Search:

Нафта та нафтопереробка

При фонтанному способі використо­вують природне фонтанування нафти з сверд­ловини, яке відбувається тоді, коли пластовий тиск перевищує тиск стовпа газованої нафти у свердловині. Щоб зменшити втрати тиску, устя свердловини герметизують спеціальною арматурою. Арматура має труби з засувками, за допомогою яких струмінь нафти спрямо­вують у герметизовані баки — трапи, де нафту відділяють від газу. Добовий дебіт свердловини при фонтанному способі іноді стано­вить 400—500 т. Видобування нафти фонтан­ним способом, найбільш дешевим, простим і продуктивним, становить понад половину сві­тового її видобутку.

З пластів, тиск яких недостатній для природного фонтанування, нафту видобувають за допомо­гою компресорів і насосів. При компресорному способі у свердловину по трубах (ліфтах) нагнітають стиснений до 40—50 атм. нафтовий газ (спосіб газліфт) або повітря (спосіб ерліфт), які, змішуючись з нафтою, зменшують її вагу, і свердловина починає фонтанувати. Найпоширеніші дворядні ліфти (рис. 1.1) з концентричним розміщенням труб.

Компресорний спосіб застосовують головним чином для видобування нафти з великим вмістом піс­ку, а також при експлуатації викривлених свердловин.

Рис. 1.1. Схема роботи газліфтів.

а – дворядна, б – півтора рядна, в - однорядна

При глибино-насосному способі нафту видо­бувають за допо­могою станка-качалки, яка через систе­му штанг приводить в дію насос, зануре­ний у свердловину. За добу станок-качалка викачує з пласта в середньому до 10 т нафти. Поряд з штанговими засто­совують відцентрові занурені насоси з приводом від ви­бійного електродви­гуна. Глибинонасос­ний спосіб — найпо­ширеніший (за кіль­кістю свердловин) спо­сіб нафтовидобуванні.

Щоб під­вищити нафтовидобування, застосовують способи штучного підтримування пластового тиску, за якими через нагнітальні свердловини в пласт під тис­ком накачують воду або газ. Нагні­тальні свердловини найчастіше розміщують за схемою так званого законтурного за­воднення (за межами нафтових покладів, тобто за контуром нафтоносності, рис. 1.2). Заводнення буває також приконтурне і внутріконтурне. Якщо ширина нафтових покладів перевищує 8—10 км, засто­совують комбіноване заводнення. Для збіль­шення проникності нафтовмісних пластів у привибійній зоні у свердловину накачують в'язку рідину під великим тиском (метод гідравлічного розривання пласта), підривають у вибої вибухову речовину, обробляють вибій кислотами тощо.

На виснажених родовищах для видобування залишків нафти застосовують вторинні методи нафтовидобування. Найпоширеніші з них (площове заводнення і площове накачуван­ня газу) полягають у розосередженому на­гнітанні води або газу у поклади по всій площі їхньої нафтоносності. Якщо поклади дуже обводнені, тоді застосовують форсоване від­бирання пластової рідини потужними насос­ними агрегатами. Попередньо очищену на нафтопромислах нафту по нафтопроводах пере­качують у нафтосховища. Процеси нафтовидобування знач­ною мірою автоматизовані і механізовані.

Рис. 1.2. Схема за контурного заводнення

1 – контур нафтоносності; 2 – експлуатаційні свердловини; 3 – нагнітальні за контурні свердловини.

Сира нафта безпосередньо не використовується. Для отримання з неї технічно цінних продуктів, головним чином бензину, моторних мастил, сировини для хімічної промисловості, її необхідно переробити. [12]

РОЗДІЛ 2. НАФТОПЕРЕРОБКА

2.1 ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ

Нафтопереробка – сукупність технологічних прийомів, які застосовуються для отримання товарних продуктів з сирої нафти.

Основні технологічні процеси переробки нафти складаються з наступних операцій:

1) обезвожування та обезсолювання;

2) стабілізація;

3) перегонка;

4) крекінг;

5) очистка.

2.1.1 Обезвожування, обезсолювання та стабілізація нафти

Видобута з надр нафта зазвичай містить сильномінералізовану бурову воду. Перегонка такої нафти складна та невигідна. Від бурової води та механічних домішок нафта може бути очищена тривалим відстоюванням у резервуарі. Підігрів знижує в'язкість нафти та пришвидшує відстоювання води. У багатьох випадках суміш нафти та бурової води створює стійку емульсію. Деемульгування нафти успішно відбувається термохімічним чи електричним способами. При термохімічному методі в емульсовану нафту вводяться при температурі 50о-70 оС деемульгатори, наприклад натрієві солі сульфокислот. Більше застосування отримав електричний метод, заснований на дії електричного поля високої напруги на емульсію; в результаті чого відбувається швидке відокремлення води від нафти.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Нафта та нафтопереробка

ПЛАН ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика нафти 6 1.1 Нафта, її походження та розповсюдження 6 1.2 Фізичні та хімічні властивості нафти та її класифікація 9 1.3 Видобуток нафти 11 РОЗДІЛ 2 Нафтопереробка 15 2.1 Основні технологічні процеси переробки нафти 15 2.1.1 Обезвожування, обезсолювання та стабілізація нафти 15 2.1.2 Пряма або фракційна перегонка нафти 16 2.1.3 Крекінг нафтопродуктів 19 2.1.4 Способи очищення нафтопродуктів 26 2.1.5 ...

Кривошипно-шатунний механізм

1. Прилади освітлення й світлової сигналізації, додаткове обладнання До приладів освітлення й світлової сигналізації належать: • фари; • підфарники; • задні ліхтарі; • покажчики повороту; • ліхтар освітлення номерного знака й багажника; • плафони освітлення салону кузова; • підкапотна лампа; • лампа освітлення щитка приладів; • контрольні лампи (покажчиків повороту, габаритного освітлення, дальнього світла фар, задніх протитуманних вогнів, стоянкового гальма, рівня рідини в бачку гідроприводу гальм, заряджання акумуляторної ...

Офсетні гумотканинні полотна (декель офсетного циліндра)

1. Склад і призначення декеля Декель офсетного циліндра одночасно виконує дві функції — передачі фарбового зображення з форми на за-друковувану поверхню і забезпечення повнішого контак з нею. Він компенсує нерівномірність за товщиною та шорсткість матеріалу, що задруковується, і дає змогу отримати якісне зображення. Декель офсетного циліндра складається з гумотканин-ного полотна та піддекельних матеріалів (каліброваних завтовшки аркушів паперу та картону). Гумотканинне полотно — багатошаровий матеріал, що складається з ...