Search:

Список всех рефератов

 1. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей
 2. American Federalism in 1990s
 3. Charles Dickens (1812-1870)
 4. Coober Pedy-underground city in Australia
 5. Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші.
 6. Cукупний архівний фонд
 7. Graham Greene
 8. Graham Greene (1904-1991)
 9. Harriet Beecher – Stowe
 10. Herbert George Wells
 11. Hippocratic oath
 12. Robert Burns, 1759-1796
 13. Stephen Crane
 14. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings
 15. The history of medicine in Ukraine
 16. The State Flag of Ukraine
 17. There si no bad weather, there are bad clothes
 18. Thomas Jefferson
 19. Thomas More
 20. Tibetan medicine
 21. Travelling
 22. Triumph of Britney Spears
 23. U.K. Political system
 24. Ukraine
 25. Unidentifield Flying Objects
 26. Unser Planet um die Jahrhundertwende
 27. USA Weather forecast
 28. Wie schreibt man einen brief
 29. William Shakespeare
 30. World Museums
 31. Xімія деревини
 32. Xімія і технологія органічних речовин
 33. А.С. Пушкін, «Цигани»
 34. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу
 35. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття
 36. Авраам Лінкольн
 37. Австрія
 38. Автобіографія, стилі її написання
 39. Автоматизація виробництва та реалізації продукції
 40. Автоматизація у деревообробці
 41. Агранулоцитоз. Етіологія. Лабораторна діагностика
 42. Адам Міцкевич – світоч польської літератури
 43. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання
 44. Адміністративне право
 45. Адміністративне право
 46. Адміністративний процес
 47. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку
 48. Адміністративно-правовий режим державного контролю
 49. Аконіт, актинідія, алое
 50. Акредитив
 51. Аксіоми, інтуїція і домовленість в науковому дослідженні
 52. Акт передачі матеріальних цінностей
 53. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець
 54. Актуальні проблеми менеджменту
 55. Актуальність класичного фейлетону, образи та форми
 56. Акушерство як наука
 57. Акціонерне товариство
 58. Акція та її види
 59. Алтея лікарська, анемона дібровна та лісова
 60. Альбер Камю (1913-1960)
 61. Америка Південна. Опис материка
 62. Американська школа неокласики
 63. Американський неолібералізм. Монетаризм
 64. Американський романтизм 19 століття у літературі
 65. Амортизація та методи її нарахування
 66. Амудсен Руал - великий відкривач
 67. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого
 68. Аналіз географічних карт
 69. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
 70. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці
 71. Аналіз затрат на виробництво
 72. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку
 73. Аналіз оборотних коштів на підприємстві
 74. Аналіз показників ліквідності підприємства
 75. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії
 76. Аналіз рентебельності за методом моделі Du Pont
 77. Аналіз страхового ринку Коломийського району
 78. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання
 79. Аналіз фінансового стану підприємств
 80. Аналіз чутливості
 81. Аналіз якості кредитних активів комерційного банку
 82. Аналізуюче схрещування
 83. Аналітичні можливості балансу комерційного банку
 84. Андрей Шептицький - глава Української Церкві Митрополит Галицький, Архиєпископ Львівський
 85. Андрій Шевченко
 86. Ансамблеве музикування - одна із складових комплексного розвитку учня - піаніста
 87. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта
 88. Антиінфляційна політика в Україні
 89. Антична культура/Готичний стиль
 90. Антонов - великий конструктор
 91. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
 92. Арбітражне врегулювання спорів
 93. Аристофан та його творчість
 94. Архімед
 95. Архітектура бойківської церкви
 96. Архітектура як форма соціально-психологічного впливу
 97. Аспекти теорії тексту
 98. Астрономічна наука і передбачення. Боротьба за науковий світогляд
 99. Астрономія в стародавності
 100. Атестація робочих місць за умовами праці
 101. Атестація робочого місця на підприємстві
 102. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології
 103. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями
 104. Африка – Україна
 105. Багатство української мови
 106. Багатство української мови
 107. Базові елементи мови, типи даних, цілочисельні типи даних, дані дійсних типів, дані типу string
 108. Банки та їх роль в економіці
 109. Банки та їх роль в економіці
 110. Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування
 111. Банківська система Україні в ринковій економіці
 112. Банківський сектор України проблеми і перспективи
 113. Банківські ризики, методи вимірювання
 114. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі
 115. Бедринець, беладонна
 116. Безпека дорожнього руху
 117. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів
 118. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття
 119. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу
 120. Бетховен, життя і творчий шлях
 121. Бізнес планування
 122. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія
 123. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки
 124. Біографія Артура Конан Дойла
 125. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого
 126. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів
 127. Біологічні ресурси України
 128. Біоритми
 129. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми
 130. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин
 131. Бітники, історія виникнення
 132. Болиголов плямистий, борщівник європейський та мохнатий
 133. Боргова стабільність гривні
 134. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою
 135. Боротьба прогресивних і реакційних сил в Італії в 1945-1948 рр
 136. Боспорське царство
 137. Британський парламент
 138. Будівельні суміші в Україні
 139. Будова рослин
 140. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика
 141. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система
 142. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем
 143. Бузина травяниста та чорна, бузок, буквиця
 144. Бусідо, як засновник економіки Японії
 145. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)
 146. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі
 147. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем
 148. Бюджетна класифікація України
 149. Бюджетна система України
 150. Бюджетний дефіцит
 151. Бюджетний дефіцит і державний борг
 152. Бюджетний устрій та бюджетна система України
 153. В.І. Вернадський і сучасна екологія
 154. Вади ринкового саморегулювання
 155. Валютні відносини та валютні системи
 156. Валютні операції. Котирування валют
 157. Валютні ринки
 158. Вартість втрачених можливостей
 159. Вартість цінних паперів, її визначення
 160. Варшава і Краків – визначні міста Польщі
 161. Василь Симоненко
 162. Василь Симоненко. Життя та творчість
 163. Василь Слапчук
 164. Василь Стус. Життя і творчість
 165. Введення в курс “Основи економічної теорії”
 166. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини
 167. Вексель в платіжному обороті
 168. Вексельний обіг в Україні
 169. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні
 170. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами
 171. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи
 172. Великий Новгород
 173. Вернадський В.І. - перший президент Академії наук
 174. Вероніка лікарська, вовконіг, вовчуг
 175. Версальсько-Вашингтонська система
 176. Верховна рада
 177. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права
 178. Взаємовідносини України та НАТО
 179. Вибір місця для бівуака та харчування в поході
 180. Вибори та їх роль в політичному житті
 181. Вивчення партитури диригентом
 182. Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху
 183. Виготовлення виробів з лози
 184. Виготовлення внутрішніх стінових панелей
 185. Виготовлення деревяних мозаїчних виробів
 186. Видатки бюджету на культурно-просвітницькі установи
 187. Видатний український композитор – М.Скорик
 188. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків
 189. Види і форми туризму
 190. Види народно-ужиткового мистецтва
 191. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні
 192. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом
 193. Види та жанри живопису
 194. Види умовиводів
 195. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою
 196. Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячній системі
 197. Визначення географічної широти за астрономічними спостереженнями
 198. Визначення фізичних властивостей і швидкості руху небесних тіл за їхніми спектрами
 199. Визначення ціни зорієнтованої на конкурентів
 200. Використання непрямих методiв перевiрки правильності встановлення розміру податку на прибуток підприємницьких структур
 201. Використання статистичних даних в журналістиці
 202. Винагорода за користування інтелектуальною власністю
 203. Виникнення Афінської держави. Основні риси права
 204. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права
 205. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії
 206. Виникнення класичної політичної економії в Англії
 207. Виникнення класичної політичної економії у Франції
 208. Виникнення парашута, історія його вдосконалення
 209. Випробування, дослідження та перевірка геодезичних приладів
 210. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт
 211. Виробництво і розподіл суспільних благ
 212. Виробництво конструкційних матеріалів
 213. Виробнича діяльність підприємницьких структур
 214. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку
 215. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського
 216. Витрати виробництва і прибуток
 217. Виховання в молодших школярів культури поведінки
 218. Вишивка Снятинщини
 219. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади
 220. Вібрація
 221. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток
 222. Відносини власності
 223. Відносини власності
 224. Відносини у трудовому праві
 225. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір
 226. Відчуття та сенсорна організація особистості
 227. Візантія
 228. Військова дисципліна
 229. Військова присяга
 230. Військова присяга та військова символіка України
 231. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі
 232. Військові мости римлян на Україні
 233. Військові мости римлян на Україні
 234. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)
 235. Вільям Шекспір
 236. Вірогідність астрономічних знань
 237. Віруси та антивірусні програми і їх призначення
 238. Вклад українських вчених в розвиток космонавтики
 239. Влада як соціальний феномен
 240. Влада як соціальний феномен
 241. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики
 242. Внутрішні географічні відмінності Росії
 243. внутрішня торгівля
 244. Водорості
 245. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини
 246. Воловик, волошка, вороняче око, вязіль
 247. Володимир Мономах
 248. Володимир Шухевич – етнограф, публіцист, громадський діяч
 249. Воля та вольові акти людини
 250. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище
 251. Вплив гарнітури шрифту на сприймання тексту
 252. Вплив діяльності людини на довкілля
 253. Вплив діяльності людини на стан біосфери
 254. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини
 255. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті
 256. Вплив нітратів на людський організм
 257. Вплив природних катастроф
 258. Вплив природних катастроф на населення України
 259. Вплив транспортного фактора на розвиток світового ринку товарів
 260. Врахування психологічного аспекту при встановленні цін на товари
 261. Все про мову ділових паперів
 262. Вселенські збори
 263. Вселенські собори
 264. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу
 265. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?
 266. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку
 267. Гарантія оплати кредита
 268. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина
 269. Генезис культури, специфіка культурних знань
 270. Генетичний аспект особистості
 271. Генна інженерія
 272. Генріх Гейне
 273. Генріх Гейне (німецька)
 274. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації
 275. Географічне районування України
 276. Георгіївська церква на козацьких могилах під Берестечком
 277. Герань, гикавка сива, гінкго дволопатеве
 278. Герман Гессе
 279. Гімнастика
 280. Гіпербола
 281. Гіркокаштан, гірчак багатоквітковий та зміїний
 282. Гірчак перцевий, гірчиця сарептська, глечики жовті
 283. Гітара в історії розвитку музичної культури
 284. Глава держави в зарубіжних країнах
 285. Глобальнi eкологичні проблеми людства
 286. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини
 287. Глобальні проблеми людства
 288. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі
 289. Гобелен в сучасному інтер’єрі
 290. Гобелен. Історія, особливості виготовлення
 291. Голод 1946-1947 років в Україні
 292. Гончарство
 293. Горицвіт весняний
 294. Господарство в України на рубежі 1980-1990 рр
 295. Господарство країн Східної Європи,Північної і Центральної Азії
 296. Господарство світу і України в другій половині 60-х — на початку 90-х років XX століття
 297. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)
 298. Господарство США
 299. Господарство укр. земель у ХVI-XVIII ст.
 300. Господарство України другої половини XIX ст.
 301. Господарство України у 1939-1990 рр.
 302. Готель «Князь Олег»
 303. Грабовський
 304. Граматична форма ділових документів
 305. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід
 306. Гриби
 307. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи
 308. Громадське харчування
 309. Громадянські цінності та політична самосвідомість козаків
 310. Гроші та їх функції
 311. Гроші як економічна цінність філософсько-психологічний аспект
 312. Грошова маса
 313. Грошовий ринок
 314. Грошові реформи
 315. Грошово-кредитна система Німеччини
 316. Грунти гірських областей України
 317. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження
 318. Гуцульська різьба, екскурс в минуле
 319. Гуцульське народне виховання
 320. Давньоруські методи проектування
 321. Давня історія України
 322. Даль Володимир Іванович
 323. Данило Галицький
 324. Дарсонвалізація. Методика Техніка безпеки. Сучасна апаратура
 325. Дебіторська заборгованість
 326. Девід Бекхем (англійська)
 327. Демко Многогрішний - козацький полководець
 328. Демографічний потенціал України
 329. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу
 330. Демографічні проблеми людства
 331. Демократизація в Україні, соціологічний діагноз
 332. Демонстрація роботи електромагнітного реле постійного струму
 333. Деревій звичайний, дерен справжній, дзвоники скупчені
 334. Деревій цілолйстий
 335. Держава в системі макроекономічного регулювання
 336. Держава в системі макроекономічного регулювання
 337. Держава та право України
 338. Держава у політичній системі
 339. Державна влада
 340. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі
 341. Державна податкова адміністрація України
 342. Державна полiтика i мiсцеве самоврядування
 343. Державна символіка
 344. Державна фінансова підтримка санації підприємств
 345. Державне кредитування підприємств
 346. Державне мито
 347. Державне програмно-цільове планування
 348. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах
 349. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 350. Державне регулювання інвестиційної діяльності
 351. Державне регулювання кредитно-грошової системи
 352. Державне регулювання обслуговування та споживання населення
 353. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків
 354. Державне регулювання розвитку АПК
 355. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі
 356. Державне регулювання соціальних процесів
 357. Державне управління в умовах адміністративної реформи
 358. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
 359. Державний бюджет
 360. Державний бюджет України
 361. Державний лад Афін
 362. Державні символи
 363. Деякі аспекти взаємодії страхових компаній та служб Асістансу на сучасному етапі
 364. Деякі аспекти діяльності жіночих організацій укр. діаспори з громадскістю України в галузі культури
 365. Деякі аспекти свободи слова та інформаційної діяльності в Україні
 366. Деякі правові та соціально-економічні аспекти запровадження страхової медицини
 367. Джеймс Фенімор Купер – видатний американський письменник
 368. Джек Лондон
 369. Джерела прісної води в Україні
 370. Джордж Бернард Шоу
 371. Джордж Вашингтон
 372. Джордж Еліот – видатна романістка
 373. Дивізія СС Галичина - правда і міфи
 374. Динаміка норм банківських резервів в Україні
 375. Диференціал
 376. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)
 377. Диференціальні рівняння першого порядку, не розвязані відносно похідної
 378. Диференціація дієздатності фізичної особи
 379. Дихання
 380. Дихання під час вокалу
 381. Діагностична модель служби управління персоналом
 382. Діалектика змісту і форми у журналістиці
 383. Діалектика та її альтернативи
 384. Діалогові програми
 385. Діапазон комірок. Обчислення в комірках
 386. Діаспора
 387. Дієслово
 388. Дієтотерапія цукрового діабету
 389. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час
 390. Дії при помилках і непередбачених ситуаціях
 391. Діловодство як функція управління
 392. Дія магнітного поля на рухомий заряд
 393. Дія нормативно-правового акта в часі
 394. Діяльність експонента після закриття виставки (ярмарку)
 395. Діяльність організацій на фінансовому ринку
 396. Діяльність ТОВ, торговий патент
 397. Діяльність українських вчених 20-30 рр. М.Кравчука, А.Кримського
 398. Діяльність уряду Чеської Республіки в напрямку інтеграції до НАТО
 399. Для кого в свiтi живемо
 400. Дмитро Васильович Павличко
 401. Дмитро Васильович Павличко – поет нової доби
 402. Дмитро Чуб (Дмитро Нитченко)
 403. До проблем відносин власності в аграрній сфері України
 404. До проблеми індоєвропейської прабатьківщини
 405. До теорії дослідів Майкельсона і Троутона-Нобеля
 406. Доба Відродження і мистецтво
 407. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)
 408. Довгі хвилі в економіці
 409. Довгостроковий кредит
 410. Доведення теорем Перрона-Фробеніуса та Маркова для матриць другого порядку
 411. Довідково-інформаційна документація
 412. Договір дарування
 413. Договір комерційної концесії
 414. Договір страхування
 415. Договірно-правове забезпечення системи українсько-польських культурних зв’язків у пострадянський період
 416. Договори
 417. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів
 418. Додаток №1 до договру на обслуговування комерційним банком довірчого товариства
 419. Доказ і доведення в судовому процесі
 420. Документ. Його матеріальна основа
 421. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів
 422. Документи i розрахунки
 423. Документи по особовому складу
 424. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції
 425. Доповідь
 426. Допомога населенню в козацькій державі
 427. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)
 428. Досвід використання якісних методів соціологічних досліджень в роботі з учнями старших класів
 429. Досвід застосування неокласичних моделей в різних країнах
 430. Досвід західних фірм у задоволенні потреб покупців
 431. Досвід і напрямки розвитку страхової освіти
 432. Дослідження протоколів ТСР-ІР
 433. Дослідження психологічних факторів комунікативних цілей реклами
 434. Дослідження резонаторів НВУ
 435. Дослідження стійкості в системі популяційної динаміки із запізненням
 436. Дослідники автоматичного перекладу...
 437. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту
 438. Доходи бюджету
 439. Доходи в ринковій економіці
 440. Драматургія Григорія Квітки-Основ’яненка
 441. Древня Греція і риторика
 442. Другий закон термодинаміки та його значення
 443. Духовнi джерела вiдродження
 444. Духовна культура епохи просвітництва
 445. Духовні спустошення і трансформації в Українському суспільстві XX ст
 446. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку
 447. Еволюція зір
 448. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст
 449. Еволюція релігійної філософії XX ст
 450. Еволюція теорії державного регулювання.Економічний дирижизм
 451. Ейнштейн Альберт
 452. Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця
 453. Екологічна інформація в Інтернеті
 454. Екологічна ситуація Новотроїцького району
 455. Екологічне виховання учнів на уроках біології
 456. Екологічне страхування в Україні, Основні шляхи та проблеми його становлення
 457. Екологічний чинник в системі соціальних пріоритетів киян
 458. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки
 459. Екологічні проблеми
 460. Екологічні проблеми людства
 461. Екологічні проблеми найважливіших галузей аграрного сектора економіки
 462. Екологічні фактори
 463. Екологічні чинники здоров`я у постчорнобильській свідомості
 464. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
 465. Економіка Болівії
 466. Економіка праці й соціально-трудові відносини
 467. Економіко-географічний огляд Коломийського району
 468. Економічна безпека України
 469. Економічна думка античного світу
 470. Економічна думка Росії в період кризи і ліквідації кріпацтва
 471. Економічна думка Середньовіччя
 472. Економічна думка стародавнього Сходу
 473. Економічна конкуренція
 474. Економічна концепція П.Ж.Прудона
 475. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні
 476. Економічна природа та значення ПДВ
 477. Економічна робота банків у процесі кредитування
 478. Економічна роль держави
 479. Економічна система, сутність, характеристика, особливості
 480. Економічна ситуація в Україні
 481. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей
 482. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств
 483. Економічна суть ринку праці
 484. Економічна характеристика господарства Тернопільської області
 485. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку
 486. Економічне вчення А.Сміта
 487. Економічне вчення Д.Рікардо
 488. Економічне вчення Маркса
 489. Економічне зростання в моделях зростання
 490. Економічний аналіз
 491. Економічний аналіз діяльності банку
 492. Економічний аналіз інвестиційного проекту
 493. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу
 494. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці
 495. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці
 496. Економічний зміст та форми страхування кредитів
 497. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу
 498. Економічний ринок
 499. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва
 500. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій
 501. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
 502. Економічні зв’язки, оплата праці і ринок праці
 503. Економічні ідеї соціалістів-рікардистів і чартизму
 504. Економічні основи соціальної політики
 505. Економічні основи та види міжнародної торгівлі
 506. Економічні системи
 507. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів
 508. Екосистема поняття, властивості, типи
 509. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень
 510. Експеремент з дослідження сплаву AqZn
 511. Електричний струм в напівпровідниках
 512. Електричні машини постійного струму
 513. Електроенергетика України
 514. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі
 515. Електротравмування. Перша допомога при ушкодженні електричним током
 516. Елементи логіки
 517. Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики
 518. Емоції. Природа емоцій
 519. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції
 520. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження
 521. Енергозбереження в сучасній Україні
 522. Енополітична карта світу XXІ століття
 523. Епоха Відродження
 524. Епоха Просвітництва та її основні риси
 525. Естетика і мистецтвознавство
 526. Естетична основа німецького романтизму
 527. Естетичні категорії
 528. Етапи розвитку аудиту і їх характеристика
 529. Етапи розвитку сучасної логіки
 530. Етапи соціологічного дослідження Формування престижу деяких професій
 531. Етикет
 532. Етикет ділового листування
 533. Етична та соціальна відповідальність підприємництва
 534. Етичні аспекти роботи з екологічною інформацією
 535. Етнічний та расовий склад, структура населення
 536. Етнопедагогічні основи Гуцульської школи
 537. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів
 538. Є в коханнi i буднi, i свята
 539. Євген Плужник, власний погляд на навколишнiй свiт
 540. Європейський фондовий ринок у період глобалізації
 541. Євростратегічний план сучасного російського уряду
 542. Єдиний податок, фіксований податок
 543. Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці
 544. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд
 545. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка
 546. Жан-Батист Ламарк
 547. Жан-Батіст Гренуй
 548. Жанри красномовства
 549. Женьшень
 550. Живокіст лікарський, жовтець багатоквітковий
 551. Жири. Мила
 552. Житло українців у минулому
 553. Життєвий і творчий шлях В. Г. Девдюка
 554. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука
 555. Життєвий і творчий шлях Мольєра
 556. Життєвий і творчий шлях Степана Пушика
 557. Життєвий і творчий шлях Тараса Мельничука
 558. Життєвий і творчий шлях Тараса Мельничука
 559. Життєвий шлях Богдана Лепкого
 560. Життя знедолених, пригнiчених i ображених на сторiнках роману Федора Достоєвського Злочин i кара
 561. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського
 562. Життя і творчість Анатоля Франса
 563. Життя і творчість Василя Стефаника
 564. Життя і творчість Григіра Тютюнника
 565. Життя і творчість Л.М.Толстого
 566. Життя і творчість Ханса Крістіан Андерсена
 567. Життя Івана Сошенко
 568. Життя та діяльність М. П. Драгоманова
 569. Життя та творчість Антона Павловича Чехова
 570. Життя та творчість Дмитра Павличка
 571. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі
 572. Журнал операцій
 573. Журнал як тип видання в системі засобів масової комунікації
 574. Журналізація бухгалтерських документів і проведення. Складання оборотної відомості і балансу
 575. Журналістика як сфера масового розуміння
 576. Журналістське слово як засіб передачі внутрішнього стану людини
 577. Забруднення морських вод
 578. Забруднювачі харчових продуктів
 579. Забуті друзі Тараса Шевченко
 580. Завдання оптимізації взаємодії людини і живої природи — стратегія майбутнього
 581. Загадки Атлантиди
 582. Загальна характеристика Австрії
 583. Загальна характеристика банківських операцій
 584. Загальна характеристика господарських товариств
 585. Загальна характеристика грибів-паразитів
 586. Загальна характеристика доведення і спростування
 587. Загальна характеристика ЗЕД в Україні
 588. Загальна характеристика Ірландії
 589. Загальна характеристика Масовоінформаційної діяльності
 590. Загальна характеристика та структура платіжного баланса
 591. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції
 592. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів
 593. Загальні економічні основи товарного виробництва, його еволюція
 594. Загальні положення етики бізнесу
 595. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб
 596. Загальні поняття форм і систем заробітної плати
 597. Загальні правила оформлення службових документів
 598. Загальні правила сервірування столів
 599. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей
 600. Загальні характеристики планет. Планета Земля
 601. Загарбання етнічних українських земель Польщею, Молдавією, Угорщиною, Московським царством, Туреччиною та Кримським ханством (14-16 ст.)
 602. Загартування сонцем
 603. Задачі нелінійного програмування
 604. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні
 605. Закон концентрації капіталу, економіко-правові аспекти
 606. Закони Баррі Коммонера
 607. Закони і положення про Ц.О. України
 608. Закони формальної логіки
 609. Законодавство України про підприємства
 610. Законодавча база рекламної діяльності в Україні
 611. Закріплення вивченого про дієслово як частину мови
 612. Залежність клімату від широти, підстиляючої поверхні, циркуляції атмосфери. Типи повітряних мас
 613. Замахи на життя Адольфа Гітлера
 614. Замовлення на купівлю-продаж цінних паперів
 615. Запаско Яким Прохорович
 616. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин
 617. Заробітна плата
 618. Заробітна плата і її вплив на формування ринку праці в сучасних умовах
 619. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі
 620. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера
 621. Зародження марксистської економічної теорії в 40-50-х рр. ХІХ ст
 622. Зародження партійно-радянської преси України
 623. Зародження писемності в Україні
 624. Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.)
 625. Засоби індивідуального захисту
 626. Засоби стимулювання навчальної активності школярів
 627. Застосування комп’ютерного моделювання в курсі вивчення економіки
 628. Застосування позитивного досвіду зовнішньоторгових режимів провідних зарубіжних країн в умовах формування зовнішньоекономічних зв’язків України
 629. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)
 630. Західноукраїнська преса часів Другої світової війни
 631. Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу
 632. Збройні сили в період національно-визвольної боротьби 1917-1920р.
 633. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі
 634. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920рр
 635. Зброя
 636. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку
 637. Зброя середніх віків
 638. Зварка вуглецевих конструкційних сталей
 639. Звіт по навчально-виробничій практиці
 640. Звітність організацій і підприємств з питань охорони праці
 641. Здобутки й прорахунки в науці
 642. Зірочник середній. Золототисячник малий
 643. Злочини та покарання за Законами Ману
 644. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН
 645. Змінні і нестаціонарні зорі
 646. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати
 647. Зміст і побудова обвинувальної промови
 648. Зміст сімейного виховання
 649. Зміст транспортних умов контракту. Особливості перевезень повітряним транспортом
 650. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства
 651. Зміцнення чеського королівства у XIII столітті
 652. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини
 653. Знос основних засобів, його види
 654. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”
 655. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків
 656. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення
 657. Зовнішня політика України
 658. Зовнішня торгівля Речі Посполитої з країнами Західної Європи наприкінці ХV-першій половині 1VII ст.
 659. Зоряне небо
 660. Зразковий статут ТзОВ
 661. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський
 662. Іван Антонович Цюпа - невтомний трудівник пера
 663. Іван Мазепа
 664. Ігор Старий
 665. Ігри та вправи на розвиток моторики верхніх і нижніх кінцівок
 666. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму
 667. Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму, етапи його розвитку
 668. Ідеологічні засади державотворення в Польщі, Чехії і Болгарії в ІХ-ХІ ст
 669. Ілюзії і дійсність
 670. Імена файлів, нумерація сторінок, ОС Windows
 671. Імітаційне моделювання страхової діяльності
 672. Імунна система
 673. Інвалідність та її види
 674. Інваріантність
 675. Інвентаризація на підприємствах
 676. Інвестиції, їх види і характеристика
 677. Інвестиції, формування, використання, ефектиувність
 678. Інвестиційні ризики та їх оцінка
 679. Інвестування
 680. Індексація та дезінфляція
 681. Індивідуальне й соціальне у масово-інформаційних процесах
 682. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків
 683. Індивідуальні особливості у здібностях людей
 684. Індуїзм(вішнуїзм та шиванізм)
 685. Індустріальні країни Європи і Америки в1919-1939 рр
 686. Інноваційна стратегія України
 687. Іноземна мова як навчальний предмет
 688. Іноземний досвід медичного страхування
 689. Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства
 690. Інституційний аналіз економічного проекту
 691. Інструментальні методи дослідження ШКТ
 692. Інтегральна ефективна діяльність
 693. Інтегральна ефективна діяльність
 694. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
 695. Інтеграційні процеси в світовому господарстві
 696. Інтеграція україни в сучасну світогосподарську систему
 697. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)
 698. Інтегровані типи д-р 1-го порядку, розвязаних відносно похідної
 699. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями
 700. Інтегрування і пониження порядку деяких диференціальних рівнянь з вищими похідними
 701. Інтегруючий множник
 702. Інтернет банкінг в Україні
 703. Інтерсубєктивна фальсифікація теорії в науковому пізнанні очима К.Поппера
 704. Інтерфейс IDE (Integrated Drive Electronics)
 705. Інтерференція світла
 706. Інтуїція
 707. Інфекції, отруєння. Імунітет
 708. Інфляція в Україні та шляхи її усунення
 709. Інфляція в Україні та шляхи її усунення
 710. Інфляція і попит
 711. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям
 712. Інфляція: стан, причини, наслідки
 713. Інформатика
 714. Інформатика і обчислювальна техніка
 715. Інформаційна безпека в Intranet
 716. Інформаційна безпека й інформаційні технології
 717. Інформаційне забезпечення в процесі управління
 718. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства
 719. Інформаційне та організаційне методичне забезпечення САПР
 720. Інформаційні технології
 721. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення
 722. Інформація та інформатика
 723. Інші зоряні системи - галактики
 724. Іншомовні слова в українській мові
 725. Ірак
 726. Іскровий розряд
 727. Історiя та традицiї зовнiшньополiтичної служби України
 728. Історизм як форма теоретичної рефлексії в науковому пізнанні
 729. Історико-архітектурний огляд Візантії
 730. Історико-етнографічна довідка Прикарпаття
 731. Історична спадщина Гуго Гроція
 732. Історичне значення Донцовського «Вістника»
 733. Історичні передумови виникнення кейнсіанства
 734. Історичні передумови становлення культури Відродження
 735. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко
 736. Історія виникнення і розвитку банківської справи
 737. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ
 738. Історія виникнення реактивних двигунів
 739. Історія виникнення священиків і просвіти у селі Середній Березів
 740. Історія виникнення та віровчення зороастризму
 741. Історія ЗСУ
 742. Історія інквізиції
 743. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка
 744. Історія мережі Internet
 745. Історія національного олімпійського комітету України та участь українських спортсменів в Олімпійських іграх
 746. Історія пістолетів
 747. Історія Прикарпаття
 748. Історія розвитку Microsoft Word
 749. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього
 750. Історія розвитку бухгалтерського обліку
 751. Історія розвитку лікувальної фізичної культури
 752. Історія розвитку нейрохірургії
 753. Історія розвитку природознавства як науки
 754. Історія розвитку сестринської справи в Україні
 755. Історія розвитку фармації
 756. Історія села Кобаки на Косівщині
 757. Історія села Ліски
 758. Історія села Рунгури
 759. Історія села Чемеринці
 760. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні
 761. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин
 762. Історія української державності
 763. Історія української культури
 764. Історія української літератури 1917-1919 рр.
 765. Історія УПА
 766. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброї
 767. Калачики лісові, калина звичайна, калюжниця болотна
 768. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво
 769. Канали товароруху
 770. Карпатський біосферний заповідник
 771. Картка реєстрації угоди
 772. Категорії естетики
 773. Квіти у міфах і переказах
 774. Кейнсіанська теорія та економічна політика
 775. Кембріджська економічна школа. Економічні погляди А.Маршала
 776. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей
 777. Керамічна промисловість
 778. Керівні органи та їх повноваження
 779. Кирилівська церква
 780. Кислоти, основи, властивості, добування, використання
 781. Китай. Економіко-географічна характеристика країни
 782. Класифікація графіки
 783. Класифікація грошових реформ
 784. Класифікація за спеціалізацією страховиків
 785. Класифікація надзвичайних ситуацій
 786. Класифікація підприємств та характеристика їх видів
 787. Класифікація реклами
 788. Класифікація юридичних осіб
 789. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.
 790. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка
 791. Клемент Еттлі
 792. Кодекс етичної поведінки маркетологів
 793. Кодування товарів
 794. Козацька педагогіка - сучасна освіта
 795. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки
 796. Козацька символіка
 797. Козаччина
 798. Козлятник лікарський, комонник лучний, конвалія звичайна
 799. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)
 800. Колективні договори та угоди
 801. Коліївщина
 802. Колісні гальмові механізми
 803. Коломийський театр
 804. Комерційнi банки в Україні
 805. Комерційний банк. Управління та структура банку
 806. Комерційні переговори
 807. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови
 808. Комуністична риторика
 809. Конвенціональна реконструкція основоположень висновків у науці
 810. Конкуренція і ринок
 811. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання
 812. Конспект уроку з біології у 9 класі
 813. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем
 814. Конституційне право України
 815. Конституційні акти ЗУНР
 816. Конституція учнівського самоврядування "ТЕМП"
 817. Конституція - як захист інтересів держави та її громадян
 818. Конституція Франції 1946 року
 819. Контроль за використанням і погашенням кредиту
 820. Контрольна робота з екології
 821. Контролювання ефективності рекламного звернення
 822. Концепції футурології
 823. Концепція дрібновласницького соціалізму
 824. Коран - священна книга мусульман
 825. Корінь, особливості його будови та функцій
 826. Корозія металів
 827. Корозія металів і способи захисту від корозії
 828. Коротка історія книги
 829. Корпоративні фінанси
 830. Корпорація
 831. Косів - сторінки історії
 832. Космос - Земля - Людина
 833. Кошторисне фінансування
 834. Країни Балтії
 835. Країни Центральної Азії
 836. Кредити під цінні папери
 837. Кредитна система Японії
 838. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання
 839. Кримський природний заповідник
 840. Криптопротокол S-HTTP
 841. Крісло з елементами гуцульської народної різьби
 842. Кропива жалка, кукіль звичайний, кульбаба лікарська, купина запашна
 843. Культура та риторика Візантії
 844. Культурний процес за радянської влади
 845. Культурологічна концепція
 846. Куріння та діти: як захистити права дітей
 847. Курсовий проект з виробничого навчання
 848. Лавр благородний, лаконос американський
 849. Легка атлетика
 850. Ленінська доба історії преси
 851. Леонардо да Вінчі
 852. Лесь Курбас і театр ХХ століття
 853. Леся Українка
 854. Липа серцелиста, листовик сколопендровий, лілія біла
 855. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України
 856. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка
 857. Литва
 858. Лицарі середньовіччя
 859. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників
 860. Лідерство і керівництво
 861. Лідерування
 862. Лізинг-кредит
 863. Лізинги та їх характеристики
 864. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана
 865. Лікувально-охороннии режим
 866. Лінійні, однорідні та неоднорідні різницеві рівняння
 867. Ліс і його екологія
 868. Ліс – наше багатство
 869. Літературне редагування у сучасній редакції
 870. Логіка Аристотеля
 871. Логіка та методологія наукового пізнання
 872. Логіка як наука і її значення
 873. Логістика складування
 874. Логістика товарно-матеріальних запасів
 875. Логічна структура понять
 876. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці
 877. Ломбардний (разовий) кредит
 878. Луцький замок - памятка архітектури кінця 13 - поч. 14 ст.
 879. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту
 880. Люблю тебе, і більше слів не треба
 881. Людина в космосі
 882. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин
 883. Людина розумна як біологічний вид
 884. Людовік XIV
 885. Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив ТЕС
 886. Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї
 887. Магматичні гірські породи, їх класифікація
 888. Магматичні гірські породи, їх класифікація за способом утворення
 889. Мазепа Іван Степанович
 890. Макроекономіка як наука. Національний продукт
 891. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання
 892. Малий і середгній бізнес, еволюція понять і проблема визначення
 893. Малі планети
 894. Малокаліберна гвинтівка і автомат Калашникова
 895. Марійка Підгірянка
 896. Марк Твен
 897. Маркетинг на ринку страхових послуг
 898. Маркетингова цінова політика підприємства
 899. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями
 900. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні
 901. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування
 902. Марко Черемшина
 903. Маси і розміри зір
 904. Масове суспільство як альтернатива громадського суспільства
 905. Масштаби всесвіту, склад і масштаби сонячної системи
 906. Математика - відкриття впродовж століть
 907. Математична школа в політичній економії
 908. Материнка звичайна, мачок жовтий, медунка лікарська
 909. Матеріали для різьби та інкрустації
 910. Менделєєв Дмитро Іванович
 911. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки
 912. Менеджмент - наука управління
 913. Менеджмент банківської системи на прикладі
 914. Менеджмент підприємств бізнесу
 915. Мері Кей та її успіхи в бізнесі
 916. Меркурій
 917. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства
 918. Мета та завдання державного регулювання цін
 919. Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види
 920. Методи банківського кредитування
 921. Методи вирішення трудових конфліктів
 922. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку
 923. Методи державного регулювання економіки
 924. Методи інтегрування
 925. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії
 926. Методи організації виробничих процесів
 927. Методи перевірки фінансової звітності
 928. Методика використання температурних подразників та засоби підвищення і відновлення працездатності
 929. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку
 930. Методика проведення аудиту
 931. Методика формування цін
 932. Методична розробка уроку англійської мови по темі Охорона навколішнього середовища
 933. Методичні основи планування продуктивності праці
 934. Методичні основи стандартизації
 935. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку
 936. Методологія економічного аналізу
 937. Методологія проектного аналізу
 938. Методологія спростування теорій і еволюція знання у К.Поппера
 939. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення
 940. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату
 941. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності
 942. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання
 943. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання
 944. Механізм реалізації грошово-кредитної політики
 945. Механізм формування і використання фонду оплати праці в аграрних формуваннях
 946. Механізми захисту та підтримки конкуренції
 947. Микола Гоголь, життя та творчість
 948. Мирне освоєння космосу
 949. Мистецтво Відродження
 950. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції
 951. Мистецька цінність Лемківської церкви
 952. Митна вартість товарів
 953. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України
 954. Михайло Драй-Хмара. Життєвий і творчий шлях
 955. Михайло Коцюбинський
 956. Михайло Михайлович Коцюбинський
 957. Мишин-моє рідне село
 958. Міжбанківські коpеспондентські відносини
 959. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів
 960. Міжнародна торгівля
 961. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика
 962. Міжнародне гуманітарне право та журналістика
 963. Міжнародний кодекс маркетингових досліджень
 964. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція
 965. Міжнародний рух капіталів
 966. Міжнародні валютно-фінансові операції
 967. Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству
 968. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД
 969. Міжособистісне розуміння
 970. Мій рідний край Тернопіль
 971. Мікатоксикози. Мікробіологія продовольчих товарів
 972. Мікроелементи
 973. Мінеральні ресурси світу та України
 974. Міні-літопис життя і творчості Михайла Панасовича Булгакова
 975. Місто над Прутом
 976. Місто Рогатин
 977. Місце бюджетної системи в економіці України
 978. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки
 979. Місцеве самоврядування в Україні
 980. Міфологія Стародавньої Греції
 981. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту
 982. Мовна скарбничка
 983. Мода 19-20 століть
 984. Моделі грошових реформ
 985. Моделі олігополії
 986. Моделі поведінки виробників
 987. Модель економічної рівноваги
 988. Модель персонального продажу товарів та послуг
 989. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники
 990. Моє рідне село Княжичі
 991. Моє село - Саджавка
 992. Можливості вступу України до СОТ
 993. Можливості прикладної бухгалтерської програми (ПБП)
 994. Молодий Шевченко
 995. Молоко і молочні продукти
 996. Мольєр
 997. Монетарна політика і її інструменти
 998. Моніторинг навколишнього середовища
 999. Монополія, сутність та причини виникнення
 1000. Мораль
 1001. Мотивація і оплата праці на п-ві
 1002. Мотивація і поведінка людини
 1003. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші
 1004. Мотивування та стимулювання персоналу
 1005. Мркантелізм
 1006. Музеї Львова
 1007. Музей писанки в Коломиї
 1008. Музика
 1009. Музичний фольклор Тернопільщини
 1010. Мультиплікатор Кейнса
 1011. М’язи як частина опорно-рухової системи
 1012. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця
 1013. Надання першої медичної допомоги
 1014. Надзвичайні ситуації воєнного часу
 1015. Назва України у стародавніх географів
 1016. Найвидатніший єврейський письменник – Шолом-Алейхем
 1017. Найвідоміші архітектори України та їх творіння
 1018. Найпродуктивніші суфікси
 1019. Напрями виховання та їх загальна характеристика
 1020. Напрями посилення ролі заробітної плати та інших видів стимулювання у механізмі оцінки високоякісної праці
 1021. Нарахування амортизації на підприємстві
 1022. Нарбут - український художник-графік
 1023. Народи Месопотамії або Дворіччя
 1024. Народний одяг
 1025. Народний одяг
 1026. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи
 1027. Наслідки порушення макроекономічної рівноваги
 1028. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом
 1029. Настурція лікарська, незабудка польова, нетреба звичайна
 1030. Науковий та життєвий шлях М. І. Вавілова
 1031. Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів
 1032. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес
 1033. Національна економіка, її суть та ознаки
 1034. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація
 1035. Національна система електронних платежів
 1036. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації
 1037. Національний банк Польщі
 1038. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва
 1039. Національний доход. Закон обігу грошей
 1040. Національні особливості ділового спілкування
 1041. Небезпеки природного та техногенного характеру
 1042. Невербальні засоби комунікації
 1043. Невласні інтеграли
 1044. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією
 1045. Негативний вплив нафти та нафтопродуктів
 1046. Негативні петлі зворотнього зв’язку затримка і коливання
 1047. Незалежність центральних банків
 1048. Необхідність виділення з організму продуктів обміну
 1049. Неоінституціоналізм
 1050. Неокейнсіанські теорії економічного зростання
 1051. Неокласична модель інвестицій і q Тобіна
 1052. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями
 1053. Нескінченно малі та нескінченно великі величини
 1054. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву
 1055. Нецінова конкуренція
 1056. Німецька класична філософія
 1057. Номінативна (називна) функція слова. Слова – назви предметів
 1058. Нормативна характеристика БО
 1059. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку
 1060. Нормативні документи з БЖД
 1061. Норми затрат праці
 1062. Норми і нормативи праці
 1063. Норми права та законодавче забезпечення рекламної діяльності за кордоном
 1064. Норми сучасної української мови у спілкуванні
 1065. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права
 1066. Нормування праці
 1067. О слово рідне! України слово!
 1068. О, щасливчик!
 1069. Обгрунтування виробничої програми
 1070. Обгрунтування кваліфікації злочину. Характеристика особи підсудного прокурором
 1071. Обґрунтування доцільності створення лісових культур
 1072. Обдарованість – як проблема в психології
 1073. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання
 1074. Облік автомобільного транспорту на підприємстві
 1075. Облік валових витрат і валових доходів
 1076. Облік власного капіталу
 1077. Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах
 1078. Облік готової продукції
 1079. Облік готової продукції та її реалізації
 1080. Облік грошових засобів
 1081. Облік грошових засобів
 1082. Облік грошових надходжень
 1083. Облік дебіторської заборгованості
 1084. Облік доходів та витрат
 1085. Облік зобов’язань
 1086. Облік і аудит витрат на виробництво продукції
 1087. Облік інших матеріальних цінностей
 1088. Облік касових операцій в журналі№1
 1089. Облік короткотермінових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями
 1090. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів
 1091. Облік підзвітних сум
 1092. Облік праці, її оплати
 1093. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі
 1094. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств
 1095. Облік товаро-матеріальних цінностей
 1096. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції
 1097. Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів
 1098. Обмеження та узагальнення понять
 1099. Оборонні храми Поділля
 1100. Оборотні кошти
 1101. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва
 1102. Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word
 1103. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини
 1104. Об’єднання суб’єктів підприємництва
 1105. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок
 1106. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини
 1107. Ожина сиза, олеандр звичайний, оман високий
 1108. Озон та життя
 1109. Окремі представники злаків і городини в українських міфах та легендах
 1110. Олександр Грехам Белл
 1111. Олександр Олександрович Блок
 1112. Олігополія в Україні
 1113. Оноре де Бальзак і Україна
 1114. Оперативне управління виробництвом
 1115. Операції з дорожніми чеками в сучасній банківській практиці
 1116. Операційні системи. Файлова система
 1117. Опис символів (герби, прапори) міста Острога
 1118. Оплата праці
 1119. Оплата праці в бригадах
 1120. Оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях у мирний воєнний час
 1121. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи
 1122. Опоряджувальні роботи в будівництві
 1123. Оптові ціни, їх різновиди
 1124. Опціонні спреди та операції з покритими опціонами, їх використання в хеджуванні
 1125. Ораторство Демосфена
 1126. Органи зору і слуху
 1127. Органи спеціального державного управління в галузі екології
 1128. Організаційні і розпорядчі документи
 1129. Організаційні форми виховної роботи
 1130. Організаційні форми контролю
 1131. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності
 1132. Організаційно-правові форми турфірми
 1133. Організація
 1134. Організація виробничих процесів в часі
 1135. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення
 1136. Організація діяльності центральних банків
 1137. Організація енергетичного господарства
 1138. Організація ефективного персонального продажу
 1139. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель
 1140. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору
 1141. Організація праці менеджера
 1142. Організація роботи аудитора
 1143. Організація роботи з документами
 1144. Організація та функціонування картелів
 1145. Організація торгівлі на продовольчих ринках
 1146. Організація транспортного і складського господарства
 1147. Організація участі підприємства у виставках та ярмарках
 1148. Оренда майна державних підприємств в Україні
 1149. Оренда підприємства в РФ
 1150. Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій
 1151. Орнамент Буковини. Загальні відомості. Елементи орнаменту буковинського килима
 1152. Основи військової топографії та туризму
 1153. Основи деонтологічної поведінки медичної сестри
 1154. Основи кадрового менеджменту
 1155. Основи організації бухгалтерського обліку
 1156. Основи права
 1157. Основи створення та виготовлення рекламного звернення
 1158. Основи теорії виникнення держави і права
 1159. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях
 1160. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України
 1161. Основні вимоги до оформлення документів
 1162. Основні дидактичні системи
 1163. Основні етапи історії логіки
 1164. Основні етапи формування системи управління операційними позаоборотними активами
 1165. Основні засади німецького романтизму
 1166. Основні засади техніки ефірного мовлення
 1167. Основні засоби підприємства
 1168. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах
 1169. Основні моменти протоколу
 1170. Основні напрями сучасної економічної теорії
 1171. Основні ознаки офіційно-ділового стилю
 1172. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів
 1173. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму
 1174. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури
 1175. Основні теорії виникнення теорії держави і права
 1176. Основні типи та форми власності
 1177. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання
 1178. Основні фонди і виробнича потужність підприємства
 1179. Основні форми земної кори. Гіпотези про походження материків
 1180. Особистість у системі соціальних зв`язків
 1181. Особливості аккадської міфології
 1182. Особливості алгоритмів роботи вірусів
 1183. Особливості англійського сленгу у ВНЗ
 1184. Особливості вивчення іноземної мови в умовах двоязиччя
 1185. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби
 1186. Особливості господарського комплексу України
 1187. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)
 1188. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії
 1189. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї
 1190. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах
 1191. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин
 1192. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій
 1193. Особливості міжнародної торгівлі послугами
 1194. Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій
 1195. Особливості проведення особистих опитувань
 1196. Особливості психічного стану дітей дошкільного віку і підлітків під час хвороби, поведінка медичного працівника з ними
 1197. Особливості реклами на місці продажу послуг
 1198. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)
 1199. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст
 1200. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи
 1201. Особливості формування підприємницької культури учнів молодших класів
 1202. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів
 1203. Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні роботи
 1204. Остеохондроз
 1205. Остроградський Михайло Васильйович
 1206. Отруєння пестицидами і агрохімікатами
 1207. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції
 1208. Охорона видового різноманіття організмів
 1209. Охорона водного середовища
 1210. Охорона грунтів
 1211. Охорона і збереження природи всього живого на землі
 1212. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів
 1213. Охорона природи
 1214. Охорона рослин народами світу
 1215. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури
 1216. Охорона флори і фауни заповідна справа
 1217. Оцінка ризиків
 1218. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини
 1219. Паблік рилейшнз в органах влади
 1220. Пакет завдань з курсу ОЕТ
 1221. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки
 1222. Паралінгвістика, академічна риторика
 1223. Парламентськi комiсiї
 1224. Партійно-радянська преса України, злети на фоні падіння
 1225. ПДВ в системі непрямого оподаткування
 1226. Пенсійні вклади та їх сучасна специфіка
 1227. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів
 1228. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція
 1229. Передачі в автомобілях
 1230. Передумови регулювання кредитної діяльності в україні історія і сучасність
 1231. Передумови формування глобальної екологічної кризи
 1232. Переказний вексель
 1233. Перестріч гайовий, перстач білий, перстач гусячий
 1234. Період мирного розвитку революційного процесу в Україні
 1235. Персонал
 1236. Персонал п-ва і продуктивність праці
 1237. Персонал у маркетинговій роботі
 1238. Персональний продаж послуг. Загальні відомості
 1239. Перу. Економічна і географічна характеристика
 1240. Перцептивна сторона спілкування
 1241. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах
 1242. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України
 1243. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі
 1244. Петро Сагайдачний – українець з доби Відродження
 1245. Письменники області
 1246. Письменники рідного краю
 1247. Питання персоналу на підприємстві
 1248. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства
 1249. Підготовка журналістів у Польщі
 1250. Підготовка населення по захисту від зброї масового ураження
 1251. Підготовка судової промови
 1252. Підприємництво
 1253. Підприємництво і підприємство
 1254. Підприємництво як сучасна форма господарювання
 1255. Підприємницька діяльність субєктів господарювання
 1256. Підприємницька діяльність та поведінка виробника
 1257. Підприємство як соціальна організація
 1258. Підприємство як суб’єкт господарювання
 1259. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин
 1260. Пізньоцвіт осінній, плаун баранець, плющ звичайний
 1261. Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі
 1262. Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти
 1263. Пісня про Пістинь
 1264. План матеріально-технічного забезпечення
 1265. План рахунків бух.обліку активів...
 1266. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)
 1267. План рахунків, які приміняються в банківській системі
 1268. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)
 1269. Планування заходів стимулювання продажу товарів
 1270. Планування рекламної діяльності торгового підприємства
 1271. Планування рекламної кампанії
 1272. Планування сім’ї
 1273. Планування соціально-економічного розвитку країни
 1274. Пластиковий бум
 1275. Плата (податок) за землю
 1276. Плата за природні ресурси
 1277. Платина
 1278. Племенні об’єднання на Україні
 1279. Плодово-ягідні рослини, їх походження та використання
 1280. Побудова гіпотези та стан її розвитку. Роль гіпотези у пізнанні
 1281. Повідомлення про погашення заборгованості
 1282. Повне товариство
 1283. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування
 1284. Погляди П.Буагільбера як теоретичне відображення формування у Франції системи товарного господарства
 1285. Погода в циклонах та антициклонах
 1286. Податкова політика у регулюванні економічного зростання
 1287. Податкова система
 1288. Податкова система, її функції та сучасні проблеми
 1289. Податкове планування на підприємстві
 1290. Податок на додану вартість
 1291. Податок на прибуток
 1292. Поділ поняття
 1293. Поділ праці
 1294. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами
 1295. Поема Івана Франка “Мойсей”
 1296. Поет-лірик Олександр Олесь
 1297. Пожежа
 1298. Полімеризація неграничних вуглеводнів
 1299. Політика та мораль
 1300. Політична економія
 1301. Політична економія в Англії у ХІХ ст
 1302. Політична економія у Франції
 1303. Політична журналістика - дзеркало суспільних процесів
 1304. Політична система і державний устрій Болгарії
 1305. Політичний курс Директорії
 1306. Політичний маркетинг
 1307. Політичні доктрини античності
 1308. Політичні еліти і політичне лідерство
 1309. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка
 1310. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради
 1311. Положення про відділ маркетингу
 1312. Польський романтизм 19 століття в літературі
 1313. Польсько-литовські відносини. Люблінська унія 1569 р
 1314. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності
 1315. Поняття aудиту та його сутність
 1316. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави
 1317. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави
 1318. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація
 1319. Поняття і види ефективності
 1320. Поняття і завдання діловодства
 1321. Поняття і значення основних принципів трудового права
 1322. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності
 1323. Поняття і осоновні види спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів
 1324. Поняття і структура правосвідомості
 1325. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління
 1326. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності
 1327. Поняття і сутність менеджменту
 1328. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції
 1329. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.
 1330. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна
 1331. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу
 1332. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування
 1333. Поняття про біологію
 1334. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів
 1335. Поняття про умовиводи, його види
 1336. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя
 1337. Поняття релігії
 1338. Поняття ринку праці, його елементи і функції
 1339. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права
 1340. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції
 1341. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності
 1342. Поняття та види робочого часу
 1343. Поняття та види часу відпочинку
 1344. Поняття та ознаки акціонерного товариства
 1345. Поняття тлумачення норм права
 1346. Поняття торгівлі цінними паперами
 1347. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період
 1348. Поняття цивільного правовідношення
 1349. Поняття циклічності екон.розвитку та її причини. Екон.цикл
 1350. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу
 1351. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства
 1352. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку
 1353. Поняття, функції та методи управління
 1354. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги
 1355. Попит на гроші
 1356. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового
 1357. Порівняння функцій та їх застосування
 1358. Портулак городній, повитиця європейська, приворотень звичайний, пухівка широколиста, пшінка весняна
 1359. Порушення етики у процесі журналістського розслідування
 1360. Порушення мислення у хворих на шизофренію
 1361. Порядок проведення вимірювань
 1362. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності
 1363. Порядок створення кооперативу
 1364. Порядок укладення трудового договору
 1365. Посадова інструкція маркетолога
 1366. Посередники
 1367. Посткейнсіанські теорії економічного зростання
 1368. Потенціал підприємства: формування та оцінка
 1369. Поточні витрати і ціна продукції підприємства
 1370. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості
 1371. Потреба комерційного банку в ліквідних коштах
 1372. Потреба комерційного банку в ліквідних коштах
 1373. Похідні цінні папери
 1374. Походження всесвіту
 1375. Походження гірських порід і корисних копалин
 1376. Походження і значення слова “Русь”
 1377. Походження і розвиток украінської мови
 1378. Походження лісу, священність окремих дерев, поклоніння їм
 1379. Походження назви “Русь” і “Україна”
 1380. Походження та сутність держави
 1381. Походження та суть кредиту
 1382. Початки барокової асиміляції української публіцистики
 1383. Початок Другої світової війни
 1384. Пошук і дослідження неземних форм життя. Планетарний карантин, необхідні при цьому заходи
 1385. ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів
 1386. Правда про проголошення російськими більшовиками радянської влади в Харкові (грудень 1917 р.)
 1387. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка
 1388. Правила забору крові на ВІЛ-інфекцію
 1389. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв
 1390. Правила реклами, орієнтованої на дітей
 1391. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами
 1392. Право працівника на оплату праці та його захист
 1393. Правова охорона та роль внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища
 1394. Правове регулювання вексельного обігу в Україні
 1395. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності
 1396. Правове регулювання окремих видів господарських договорів
 1397. Правові основи підприємницької діяльності
 1398. Правові питання організації виробничого навчання
 1399. Правові проблеми аграрної реформи в Україні
 1400. Правові системи сучасності
 1401. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка
 1402. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях
 1403. Практичне значення економічної теорії
 1404. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень
 1405. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”
 1406. Предмет і значення дисципліни “Основи екології” Наукові основи раціонального природокористування. Заказники і заповідники та їх роль у збереженні фаун
 1407. Предмет і методологічні основи психології управління
 1408. Предмет та методологія теорії держави і права
 1409. Предмет, мета і зміст курсу
 1410. Предмет, методи і завдання економічної статистики
 1411. Предмет, методи і функції макроекономіки
 1412. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система
 1413. Преміювання працівників
 1414. Преса Західної України
 1415. Прибуток і затрати комерційного банку
 1416. Приготування бульйонів
 1417. Приготування заправних перших страв
 1418. Приготування смажених страв з яєць
 1419. Призначення тарифної системи
 1420. Прикладне програмне забезпечення
 1421. Принципи класифікації системи моніторингу
 1422. Принципи ревізії та її види
 1423. Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм
 1424. Природа грошей
 1425. Природа інноваційних процесів
 1426. Природа маркетингу
 1427. Природа та сутність податку на прибуток
 1428. Природа — наша мати, треба її оберігати
 1429. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту
 1430. Природні джерела вуглеводнів
 1431. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка
 1432. Притча про старого i море
 1433. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.
 1434. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр
 1435. Причини розпаду Югославії та загострення ситуації на Балканах
 1436. Про особливості висвітлення проблем мовної імпліцитності з логічного погляду
 1437. Про танкові підрозділи іноземних армій у військових конфліктах
 1438. Проблема поєднання інтересів суспільства й особистості
 1439. Проблема реконструкції наукового знання
 1440. Проблема субстанції
 1441. Проблема субстанції в філософії XVII ст
 1442. Проблема терроризму у пострадянському просторі
 1443. Проблеми безробіття в Україні
 1444. Проблеми воєнного стану у Польщі
 1445. Проблеми довкілля
 1446. Проблеми економіки країн, що розвиваються
 1447. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності
 1448. Проблеми реконструкції в науковому пізнанні
 1449. Проблеми розвитку теоретичного знання
 1450. Проблеми сільського господарства України
 1451. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі
 1452. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні
 1453. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”
 1454. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
 1455. Проведення фестивалю “Повір у себе”
 1456. Провідні ринки облігацій
 1457. Програма демонополізації економіки та розвитку конкуренції в Україні
 1458. Програма Провідник
 1459. Програми архіватори WinRAR
 1460. Програми архіватори WinZip, WinRar
 1461. Програми сприяння зайнятості
 1462. Продуктивність праці та аналіз техніко-економічних показників ЗАТ „Прикарпаття”
 1463. Продуктивність праці та кваліфікація працівника, правовий аспект
 1464. Проектування процесу надання послуг
 1465. Проектування системи управління інформаційними підсистемами
 1466. Проза Андрія Чайковського
 1467. Прокуратура України. Статус, структура, функції
 1468. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток
 1469. Промисловість м.Гнівані
 1470. Промисловість України в пореформений період
 1471. Проспер Меріме
 1472. Просторове розміщення виробничого процесу
 1473. Протокол SSL
 1474. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ
 1475. Професійна ідеологія соціального працівника
 1476. Професійне та народне мистецтво
 1477. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)
 1478. Прут та рослини Івано-Франківської області
 1479. Прямі поштові рекламні відправлення
 1480. Психічні форми освоєння дійсності
 1481. Психоаналіз і неофрейдизм
 1482. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу
 1483. Психологічні основи рекламного менеджменту
 1484. Публіцистична сміхотерапія на сторінках українських таборових часописів
 1485. Радіація і життєдіяльність людини
 1486. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.
 1487. Раковецький замок XIV-XVII століть
 1488. Ранній інституціоналізм
 1489. Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку
 1490. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси
 1491. Регіональна екон. політика держави
 1492. Регіональна економічна політика держави
 1493. Регулювання валютних курсів
 1494. Регулювання міжнародної економічної діяльності
 1495. Регуляція та часовий перебіг травматичного запалення скелетного м’язу
 1496. Редагування формул у WORD
 1497. Реєстр до договору поданих до інкасування векселів
 1498. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції
 1499. Реєстрування підприємства, підбір персоналу та його оплата
 1500. Режим консульства у Франкції
 1501. Рейтингові методики наукових досліджень у сфері радіо й телебачення США
 1502. Реквізити ділових паперів
 1503. Реклама у зовнішньоекономічній діяльності
 1504. Реклама через засоби масової інформації, ефективність і мінуси
 1505. Рекламне дослідження ринку
 1506. Рекламні агенції, розробка та виготовлення рекламних звернень, планування рекламний кампаній
 1507. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії
 1508. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії
 1509. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)
 1510. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги
 1511. Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні
 1512. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України
 1513. Рецепція римського права в Україні
 1514. Речове право
 1515. Риба і рибні продукти
 1516. Рим та Карфаген
 1517. Ринкова пропозиція та її еластичність
 1518. Ринкова система і організація підприємництва
 1519. Ринок програмного забезпечення
 1520. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва
 1521. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення
 1522. Рицарський роман
 1523. Рівень освіти — найвавжливіший фактор у подоланні екологічної кризи на землі
 1524. Рідна природа
 1525. Різновиди ринкових цін
 1526. Різновиди цін для виробника
 1527. Різновиди цін залежно від впливу держави на їх визначення
 1528. Різноманітність природи України
 1529. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”
 1530. Робота з економетрії
 1531. Робота над словом у хорі
 1532. Робоче місце секретаря-референта, вплив робочих умов на його роботу та здоровя
 1533. Робочі документи аудитора
 1534. Роди і жанри літератури
 1535. Родина Губоцвітні
 1536. Родіола рожева, родовик лікарський, розрив - трава дрібноквіткова
 1537. Розважальна функція преси
 1538. Розвиток артикуляційної риторики
 1539. Розвиток брендів в Україні
 1540. Розвиток екологічної журналістики
 1541. Розвиток інтернет-журналістики в україні
 1542. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка
 1543. Розвиток клітинної теорії
 1544. Розвиток когнітивної сфери підлітка
 1545. Розвиток логічного мислення на уроках математики
 1546. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII
 1547. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту
 1548. Розвиток науки,культури,освіти Житомирщини 60-80років
 1549. Розвиток пізнавальних здібностей та інтересів учнів у процесі вивчення географії
 1550. Розвиток політекономії в Україні
 1551. Розвиток політичної науки у Новий час
 1552. Розвиток самосвідомості і самооцінки
 1553. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії
 1554. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)
 1555. Розвиток творчої особистості
 1556. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови
 1557. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави
 1558. Розвиток української державності
 1559. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку
 1560. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення
 1561. Розвиток української мови в українській діаспорі
 1562. Розвиток християнства до розколу 1054 року
 1563. Розв’язання задач на застосування векторів
 1564. Роздрібна торговельна мережа
 1565. Розклад вектора на складові на площині і в просторі. Декартові система координат
 1566. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 1567. Розміщення продуктивних сил Чернівецької області
 1568. Розміщення продуктивних сил Японії
 1569. Розпис - як символ укр.народу
 1570. Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. Контрактна система оплати праці
 1571. Розрахункові документи в банківських установах
 1572. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві
 1573. Розробка гри “Відбивання кульки”
 1574. Розробка ефективного рекламного звернення
 1575. Розробка концепції маркетингу фірми
 1576. Розробка технологічного процесі вторинної механічної обробки заготовок з масивної деревини
 1577. Розучування по партіях і частинах в залежності
 1578. Розхідник звичайний, ромашка лікарська, росичка круглолиста
 1579. Роль грошово-кредитної політики нбу в стабілізації кредитного ринку
 1580. Роль засобів масової комунікації у формуванні екологічної політики
 1581. Роль ЗМІ в інтеграційних процесах україни
 1582. Роль і місце досліджень в системі маркетингу
 1583. Роль керівника як коуча
 1584. Роль маркетингу в ринковій економіці. Закон попиту та пропозиції ринкового механізму
 1585. Роль мови в житті людини
 1586. Роль НБУ на ринку цінних паперів
 1587. Роль руханково-спортивного товариства “Луг” у формуванні національної свідомості молоді с.Бонарівка Жешувського воєводства Польщі
 1588. Роль страхування в інвестиційному процесі
 1589. Роль учителя в підготовці до кооперативного навчання
 1590. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі
 1591. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації
 1592. Роль Церкви в рамках Божого плану
 1593. Роман Іваничук
 1594. Роман Олеся Гончара “Собор”
 1595. Романо-германська правова система
 1596. Романов О.П.
 1597. Роменська фортеця XVII - XVIII століть
 1598. Російська Федерація
 1599. Росія. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення
 1600. Рослинність у світовій міфології, світова космогонія і рослинність, астрологія і рослини
 1601. РПС Казахстану
 1602. РПС Японії
 1603. Румунія та Югославія під час ІІ світової війни і після неї
 1604. С.П.Людкевич
 1605. Саджавка - історія рідного села
 1606. Санація підприємств
 1607. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза
 1608. Світова валютна система та міжнародні розрахунки
 1609. Світова велич і фатальна помилка Богдана Хмельницького
 1610. Світова економіка
 1611. Світова система залізниць
 1612. Світовий досвід антимонопольного законодавства
 1613. Світовий досвід антимонопольного законодавства
 1614. Світовий ринок послуг
 1615. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри
 1616. Свято матері
 1617. Святослав Гординський
 1618. Сегментація ринку
 1619. Село Добротів
 1620. Село моє, для мене ти єдине
 1621. Сергій Олександрович Єсенін
 1622. Середовище існування МЕВ
 1623. Середовище МЕВ, його структура й особливості
 1624. Середовище передачi в локальних мережах
 1625. Сидір Воробкевич
 1626. Символіка імен персонажів повісті “Над прірвою у житі” Джерома Девіда Селінджера
 1627. Символіка у творчості українських поетів-романтиків
 1628. Синтаксис тексту
 1629. Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови
 1630. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів
 1631. Система впорскування палива
 1632. Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства
 1633. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям
 1634. Система музичної освіти вчителів Галичини у міжвоєнну добу
 1635. Система нетарифного регулювання
 1636. Система основних прав і свобод людини і громадянина
 1637. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів
 1638. Система трудового права і система трудового законодавства
 1639. Система управління бази даних
 1640. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір
 1641. Системи лінійних диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами. Поняття про стійкість розв’язків
 1642. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами
 1643. Ситуація з комерційними банками в Україні
 1644. Сікорський І.І. - український авіаконструктор
 1645. Сільське господарство України
 1646. Сім чудес світу
 1647. Сімейне право України. Усиновлення
 1648. Сімейні відносини
 1649. Сім’я і родинна обрядовість
 1650. Скарбниця людського духу
 1651. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування
 1652. Склад і масштаби сонячної системи
 1653. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства
 1654. Склад, функції та значення крові
 1655. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів
 1656. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві
 1657. Складові авторитету викладача ВНЗ
 1658. Скульптура. Історія та сучасний розвиток
 1659. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко
 1660. Словенія
 1661. Словесна наочність в ораторському мистецтві
 1662. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів
 1663. Службові відрядження у межах України
 1664. Собівартість прибутку і рентабельність
 1665. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)
 1666. Соборні фасади
 1667. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення
 1668. Сонце - найближча зоря
 1669. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця
 1670. Соціальний комплекс України
 1671. Соціальні конфлікти
 1672. Соціальні пенсії та допомоги
 1673. Соціальні позабюджетні фонди
 1674. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні
 1675. Соціальні спільноти та їх природа
 1676. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда
 1677. Соціально трудові відносини
 1678. Соціально-економічна сутність заробітної плати
 1679. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
 1680. Соціально-політичне середовище життєдіяльності
 1681. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки
 1682. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера
 1683. Соціологія девіантної поведінки
 1684. Соціологія сім’ї
 1685. Спекулятивні стратегії на біржі
 1686. Специфічні заходи з паблік рилейшнз
 1687. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві
 1688. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення
 1689. Співець Київської Русі - Митуса
 1690. Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних ланцюгах
 1691. Споживання, заощадження та інвестиції
 1692. Споживання, заощадження та інвестиції
 1693. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови
 1694. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів
 1695. Способи одержання інформації, співпраця з науковцями
 1696. Способи подолання протидії слідству при допиті
 1697. Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби
 1698. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку
 1699. Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.)
 1700. Ссавці. Загальна інформація
 1701. Ставлення населення до реклами на телебаченні та її ефективність (програма соціологічного дослідження)
 1702. Ставлення Франції до війни в Іраку
 1703. Стан економіки України в другій половині 80-х років
 1704. Стан та оцінка загроз в екологічній сфері
 1705. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис
 1706. Становлення християнської церковної організації. Монастирі
 1707. Стародавньосхідні деспотизми
 1708. Статистика населення
 1709. Статистика розрахунки
 1710. Статистика чисельності, складу та руху населення
 1711. Статистичні ряди і таблиці
 1712. Степеневі ряди. Теорема Абеля. Область збіжності степеневого ряду
 1713. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах України
 1714. Стихійне лихо, метеорологічного походження
 1715. Сторінками давньогрецької теогонії
 1716. Сторони трудового договору
 1717. Стоунхендж
 1718. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів
 1719. Стратегічний маркетинг
 1720. Стратегія діяльності підприємства
 1721. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту
 1722. Стратегія підприємств
 1723. Стратегія планування ринкової діяльності підприємств
 1724. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку
 1725. Стратегія розвитку підприємства
 1726. Стратегія страхової компанії
 1727. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„
 1728. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан
 1729. Страхування виробничих ризиків
 1730. Страхування ЗЕО
 1731. Страхування професійної відповідальності
 1732. Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів
 1733. Строї відділення
 1734. Стройова підготовка
 1735. Стройові прийоми зі зброєю
 1736. Структура загальної психології як науки
 1737. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці
 1738. Структура і склад по САПР
 1739. Структура і фізіологія нервової системи
 1740. Структура курсу БЖД
 1741. Структура місцевих бюджетів
 1742. Структура та інфраструктура ринку
 1743. Структура тексту як чинник комунікації
 1744. Субєкти адміністративного права
 1745. Судження
 1746. Судово-бухгалтерська еспертиза
 1747. Сукупний попит і сукупна пропозиція
 1748. Суниці лісові, суріпиця звичайна
 1749. Суперечливість соціально-економічного та політичного розвитку радянського суспільства наприкінці 20-х – у 30-ті роки
 1750. Суспільний і державний лад Римської Республіки
 1751. Суспільство і природа
 1752. Сутність грошей як суспільного феномену
 1753. Сутність державного регулювання економіки
 1754. Сутність і завдання організації праці
 1755. Сутність і функції страхування
 1756. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством
 1757. Сутність регіональної політики
 1758. Сутність реклами та еволюція її розвитку
 1759. Сутність селянського господарства
 1760. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності
 1761. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах
 1762. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя
 1763. Сутність та форми прояву МЕВ
 1764. Сутність та функції ринку
 1765. Сутність фінансів
 1766. Суть аксіоматичного методу
 1767. Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур
 1768. Суть і значення травлення. Характеристика харчових речовин
 1769. Суть і структура грошового обороту
 1770. Суть і функції грошей
 1771. Суть поняття виробництва, його складові
 1772. Суть світового ринку і його структура
 1773. Суть та ознаки досконалої конкуренції
 1774. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці
 1775. Сухомлинський про роботу над словом
 1776. Сучасна екологічна криза в контекст християнського світогляду
 1777. Сучасна рецензія, як жанр
 1778. Сучасне вивчення природи
 1779. Сучасне природознавство. Нові підходи до розгляду справ
 1780. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства
 1781. Сучасний стан парку стерилізаційного обладнання в Україні
 1782. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України
 1783. Сучасні американсько-українські відносини
 1784. Сучасні взаємо впливи російської і української культур
 1785. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання
 1786. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист
 1787. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони
 1788. Сучасні міжнародні кредитні відносини
 1789. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі
 1790. Сучасні планетарні проблеми
 1791. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях
 1792. Схема застосування імпортного мита
 1793. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин
 1794. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах
 1795. Сценарій дня Перемоги
 1796. Сценарій новорічного свята
 1797. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни
 1798. Сценарій уроку англійськуої мови
 1799. США у 60-70-х рр
 1800. Т. Шевченко в зарубіжній літературі
 1801. Т.Г.Шевченко - художник
 1802. Т.Г.Шевченко – солдат
 1803. Талабан польовий, татарник звичайний, терен звичайний
 1804. Тарас Мельничук
 1805. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати
 1806. Тварини Червоної Книги
 1807. Твір з укр.мови та літератури
 1808. Творення слів
 1809. Твори письменників XIX—початку XX ст
 1810. Творчі завдання з методики муз.виховання в школі
 1811. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука
 1812. Творчість Леонардо да Вінчі
 1813. Театр
 1814. Текст у рекламі
 1815. Текст як модель комунікативного акту
 1816. Телебачення і політика
 1817. Телеграма
 1818. Тенденції та перспективи світової золотовидобувної промисловості
 1819. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних
 1820. Теоретичні джерела західноєвропейського утопічного соціалізму
 1821. Теоретичні основи мотивації
 1822. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса
 1823. Теорії походження життя
 1824. Теорії походження релігії
 1825. Теорії трансформації капіталізму
 1826. Теорія гена. Генетичні закони
 1827. Теорія імовірностей та математична статистика
 1828. Теорія культури як наука
 1829. Теорія масової комунікації
 1830. Теорія металів Друде
 1831. Теорія соціальної стратифікації
 1832. Теорія трансформації капіталу. Неоінституціоналізм
 1833. Теплові двигуни
 1834. Теплові машини
 1835. Термодинаміка
 1836. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним
 1837. Тетрациклін
 1838. Техніка безпеки при ремонті телевізора
 1839. Техніка та виробництво 20-30 рр. ХХ століття
 1840. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання
 1841. Технічне обслуговування заднього моста
 1842. Технічне обслуговування приладів електрообладнання
 1843. Технічні характеристики програми
 1844. Технології введення даних в інформаційних системах фінансових установ
 1845. Технологія виробництва. Бесквітне тісто
 1846. Тимошенко С.П. - вчений у галузі механіки
 1847. Тип членистоногі загальна характеристика виду
 1848. Типи (моделі) виборчих систем
 1849. Типи алгоритмів
 1850. Типи несумісності
 1851. Типи паперів і знищувачі паперів
 1852. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів
 1853. Тирлич жовтий, тирлич ваточникоподібний, тополя чорна, тютюн
 1854. Тихий океан
 1855. Тіньові капітали. Джерела і механізми нагромадження, шляхи повернення, легалізації і використання
 1856. Тканання гобелену
 1857. Ткацтво в Україні
 1858. Товарне виробництво
 1859. Товарне та натуральне виробництво
 1860. Товарні і фондові біржі
 1861. Томас Гоббс
 1862. Томас Мор і Томазо Кампанелла
 1863. Торговельні відносини за феодалізму
 1864. Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН
 1865. Трагічне і комічне в українській народній пісні на прикладі двох хорових обробок композитора Тамари Оскоменко - Парулави
 1866. Традиції українського народу
 1867. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість
 1868. Традиційні громадські спільності
 1869. Традиційні млинарські споруди України
 1870. Транзистори
 1871. Транзитивне суспільство як виклик сучасності
 1872. Транснаціональні банки
 1873. Транспортне переміщення товарів та пасажирів
 1874. Трансформація форм власності і перехід до соціальної
 1875. Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства
 1876. Тригонометричні функції
 1877. Трипільська культура
 1878. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку
 1879. Трудова еміграція та імміграція
 1880. Трудове право
 1881. Трудове самовизначення студентської молоді в умовах нової соціальної перспективи
 1882. Трудові колективи та їх правовий статус
 1883. Туптало Данило - церковний і культурний діяч
 1884. Туреччина
 1885. Туризм як форма природокористування
 1886. Туризм – як форма природокористування
 1887. Тутковський П.А. - геолог, геог
 1888. У рідній державі – ЗУНР
 1889. Увага людини. Загальні поняття
 1890. Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки
 1891. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти
 1892. Ужвій Наталія - укр. актриса
 1893. Укр.вишивка. Рушники
 1894. Україна і ООН
 1895. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)
 1896. Україна і діаспора - процес формування світового українства
 1897. Україна і ООН
 1898. Україна і світ на межі ХIХ— XX століть, особливості господарського життя
 1899. Україна на світовому ринку озброєнь
 1900. Україна очима Заходу у ХІ-XVIII ст
 1901. Україна у міжнародних відносинах
 1902. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки
 1903. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми
 1904. Українська вишивка. Рушники
 1905. Українська демонологія
 1906. Українська демонологія
 1907. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка
 1908. Українська діаспора
 1909. Українська культура в міжнародних відносинах
 1910. Українська культура доби національного відродження
 1911. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст
 1912. Українська мова в діаспорі, канадський і російський варіанти
 1913. Українська мова за професійною ознакою
 1914. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст
 1915. Українська мова – наш скарб
 1916. Українська мова, її походження, вивчення і захист
 1917. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст
 1918. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст
 1919. Українська преса про національні святині
 1920. Українська символіка
 1921. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену
 1922. Українське термінознавство – здобутки і втрати
 1923. Український народ, походження, формування етнічних груп
 1924. Українські вчені
 1925. Українські вчені у фізиці
 1926. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)
 1927. Українські землі у ХІХ столітті
 1928. Українські обереги, традиції і сучасність
 1929. Українці на Далекому Сході
 1930. Українці наддніпрянщини в лавах УПА
 1931. Укриття населення в захисних спорудах
 1932. Ультразвук і інфразвук
 1933. Ультразвук і інфразвук
 1934. Умови здійснення підприємництва
 1935. Умови і принципи організації безготівкового платіжного обороту
 1936. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів
 1937. Уолт Уітмен (1819-1892)
 1938. УПА в роки Великої Вітчизняної війни
 1939. УПА у період з 1939 до 1956рр.
 1940. Упаковка й засоби товарної інформації
 1941. Управління
 1942. Управління агрострахуванням в Україні
 1943. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві
 1944. Управління конфліктами в організації
 1945. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку
 1946. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності
 1947. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу
 1948. Уроджені пороки розвитку на прикладі ущелин губи і піднебіння
 1949. Урок для учнів 8 класу на тему «сім чудес природи»
 1950. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато
 1951. Урок: типи і структура
 1952. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова
 1953. Установчий договір про створення асоціації
 1954. Установчі документи підприємства
 1955. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні
 1956. Утворення та розвиток Єгипетської держави
 1957. Утворення та розвиток малої соціальної групи
 1958. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки
 1959. Фази суспільного виробництва
 1960. Фашизм
 1961. Фемінізм - як соціальне явище
 1962. Феномен самозванства в російській історії
 1963. Феномен України (з точки зору процесу словотворення)
 1964. Феномен Фалунь Дафа
 1965. Фізика середньовіччя
 1966. Фізико-географічний огляд Азії
 1967. Фізична реабілітації спортсменІв після травм та фізичних навантажень
 1968. Фізична культура на Запорізькій Cічі
 1969. Фізична культура після пологів
 1970. Фізичне вдосконалення людини
 1971. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток
 1972. Фізіотерапія хронічних гастритів і гастродуоденітів
 1973. Філософія Івана Франка
 1974. Філософія Нового часу
 1975. Філософія, погляди Демокріта, Сократа
 1976. Філософія. Її предмет та функції
 1977. Філософський зміст проблеми буття
 1978. Філософські аспекти сучасної культури
 1979. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка
 1980. Фінанси акціонерних товариств
 1981. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління
 1982. Фінансова політика, сутність податкової системи
 1983. Фінансова санація і банкрутство підприємств
 1984. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення
 1985. Фінансова санація та банкрутство підприємств
 1986. Фінансова система держави
 1987. Фінансова система держави
 1988. Фінансова система Японії
 1989. Фінансова та грошово-кредитна політика і соціальна сфера
 1990. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів
 1991. Фінансовий аналіз економічного проекту
 1992. Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем
 1993. Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем
 1994. Фінансовий контроль
 1995. Фінансовий механізм
 1996. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
 1997. Фінансовий моніторинг, швидше за все, нікого не відмоніторить
 1998. Фінансові ресурси
 1999. Фінансові ресурси підприємств
 2000. Фінансові ресурси підприємств
 2001. Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel
 2002. Фінансово-господарська діяльність підприємств
 2003. Фінансово-кредитні і нематеріальні ресурси п-ва
 2004. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини
 2005. Фінансування освіти в Україні
 2006. Фінансування та кредитування ЗЕД підприємства
 2007. Фінансування та кредитування ЗЕД підприємства
 2008. Фірма
 2009. Фіскальна політика
 2010. Фіскальна політика в Україні
 2011. Фіскальна політика в Україні
 2012. Фіскальна політика української держави
 2013. Фіскальна політки держави (Бюджетно-податкова політика)
 2014. Фітотерапія у лікуванні дітей
 2015. Фольклор в системі музичного виховання навчальних закладів галичини
 2016. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури
 2017. Фонетичний мінімум
 2018. Фонетичні закони мови і правила правопису
 2019. Форма, структура і зміст балансу
 2020. Форми безготівкових розрахунків
 2021. Форми бухгалтерського обліку
 2022. Форми держави в зарубіжних країнах
 2023. Форми державного правління
 2024. Форми проведення перестраховувальних операцій
 2025. Форми творчого синтезу
 2026. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів
 2027. Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи
 2028. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи
 2029. Формування образного мислення, творчої уяви, розвитку інтелекту та логічного мислення
 2030. Формування опозиції в Польській робітничій партії (1945)
 2031. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20-30-х рр. ХХ ст
 2032. Формула Ньютона – Лейбніца
 2033. Фортифікаційні ідеї Альбрехта Дюрера втілення в Україні
 2034. Франц Шуберт. Біографія
 2035. Франц Шуберт. Життєвий і творчий шлях
 2036. Французький класичний реалізм в літературі
 2037. Французький письменник — Марсель Пруст
 2038. Французький романтизм 19 століття у літературі
 2039. Французький утопічний соціалізм, критика буржуазного ладу Сен-Сімона
 2040. Франчайзинг
 2041. Фрейдизм і неофрейдизм
 2042. Фрідріх Шіллера
 2043. Фріц Габер- хімік, технолог, лауреат Нобелівської премії 1918 року.
 2044. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали
 2045. Функції грошей
 2046. Функції грошей
 2047. Функції і анатомія листка
 2048. Функції і принципи Конституції України
 2049. Функції і роль кредиту
 2050. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону
 2051. Функції релігії
 2052. Функції ринку та форми їх реалізації
 2053. Функції та способи їх задання
 2054. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля
 2055. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни
 2056. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства
 2057. Характеристика земельних ресурсів України
 2058. Характеристика і територіальна дислокація нерудних корисних копалин України
 2059. Характеристика криміналізації кредитно-фінансової системи України
 2060. Характеристика Надвірнянського переробного заводу
 2061. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства
 2062. Характеристика основних функцій нормування праці
 2063. Характеристика прислівників часу у творах Ольги Кобилянської
 2064. Характеристика транспортно-технологічних схем
 2065. Харків кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття у спогадах мандрівників і мемуарах
 2066. Харчова промисловість України, проблеми і перспективи спирто-горілчаної галузі
 2067. Харчові добавки
 2068. Харчові добавки (вітамін С)
 2069. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів
 2070. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних
 2071. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях
 2072. Хімічний комплекс України
 2073. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся
 2074. Хімія в народному господарстві
 2075. Хімія і екологія
 2076. Холодильники і морозильні камери
 2077. Холодильні уксановки на залізничному транспорті
 2078. Хоровий ансамбль
 2079. Хоровий спів
 2080. Хоровий твір “На човні”
 2081. Храм і його влаштування
 2082. Християнство в соціосинергетичному контексті
 2083. Християнські мотиви у світовій літературі
 2084. Християнські свята
 2085. Християнські свята та обряди
 2086. Христос воскрес – торжествує життя
 2087. Художні особливості естрадного мистецтва
 2088. Художні промисли України
 2089. Художній розпис тканин
 2090. Художній розпис тканин
 2091. Художня культура Київської Русі
 2092. Художня культура періоду Реформації
 2093. Художня обробка деревини
 2094. Центральний банк і монетарна політика
 2095. Центральний банк і монетарна політика
 2096. Центральний підприємницький ремесловий реєстр
 2097. Церкви Києва
 2098. Церковна архітектура середньовіччя
 2099. Церковне християнство
 2100. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка
 2101. Циліндр
 2102. Цифрові графічні моделі в комп’ютерній графіці
 2103. Цінність соусів
 2104. Цінність філософії для особи і суспільства
 2105. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу
 2106. Цінова політика і цінова стратегія фірми
 2107. Ціноутворення на промислові товари
 2108. Ціцерон - вершина римського красномовства
 2109. ЦРУ - як особлива спецслужба США
 2110. Чай китайський, часник городній, чебрець плазкий
 2111. Час і календар
 2112. Черговість задоволення вимог кредиторів. Мирова угода
 2113. Чернецтво. Історія виникнення і поширення
 2114. Честь i безчестя персонажiв комедiї Iвана Карпенка-Карого Хазяїн
 2115. Чи загрожує Всесвіту теплова смерть
 2116. Чи люблять Українці говорити компліменти
 2117. Чи може бути в Україні якісна безплатна освіта
 2118. Чинний порядок оподаткування прибутку
 2119. Чинники економічного зростання
 2120. Чинники,що визначають параметри попиту на гроші
 2121. Числівник (Numeral)
 2122. Числові послідовності
 2123. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності
 2124. Чистотіл звичайний — Chelidonium majus
 2125. Чому бувають змлетруси
 2126. Чому головний герой новели Василя Стефаника Новина викликає суперечливе ставлення до себе
 2127. Чому Іван Франко назвав п'єсу "Украдене щастя"?
 2128. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України
 2129. Чорнобильський біосферний заповідник
 2130. Чубинський П.П. - етнограф, фольклорист, поет
 2131. Чуттєва реакція на рекламу
 2132. Швестиційна політика страховика
 2133. Шипшина голчаста, грицики
 2134. Шкіра
 2135. Шлях до соціальної роботи
 2136. Шляхи вдосконалення змісту та організації підготовки фахівців з страхування
 2137. Шляхи зниження собіварстості
 2138. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів
 2139. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві
 2140. Шляхи підвищення ефективності праці керівника
 2141. Шляхи реалізації творчого потенціалу мистецтва писанкарства на уроках трудового навчання в початковій школі
 2142. Шляхи реалізації творчого потенціалу мистецтва писанкарства на уроках трудового навчання в початковій школі
 2143. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань
 2144. Шолом Алейхем
 2145. Шолом-Алейхем
 2146. Шпаргалки з історії України
 2147. Шпори з естетики
 2148. Штукатур
 2149. Щеплення рослин та його біологічне значення. Основні засоби щеплення рослин
 2150. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії
 2151. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери
 2152. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток
 2153. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді
 2154. Ю.А.Корчак-Чепуркiвський - статист
 2155. Юрась Хмельниченко
 2156. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду
 2157. Юрій Васильович Кондратюк
 2158. Юрій Васильович Кондратюк
 2159. Яворницький Д.І. - історик, археолог, етнограф, письменник
 2160. Як Біблія прийшла в Україну
 2161. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?
 2162. Який ми слiд лишимо на землi
 2163. Яким має бути образ страхового агента
 2164. Які і кого захищатиме загальнообов`язкове державне соціальне страхування
 2165. Якість і конкурентоспроможність продукції
 2166. Якість продукції
 2167. Ярослав Івашкевич