Search:

Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

5) Члени ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління.

Форми мотивації праці на підприємстві

1. Оплата праці працівникам друкарні проводиться згідно із Законом України "Про оплату праці", Статутом АТ і Положенням "Про форму і систему оплати праці".

2. Проводяться доплати за суміщенням професій, збільшення обсягу робіт, розширення зон обслуговування.

3. Встановлені розміри доплат до заробітної плати

3.1. За шкідливі і важкі умови праці в розмірі 4%— 21% відповідно до ступе ця шкідливості

З 2. За виконання обов’язків бригадира 10% —15%

4. Оплата праці за роботу в надурочний час здійснюється згідно із законодавством України.

5. Оплата за вимушений простій, який виник не з вини працівника, здійснюється в розмірі 2/3 тарифної ставки чи посадового окладу при умові знаходження працівника на робочому місці.

6. Присвоюються розряди робітникам відповідно до діючого єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт . І професій робітників.

7. Виплата зарплати працівникам друкарні проводиться в такі терміни: аванс—20 — 25 числа поточного місяця; остаточний розрахунок— до 12 числа наступного місяця. г

8. Після закінчення звітного року виплачується винагорода по підсумках роботи за рік

9. Преміюються працівники друкарні згідно Положення "Про преміювання робітників, керівних працівників і службовців.

10. Для працівників друкарні обладнано кімнату відпочинку, спортивний та тренажерний зали.

11. Працівникам друкарні надаються довготермінові процентні кредити (більше 1 ром ) і коротко термінові безпроцентні кредити (до 1 року).

12. Працівники друкарні безкоштовно забезпечуються 1 раз в 3 роки путівками на санаторно-курортне лікування, в будинки відпочинку і пансіонати, в табори відпочинку для дітей або з оплатою 10%, від їх варі ості.

13. За рахунок коштів підприємства встановлено пільги, які не передбачені діючим законодавством:

а) надається одноразова допомога працівникам у зв’язку зі смертю найближчих родичів: матері, батька, дружини, чоловіка, сина, дочки в розмірі середньомісячної зарплати по друкарні;

б) до ювілейних дат 20 — 65 років з дня народження виплачується премія в розмірі 6 мінімальних зарплат;

в) виділяються кошти на придбання подарунків жінкам до Дня матері, дітям працівників до 17 років до свята Св. Миколая

г) надається матеріальна допомога на оздоровлення до кожної повної оплачуваної відпустки в розмірі середньої зарплати по друкарні,

ж) виплачується іногороднім працівникам вартість проїзних місячних квитків.

14. Всі пільги і виплати надаються працівникам, які не мають порушень трудової і виробничої дисципліни, а також громадського порядку

Крім вище вказаного Правління зобов'язується:

1. Забезпечувати здорові і безпечні умови праці, знижувати негативний вплив шкідливих виробничих факторів на працездатність І здоров'я працівників, організувати виробничий побут згідно з санітарно-гігієнічними нормами.

2. Здійснювати соціальне страхування усіх працівників друкарні від нещасних випадків і професійних захворювань в порядку і на умовах, 'що визначаються законодавством.

З. Безплатно забезпечувати працівників, зайнятих, відповідно до атестації робочих місць, на роботах з шкідливими умовами праці молоком згідно з додатком. Проводити оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що подаються в передбаченому законодавством порядку, для цієї категорії працівників.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

ПЛАН Вступ (3 - 5) 1. Суть і функції ринку цінних паперів. (6 – 13) 1.1 Характеристика відносин ринку цінних паперів. 1.2 Історія ринку цінних паперів. 1.3 Функції ринку цінних паперів. 2. Структура ринку цінних паперів. (14 – 24) 2.1. Учасники ринку цінних паперів. 2.2. Елементи ринку цінних паперів. Висновок (25 ) ВСТУП Приватизація і акціонування приватної власності, розвиток підприємництва та кредитних інститутів приводять до поглиблення розвитку грошових і кредитних відносин. Виникає особливий сектор ...

Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

Вступ. У нових умовах формування ринкових відносин, функціонування підприємств із різними формами власності необхідно шукати нові шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва, а також уміло використовувати економічні методи керування підприємством. У цьому зв’язку зростає роль економічного аналізу, що є функцією керування. Такий аналіз дозволяє одержати нові характеристики досліджуваного об’єкта дослідження і застосувати обґрунтоване управлінське рішення, що веде до досягнення мети об’єкта. В сучасних умовах ...

Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. Контрактна система оплати праці

Планування фонду оплати праці на підприємстві. Система участі в прибутках. Участь у прибутках (доходах) або стимулювання персоналу через прибутки полягає у розподіленні певної їх частини між працівниками підприємства. Таке розподілення може бути терміновим (наприклад, щомісячні виплати), а також може приймати форму грошових виплат або виступати у формі розповсюдження між працівниками акцій підприємства. Розповсюдження різних форм участі у прибутках виходить з того, що навіть найдосконаліші системи індивідуальної або ...