Search:

Нафта та нафтопереробка

Рис. 2.2. Характеристики моторних палив

Хімічна стабільність характеризується стійкістю бензину до окислювання, смоло- і нагароутворення та інших хімічних змін у двигуні, залежить від фракційного складу і вмісту смол та смолоутворюючих речовин.

Вміст смол установлюється спеціальними стандартами і для різних марок бензину не повинен перевищувати 7—15 мг/100 мл.

Хімічна стабільність виражається тривалістю індукційного періоду — часу штучного окислювання бензину в спеціальній лабораторній установці і визначається в атмосфері чистого кис­ню при тиску 0,7 МПа і температурі 100°С.

Для підвищення хімічної стійкості в паливо додають антиоки­слювачі (деревносмольний, детонафтал й ін.), що підвищують ін­дукційний період окислювання бензину.

Наявність сірки викликає корозію робочих органів двигуна і знижує детонаційну стійкість палива, сприяє утворенню смоли. Чим менший вміст сірки в бензині, тим вища його якість. Наяв­ність сірки визначають випробуванням бензину на корозію від­полірованої пластинки з чистої міді. У залежності від марки бен­зину вміст сірки не повинен бути більше 0,10—0,15%.

Основні показники автомобільних бензинів показані в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Основні показники автомобільних бензинів

Показник

А-66

А-72

А-76

АИ-93

АИ-98

Октанове число

За моторним методом, не менше

66

72

76

85

89

За дослідницьким методом, не менше

Не норму-ється

Не норму-ється

Не норму-ється

93

98

Початок кипіння бензину, не менше, °С

Літнього

Зимового

35

Не норму-ється

35

Не норму-ється

35

Не норму-ється

35

Не норму-ється

35

Не норму-ється

Переганяється бензин при температурі, не вище, °С

10 % літнього

Зимового

50 % літнього

Зимового

79

65

125

115

70

55

115

100

70

55

115

100

70

55

115

100

70

-

115

-

Кінець кипіння бензину, не вище, °С

Літнього

Зимового

205

185

195

185

195

185

195

185

195

-

Кислотність, мг КОН/100 мл

3

3

3

3

3

Вміст сірки, %

0,15

0,12

0,10

0,10

0,10

Колір

Червоний

Жовтий

Червоний

Оранжево-синій

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Основні джерела виробництва електричної енергії

До традиційних джерел виробництва електроенергії прийнято відносити виробництво електроенергії на ТЕС, ГЕС і АЕС. Кожна з сучасний електростанцій має свої недоліки: ГЕС – змінами водного балансу та випливаючими з цього негативними впливами на екосистеми, ТЕС – викидами в атмосферу шкідливих речовин, тепловим забрудненням рік, АЕС – загрозою радіоактивного забруднення. Вирбництво електроенергії на ТЕС (теплових електростанціях) займає у світі сьогодні перше місце. Однак ТЕС досить сильно забруднюють ...

Корозія металів і способи захисту від корозії

Корозія металів Під час експлуатації виробів з металів та їх сплавів дово­диться стикатися з явищем руйнування їх під дією навколишнього середовища. Руйнування металів і сплавів внаслідок взаємодії їх з навколишнім середовищем називається корозією. Корозія металів завдає великої економічної шкоди, Внаслідок корозії виходять з ладу обладнання, машини, : механізми, руйнуються металеві конструкції. Особливо сильно піддається корозії обладнання, що контактує з агресивним середовищем, наприклад розчинами кислот, солей. Корозійне ...

Призначення, будови і принцип роботи регулятора частоти обертання колінчастого вала

Всережимний регулятор частоти обертання автоматично підтримує задану частоту обертання колінчастого вала зміною (залежно від навантаження) кількості впорскуваного в циліндр палива. Регулятор дизеля КамАЗ розміщується в розвалі корпусу паливного насоса ви­сокого тиску й приводиться в дію від його кулачкового валика. Під час роботи двигуна з частотою обертання колінчастого вала, що від­повідає даному положенню педалі керування подачею палива, відцентрові сили тягарців регулятора зрівноважені зусиллям пружини. Якщо ...