Search:

Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

Наприклад: Черкне хтось сірник - і на мить виткнеться з пітьми з десяток сірих обличчь. (М. Коцюбинський)

4.Прочитати речення, визначити ті, в яких є спільний другорядний член, що відноситься до обох простих речень. Списати, ставлячи, де треба, коми.

Ще вечір спав в очеретах і полохливий мокрий птах шукав гнізда. (А. Малишко). На Дніпрі тремтіли окремі вогники і від кожного з них тягнулася блискуча доріжка. (В. Собка).

Подекуди з-поміж верб та садків виринають білі хати та чорніють покрівлі високих клунь. (І. Нечуй-Левицький).

5. Закінчити кожне з поданих речень, утворивши складносурядне з єднальним або протиставним сполучником. Поставити розділові знаки.

Залізничник у червоному картузі підняв прапорця ... У пристанційному скверику озвалися солов’ї ... На подвір’ї нікого не було ... У темряві вулиці спалахнули фари ... На Дніпрі тремтіли вогники ...

6. СЛОВО ВЧИТЕЛЯ.

Щоб засвоїти правильну інтонацію в складносурядному реченні, слід розглянути графічне зображення інтонування при виразному читанні.

Хлопчик полюбив ці степові краєвиди.

Пройшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом.

При читанні простого речення голос спершу підвищується, робиться невеличка пауза, а в кінці речення голос дещо спадає. У складносурядному реченні ритмомелодика специфічна і кожна з частин інтонується, але весь комплекс речень (як смислове, так і граматне ціле) накладає на інтонацію,яка є в реченнях – частинах, ще одну, загальну інтонацію кінця. Але й вона не однорідна і є зіставна (властива реченням з протилежним зв’язком,де логічним наголосом виділяються ті члени, зміст яких протиставляється). Графічно це зображується так:

На заході ще жевріло небо, а в степу вже заходила ніч.

(П.Панч)

Є й перелічувальна інтонація(властива реченні, що передають одночасність або послідовність дій), коли йдеться про перелік фактів чи явищ.

Довкола будиночків цвів бузок, і на білі стіни падала прозора тінь від листя.

(П. Панч)

ВИСНОВОК: інтонація в складносурядному реченні залежить від смислових відношень між частинами речення, а ці вфідношення від сполучників.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Пояснювальний диктант. (Завдання: записати речення, виразно прочитати їх, пояснити вживання розділових знаків.

Ані шелесту не було чути, ані колихання не було помітно. (Марко Вовчок). Чи стрімкі то гори біліють, чи, може, далека то Україна біліє черідкою хат. (о. Гончар). Найменший шелест або стук - і моє серце падає і завмирає. (М. Коцюбинський). Ще сонячні промені сплять – досвітні вогні вже горять.

2. Запитання до учнів:

1). Які розділові знаки ставляться в складносурядних реченнях?

2). Сформулювати правила: коли в складносурядному реченні ставиться кома, крапка з комою, тире?

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: параграф 3, виписати з творів художньої літератури 6 речень на вживання розділових знаків у складносурядних рече

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

КВК до 950 річчя з дня смерті Ярослава Мудрого

Ведучий. Імення він прекрасне мав І ним себе прославив, Також закони він писав Для Руської держави. Для європейських королів Він тестем був і сватом, На різних мовах говорив Та ще любив читати. Про кого мову я веду? Про кого відповідь я жду? Ведучий. Сьогодні ми святкуємо 950 років з дня смерті Ярослава Мудрого. Ведучий. Ярослав народився близько 978 р. Був він сином Володимира Святославича й полоцької княжни Рогнеди. Учень 1. Мудрий княже Ярославе, Свого батька гідний сину, Ти підніс до сили, слави, До могуття Батьківщину. ...

Урок для учнів 8 класу на тему «сім чудес природи»

Мета: • Вчити учнів іншомовному спіл­куванню в процесі обговорення прочитаних текстів, активізувати вживання в мові учнів вивченої лексики, тренувати учнів в читанні. • Розвивати логічне мислення, і уміння і навички комунікативної компетенції. • Виховувати любов до природи, і бережне ставлення до неї. Наочність: магнітофонний запис фонетичної зарядки, тематичні малюнки. ПЛАН ТА ХІД УРОКУ I. Beginning of the lesson: Greeting T: How do you do, children!? Cl: How do you do, teacher!? T: How are you, children!? Cl: We are fine. ...

Ярмарок

Звучить пісня «Як ішли літа наші на ярмарок». На авансцену виходять шестеро-учнів. 1-й учень. Життя наших предків було нелегким і водночас романтичним. Багато випало на їх руки й долю роботи — тяжкої, одноманітної. Але сірі будні скрашувалися святами, що неодмінно приносили пісню і жарт, хороший настрій і надії. 2-й учень. А часом робота і свято перепліталися/ Праця поєднувалася з обрядовістю, ставала святко­вою, загадковою, святою. Тому й здається нам життя наших предків скоріше романтичним, ніж важким, бо час — майстер ...