Search:

Роль бізнес-проекту для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту

наявність основних матеріальних і людських ресурсів;

порядок величини витрат як на початкові капіталовкладення, так і на покриття експлуатаційних витрат;

порядок величини фінансової та економічної цінності варіантів проекту;

всілякі організаційні перешкоди і політичні рішення, які можуть серйозно вплинути на запропонований проект.

Якщо проект вартий подальшого розгляду, слід визначити, які дані будуть потрібні на стадії розробки проекту. Це такі дані, як, скажімо, детальний аналіз ринку, геологічна розвідка місцевості або оцінка природного середовища та потенційних джерел сировини, докладні дані про важливі урядові рішення й політичний курс, а також економічні, соціальні й культурні характеристики населення в районі здійснення проекту.

Проект може вважатися вивіреним і готовим для передачі на стадію розробки за дотримання таких умов:

проведено відбір альтернативних варіантів проекту;

ідентифіковано основні організаційні й політичні проблеми, які можуть вплинути на долю проекту, і визначено, що вони можуть бути розв’язані;

визначено очікувані вигоди і витрати;

існує цілковита підтримка як влади, так і інших учасників проекту.

Література:

1. Баум У. Цикл реализации проекта. –Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1982.

2. Руководство по циклу проекта. - Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1994.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Планування діяльності підприємства

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Зміст та порядок розробки плану технічного і організаційного розвитку підприємства, підвищення ефективності підприємства. Аналіз зовнішнього середовища підприємства Сегментація ринку Вивчення ємності ринку підприємства Оцінка конкурентноздатності товару підприємства Планування ціни на товар підприємства Прогнозування об’ємів продажу товарів підприємства Розділ 2. Виконання плану технічного і організаційного розвитку підприємства. 2.1. Планування виробничої програми ...

Роль бізнес-проекту для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту

ПЛАН: 1. Поняття життєвого циклу проекту 2. Ідентифікація 1.Поняття життєвого циклу проекту Цикл проекту (ЦП) є базовими елементом концепції проектного аналізу. Життєвий цикл проекту – це час від першої затрати до останньої вигоди проекту. Він відображає розвиток проекту, роботи, які проводяться на різних стадіях підготовки, реалізації та експлуатації проекту. До поняття ЦП входить визначення різних стадій розробки й реалізації проекту. ЦП являє собою певну схему або алгоритм, за допомогою якого відбувається встановлення ...

Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

1. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку 2. Сутність селянського господарства 1. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку Мале підприємництво є універсальним інструментом участі мільйонів громадян як в економічному житті власних країн, так і в системі міжнародного поділу праці. Це своєрідний засіб існування і стимул до самовдосконалення. Малий бізнес виконує важливі соціальні функції, а саме: створення додаткових робочих місць, зменшення рівня безробіття, вирішення проблем бідності; ...