Search:

Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

4. Видавати працівникам безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби Індивідуального захисту, а також миючі засоби.

5. Відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну його здоров'ю, пов'язану з виконанням трудових обов'язків, згідно чинного законодавства.

6. При необхідності розмножувати та забезпечувати підрозділи інструкціями безпеки праці* та літературою за рахунок підприємства.

Аналіз засобів оформлення документів

На підприємстві оформлення документації проводиться повністю комп'ютеризовано за допомогою спеціальних програм.

Комплекс маркетингових комунікацій

(реклама, стимулювання збуту, продаж).

ВАТ "Коломийська друкарня ім. Шухевича" рекламу як такову не використовує, оскільки їхня поліграфічна продукція і є своєрідною рекламою. Тому що на будь-якій поліграфічній продукції підприємства знаходяться реквізити організації де ця продукція надрукована. Таким чином потенційний клієнт друкарні, подивившись на якість продукції може зв'язатися з керівництвом підприємства для зясування ціни послуг та термінів виконання замовлення .

Стимулювання збуту продукції на даному підприємстві практично відсутнє в зв'язку з тим, що друкарня переважно працює на замовлення клієнта.

Методи управління колективом та виконання управлінських рішень

На підприємстві для полегшення управління колективом використовують вислів "Хто не працює той не їсть" це найбільше спонукає працівників до плідної і злагодженої роботи. Контроль керівництва за роботою працівників проводиться по мірі необхідності та в екстрених ситуаціях, даний метод контролю можливий завдяки організованості та самоконтролю працівників друкарні, що в свою чергу розвиває в працівниках почуття значимості та відповідальності.

Управлінські рішення бувають програмовані та не програмовані, як тим так і тим в друкарні надають велике значення, тому їх виконання здійснюється першочергово та беззаперечно

Основні фактори макро та мікросередовища підприємства

Макро середовище (зовнішнє) - це сукупність неконтрольованих суб'єктів і сил, що діють за межами підприємства і непідвладні апаратові управління.

Основними факторами макросередовища які впливаю І ь надане підприємство є:

Споживачі

Саме споживачі вирішують, що саме слід випускати підприємству і за якими цінами їх реалізовувати.

Споживач - арбітр, примхливий і прискіпливий господар становища, і переможе в боротьбі за його вибір той, хто здатний створити йому максимум зручностей і переваг, пов'язаних з придбанням та використанням тов. Іру.

Виробник не може впливати на споживачів безпосередньо, а лише реагує на їх запити, які залежать від багатьох факторів (вік, дохід, освіта і т. д. ). Між виробником і споживачем відбувається діалог, з одного боку вивчається споживач і виробник передбачає зміну в мотивах покупок, а з іншої - споживач надає інформацію про товар (скарги, рекламації І т. д. ).

Постачальники

Постачальники є власниками джерел ресурсів, що необхідні організації у її діяльності Вони відіграють важливу роль у розвитку підприємства забезпечуючи необхідними матеріалами, комплектуючими виробами, надаючи капітал і грошові засоби, інформаційне забезпечення га енергоносії.

Врахування впливу постачальників зумовлюється тим що вони можуть загрожувати підвищенням цін або зниженням якості товарів чи послуг.

Конкуренція

Конкуренція тісно пов'язана з товарним виробництвом, коли виробники пропонують аналогічний товар, а споживач вибирає з них ліпший за прийнятну ціну. Конку рентна боротьба між фірмами за надприбутки активно впливає на макроекономічні фактори, зокрема на зрушення в структурі суспільного сукупного продукту. Конкурентна боротьба змушує підприємства впроваджувати найновіші досягнення науки і техніки.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємства, організації. Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх факторів (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, ...

Соціально-економічна сутність заробітної плати

В умовах ринкової економіки розвиток заробітної плати полягає в подальшій її диференціації та індивідуалізації на основі повного врахування як індивідуальних результатів праці, так і особистих ділових якостей, включаючи кваліфікацію, відповідальність, творчу ініціативу, якість роботи, досконалість рішень. Ринкове регулювання заробітної плати, особливо для осіб, попит на працю яких зменшується, а також для працівників з низькою результативністю діяльності має вирівнюватися державним втручанням у соціальні процеси. Проте, як ...

Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

ПЛАН Вступ 4 Розділ 1 Теоретичні аспекти управління якістю 6 1.1 Економічна сутність поняття якості . 6 1.2 Основні етапи розвитку систем управління якістю 10 1.3 Стандартизація та сертифікація якості продукції . 24 Розділ 2 Аналіз системи управління якістю ТОВ „ФЕРУМ” . 34 2.1 Характеристика фінансово-економічного стану підприємства 34 2.2.Показники якості продукції ТОВ „ФЕРУМ” та методи їх оцінки . 42 2.3 Оцінка рівня управління якістю продукції ТОВ „ФЕРУМ” 56 Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління якістю на ...