Search:

Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

Реферати » Сценарії » Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

ТЕМА: Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

МЕТА:

НАВЧАЛЬНА: ознайомити учнів з особливостями інтонації та правилами розстановки розділових знаків між простими реченнями у складі складносурядного;

РОЗВИВАЮЧА: формувати їх вміння ставити і пояснювати розділові знаки між простими реченнями у складносурядному;

ВИХОВНА: виховувати в учнів любов до рідної країни.

ТИП УРОКУ: засвоєння нових знань.

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ: бесіда, робота з підручником, система тренувально-творчих завдань.

ОБЛАДНАННЯ: підручник, індивідуальні картки.

ХІД УРОКУ.

І.Організація класу до уроку.

ІІ. Активізація опорних знань.

1. Перевірка домашньої вправи № 23.

2. Фронтальне опитування:

1). Які речення називається складносурядним?

2). Які групи сполучників сурядності?

3). Які смислові зв’язки існують між простими реченнями у складносурядному?

3. Індивідуальна робота учнів з картками.

4. Пояснювальний диктант.

ЗАВДАННЯ: записити й виразно, з інтонацією прочитати речення. Визначити смислові зв’язки між простими реченнями у складносурядному.

Ще не вмерла Україна і слава, і воля, ще нам, браття молодії, усміхнеться доля (П. Чубинський). Співай же, Десно, у весняних просторах, ростіть будови, гомоніть міста (М. Рильський). Та пітьма не так уже мучила Соломію, але холод пройшов її наскрізь (М. Коцюбинський). Прилинув вітер, і в нічній хатині він про весняну волю заспівав (Леся Українка). Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. (В. Симоненко)

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку.

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

БЕСІДА З УЧНЯМИ.

1). Як розділяються частини складносурядних речень?

Здебільшого прості речення як частини складносурядних з’єднані сполучниками сурядності, розділяються комами. Але між частинами складносурядного речення можуть ставитися й інші розділові знаки (крапка з комою, тире).

Записати на дошці і в зошитах подані речення, зробити їх інтонаційно-змістовий аналіз (пояснити інтонацію, смислові зв’язки між простими реченнями у складносурядних та правила розстановки розділових знаків).

По степовій дорозі зрідка пробігали вантажні машини й смугами зривалася пилюка.

Тільки коники сюрчать та перепел іноді підпадьомкне.

- Кома не ставиться між простими реченнями-частинами складносурядного, з’єднаними неповторювальними єднальними

(і (й), та) і розділовими (чи, або) сполучниками, якщо є спільний другорядний член або неповнозначне слово, зокрема частка (тільки, лише).

Приклад: З неба, як розтоплене золото, ллється на землю блискучий світ сонця; на ланах грає сонячна хвиля...

(П. Мирний)

- Крапка з комою ставиться між частинами складносурядного речення, з’єднаними сполучниками а, але, проте, все ж, однак (зрідка – сполучник і, та), якщо вони дуже поширені, або мають всередині розділові знаки, або далекі за змістом.

Приклад: Дощ пройшов – і Київ

(М. Рильський)

- Тире ставиться між частинами складносурядного речення, з’єднаними сполучниками і (й) , та (в значенні і), й, а, якщо вони виражають швидку чи несподівану зміну подій або різне протиставлення.

3.З метою засвоєння пунктограми “ Кома, крапка з комою і тире в складносурядному реченні” учні знайомляться з правилами, які вміщені в підручнику (на стор. 20).

Здебільшого частини складносурядного речення розділяються комами.

КОМА НЕ СТАВИТЬСЯ:

1). Між частинами складносурядного речення – двома питальними, спонукальними, окличними, називними та безособовими реченнями, з’єднаними сполучником і.

Наприклад: О котрій годині прибуде до Києва поїзд і хто нас зустріне? Хай навколо вирує життя і утвердиться мир на землі! Було затишно і пахло смолою.

2). Між частинами складносурядного речення, з’єднаними неповторювальними сполучниками і, та (в значенні і), чи, або, якщо вони мають спільний другорядний член.

Наприклад: По степовій дорозі зрідка пробігали вантажні машини й смугами зривалася пилюка. (О. Копиленко) Тільки коники сюрчать та перепел іноді підпадьомкне. (В. Козаченко)

КРАПКА З КОМОЮ ставиться між частинами складносурядного речення, якщо вони дуже поширені або далекі за змістом.

Наприклад: Все зраділо, стрічаючи день; і день зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий, погожий. (П. Мирний)

ТИРЕ ставиться, якщо частини складносурядного речення, з’єднані сполучником і , та (в значенні і ), виражаючи швидку, несподівану зміну подій або різке протиставлення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Індустріальні країни Європи і Америки в1919-1939 рр

УРОК 1. Німеччина. Нові питання: Веймарська республіка, фашизм, НСДАП, фюрер. Проблема уроку: Чому в Німеччині не вдалося запобігти встановленню фашистської диктатури? Як вдалося Гітлеру легітимним шляхом захопити владу в країні? План: 1.Налсідки Першої світової війни для Німеччини. 2.Революція у листопаді 1918 р. Веймерська республіка. 3.Встановлення фашистської диктатури. 4.Характеристика режиму Гітлера. Учитель акцентує увагу учнів на тому, що вивчення цієї теми дуже важливе для розуміння геополітично ситуації в Європі ...

Урок для учнів 8 класу на тему «сім чудес природи»

Мета: • Вчити учнів іншомовному спіл­куванню в процесі обговорення прочитаних текстів, активізувати вживання в мові учнів вивченої лексики, тренувати учнів в читанні. • Розвивати логічне мислення, і уміння і навички комунікативної компетенції. • Виховувати любов до природи, і бережне ставлення до неї. Наочність: магнітофонний запис фонетичної зарядки, тематичні малюнки. ПЛАН ТА ХІД УРОКУ I. Beginning of the lesson: Greeting T: How do you do, children!? Cl: How do you do, teacher!? T: How are you, children!? Cl: We are fine. ...

Ярмарок

Звучить пісня «Як ішли літа наші на ярмарок». На авансцену виходять шестеро-учнів. 1-й учень. Життя наших предків було нелегким і водночас романтичним. Багато випало на їх руки й долю роботи — тяжкої, одноманітної. Але сірі будні скрашувалися святами, що неодмінно приносили пісню і жарт, хороший настрій і надії. 2-й учень. А часом робота і свято перепліталися/ Праця поєднувалася з обрядовістю, ставала святко­вою, загадковою, святою. Тому й здається нам життя наших предків скоріше романтичним, ніж важким, бо час — майстер ...