Search:

Роль бізнес-проекту для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту

наявність основних матеріальних і людських ресурсів;

порядок величини витрат як на початкові капіталовкладення, так і на покриття експлуатаційних витрат;

порядок величини фінансової та економічної цінності варіантів проекту;

всілякі організаційні перешкоди і політичні рішення, які можуть серйозно вплинути на запропонований проект.

Якщо проект вартий подальшого розгляду, слід визначити, які дані будуть потрібні на стадії розробки проекту. Це такі дані, як, скажімо, детальний аналіз ринку, геологічна розвідка місцевості або оцінка природного середовища та потенційних джерел сировини, докладні дані про важливі урядові рішення й політичний курс, а також економічні, соціальні й культурні характеристики населення в районі здійснення проекту.

Проект може вважатися вивіреним і готовим для передачі на стадію розробки за дотримання таких умов:

проведено відбір альтернативних варіантів проекту;

ідентифіковано основні організаційні й політичні проблеми, які можуть вплинути на долю проекту, і визначено, що вони можуть бути розв’язані;

визначено очікувані вигоди і витрати;

існує цілковита підтримка як влади, так і інших учасників проекту.

Література:

1. Баум У. Цикл реализации проекта. –Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1982.

2. Руководство по циклу проекта. - Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1994.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Реклама у зовнішньоекономічній діяльності

План Складові іміджу фірми Стратегія і тактика успішного підприємництва Розвиток ринку реклами Основні показники рекламної діяльності Класифікація реклами Основні засоби торговельної реклами 1. СКЛАДОВІ ІМІДЖУ ФІРМИ У комерційній практиці сьогодні велика увага приділяється умінню вести переговори, від яких багато в чому залежить успіх у діяльності фірми. Працюючи на успіх свого підприємства за рубежем, передусім задумайтеся над питанням: який імідж вашої країни, галузі економіки, вашого окремого підприємства чи ...

Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

1.1. Види банківських рахунків. Згідно з чинним законодавством України всі вільні грошові кошти підприєм­ства повинні в обов'язковому порядку зберігатися в банку, причому підприємства можуть самостійно обирати установу банку, в якій зберігатимуться кошти. Безготівкові розрахунки передбачають рух коштів по рахунках в банках юри­дичних чи фізичних осіб. Тому доцільно розглянути питання щодо видів рахунків та порядку їх відкриття. Банки можуть відкривати поточні, депозитні, бюджетні, позикові рахунки, субра­хунки для ...

Виробничі кооперативи

Введення……………………………………………………………………… 2 Розділ 1. Історія розвитку інституту виробничого кооперативу………………………………………………………………............4 1.1. Історія розвитку виробничих колективів...……………................................6 1.2.Поняття і правове положення виробничого кооперативу ..........................12 Розділ 2. Організаційні основи діяльності виробничого кооперативу...………………………………………………………………… 11 2.1. Членство у виробничому кооперативі...……………………......……...... 11 2.2. Правовий режим майна виробничого ...