Search:

Список всех рефератов

 1. Agatha Christie
 2. Atticus Finch
 3. Charles Dickens (1812-1870)
 4. Graham Greene (1904-1991)
 5. Hippocrates — the Father of Medicine
 6. Hippocratic oath
 7. Oscar Wilde
 8. Outstanding people of Ukraine
 9. Thomas More
 10. Welcome to the world of tales
 11. Австрія
 12. Адміністративне право
 13. Адміністративний процес
 14. Академік М.І.Вавілов
 15. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології
 16. Акція та її види
 17. Алгоритми і програми з розгалуженнями
 18. Альбер Камю (1913-1960)
 19. Альберт Камю
 20. Альд Пій Мануцій
 21. Альтернативні джерела електроенергії. Екологічна ситуація на ТЕС, ГЕС, АЕС
 22. Аналіз виробничого травматизму
 23. Аналіз географічних карт
 24. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств
 25. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії
 26. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства
 27. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура
 28. Андрей Шептицький - глава Української Церкві Митрополит Галицький, Архиєпископ Львівський
 29. Антична культура/Готичний стиль
 30. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.
 31. Аскетизм у релігійному житті Стародавнього Риму
 32. Астрологія
 33. Астрономія в стародавності
 34. Ататюрк Мустафа Кемаль
 35. Атестація робочих місць за умовами праці
 36. Афганістан
 37. Африка – Україна
 38. Багатство української мови
 39. Банківська система
 40. Банківські ризики, методи вимірювання
 41. Банкрутство підприємства
 42. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу
 43. Бій у Катеринославі
 44. Білорусь. Економіко-географічна характеристика
 45. Біографія Остапа Вишні
 46. Біологія людини. Її складові частини
 47. Біоритми організму. Добові біоритми. Вплив Місяця на добові біоритми
 48. Блискавки
 49. Брокерська записка
 50. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система
 51. Бузина травяниста та чорна, бузок, буквиця
 52. Бухгалтерський облік цінних паперів
 53. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі
 54. Бюджетний дефіцит
 55. Вади ринкового саморегулювання
 56. Валютний ризик в діяльності банківської системи
 57. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти
 58. Введення в курс “Основи економічної теорії”
 59. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини
 60. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами
 61. Велика французька буржуазна революція
 62. Весільні пісні
 63. Взаємовідносини України та НАТО
 64. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи
 65. Вивчення партитури диригентом
 66. Видобуток підземних вод
 67. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права
 68. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії
 69. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі
 70. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки
 71. Виробництво чавуну і сталі
 72. Виховання навиків педалізації в процесі навчання гри на фотрепіано в ДМШ
 73. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика
 74. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
 75. Війна США в Іраці. Причини та розв’язання проблеми
 76. Віруси та антивірусні програми і їх призначення
 77. Вклад українських вчених в розвиток космонавтики
 78. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві
 79. Влада як соціальний феномен
 80. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції
 81. внутрішня торгівля
 82. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини
 83. Вплив транспортного фактора на розвиток світового ринку товарів
 84. Вступна частина промови
 85. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина
 86. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії
 87. Географічне середовище
 88. Гетьманство Богдана Хмельницького
 89. Гігієна харчування
 90. Гіпотези походження Всесвіту
 91. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини
 92. Господарство в умовах формування і зміцнення командно-адміністративної системи
 93. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій
 94. Господарство США
 95. Господарство України другої половини XIX ст.
 96. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі
 97. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин
 98. Господарські товариства
 99. Грабовський
 100. Грецький театр і література
 101. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи
 102. Громадянські цінності та політична самосвідомість козаків
 103. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 – 1924 року
 104. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими
 105. Грошові реформи
 106. Грошові системи
 107. Грунти рівнин України і їх основні особливості
 108. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах
 109. Гуцульська різьба, екскурс в минуле
 110. Гуцульське народне виховання
 111. Данило Галицький
 112. Дебіторська заборгованість
 113. Декоративна косметика: губні помади
 114. Декоративне панно (макраме)
 115. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу
 116. Демографія (шпаргалка)
 117. Держава і право ФРН
 118. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі
 119. Державна політика i місцеве самоврядування
 120. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків
 121. Державне регулювання розвитку окремих сфер господарської діяльності
 122. Державний бюджет
 123. Державний бюджет та державний борг в Україні
 124. Державний кредит
 125. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства
 126. Дефіцит заліза у вагітних
 127. Деякі аспекти взаємодії страхових компаній та служб Асістансу на сучасному етапі
 128. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів
 129. Диференціальні рівняння першого порядку, не розвязані відносно похідної
 130. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші
 131. Діалогові програми
 132. Дієслово
 133. Дієслово. Дієвідміна
 134. Ділові подарунки та сувеніри
 135. Діловодство як функція управління
 136. Діяльність ТОВ, торговий патент
 137. До проблем відносин власності в аграрній сфері України
 138. До теорії дослідів Майкельсона і Троутона-Нобеля
 139. Довгостроковий кредит
 140. Доведення теорем Перрона-Фробеніуса та Маркова для матриць другого порядку
 141. Договір про врахування векселів
 142. Договірно-правове забезпечення системи українсько-польських культурних зв’язків у пострадянський період
 143. Додаток №1 до договру на обслуговування комерційним банком довірчого товариства
 144. Доказ і доведення в судовому процесі
 145. Доплати і надбавки
 146. Досвід застосування неокласичних моделей в різних країнах
 147. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності
 148. Дослідження послідовного та паралельного сполучення провідників
 149. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту
 150. Драма втрати iдеалу
 151. Думки про безсмертя народу та його пiснi
 152. Е.Бем-Баверк про категорію вартості і принцип усування корисності
 153. Евакуація людей під час пожежі
 154. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку
 155. Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця
 156. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності
 157. Екологічний моніторинг для визначення екологічних ризиків
 158. Екологія земноводних
 159. Економіка праці
 160. Економіка Східної Європи
 161. Економіко-географічний огляд Коломийського району
 162. Економічна політика укр. урядів доби національно-визвольної революції.
 163. Економічна роль держави
 164. Економічна система, сутність, характеристика, особливості
 165. Економічна характеристика господарства Тернопільської області
 166. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку
 167. Економічне зростання в моделях зростання
 168. Економічне зростання. Суть і види
 169. Економічний аналіз
 170. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці
 171. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства
 172. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
 173. Економічні проблеми в умовах ринкових економічних відносин і регіональні проблеми в перспективах
 174. Екосистема поняття, властивості, типи
 175. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола
 176. Електроніка та мікросхемотехніка
 177. Електронна пошта
 178. Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики
 179. Емпатія і комунікація
 180. Ендокринна система та її фізіологія
 181. Енергозбереження в сучасній Україні
 182. Епоха Просвітництва та її основні риси
 183. Еспарцет піщаний, ехінацея пурпурова
 184. Естетика Відродження
 185. Естетичне виховання
 186. Етапи розвитку українознавства
 187. Етапи становлення лікувальної фізичної культури
 188. Етична та соціальна відповідальність підприємництва
 189. Є в коханнi i буднi, i свята
 190. ЄБРР
 191. Жан-Батист Ламарк
 192. Жанри кінематографу
 193. Жанри красномовства
 194. Життєвий і творчий шлях Т.Мельничука
 195. Життя знедолених, пригнiчених i ображених на сторiнках роману Федора Достоєвського Злочин i кара
 196. Життя і творчість Василя Стефаника
 197. Життя і творчість Л.М.Толстого
 198. Життя і творчість Шарля Бодлера
 199. Жінки в сучасному бізнесі
 200. Журналістика як сфера масового розуміння
 201. Забруднення морських вод
 202. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави
 203. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем. Поняття китайського права і філолофсько-моральні джерела його формування. Термін «право»
 204. Загальна характеристика Ірландії
 205. Загальна характеристика систем управління людськими ресурсами
 206. Загальна характеристика та структура платіжного баланса
 207. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів
 208. Загальні поняття форм і систем заробітної плати
 209. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей
 210. Загартування сонцем
 211. Загибель і відновлення неоціненних скарбів
 212. Задачі нелінійного програмування
 213. Закінчення демократії в 1919-1939 рр
 214. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу
 215. Залізничний транспорт
 216. Запаско Яким Прохорович
 217. Запити, фільтри, використання та функціональне призначення
 218. Запобіжні заходи в кримінальному процесі
 219. Захист навколишнього середовища
 220. Захист населення у надзвичайних ситуаціях
 221. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва
 222. Зміст трудового договору
 223. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності
 224. Зовнішня торгівля Речі Посполитої з країнами Західної Європи наприкінці ХV-першій половині 1VII ст.
 225. Зовнішня торгівля України
 226. І рушник вишиваний на щастя на долю дала
 227. Іван Франко
 228. Ізомерія органічних речовин
 229. Інвентаризація на підприємствах
 230. Інвестиційна діяльність комерційних банків
 231. Інвестиційна діяльність підприємства
 232. Індексація та дезінфляція
 233. Індикативне планування
 234. Індія
 235. Індустріальна цивілізація та система економічних відносин світового господарства (ІІ пол. 19 - поч. 20 ст.)
 236. Іноземний досвід медичного страхування
 237. Інсценізація за мотивами української народної казки “Украдене щастя”
 238. Інтерполяція
 239. Інтерфейс IDE (Integrated Drive Electronics)
 240. Інтнграція України в світовий простір
 241. Інтуїція
 242. Інфляція в Україні та шляхи її усунення
 243. Інші зоряні системи - галактики
 244. Іслам-шиїти і суніти
 245. Історичне значення Донцовського «Вістника»
 246. Історичний портрет Олекси Довбуша
 247. Історія Великої Димерки
 248. Історія відкриття серцевих глікозидів
 249. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка
 250. Історія національного олімпійського комітету України та участь українських спортсменів в Олімпійських іграх
 251. Історія походження реклами
 252. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього
 253. Історія села Ліски
 254. Історія села Рунгури
 255. Історія села Чемеринці
 256. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні
 257. Історія України на початку ХХ ст
 258. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброї
 259. Кадри для служб соціальної допомоги населенню
 260. Квасоля звичайна, кмин звичайний, козельці лучні
 261. Квітковий годинник Карла Ліннея
 262. КВК до 950 річчя з дня смерті Ярослава Мудрого
 263. Кембріджська економічна школа. Економічні погляди А.Маршала
 264. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей
 265. Керування папками, файлами та ярликами. Меню пуск
 266. Класифікація графіки
 267. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю
 268. Класична політекономія
 269. Кліматичні умови
 270. Книгарь на барикадах боротьби за Шевченка
 271. Кожна дитина має право
 272. Козацький дитячий та юнацький рух
 273. Колективні договори та угоди
 274. Колонтитули
 275. Комахи з неповним перетворенням
 276. Комерційна діяльність підприємницьких структур
 277. Комісійно-посередницькі банківські операції
 278. Комплексне дослідження ринку
 279. Комплексні числа
 280. Конкуренція і ринок
 281. Конституція учнівського самоврядування "ТЕМП"
 282. Конструювання екранної форми для обробки інформації засобами прикладної програми М.Access
 283. Конфлікт як інструмент розвитку організації
 284. Концепція сучасного природознавства
 285. Кредитування у підприємницькій діяльності
 286. Криптопротокол S-HTTP
 287. Крісло з елементами гуцульської народної різьби
 288. Кров і система кровообігу
 289. Культура Індії у 16-17ст
 290. Культура Камбоджі
 291. Культура та риторика Візантії
 292. Культурний процес за радянської влади
 293. Лавр благородний, лаконос американський
 294. Лексико-симантичні категорії у заголовках газет
 295. Ленінська доба історії преси
 296. Леся Українка
 297. Лізинги та їх характеристики
 298. Ліквідаційна процедура
 299. Ліс – наше багатство
 300. Логіка та мова
 301. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда
 302. Любецькі укріплення XI-XIII століть
 303. Мазепа Іван Степанович
 304. Мак дикий, маклюра оранжева, малина звичайна
 305. Мао Цзедун
 306. Маркетинг
 307. Масштаби всесвіту, склад і масштаби сонячної системи
 308. Матеріальні і нематеріальні активи
 309. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства
 310. Матеріально - сировинна стратегія
 311. Махатма Ганді
 312. Медовий рік української преси - як історичний факт
 313. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)
 314. Мета та етапи обліку витрат виробництва
 315. Метод безпосереднього інтегрування
 316. Метод і методологічне дослідження в науці
 317. Метод управлінського обліку
 318. Методи кількісної оцінки економічного ризику
 319. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії
 320. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні
 321. Методика формування цін
 322. Методичні основи стандартизації
 323. Механізми захисту та підтримки конкуренції
 324. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист
 325. Мислення
 326. Міжнародний кодекс рекламної практики
 327. Міжнародний кредит
 328. Міжнародні економічні відносини
 329. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря
 330. Міліція
 331. Мовна скарбничка
 332. Мовний етикет
 333. Мовний етикет українців
 334. Мовні особливості вираження гумору
 335. Модельні розрахунки діяльності підприємств малого та середнього бізнесу
 336. Моє село - Прокурава
 337. Моє село – Серафинці
 338. Монополія і конкуренція
 339. Моральна спадщина Маркса, Енгельса та Леніна
 340. Мркантелізм
 341. Музична культура України
 342. Надання першої медичної допомоги
 343. Налогова політика України
 344. Народний одяг
 345. Народні символи України
 346. Насіннєві плодові дерева
 347. Настилка штучного паркету в ямку без фризу на мастиці
 348. Натовп, його особливості
 349. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація
 350. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації
 351. Національний банк України
 352. Національні особливості ділового спілкування
 353. Наш край у 20х – 30х роках ХХ століття
 354. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією
 355. Негативна людська діяльність
 356. Незнайомий вам Тарас Шевченко
 357. Необхідні документи для заключення угоди
 358. Неокейнсіанські макроекономічні моделі
 359. Німецька класична філософія
 360. Норма права. Закон в англійській правовій системі. Співвідношення закону і прецеденту. Делегована правотворчість Англії
 361. Нормативи ризику, встановлені для комерційних банків
 362. О.В.Донченко
 363. Обдарованість – як проблема в психології
 364. Обігові кошти
 365. Облік грошових засобів
 366. Облік дебіторської заборгованості
 367. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань
 368. Облік касових операцій в журналі№1
 369. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету
 370. Облік праці та заробітної плати
 371. Облік та розподіл виробничих накладних витрат
 372. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура
 373. Обробка деревини - як вид мистецтва
 374. Обробка поросят, кроликів і м’яса диких тварин
 375. Об’єднання суб’єктів підприємництва
 376. Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках
 377. Олександр ІІ
 378. Олімпійський пантеон, його структура
 379. Опис символів (герби, прапори) міста Острога
 380. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи
 381. Організаційні форми контролю
 382. Організація
 383. Організація валютного ринку України
 384. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору
 385. Організація оплати праці на підприємствах
 386. Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення
 387. Організація та діяльність Острозької академії
 388. Організація та структура рекламного процесу
 389. Організація та функціонування картелів
 390. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства
 391. Організація як функція управління
 392. Основи бізнесу
 393. Основи кадрового менеджменту
 394. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України
 395. Основні досягнення давньоруської культури
 396. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки
 397. Основні етапи становлення української державності
 398. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
 399. Основні напрямки психології 19-20 століття
 400. Основні фонди і виробнича потужність підприємства
 401. Основні шляхи захисту водних ресурсів
 402. Особистісні зміни хворих на цукровиий діабет
 403. Особливість ринку факторів виробництва
 404. Особливості впливу електричного струму на організм людини
 405. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні
 406. Особливості фіскальної політики в Україні
 407. Охорона водних ресурсів
 408. Охорона водного середовища
 409. Охорона грунтів
 410. Охорона грунтів
 411. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи
 412. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини
 413. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації
 414. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці
 415. Паралінгвістика, академічна риторика
 416. Параметричний тест Гольдфельда-Квандта
 417. Паслін чорний, пастернак посівний, первоцвіт весняний
 418. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу
 419. Передумови регулювання кредитної діяльності в україні історія і сучасність
 420. Перехрестя. Безпечний перехiд дороги з обмеженою оглядовiстю i недостатньою видимiстю
 421. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності
 422. Підготовка населення по захисту від зброї масового ураження
 423. Підготовка населення по захисту від зброї масового ураження
 424. Підприємництво як сучасна форма господарювання
 425. Підприємство як суб’єкт господарювання
 426. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин
 427. Пісня Лелеченьки (історія створення тощо)
 428. Плаваючі та фіксовані валютні курси
 429. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)
 430. Планета з кільцем – Сатурн
 431. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)
 432. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику
 433. Побудова гіпотези та стан її розвитку. Роль гіпотези у пізнанні
 434. Податкова система України
 435. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
 436. Податок на додану вартість і податок на промисел
 437. Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок
 438. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів
 439. Політ. економія в Росії в др. половині 19 - на поч. 20 ст
 440. Політична економія у Франції
 441. Політологія як наука
 442. Польський романтизм 19 століття в літературі
 443. Поняття
 444. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності
 445. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави
 446. Поняття гіпотези. Її структура і види
 447. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави
 448. Поняття і значення основних принципів трудового права
 449. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності
 450. Поняття і сутність менеджменту
 451. Поняття і сутність факторів продуктивності
 452. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів
 453. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів
 454. Поняття про етнографію
 455. Поняття про мислення. Форми логічного мислення
 456. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції
 457. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності
 458. Поняття та ознаки акціонерного товариства
 459. Поняття цивільного правовідношення
 460. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу
 461. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу
 462. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні
 463. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір
 464. Портулак городній, повитиця європейська, приворотень звичайний, пухівка широколиста, пшінка весняна
 465. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
 466. Посередники
 467. Постріл
 468. Походження і функції банків
 469. Походження лісу, священність окремих дерев, поклоніння їм
 470. Походження птахів
 471. Походження та сутність держави
 472. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів
 473. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера
 474. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка
 475. Правова статистика
 476. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати
 477. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності
 478. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка
 479. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”
 480. Предмет, структура і функції економічної теорії
 481. Преса Донбасу - від зародження до 1917 р.
 482. Преса Західної України
 483. Преса України в період від проголошення свободи до незалежності
 484. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)
 485. Прибуток і затрати комерційного банку
 486. Призначення тарифної системи
 487. Призначення, будови і принцип роботи регулятора частоти обертання колінчастого вала
 488. Приклади застосування інструментарію пропозиції і попиту
 489. Принцип колегіальності в медицині
 490. Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм
 491. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка
 492. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр
 493. Про особливості висвітлення проблем мовної імпліцитності з логічного погляду
 494. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст
 495. Проблема реконструкції наукового знання
 496. Проблеми безробіття в Україні
 497. Проблеми довкілля
 498. Програма Провідник
 499. Програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори
 500. Програми архіватори WinZip, WinRar
 501. Програми-архіватори WinARJ
 502. Продуктивність праці та аналіз техніко-економічних показників ЗАТ „Прикарпаття”
 503. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи
 504. Пропозиція
 505. Просвітництво і формування новоєвропейського світогляду
 506. Протокол SSL
 507. Психомоторика в складі діяльності людини
 508. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.
 509. Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку
 510. Регулювання валютних курсів
 511. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ
 512. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції
 513. Реквізити ділових паперів
 514. Реклама в житті людини
 515. Реклама на місці продажу
 516. Реклама на місці продажу, маркетинг, комунікації
 517. Реформа 1965 року: сутність і наслідки
 518. Реформи спартанського законодавця Лікурга
 519. Рильський Максим Тадейович (1895-1964)
 520. Ринок безрецептурних лікарських препаратів
 521. Рідна природа
 522. Робота з економетрії
 523. Робота з програмою-архіватором WinRAR
 524. Робоче місце секретаря-референта, вплив робочих умов на його роботу та здоровя
 525. Робочий час. Трудове право
 526. Роди і жанри літератури
 527. Родина Вовчі
 528. Розвиток екологічного змісту природничих предметів
 529. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть
 530. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)
 531. Розвиток міст і ремесла Київської Русі
 532. Розвиток самосвідомості і самооцінки
 533. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)
 534. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики
 535. Розпис - як символ укр.народу
 536. Розробка технологічного процесу розкрою заготовок з масивної деревини по виготовленню деталей тумби кухонної
 537. Розхідник звичайний, ромашка лікарська, росичка круглолиста
 538. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини
 539. Роль іноземних інвестицій в економіці України
 540. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств
 541. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету
 542. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації
 543. Роль хімії в житті суспільства
 544. Російська поезія
 545. Російська Федерація
 546. Рудницький С.Л. (1877-1937) - укр. географ, картограф
 547. С.П.Людкевич
 548. Сальвадор Далі
 549. Санація підприємств
 550. Світова організація торгівлі
 551. Світова система залізниць
 552. Світовий досвід антимонопольного законодавства
 553. Своєрідність творів Альбера Камю
 554. Северин Наливайко
 555. Село Уторопи
 556. Сергій Олександрович Єсенін
 557. Середньовічна культура Західної Європи
 558. Сестри Марія та Ірина Лепкалюки
 559. Система S. W. I. F. T.
 560. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів
 561. Системи вприскування палива (інжектор)
 562. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування
 563. Сімейне право України. Усиновлення
 564. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення
 565. Сканери
 566. Склад повітря
 567. Складання рекламних листів
 568. Складні судження
 569. Скульптура. Історія та сучасний розвиток
 570. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів
 571. Сонце — найближча зоря
 572. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація
 573. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей
 574. Соціальні збори
 575. Соціальні конфлікти
 576. Соціальні позабюджетні фонди
 577. Соціально трудові відносини
 578. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"
 579. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки
 580. Соціально-психологічний клімат
 581. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві
 582. Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби
 583. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку
 584. Станова боротьба в Польщі
 585. Становлення Української Православної Церкви (УПЦ)
 586. Стратегічне управління
 587. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту
 588. Стратегія маркетингу
 589. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку
 590. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки
 591. Страхування виробничих ризиків
 592. Страхування і характер душі клієнта
 593. Страхування як інструмент боротьби с банківським капіталом
 594. Структура курсу БЖД
 595. Структура суспільного в-ва
 596. Суб'єкти інвестиційної діяльності
 597. Судова система України
 598. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг
 599. Сукупний попит і сукупна пропозиція
 600. Сукупний попит і сукупна пропозиція
 601. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського
 602. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.
 603. Сутність вартості робочої сили
 604. Сутність грошей як суспільного феномену
 605. Сутність держави
 606. Сутність держави. Функції держави
 607. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя
 608. Суть і структура грошового обороту
 609. Суть світового ринку і його структура
 610. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні
 611. Суть, форми і причини інфляції
 612. Сучасна маркетингова концепція упаковки товарів
 613. Сучасні лідери
 614. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах
 615. Сценарій новорічного свята
 616. Т. Шевченко в зарубіжній літературі
 617. Т.Г.Шевченко і наш край
 618. Т.Г.Шевченко – солдат
 619. Т.Г.Шевченко – солдат
 620. Т.Мельничук – життєвий і творчий шлях
 621. Табличний процесор MS Excel
 622. Тарас Мельничук
 623. Твір з укр.мови та літератури
 624. Твори письменників XIX—початку XX ст
 625. Творчі завдання з методики муз.виховання в школі
 626. Текст як модель комунікативного акту
 627. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”
 628. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса
 629. Теорії кредиту
 630. Теорія виробництва
 631. Теорія держави і права в системі суспільних наук
 632. Теорія комунікації в маркетингу
 633. Теорія металів Друде
 634. Теорія особистості
 635. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження
 636. Територіальна структура суспільства і проблематика соціальних груп
 637. Техніка та виробництво 20-30 рр. ХХ століття
 638. Технічне обслуговування заднього моста
 639. Типи комунікаторів
 640. Тіньові капітали. Джерела і механізми нагромадження, шляхи повернення, легалізації і використання
 641. Тканання гобелену
 642. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла
 643. Торговельні відносини за феодалізму
 644. Точкові і просторові групи кристалічних решіток
 645. Транспортна cистема України
 646. Транспортне переміщення товарів та пасажирів
 647. Трансформація телевізійного сюжету в газетний текст
 648. Трипільська культура
 649. Трудові спори
 650. У рідній державі – ЗУНР
 651. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти
 652. Ужвій Наталія - укр. актриса
 653. Україна в духовному світі Вернадського
 654. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)
 655. Україна в першій світовій війні
 656. Україна кам’яний вік біотехнології
 657. Україна на світовому ринку озброєнь
 658. Україна очима Заходу у ХІ-XVIII ст
 659. Українознавство як політика та філософія Української Центральної Ради
 660. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка
 661. Українська державність як закономірність
 662. Українська діаспора
 663. Українська мова крізь віки
 664. Українська народна віра
 665. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку
 666. Українське бароко
 667. Український архітектор Максим Мосціпанов
 668. Українські звичаї та обряди українського народу
 669. Українські обереги, традиції і сучасність
 670. Українці в російських етно-культурних стереотипах
 671. Українці наддніпрянщини в лавах УПА
 672. Ультразвук і інфразвук
 673. Умови безпечного перебування на льоду
 674. УПА в роки Великої Вітчизняної війни
 675. Управління активами підприємства і шляхи його покращання
 676. Управління персоналом
 677. Управління підприємством в умовах перехідного періоду
 678. Уран - сьома планета Сонячної системи
 679. Фактори впливу на розвиток нових підприємств
 680. Фашизм
 681. Фемінізм
 682. Фізична культура на Запорізькій Cічі
 683. Фізіолого-гігієнічна характеристика і значення бігових вправ
 684. Фізіотерапія хронічних гастритів і гастродуоденітів
 685. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка
 686. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення
 687. Фінансова система Японії
 688. Фінансова та грошово-кредитна політика і соціальна сфера
 689. Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем
 690. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні
 691. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
 692. Фінансово-бюджетне регулювання
 693. Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів
 694. Фінансування проекту
 695. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки
 696. Фіскальна політки держави (Бюджетно-податкова політика)
 697. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати
 698. Форми релігійного життя людини
 699. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп
 700. Формування роздрібної ціни на ПММ
 701. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20-30-х рр. ХХ ст
 702. Формула Ньютона – Лейбніца
 703. Фортеця XVII - XVIII століть
 704. Франчайзинг
 705. Фрідріх Шіллера
 706. Функції та способи їх задання
 707. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності
 708. Характеристика сметани
 709. Харчові добавки (вітамін С)
 710. Хімічно небезпечні виробництва та хімічні небезпеки
 711. Храм і його влаштування
 712. Християнізація духовного життя українського народу
 713. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях
 714. Християнські свята та обряди
 715. Художня обробка деревини
 716. Центральний банк і монетарна політика
 717. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка
 718. Цифрові графічні моделі в комп’ютерній графіці
 719. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль в маркетинзі
 720. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Австрії
 721. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)
 722. Чистотіл звичайний, чорниця звичайна, чорнокорінь лікарський
 723. Чичерін Георгій Васильович
 724. Чому Іван Франко назвав п'єсу "Украдене щастя"?
 725. Чому попри поразки страйку трудовий Борислав все-таки смiється
 726. Чорнобиль не має минулого часу
 727. Шляхи формування правової держави в Україні
 728. Шолом-Алейхем
 729. Шпаргалки з історії України
 730. Шпори з естетики
 731. Шпори з етики
 732. Що повинен знати менеджер
 733. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді
 734. Юридична відповідальність за порушення екологічного права
 735. Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування
 736. Юрій Васильович Кондратюк
 737. Я не засуджую традицiй
 738. Яворницький Д.І. - історик, археолог, етнограф, письменник
 739. Яворський Стефан - письменник, філософ, церковний діяч
 740. Янгель М.К. - вчений-механік, конструктор у галузі ракетно-космічної техніки
 741. Японський досвід управління персоналом