико-архітектурний огляд Візантії
 550. Історична економічна школа в Німеччині
 551. Історичне коріння українського лібералізму
 552. Історичний аспект ядерного чинника у міжнародних відносинах
 553. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту
 554. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки
 555. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки
 556. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства
 557. Історія відкриття серцевих глікозидів
 558. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава
 559. Історія компанії Microsoft
 560. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка
 561. Історія Маріуполя в його підприємствах та культурних закладах
 562. Історія міста Коломиї
 563. Історія Олімпійських ігор
 564. Історія олімпійських ігор
 565. Історія розвитку українського правопису
 566. Історія села Кобаки на Косівщині
 567. Історія української державності
 568. Історія хімії
 569. Істрія написання твору Богакова “Майстер і Маргарита”
 570. Італія після ІІ світової війни
 571. Іуда Іскаріотський
 572. Кадило мелісолисте, каланхое
 573. Кадри для служб соціальної допомоги населенню
 574. Кадрове діловодство
 575. Калачики лісові, калина звичайна, калюжниця болотна
 576. Калуш
 577. Канали товароруху
 578. Капітал і праця: механізм і взаємодія
 579. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення
 580. Квасоля звичайна, кмин звичайний, козельці лучні
 581. Квітковий годинник Карла Ліннея
 582. Квітковий годинник Карла Ліннея
 583. Кейнсіанська теорія та економічна політика
 584. Кеннеді, Джон Фіцджеральд
 585. Києво - Могилянська академія
 586. Кібернетика режисури
 587. Кількість населення Землі, його природний та механічний рух
 588. Кістяківський Богдан – видатний український соціолог. Соціологічні концепції Кістяківського
 589. Клас Ссавці
 590. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика
 591. Класифікація надзвичайних ситуацій
 592. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю
 593. Класифікація прикладних та службових програмних засобів
 594. Класифікація природних ресурсів
 595. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір
 596. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
 597. Клемент Еттлі
 598. Кліматичні умови
 599. Княгиня Ольга
 600. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки
 601. Козацька символіка
 602. Козаччина
 603. Козлятник лікарський, комонник лучний, конвалія звичайна
 604. Колективний договір і колективні угоди
 605. Колективні договори та угоди
 606. Колумбія
 607. Комерційнi банки в Україні
 608. Комерційні переговори
 609. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами
 610. Конвенціональна реконструкція основоположень висновків у науці
 611. Конспект уроку з хімії у 8 класі
 612. Конституційні акти ЗУНР
 613. Конституція учнівського самоврядування "ТЕМП"
 614. Конституція Франції 1946 року
 615. Конструювання екранної форми для обробки інформації засобами прикладної програми М.Access
 616. Контроль в навчанні
 617. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету
 618. Контроль за використанням і погашенням кредиту
 619. Контроль надходження і вибуття основних засобів
 620. Контроль розрахунків по оплаті праці
 621. Контролювання ефективності рекламного звернення
 622. Концепти-образи нещасливого кохання в сюжеті “Трістана та Ізольди”
 623. Концепція гри в філософії культури
 624. Концепція сучасного природознавства
 625. Корозія металів
 626. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць
 627. Коротка історія книги
 628. Короткий економіко-географічний огляд Вінницької області
 629. Косів, сторінки історії
 630. Косівський регіональний ландшафтний парк
 631. Космічна ракета
 632. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)
 633. Країни Центральної Азії
 634. Кредит у ринковій економіці
 635. Кредити під цінні папери
 636. Кредитний договір. Види кредитних договорів
 637. Кредитування у підприємницькій діяльності
 638. Криптографічний алгоритм 3DES
 639. Крокус, кропива дводомна
 640. Куди прямує реформа влади в Українi
 641. Культура і цивілізація
 642. Культура Київської Русі
 643. Культура та риторика Візантії
 644. Культурний процес за радянської влади
 645. Культурні епохи
 646. Культурологія
 647. Куманці з Косова
 648. Куріння та діти: як захистити права дітей
 649. Курс з Новітної історії
 650. Лавр благородний, лаконос американський
 651. Ламаїзм
 652. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів
 653. Леонід Каденюк
 654. Леся Українка
 655. Леся Українка на Західній Україні
 656. Леся Храплива. Життя і творчість
 657. Литва
 658. Ліберально-буржуазна екон. думка в пореформенний період
 659. Лідерування
 660. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми
 661. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий
 662. Ліс і його екологія
 663. Лісостеп України
 664. Логістика складування
 665. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці
 666. Ломбардний (разовий) кредит
 667. Луцький замок - памятка архітектури кінця 13 - поч. 14 ст.
 668. Любецькі укріплення XI-XIII століть
 669. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту
 670. Людвіг ван Бетховен
 671. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин
 672. Людина і біосфера
 673. Людина розумна як біологічний вид
 674. Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив ТЕС
 675. Мiсцеве самоврядування в Українi пiсля прийняття нової Конституцiї України
 676. Магматичні гірські породи, їх класифікація
 677. Мазепа
 678. Мазепа Іван Степанович
 679. Мазепа Іван Степанович
 680. Майбутнє України
 681. Майнове оподаткування
 682. Макроеволюція
 683. Макромова
 684. Малий і середгній бізнес, еволюція понять і проблема визначення
 685. Малі тіла Сонячної системи
 686. Мамо, тобі низенько вклонюсь
 687. Марійка Підгірянка
 688. Маркетинг
 689. Маркетинг у сфері виробничого і торгівельного бізнесу
 690. Маркетингова цінова політика підприємства
 691. Маркетингові дослідження
 692. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні
 693. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування
 694. Марко Черемшина
 695. Маркович Марія Олександрівна
 696. Марксистська філософія
 697. Маси і розміри зір
 698. Масове суспільство як альтернатива громадського суспільства
 699. Математика - відкриття впродовж століть
 700. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові
 701. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства
 702. Матеріально - сировинна стратегія
 703. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах
 704. Менеджмент
 705. Менеджмент - наука управління
 706. Мері Кей та її успіхи в бізнесі
 707. Меркантилістська теорія
 708. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства
 709. Мета та завдання державного регулювання цін
 710. Метод виокреслення лінійно незалежних векторів
 711. Методи вирішення трудових конфліктів
 712. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку
 713. Методи дефектоскопії
 714. Методи і канали збору і поширення інформації
 715. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії
 716. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні
 717. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами
 718. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку
 719. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності
 720. Механізм створення бізнесу
 721. Механізми захисту та підтримки конкуренції
 722. Механіка від Аристотеля до Ньютона
 723. Микола Ворноний
 724. Мистецтво і телебачення, архітектура, образотворче мистецтво
 725. Мистець Гуцульщини - Дмитро Пожоджук
 726. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави
 727. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури
 728. Михайло Ханенко
 729. Мідхат-Паша, суспільно-політичні погляди та діяльність
 730. Міжбанківські коpеспондентські відносини. Міжбанківські pозpахунки
 731. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права
 732. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів
 733. Міжнародна торгівля
 734. Міжнародна торгівля
 735. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція
 736. Міжнародний поділ праці
 737. Міжнародний рух капіталів
 738. Міжнародні валютно-фінансові операції
 739. Міжнародні інвестиції
 740. Міжнародні фінанси
 741. Міжособистісне розуміння
 742. Мій гіпотетичний магазин
 743. Мій рідний край “село Мишин”
 744. Мінеральні ресурси світу та України
 745. Міні-літопис життя і творчості Михайла Панасовича Булгакова
 746. Місто Долина
 747. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки
 748. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні
 749. Місце та роль страхових ресурсів у забезпеченні фінансової надійності страховика
 750. Місцеве самоврядування в Україні
 751. Місцеві збори
 752. Місяць - природний супутник Землі
 753. Мова і стиль службових документів
 754. Мова логічного програмування "Пролог"
 755. Мова творів Григорія Сковороди
 756. Мовний етикет
 757. Мовний етикет
 758. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка
 759. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу
 760. Моделі олігополії
 761. Модель економічної рівноваги
 762. Модель персонального продажу товарів та послуг
 763. Моє рідне село Княжичі
 764. Моє рідне село – Рибно
 765. Моє село – Серафинці
 766. Молодіжні субкультури
 767. Мольєр
 768. Моніторинг навколишнього середовища
 769. Монополія і досконала конкуренція
 770. Монополія і досконала конкуренція
 771. Монополія, сутність та причини виникнення
 772. Моральне виховання дітей
 773. Мотивація
 774. Мотивація і оплата праці на п-ві
 775. Мотивування та стимулювання персоналу
 776. Музей писанки в Коломиї
 777. Мультиплікатор інвестицій
 778. Мультиплікатор Кейнса
 779. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика
 780. Навчальна співпраця в групах. Навчальна співпраця в групах як форма роботи
 781. Навчання орфографії в сучасних умовах
 782. Надання першої медичної допомоги
 783. Надзвичайні небесні явища затемнення, комети
 784. Назва України у стародавніх географів
 785. Найважливіші закономірності у світі зір. Еволюція зір
 786. Найпродуктивніші суфікси
 787. Наперстянка великоквіткова, наперстянка пурпурова, наперстянка шерстиста
 788. Напрями виховання та їх загальна характеристика
 789. Напрями посилення ролі заробітної плати та інших видів стимулювання у механізмі оцінки високоякісної праці
 790. Напрямки, методи, завдання маркетингу
 791. Наркоманія – ворог майбутніх поколінь
 792. Наркоманія, чума XX століття
 793. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди
 794. Народний одяг
 795. Народні звичаї та обряди
 796. Насилля
 797. Насіннєві плодові дерева
 798. Наступний Президент України
 799. Натуральне господарство; функції грошей; ринок
 800. Наука і освіта в епоху середньовіччя
 801. Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту
 802. Наукове значення періодичного закону
 803. Наукове значення періодичного закону Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА
 804. Науковий та життєвий шлях М. І. Вавілова
 805. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.
 806. Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів
 807. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес
 808. Нафта, її склад і властивості
 809. Національна валюта України та шляхи її стабілізації
 810. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст
 811. Національна кредитна система
 812. Національний банк Польщі
 813. Національний банк України
 814. Національний банк України статус і завдання
 815. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва
 816. Національний доход. Закон обігу грошей
 817. Національний ринок та його агрегати
 818. Національні інтереси і міжнародна торгівля
 819. Наш край у 20х – 30х роках ХХ століття
 820. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
 821. Небезпеки природного та техногенного характеру
 822. Небезпеки урбанізованого міста
 823. Необхідні документи для заключення угоди
 824. Необхідність виділення з організму продуктів обміну
 825. Необхідність конкуренції в банківській справі
 826. Неоінституціоналізм
 827. Неокейнсіанські теорії економічного зростання
 828. Неокласичне відродження теорії екон. пропозиції та раціональних очікувань
 829. Неокласичний синтез
 830. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями
 831. Нескінченно малі та нескінченно великі величини
 832. Нестандартний погляд на органiзацiю влади в Українi
 833. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву
 834. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення
 835. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!
 836. Нецінова конкуренція
 837. Нова історична школа та соціальний напрям
 838. Новаторство Драматургії Чехова
 839. Нові етапи реалізації основних напрямів держави у галузі охорони довкілля
 840. Номінативна (називна) функція слова. Слова – назви предметів
 841. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку
 842. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
 843. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці
 844. Норми і нормативи праці
 845. Норми сучасної української мови у спілкуванні
 846. Нормування праці
 847. О слово рідне! України слово!
 848. Обгрунтування виробничої програми
 849. Обгрунтування підприємницької ідеї
 850. Обґрунтування доцільності інвестування
 851. Оберна широколиста, обліпиха крушиноподібна, овес посівний
 852. Облік автомобільного транспорту на підприємстві
 853. Облік витрат на підприємстві
 854. Облік готової продукції та її реалізації
 855. Облік грошових засобів
 856. Облік грошових засобів
 857. Облік грошових засобів і розрахункових операцій
 858. Облік і аудит витрат на виробництво продукції
 859. Облік інших матеріальних цінностей
 860. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства
 861. Облік орендних операцій
 862. Облік праці, її оплати
 863. Облік прибутку і його використання
 864. Облік продуктів і готових виробів на виробництві
 865. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі
 866. Облік робочого часу
 867. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню
 868. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств
 869. Облік та розподіл виробничих накладних витрат
 870. Облік товаро-матеріальних цінностей
 871. Облік фінансових результатів і використання прибутку
 872. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції
 873. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства
 874. Облікова ставка НБУ та індекси інфляції на 1995-98 рр
 875. Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів
 876. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура
 877. Оборотні фонди підприємства
 878. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття
 879. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі
 880. Обстеження захисних лісонасаджень в Шепарівському лісництві
 881. Обчислювальна техніка і програмування
 882. Об’єкти та цілі БЖД
 883. Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках
 884. Ознаки та принципи правової держави
 885. Озон та життя
 886. Озонова діра
 887. Окремі представники злаків і городини в українських міфах та легендах
 888. Олександр Грехам Белл
 889. Олександр ІІ
 890. Олесь Гончар
 891. Омела біла, орлики звичайні, остудник голий
 892. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України
 893. Опис символів (герби, прапори) міста Острога
 894. Оплата праці в бригадах
 895. Оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях у мирний воєнний час
 896. Опоряджувальні роботи в будівництві
 897. Опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства
 898. Опціонні спреди та операції з покритими опціонами, їх використання в хеджуванні
 899. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)
 900. Організаційні форми виховної роботи
 901. Організаційні форми контролю
 902. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства
 903. Організація
 904. Організація аудиторської діяльності
 905. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами
 906. Організація енергетичного господарства
 907. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях
 908. Організація зовнішнього валютного ринку
 909. Організація зовнішнього валютного ринку
 910. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель
 911. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»
 912. Організація податкової служби в Великобританії
 913. Організація реалізації страхових послуг
 914. Організація ремонтного господарства
 915. Організація роботи допоміжних приміщень, експедиційного, хлібного, приміщення доля миття посуду
 916. Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз). Загальні відомості
 917. Оренда підприємства в РФ
 918. Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій
 919. Оскар Уайльд
 920. Основи банківського кредитування
 921. Основи кадрового менеджменту
 922. Основи теорії виникнення держави і права
 923. Основи транспортних перевезень
 924. Основні джерела виробництва електричної енергії
 925. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва
 926. Основні дидактичні системи
 927. Основні етапи розвитку емпіричної соціології
 928. Основні етапи розвитку української державності
 929. Основні етапи становлення й розвитку екон. науки в СРСР
 930. Основні етапи становлення української державності
 931. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
 932. Основні засади німецького романтизму
 933. Основні засади техніки ефірного мовлення
 934. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля
 935. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
 936. Основні напрямки іноземного інвестування
 937. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу
 938. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні
 939. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів
 940. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці
 941. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу
 942. Основні фази промислового нововедення і їх характеристика
 943. Основні фази промислового нововедення і їх характеристика
 944. Основні фізіологічні праці
 945. Основні форми земної кори. Гіпотези про походження материків
 946. Основні шляхи захисту водних ресурсів
 947. Особистісно орієнтовне навчання
 948. Особливість ринку факторів виробництва
 949. Особливості аккадської міфології
 950. Особливості алгоритмів роботи вірусів
 951. Особливості використання іменників
 952. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби
 953. Особливості внутрішнього аудиту
 954. Особливості господарського комплексу України
 955. Особливості державного стимулювання продажу продукції
 956. Особливості державної підтримкиаграрного сектора в Україні
 957. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)
 958. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії
 959. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)
 960. Особливості інфляційного процесу в Україні
 961. Особливості культури Стародавньої Індії
 962. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу
 963. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах
 964. Особливості мови періодичних видань
 965. Особливості підготовки сировини для гончарних виробів і творів вжиткового мистецтва
 966. Особливості проведення особистих опитувань
 967. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні
 968. Особливості прямого маркетингу товарів виробничого призначення
 969. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст
 970. Особливості формування підприємницької культури учнів молодших класів
 971. Особливості формування статутних фондів підприємств
 972. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів
 973. Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні роботи
 974. Остеохондроз
 975. Остроградський Михайло Васильйович
 976. Отруєння пестицидами і агрохімікатами
 977. Отто фон Бісмарк
 978. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції
 979. Охорона грунтів
 980. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи
 981. Охорона рослин народами світу
 982. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми
 983. Паблік рилейшнз в органах влади
 984. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці
 985. Пам’ятки архітектури Київської Русі
 986. Пам’ять про тих, хто відійшов з життя
 987. Паралінгвістика, академічна риторика
 988. ПДВ в системі непрямого оподаткування
 989. Пенсійні вклади та їх сучасна специфіка
 990. Передачі в автомобілях
 991. Передумови регулювання кредитної діяльності в україні історія і сучасність
 992. Переказний вексель
 993. Перетворення і збереження природного середовища мешкання людини
 994. Персонал
 995. Персонал п-ва і продуктивність праці
 996. Персональний продаж послуг. Загальні відомості
 997. Перша допомога при ушкодженні електричним струмом
 998. Перший рубіновий лазер Теодора Меймана
 999. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України
 1000. Петрушка кучерява, пижмо звичайне, півники болотяні
 1001. Пилип Орлик
 1002. Писемність на Русі за археологічними даними
 1003. Підбіл звичайний, підмаренник чіпкий, підсніжник воронова
 1004. Підготовка населення по захисту від зброї масового ураження
 1005. Підприємництво
 1006. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва
 1007. Підприємництво і підприємство
 1008. Підприємництво як сучасна форма господарювання
 1009. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки
 1010. Підприємство як суб’єкт господарювання
 1011. Підстави і стадії юридичної відповідальності
 1012. Пісня про Пістинь
 1013. План матеріально-технічного забезпечення
 1014. План рахунків
 1015. Планети земної групи
 1016. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)
 1017. Планування зовнішньоекономічної діяльності
 1018. Планування коштів на оплату праці
 1019. Планування сім’ї
 1020. Планування собівартості продукції
 1021. Плетіння з лози
 1022. Побудова гіпотези та стан її розвитку. Роль гіпотези у пізнанні
 1023. Повідомлення брокера
 1024. Повітряний метод стерилізації. Контроль якості
 1025. Повторення таблиць множення і ділення чисел 2 і 3
 1026. Погода в циклонах та антициклонах
 1027. Податкове планування, його сутність, принципи та методи
 1028. Податок на додану вартість
 1029. Поділ суджень за модальністю
 1030. Поезія Михайла Драй-Хмари
 1031. Поетична та пісенна творчість України на шляху становлення державності і незалежності
 1032. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів
 1033. Показники і методи вимірювання продуктивності праці
 1034. Полімеризація неграничних вуглеводнів
 1035. Політика та мораль
 1036. Політика, як мистецтво
 1037. Політична журналістика - дзеркало суспільних процесів
 1038. Політична регіоналізація України
 1039. Політичний курс Директорії
 1040. Політичні доктрини античності
 1041. Політичні еліти і політичне лідерство
 1042. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка
 1043. Польський романтизм 19 століття в літературі
 1044. Польща у 20 – 30-х рр. ХХ ст
 1045. Поляризація доходів. Вартість життя
 1046. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного
 1047. Поняття відкритості економіки
 1048. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави
 1049. Поняття галузі
 1050. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види
 1051. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності
 1052. Поняття і види ефективності
 1053. Поняття і види інфляції
 1054. Поняття і структура правосвідомості
 1055. Поняття і сутність менеджменту
 1056. Поняття кредитної системи
 1057. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу
 1058. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.
 1059. Поняття природного середовища
 1060. Поняття про особистість
 1061. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури
 1062. Поняття та види адміністративно правових норм
 1063. Поняття та види робочого часу
 1064. Поняття та види юридичних осіб
 1065. Поняття та особливості формування ринку праці
 1066. Поняття та сфера укладення контракту
 1067. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення
 1068. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства
 1069. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств
 1070. Поняття, форми та види зайнятості
 1071. Поняття, функції та методи управління
 1072. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги
 1073. Попит та економічний ресурс
 1074. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового
 1075. Порівняльна характеристика Франції та Італії
 1076. Порядок відкриття рахунків у банках
 1077. Порядок призначення субсидій
 1078. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності
 1079. Порядок укладення трудового договору
 1080. Посередники
 1081. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг
 1082. Потенціал підприємства: формування та оцінка
 1083. Потреба комерційного банку в ліквідних коштах
 1084. Походження гірських порід і корисних копалин
 1085. Походження і значення слова “Русь”
 1086. Походження птахів
 1087. Походження, суть та вартість грошей
 1088. Початки барокової асиміляції української публіцистики
 1089. Початок війни в Іраці, наслідки війни, теперішнє становище США, причини війни
 1090. Пошук і дослідження неземних форм життя. Планетарний карантин, необхідні при цьому заходи
 1091. ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів
 1092. Права та обовязки вартового
 1093. Правда про Марко Вовчок
 1094. Правила пожежної безпеки в гуртожитку
 1095. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні
 1096. Право працівника на оплату праці та його захист
 1097. Правова охорона та роль внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища
 1098. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати
 1099. Правове і нормативне регулювання охорони праці
 1100. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності
 1101. Правовий статус господарських товариств
 1102. Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин
 1103. Правові засади економічної конкуренції в Україні
 1104. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень
 1105. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”
 1106. Предмет і завдання методики початкового навчання математики
 1107. Предмет і методи економічної теорії
 1108. Предмет, мета і зміст курсу
 1109. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система
 1110. Президент i Верховна Рада України в контекстi закону Про мiсцевi Ради народних депутатiв
 1111. Преса Донбасу - від зародження до 1917 р.
 1112. Преса України в період від проголошення свободи до незалежності
 1113. Прибуткове оподаткування громадян
 1114. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні
 1115. Пригода бізнесу і його економічна основа
 1116. Приготування бульйонів
 1117. Приготування смажених страв з яєць
 1118. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення
 1119. Призначення тарифної системи
 1120. Призначення, будови і принцип роботи регулятора частоти обертання колінчастого вала
 1121. Прийоми і правила стрільби з малокаліберної гвинтівки
 1122. Прикладне програмне забезпечення
 1123. Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства
 1124. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології
 1125. Принципи класифікації системи моніторингу
 1126. Принципи побудови інтерфейсів операційних систем
 1127. Припинення трудового договору
 1128. Природа Конституції та її дотримання
 1129. Природа ціни. Чинники, які формують ціну
 1130. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту
 1131. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка
 1132. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів
 1133. Природні ресурси
 1134. Природні стихії та їх екологічне значення
 1135. Природні стихії та їх екологічні наслідки
 1136. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.
 1137. Причини інфляції
 1138. Про особливості висвітлення проблем мовної імпліцитності з логічного погляду
 1139. Про танкові підрозділи іноземних армій у військових конфліктах
 1140. Проблема реконструкції наукового знання
 1141. Проблема терроризму у пострадянському просторі
 1142. Проблеми акціонування державних підприємств з позиції бухгалтерського обліку
 1143. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ
 1144. Проблеми застосування податку на додану вартість
 1145. Проблеми захисту науково-технічної інформації
 1146. Проблеми культурного відродження в Україні
 1147. Проблеми міжособистісних стосунків у колективі
 1148. Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства
 1149. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні
 1150. Проблеми сільського господарства України
 1151. Проблеми стабілізації економіки України
 1152. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі
 1153. Проблеми фінансів та фінансової системи України
 1154. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”
 1155. Програма “провідник”, робочий стіл, добування файлів з архіву
 1156. Програми архіватори WinRAR
 1157. Програми архіватори, антивірусні програми
 1158. Програми-архіватори WinARJ
 1159. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”
 1160. Проектування процесу надання послуг
 1161. Прокуратура України. Статус, структура, функції
 1162. Промисловість м.Гнівані
 1163. Промисловість України в пореформений період
 1164. Процес сприйняття реклами
 1165. ПРП та РПС Чернігівської області
 1166. Прут та рослини Івано-Франківської області
 1167. Прямі поштові рекламні відправлення
 1168. Психічні і моральні якості медичного працівника
 1169. Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації
 1170. Психологічні особливості українського національного характеру
 1171. Психомоторика в складі діяльності людини
 1172. Радіація і життєдіяльність людини
 1173. Раковецький замок XIV-XVII століть
 1174. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах
 1175. Революційно-демократична екон. думка в Україні
 1176. Революція 1905-1907 рр. та Україна
 1177. Регіональна екон. політика держави
 1178. Регіональні особливості розпису на склі
 1179. Регулювання валютних курсів
 1180. Регулювання виробничого процесу
 1181. Редагування формул у WORD
 1182. Реєстрування підприємства, підбір персоналу та його оплата
 1183. Реклама в житті людини
 1184. Реклама на місці продажу
 1185. Реклама у зовнішньоекономічній діяльності
 1186. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства
 1187. Рекламні агенції, розробка та виготовлення рекламних звернень, планування рекламний кампаній
 1188. Релігієзнавство
 1189. Релігії Давнього Китаю
 1190. Ренесанс
 1191. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)
 1192. Республіка Молдова. Економіко-географічна характеристика
 1193. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги
 1194. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси
 1195. Рильський Максим Тадейович (1895-1964)
 1196. Рим та Карфаген
 1197. Ринкова пропозиція та її еластичність
 1198. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій
 1199. Ринок американської преси, новітні процеси
 1200. Ринок американської преси, новітні процеси та лаврських сподвижників
 1201. Ринок безрецептурних лікарських препаратів
 1202. Ринок програмного забезпечення
 1203. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах
 1204. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення
 1205. Різновиди ринкових цін
 1206. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок
 1207. Різноманітність природи України
 1208. Робота з архіватором WinZIP
 1209. Родина Вовчі
 1210. Родовик лікарський, розрив - трава дрібноквіткова, розторопша плямиста
 1211. Розвиток охорони праці в Україні
 1212. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин
 1213. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні
 1214. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть
 1215. Розвиток життя на землі
 1216. Розвиток інтернет-журналістики в україні
 1217. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)
 1218. Розвиток міст і ремесла Київської Русі
 1219. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи
 1220. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)
 1221. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави
 1222. Розвиток української державності. Етапи її становлення
 1223. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку
 1224. Розвиток християнства до розколу 1054 року
 1225. Розв’язання задач на застосування векторів
 1226. Розклад вектора на складові на площині і в просторі. Декартові система координат
 1227. Розкол Церкви 1054 року
 1228. Розлади рухо-вольових процесів. Поведінка медичних працівників з хворими, що мають зміни в рухо-вольовій сфері
 1229. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація
 1230. Розміщення продуктивних сил Японії
 1231. Розмови по телефону
 1232. Розповсюдження наркоманії серед підлітків міста Луцьк
 1233. Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. Контрактна система оплати праці
 1234. Розрахункові документи в банківських установах
 1235. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві
 1236. Розробка концепції маркетингу фірми
 1237. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника
 1238. Розучування по партіях і частинах в залежності
 1239. Рок-музика після 2-ої світової війни
 1240. Роль бізнес-проекту для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту
 1241. Роль грошово-кредитної політики нбу в стабілізації кредитного ринку
 1242. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку
 1243. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення
 1244. Роль маркетингу в ринковій економіці
 1245. Роль страхування в інвестиційному процесі
 1246. Роль Церкви в рамках Божого плану
 1247. Роман Олеся Гончара “Собор”
 1248. Романов О.П.
 1249. Рослинність і світові релігії
 1250. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства
 1251. Ручні осколкові гранати
 1252. Сальвадор Далі
 1253. Санація підприємств
 1254. Свинець (Плюмбум)
 1255. Свідомість
 1256. Свідомість
 1257. Світова валютна система та міжнародні розрахунки
 1258. Світова велич і фатальна помилка Богдана Хмельницького
 1259. Світова економіка
 1260. Світова організація торгівлі
 1261. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані
 1262. Світовий ринок лісу
 1263. Світовий ринок послуг
 1264. Своєрідність творів Альбера Камю
 1265. Святий Миколай
 1266. Свято матері
 1267. Святослав Гординський
 1268. Северин Наливайко
 1269. Секулярні вчення релігійного характеру
 1270. Село моє, для мене ти єдине
 1271. Семантична співвідносність твірних і похідних у словотвірному гнізді з вершиною “високий”
 1272. Сенсаційна знахідка з Феодосії
 1273. Середньовічна культура Західної Європи
 1274. Середовище існування МЕВ
 1275. Середовище МЕВ, його структура й особливості
 1276. Сидір Воробкевич
 1277. Сиинтезуюча природатворчості
 1278. Символіка імен персонажів повісті “Над прірвою у житі” Джерома Девіда Селінджера
 1279. Символіка у творчості українських поетів-романтиків
 1280. Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови
 1281. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості
 1282. Система впорскування палива
 1283. Система живлення карбюраторних двигунів
 1284. Система запалювання автомобіля
 1285. Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства
 1286. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям
 1287. Система нетарифного регулювання
 1288. Система основних прав і свобод людини і громадянина
 1289. Система формування вокально-хорових навиків
 1290. Система цивільного права України
 1291. Системи лінійних диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами. Поняття про стійкість розв’язків
 1292. Ситуація з комерційними банками в Україні
 1293. Сільське господарство України
 1294. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність
 1295. Скарбниця людського духу
 1296. Скасування панщини в Галичині в 1848 році
 1297. Скінхеди
 1298. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
 1299. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
 1300. Склад повітря
 1301. Склад, функції та значення крові
 1302. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів
 1303. Складні судження
 1304. Складові авторитету викладача ВНЗ
 1305. Скло
 1306. Словенія
 1307. Словесна наочність в ораторському мистецтві
 1308. Слово про ввічливість
 1309. Служба в армії
 1310. Служба в Збройних Силах є чесний обов’язок кожного її громадянина
 1311. Собача кропива, сокирки польові, солодка гола
 1312. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)
 1313. Сонце - найближча зоря
 1314. Сонце і його значення для Сонячної системи
 1315. Сонце — найближча зоря
 1316. Сонячна система - комплекс небесних тіл, які мають спільне походження
 1317. Сонячні та місячні затемнення
 1318. Соціал-демократична концепція держави та демократії
 1319. Соціальна норма та престиж преси (світовий і вітчизняний досвід)
 1320. Соціальний захист населення в Україні
 1321. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей
 1322. Соціальні конфлікти
 1323. Соціально трудові відносини
 1324. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
 1325. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків
 1326. Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні
 1327. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки
 1328. Соціально-психологічний клімат
 1329. Соціально-психологічний клімат колективу
 1330. Спадкове право
 1331. Специфічні заходи з паблік рилейшнз
 1332. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути
 1333. Спиртові, гліцеринові і олійні розчини заводського виготовлення
 1334. Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних ланцюгах
 1335. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості
 1336. Споживання води
 1337. Споживання та заощадження
 1338. Споживання, заощадження та інвестиції
 1339. Споживання, заощадження та інвестиції
 1340. Сполучені Штати Америки
 1341. Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби
 1342. Ссавці. Загальна інформація
 1343. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу
 1344. Стан економіки України в другій половині 80-х років
 1345. Стан здоров'я населення України
 1346. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти
 1347. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології
 1348. Становлення грошової системи України
 1349. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис
 1350. Становлення християнської церковної організації. Монастирі
 1351. Стародавньосхідні деспотизми
 1352. Стартер, звуковий сигнал і контрольно-вимірювальні прилади
 1353. Статистика розрахунки
 1354. Статистика чисельності, складу та руху населення
 1355. Створення ООН
 1356. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР
 1357. Стилі мовлення
 1358. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах України
 1359. Сторони трудового договору
 1360. Стратегічне управління
 1361. Стратегія підприємств
 1362. Стратегія розвитку підприємства
 1363. Страхова компанія – як необхідний суб’єкт страхового ринку
 1364. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан
 1365. Страхування депозитів
 1366. Страхування професійної відповідальності
 1367. Стройова підготовка
 1368. Стройові прийоми зі зброєю
 1369. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу
 1370. Структура системи державних цільових фондів охорони НПС України
 1371. Структура суспільного в-ва
 1372. Структура та інфраструктура ринку
 1373. Структура факторів, які впливають на утворення цін
 1374. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю
 1375. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці
 1376. Субєкти адміністративного права
 1377. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом
 1378. Суднобудівна галузь України. Її конкурентоспроможність
 1379. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг
 1380. Сукупний попит і сукупна пропозиція
 1381. Сукупний попит та сукупна пропозиція
 1382. Сукупний попит та сукупна пропозиція
 1383. Сульфатна кислота та її солі
 1384. Суперпозиція ЛКАО і псевдопотенціалу для розрахунку структури монокристалів CoW2
 1385. Суспільний та державний устрій Риму в період принципату
 1386. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.
 1387. Суспільство в ідейних поглядах М.Драгоманова
 1388. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального
 1389. Сутність вартості робочої сили
 1390. Сутність держави. Функції держави
 1391. Сутність і завдання організації праці
 1392. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції
 1393. Сутність і форми міжнародного бізнесу
 1394. Сутність і функції процесу управління
 1395. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті
 1396. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства
 1397. Сутність продуктивності і продуктивності праці
 1398. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи
 1399. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу
 1400. Сутність та методи калькулювання
 1401. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі
 1402. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах
 1403. Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці
 1404. Сутність та структура пізнавального процесу
 1405. Сутність та фактори економічного зростання
 1406. Сутність фінансів
 1407. Сутність юридичної особи
 1408. Суть і завдання економічного контролю
 1409. Суть і значення травлення
 1410. Суть і структура грошового ринку
 1411. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку
 1412. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні
 1413. Суть, оцінка основних фондів
 1414. Сучасна маркетингова концепція упаковки товарів
 1415. Сучасна мовна ситуація в Україні
 1416. Сучасна ринкова економіка
 1417. Сучасне музичне мистецтво у світі
 1418. Сучасне природознавство. Нові підходи до розгляду справ
 1419. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція
 1420. Сучасний екологічний стан України
 1421. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України
 1422. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист
 1423. Сучасні моделі стратегічного планування
 1424. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні
 1425. Сучасні технології прямого маркетингу
 1426. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин
 1427. Т. Шевченко в зарубіжній літературі
 1428. Тарас Федорович
 1429. Твір з укр.мови та літератури
 1430. Твір Ой у полі жито
 1431. Твір Чи ми ще зійдемося знову
 1432. Творення слів
 1433. Творець галицьких залізниць
 1434. Твори Коцюбинського в зарубіжній критиці
 1435. Творчість Леонардо да Вінчі
 1436. Творчість як конструктивний принцип пізнання
 1437. Тексти для веб-сторінок
 1438. Текстоутворюючі функції зіставлень у художньому мовленні
 1439. Телебачення і повсякденністьглядача, паралельні світи
 1440. Телебачення і політика
 1441. Телеграма
 1442. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності
 1443. Тенденції розвитку мистецтва
 1444. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних
 1445. Теоретичні основи мотивації
 1446. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса
 1447. Теорії кредиту
 1448. Теорії походження релігії
 1449. Теорії трансформації капіталізму
 1450. Теорія виробництва
 1451. Теорія і практика ліберальної демократії
 1452. Теорія інфляційного Всесвіту
 1453. Теорія комунікації в маркетингу
 1454. Теорія обліку та організація облікової діяльності
 1455. Теорія трансформації капіталу. Неоінституціоналізм
 1456. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження
 1457. Теофарт Парацельт
 1458. Термодинаміка
 1459. Термодинаміка
 1460. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним
 1461. Техніка безпеки при ремонті телевізора
 1462. Техніка безпеки роботи в операційно-перев’язочному блоці
 1463. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання
 1464. Технологія виробництва. Бесквітне тісто
 1465. Технологія навчання іншомовного матеріалу
 1466. Тимошенко С.П. - вчений у галузі механіки
 1467. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових
 1468. Типи (моделі) виборчих систем
 1469. Типи грошових систем
 1470. Типи паперів і знищувачі паперів
 1471. Типи червів
 1472. Типові операції
 1473. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави
 1474. Тканання гобелену
 1475. Ткацтво в Україні
 1476. Товариство з обмеженою відповідальністю
 1477. Товарне товариство. Товар
 1478. Товарні і фондові біржі
 1479. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі
 1480. Томас Мор і Томазо Кампанелла
 1481. Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН
 1482. Традиції народної матеріальної культури
 1483. Традиції українського народу
 1484. Традиції українського народу
 1485. Традиційні млинарські споруди України
 1486. Традиційні млинарські споруди України
 1487. Транзистори
 1488. Транзитивне суспільство як виклик сучасності
 1489. Тренд-аналіз геологічних даних
 1490. Тренінг як психопрофілактичний метод
 1491. Трудовий договір найму житла
 1492. Трудові відносини, сутність і структура
 1493. Туреччина
 1494. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності
 1495. Туризм – як форма природокористування
 1496. Тутковський П.А. - геолог, геог
 1497. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи
 1498. Увага людини. Загальні поняття
 1499. Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки
 1500. Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходу до ринку
 1501. Ужвій Наталія - укр. актриса
 1502. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”
 1503. Узагальнення результатів аудиту
 1504. Узагальнення, систематизація і перевірка знань
 1505. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку
 1506. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)
 1507. Україна в умовах десталінізації
 1508. Україна і діаспора - процес формування світового українства
 1509. Україна і первісне виникнення мов
 1510. Україна і світ на межі ХIХ— XX століть, особливості господарського життя
 1511. Україна на міжнародному ринку цінних паперів
 1512. Україна на світовому ринку озброєнь
 1513. Україна та Європейський Союз
 1514. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)
 1515. Українська демонологія
 1516. Українська культура та література ХІХ-ХХ ст
 1517. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст
 1518. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови
 1519. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст
 1520. Українська преса про національні святині
 1521. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)
 1522. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку
 1523. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену
 1524. Українське термінознавство – здобутки і втрати
 1525. Український козацький дипломат - Юрій Немирич
 1526. Українські вчені
 1527. Українські вчені у фізиці
 1528. Українці в російських етно-культурних стереотипах
 1529. Українці на Далекому Сході
 1530. Укриття людей у захисних спорудах
 1531. Укриття населення в захисних спорудах
 1532. Улас Самчук - письменник епічної широти
 1533. Ультразвук і інфразвук
 1534. Ультразвук і інфразвук
 1535. Умови безпечного перебування на льоду
 1536. Умовиводи
 1537. Уолт Уітмен (1819-1892)
 1538. УПА на Надніпрянщині
 1539. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства
 1540. Управління агрострахуванням
 1541. Управління асортиментом і якістю товарів на сучасному підприємстві
 1542. Управління виробничими запасами
 1543. Управління зовнішньоекономічною діяльністю
 1544. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві
 1545. Управління підприємством в перехідний період
 1546. Управління просуванням стимулювання збуту
 1547. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності
 1548. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу
 1549. Урок: типи і структура
 1550. Уряд захищає інвесторів та кредиторів
 1551. Установчий договір про створення асоціації
 1552. Установчі документи підприємства
 1553. Устим Кармалюк
 1554. Утворення та розвиток Єгипетської держави
 1555. Ухвала підприємства
 1556. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні
 1557. Фашизм
 1558. Федір Солнцев – археолог і реставратор
 1559. Фемінізм
 1560. Фемінізм - як соціальне явище
 1561. Феномен України (з точки зору процесу словотворення)
 1562. Феномен Фалунь Дафа
 1563. Фізико-географічна характеристика Долинського району
 1564. Фізико-географічний огляд Азії
 1565. Фізична культура на Запорізькій Cічі
 1566. Фізична культура після пологів
 1567. Фізична культура у сучасному суспільстві
 1568. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток
 1569. Філософія в Києво-Могилянській академії
 1570. Філософія Нового часу
 1571. Філософія Нового часу
 1572. Філософія, погляди Демокріта, Сократа
 1573. Філософія. Її предмет та функції
 1574. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка
 1575. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство
 1576. Фінансова cистема України
 1577. Фінансова діяльність
 1578. Фінансова політика, сутність податкової системи
 1579. Фінансова санація і банкрутство підприємств
 1580. Фінансова санація підприємств
 1581. Фінансова санація та банкрутство підприємств
 1582. Фінансова система
 1583. Фінансова система держави
 1584. Фінансова система держави
 1585. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів
 1586. Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем
 1587. Фінансовий контроль
 1588. Фінансовий менеджмент
 1589. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
 1590. Фінансовий моніторинг, швидше за все, нікого не відмоніторить
 1591. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом
 1592. Фінансові регулятори ринкової економіки
 1593. Фінансові ресурси бюджетних установ
 1594. Фінансові ресурси підприємств
 1595. Фінансування освіти та культурно-освітніх закладів
 1596. Фірма в умовах досконалої конкуренції
 1597. Фіскальна політика в Україні
 1598. Фіскальна політки держави (Бюджетно-податкова політика)
 1599. Фонетичний мінімум
 1600. Фонетичні закони мови і правила правопису
 1601. Форми безготівкових розрахунків
 1602. Форми власності
 1603. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків
 1604. Форми забезпечення соціальних прав людини в системі соціальної політики
 1605. Форми кредиту
 1606. Форми релігійного життя людини
 1607. Формування двопартійної системи в Англії
 1608. Формування екологічної культури учнів при вивченні хімії
 1609. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України
 1610. Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи
 1611. Формування місцевих бюджетів України
 1612. Формування професійних навиків і умінь в учнів профтехучилищ
 1613. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20-30-х рр. ХХ ст
 1614. Формування фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування
 1615. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних
 1616. Франц Шуберт. Життєвий і творчий шлях
 1617. Французька поезія
 1618. Французький письменник — Марсель Пруст
 1619. Франчайзинг
 1620. Функції менеджменту та їх характеристика
 1621. Функція заощадження коштів
 1622. Характеристика і територіальна дислокація нерудних корисних копалин України
 1623. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка
 1624. Характеристика Надвірнянського переробного заводу
 1625. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності
 1626. Характеристика професійної культури бізнесу
 1627. Характеристика світового ринку нафти
 1628. Характеристика сметани
 1629. Характерні риси імпресіонізму
 1630. Харків у роки Великої Вітчизняної війни
 1631. Харчова промисловість України, проблеми і перспективи спирто-горілчаної галузі
 1632. Харчові отруєння
 1633. Харчування вагітної жінки
 1634. Хемосинтез і фотосинтез
 1635. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість
 1636. Хімічний комплекс України
 1637. Хімія і екологія
 1638. Хімія і фармація
 1639. Холодильники і морозильні камери
 1640. Холодильні уксановки на залізничному транспорті
 1641. Хоровий ансамбль
 1642. Хоровий спів
 1643. Храм і його влаштування
 1644. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях
 1645. Християнські свята
 1646. Християнські свята та обряди
 1647. Христос воскрес – торжествує життя
 1648. Художнє ткацтво с. Жукова
 1649. Цвіт щастя
 1650. Центральний банк і монетарна політика
 1651. Центральний банк і монетарна політика
 1652. Центральний мікропроцесор
 1653. Центральний підприємницький ремесловий реєстр
 1654. Церкви Києва
 1655. Церковна архітектура України доби Гетьманщини
 1656. Цибуля ведмежа, цибуля городня, цикламен європейський
 1657. Цивільна оборона
 1658. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р
 1659. Цикли ділової активності
 1660. Циліндр
 1661. Цисплатина
 1662. Цифрові графічні моделі в комп’ютерній графіці
 1663. Ціна та її особливості
 1664. Ціна, її види та структура
 1665. Цінова політика підприємства
 1666. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні
 1667. Ціцерон - вершина римського красномовства
 1668. Чай китайський, часник городній, чебрець плазкий
 1669. Частини ростучого дерева, їх значення і промислове використання
 1670. Частинні коефіцієнти кореляції і коефіцієнти регресії
 1671. Чеська Республіка в напрямку інтеграції до НАТО
 1672. Чи люблять українці говорити компліменти
 1673. Чи увійшли банківські послуги через інтернет в розряд традиційних
 1674. Чинники економічного зростання
 1675. Числівник (Numeral)
 1676. Числові послідовності. Границя, основні властивості границь. Нескінченно малі і нескінченно великі величини, їх властивості
 1677. Чистий продукт та його структура
 1678. Читання творів різних жанрів
 1679. Чичерін Георгій Васильович
 1680. Чищення, змащення і зберігання автомата
 1681. Чому головний герой новели Василя Стефаника Новина викликає суперечливе ставлення до себе
 1682. Чому попри поразки страйку трудовий Борислав все-таки смiється
 1683. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України
 1684. Чорнобиль не має минулого часу
 1685. Чуттєва реакція на рекламу
 1686. Шарль Луї Монтеск'є
 1687. Шведська (стокгольмська) економічна школа
 1688. Шеарівці
 1689. Шевченко в Коломиї
 1690. Шляхи зниження собіварстості
 1691. Шляхи кращого використання основних фондів
 1692. Шпори з етики
 1693. Шпори з філософії
 1694. Що ми знаємо про СНІД
 1695. Що можна робити в Інтернет. Головні напрямки роботи в Інтернет
 1696. Ю.А.Корчак-Чепуркiвський - статист
 1697. Юридична відповідальність за порушення екологічного права
 1698. Юрій Хмельницький
 1699. Я Карпати і вона
 1700. Я хочу правдi бути вiчним другом i ворогом одвiчним злу
 1701. Яворницький Д.І. - історик, археолог, етнограф, письменник
 1702. Яворський Стефан - письменник, філософ, церковний діяч
 1703. Язичницькі релігії, буддизм, іслам, іудаїзм та сучасні нетрадиційні релігії
 1704. Який ми слiд лишимо на землi
 1705. Яким має бути образ страхового агента
 1706. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії
 1707. Японський досвід управління персоналом
 1708. Ярмарок
 1709. “Піду в садочок” – українська народна пісня в обробці Миколи Дмитровича Леонтовича
 1710. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело