Search:

Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

Основні види діяльності: випуск газет, книжково-журнальної, бланкової, етикеткової, плакатної і буклетної продукції а також послуги до друкарської підготовки видань у вигляді фотовиводу.

Інформація про основні ринки збуту та основних клієнтів

Збут продукції здійснюється на території України, переважно Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька та Тернопільська області Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва , в якій здійснює діяльність підприємство

Поліграфічна промисловість дуже перспективна галузь, особливо в розвинутих країнах. В Україні з наростанням промислового виробництва настає потреба в високоякісних поліграфічних послугах по виробництву етикеткової та пакувальної продукції Постала необхідність впровадження нової високотехнологічної поліграфічної техніки, яка забезпечить високу якість продукції

Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) підприємства.

В поліграфічній промисловості України справжньої конкуренції не спостерігається, бо ще не вистачає сучасної техніки на підприємствах, яка коштує дуже дорого.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають па діяльність підприємства.

Проблемою нашого підприємства, як і кожного промислового підприємства України є загальна криза країни, неплатоспроможність замовників, несвоєчасність розрахунків за отриману продукцію, непосильний тягар податків, велика їхня кількість і основне часті зміни податкової політики.

Політика щодо фінансування діяльності

Фінансування діяльності підприємства базується на нові госпрозрахунку. Також використовуються банківські кредити.

Прогнози та плани

В планах підприємства провести оновлення виробничого обладнання, також придбання нової техніки для розширення номенклатури поліграфічної продукції із збільшенням обсягу виробництва.

Інша інформація

Слід також зауважити, що керівництво друкарні велику увагу приділяє оздоровленню працівників.

На підприємстві до послуг колективу спортивний та тренажерний зали, проводяться спортивні змагання.

Заходи по проведенню інноваційної діяльності на підприємстві на 1999-2000 рр.

п/п

Напрям заходу

зміст заходу

Термін виконання

1

Нарощення обсягів промислового виробництва та товарів народного споживання, виробництва основних видів продукції

Нарощення обсягів промислового виробництва основних видів продукції

постійно

2

Освоєння нових видів продукції

а) освоєння виготовлення книжкових блоків способом скріплення - термоклей з обжимом;

б) виготовлення кольорової продукції (етикетки, коробки, календарики), яка потребує спеціальної висічки

II -III кв. II -ІІІ кв.

3

Зняття з виробництва застарілих та неконкурентоспроможних видів продукції

4

Удосконалення та впровадження у виробництво нової тех- ніки, технології, меха- нізації та автоматизації виробництва

а) впровадження в дію торшувального станка для підвищення міцності книжкових блоків

б)шестисекційний друк

в) впровадження в дію термоклеючої машини ВІG -600;

І-ІІ кв. ІІ-ІІІ кв.

5

Розширення та перепрофілювання виробництва; реконструкція та створення дочірних підприємств

Розширення виробництва за рахунок введення в дію офсетного станка ADAST ROMAYOR 314

ІІ-Ш кв.

6

Розробка інвестиційних проектів (бізнес-планів) співпраця з іноземними партнерами

Співпраця з програмою технічної допомоги Європейського Співтовариства (ТАСIS)

І кв.

7

Удосконалення організації та управління виробництвом

Впровадження нової комп'ютеризованої системи ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

І кв.

8

Зайнятість працівників підприємства, робота з кадрами, створення нових робочих місць

а)Підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів;

б) перекваліфікація двох робітників палітурної дільниці для роботи на термобіндері ВІG -600;

в) перекваліфікація двох робітників палітурної дільниці для роботи на торшувальному станку;

г) перекваліфікація одного друкаря для роботи на станку ADAST ROMAYOR 314

постійно І-ІІ кв,

1-Й кв. І-ІІІ кв.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Франчайзинг

ВСТУП В сучасних умовах посилення конкуренції на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових можливостей для підприємств важливим та ефективним кроком є використання франчайзингових відносин це пояснюється тим, що основою ринкової економіки, з одного боку, є великі підприємства, які надають їй стабільності й керованості, визначають рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, з другого — малий бізнес, який формує конкурентне середовище, характеризується високою мобільністю та забезпечує ...

Комплексне дослідження ринку

План 1. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку. 2. Моделювання купівельної поведінки організації-споживача. 3. Аналіз ринкових можливостей підприємства. 4. Сегментація ринку і позиціонування товару. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку Споживчий ринок – це окремі особи та домашні господарства, які купують товари та користуються послугами для особистого або сімейного споживання чи використання. Індивідуальні споживачі переважно відрізняються один від одного смаками, рівнем освіти та доходів, віком, ...

Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та кращого використання діючих основних фондів і виробничих потужностей підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, — дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації та витрат на обслуговування виробництва і ...