Search:

Нафта та нафтопереробка

2.2.2 Дизельне паливо

Дизельне паливо, як і бензин, являє собою суміш па­рафінових, нафтенових і ароматичних вуглеводів і є продуктом прямої перегонки нафти з додаванням (не більш 20%) компонен­тів каталітичного крекінгу. Щільність дизельного палива 0,79— 0,97 г/см3, температура спалаху 35—80°С, температура помутнін­ня для літніх сортів не вище -5°С, а для зимових — від -25 до -30°С. Температура застигання повинна бути на 5—10°С нижча температури помутніння. Дизельне паливо використовується в двигунах, установлених на великовантажних автомобілях, трак­торах і дорожніх машинах, на водному і залізничному транс­порті, у різних енергетичних установках і випускається двох видів: легке, малов'язке паливо — для швидкохідних дизелів і важке, високов'язке паливо — для тихохідних дизелів.

Дизельне паливо, на відміну від карбюраторного, містить більш важкі фракції вуглеводнів: гасові, газойлеві і солярові, які не схильні до детонації. Фізико-хімічні властивості дизельного палива характеризуються теплотою згорання, займистістю, фрак­ційним складом і температурою спалаху, в'язкістю, температу­рою помутніння, початку кристалізації і застигання, вмістом сір­ки й інших шкідливих домішок. Для реактивних авіаційних двигунів як паливо використовується гас і лігроїн прямої перего­нки нафти, а також газойлеві фракції дистилятів окремих нафт із продуктами вторинного походження і прямогонні дистиляти.

Один з основних показників якості дизельного палива є заго­рання, що характеризує здатність палива займатися без джерела запалювання й оцінюється цетановим числом. Цетановим числом називається умовна одиниця, чисельно рівна відсотку (по об'єму) цетану в суміші, що складається з цетану (займистість 100), а-метилнафталіну, який рівнозначний займистостості 0. Темпера­тура самозапалювання дизельного палива знижується зі збіль­шенням цетанового числа.

В табл. 2.3 наведені основні показники дизельних палив.

Від фракційного складу дизельного палива залежить якість утворення паливно-повітряної суміші і повнота її згоряння, димність вихлопу й інші показники роботи двигуна, а також темпе­ратура спалаху пальної суміші при піднесенні вогню. Температу­ра спалаху характеризує вогненебезпечність палива для застосування, транспортування і збереження.

Таблиця 2.3

Основні показники дизельних палив

Показник

ДА

ДЗ

ДЛ

ДС

Метанове число, не менше

40

40

45

50

В’язкість,

При 20 °С

2,5-4,0

8,5-6,0

3,5-8,0

-

При 50 °С

-

-

-

2,5-4,0

Пере ганяється при температурі, °С:

50%

225

275

290

280

90%

300

335

350

-

96%

330

-

-

340

Коксівність, %, не більше

0,05

0,5

0,5

0,5

Кислотність, мг КОН/100 мл

5

5

5

5

Зольність, %

0,001

0,02

0,02

0,02

Вміст сірки, %

0,2

0,2

0,2

0,2

Температура запальності в закритому тиглі, °С

35

50

60

90

Температура застигання, °С

-60

-45

-10

-15

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Зварювання кольорових металів

Зварювання міді Температура плавлення міді 1080-1083оС. В інтервалі температуру 300-600оС мідь володіє гарячим ......, в рідкому стані розтворює гази і кисень і води, що затрудняють її зварку. Закис міді Сu2О котра дає проміжний сплав, який розміщується по границях зерен. Так як tо плавлення проміжного сплаву на 20оС нижча від tо плавлення чистої міді то він допомагає утворювати гарячих тріщини. Схильність до утворення тріщин суттєво повишається із збільшенням товщини зварювання металу. Трудність зварки обумовлена і ...

Призначення, будови і принцип роботи регулятора частоти обертання колінчастого вала

Всережимний регулятор частоти обертання автоматично підтримує задану частоту обертання колінчастого вала зміною (залежно від навантаження) кількості впорскуваного в циліндр палива. Регулятор дизеля КамАЗ розміщується в розвалі корпусу паливного насоса ви­сокого тиску й приводиться в дію від його кулачкового валика. Під час роботи двигуна з частотою обертання колінчастого вала, що від­повідає даному положенню педалі керування подачею палива, відцентрові сили тягарців регулятора зрівноважені зусиллям пружини. Якщо ...

Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

Зміст: Енергія вітру Вітроенергетика в світі Фундаментальні знання в області вітроенергетики Мінуси вітроенергетики Вітрові електростанції з погляду екології. Література Енергія вітру Енергія вітру — це видозмінена енергія сонячного випромінювання, і поки світить Сонце, будуть дути і вітри. Таким чином, вітер — це теж поновлюване джерело енергії. Люди використовують енергію вітру з незапам'ятних часів — досить згадати вітрильний флот, що був вже в древніх фіникян і інших народів, що жили одночасно з ними, і вітряні ...