Search:

Структура Луціко-Житомирської, Римо-Католицької діецезії в кінці XVIII - на поч. XX ст

Складено: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].

Були періоди, коли російський уряд проводив цілеспрямовану політику на знищення, усунення від посад католицьких священиків, особливо після поразки польських повстань 1830-1831 рр. та 1863 рр. Цей же період відзначається процесом закритття великої кількості костьолів та монастирів.

Важливим видом діяльності парафіяльного духовенства був облік віруючих. У спеціальних книгах щорічно зазначалася кількіксть новонароджених, померлих, хрещених, щеплених від віспи, одружених, розведених, тих хто посповідався та прийняв причастя, старих людей, яким більше 90 років, та ін. Наприклад: у 1862 році у Волинській губернії проживало 174 994 римо-католики; народилося протягом цього року 6 669 дітей, з них незаконороджених – 315; померло – 4613; одружились – 1947; вибуло з католицької церкви в православну – 89 [12, 21].

Парафіяльне духовенство було наділено функціями контролю: воно повинно було слідкувати, щоб віруючі регулярно ходили до костьолу, сповідалися та причащалися.

Потрібно відзначити постійне зростання кількості римо-католиків у Луцько-Житомирській дієцезії. Група католицького населення становила десяту частину серед інших віросповідувань (див. табл. 3).

Таблиця 3

Кількість жителів Волинської губернії за віросповідуванням

1863 р.

1912 р.

Православні

1 171 356

2 698 377

Католики

172 266

348 485

Протестанти

2 202

189 007

Євреї

175 833

548 176

Караїми

253

326

Магометяни

237

1 004

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Іуда Іскаріотський

Вступ Відомий біблейський персонаж - Іуда Іскаріотський, якого ми знаємо як зрадника Ісуса Хреста, став в останні часи об`єетом зацікавленості як вітчизняних так і зарубіжних дослідників Бібліі та питаннь христіанської релігіі. Всі вони намагаються знайти і пояснити причини вчинку Іуди, що вимусило його, людину з духовними та гуманітарними якостями за 30 срібників продати свого Вчителя. Сам по собі образ Іуди загадковий, і не зважаючи на його відому роль в драматичних подіях Страстної неділі, ми по суті про нього мало чого ...

Сутність релігії. Соціальна природа релігії

Зміст Вступ. 3 Соціальна природа релігії 5 Висновок. 14 Список використаної літератури. 16 Вступ Слово "релігія" у нашій повсякденній мові зустрічається досить часто, але найчастіше у значенні, що в нього вкладається, богосло­в'ям і суспільною свідомістю взагалі. На сучасному етапі історії нашої країни особливе місце серед соціальних, історичних, психологічних факторів національно-духовного відродження зайняв фактор релігійний. В Україні, по суті, розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій. Він ...

Релігієзнавство

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ЗМІСТ Анотація. Науково-тематичний план проведення занять. Зміст дисципліни. Методичні поради та плани псемінарських занять. Методичні поради для самостійної роботи та запитання для самоконтролю. Індивідуальна робота: теми і завдання. Теми рефератів. Запитання до заліку. Перелік учбово-методичної літератури. АНОТАЦІЯ Навчальна дисципліна «Релігієзнавство» є органічною частиною в системі дисциплін гуманітарного циклу. Вивчення історії становлення ...