Search:

Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

Мікросередовище підприємства містить п'ять складових: цілі, структуру, завдання, технологію та персонал організації, тобто те, що характеризує виробничий цикл і потребує уваги керівництва.

Розглянемо їх основні характеристики та взаємозв’язок,

Ціль - це конкретний кінцевий стан, або бажаніший результат, якого прагне досягти група, працюючи разом. Під час процесу планування керівництво розробляє цілі і доводить до відома членів організації.

Організація може мати різноманітні цілі. Дане підприємство зосереджене на створенні певних товарів в рамках специфічних обмежень - за витратами і отриманим прибутком. Відповідно, цілі - рентабельність (прибутковість) і продуктивність.

Структура організації - це логічні взаємовідносини рівнів управління та функціональних областей, побудовані у формі, яка дозволяє ефективно досягати цілей організації.

Існує дві основні концепції відносно до структури: (спеціалізований розподіл праці та сфера контролю.

В більшості організацій має місце розподіл прані по спеціалізованих лініях - по горизонталі. Спеціалістів групують разом в межах с[п пкціональ- ної області.

Вертикальний розподіл праці, тобто відокремлення роботи по коорди- нації від безпосереднього виконання завдань, дає ієрархію управлінських рівнів. Кількість осіб, підлеглих одному керівнику, є сферою контролю.

Завдання - це предписана робота, серія робіт або частина роботи, що повинна бумі виконана заздалегідь всиновленим способом у визначений термін. З технічного боку, завдання адресовані посаді, а не працівнику, що її займає.

Характеристики завдань полягають у тому, що вони традиційно поділяються на три категорії. Це робота з людьми, предметами (машинами, сировиною, інструментами) та інформацією.

Технологія розглядається, як засіб трансформування сировини (люди, інформація чи фізичні матеріали) в продукти чи послуги, заздалегідь заплановані. Всі типи технологій поділяються на три категорії:

І ) одиничне, дрібносерійне, або індивідуальне виробництво;

2 ) масове або багатосерійне виробництво;

3) безперервне виробництво.

Відносно персоналу організації та її кадрового потенціалу необхідно передбачити як поведе себе конкретна людина в даній ситуації. З цією метою враховують її здібності, обдарованість, схильність до певної діяльності, потреби, точку зору тощо.

Всі внутрішні змінні взаємопов'язані. Зміни однієї з них певною мірою впливають на всі інші.

Вступ

Коломийська друкарня ім. Шухевича утворилася в січні 1994 року.

23. 12. 94р. на загальних зборах трудового колектив) було прийнято рішення про приватизацію. Відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області від 28 04. 95 року відбулося перетворення державного підприємства "Коломийська друкарня ім. Шухевича" у відкрите акціонерне товариство виконуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства" № 680 від 07. 12. 92р.

На підприємстві використовується безцехова структура.

Виробнича частина ділиться на такі підрозділи:

— дільниця підготовки до друку;

— дільниця друку;

— палітурна дільниця.

Керівництвом друкарнею займається адміністрація на чолі з головою правління.

Крім цього є відділ технічного та експлуатаційного забезпечення і адміністративно-господарська група.

Висновок

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Соціально-економічна сутність заробітної плати

В умовах ринкової економіки розвиток заробітної плати полягає в подальшій її диференціації та індивідуалізації на основі повного врахування як індивідуальних результатів праці, так і особистих ділових якостей, включаючи кваліфікацію, відповідальність, творчу ініціативу, якість роботи, досконалість рішень. Ринкове регулювання заробітної плати, особливо для осіб, попит на працю яких зменшується, а також для працівників з низькою результативністю діяльності має вирівнюватися державним втручанням у соціальні процеси. Проте, як ...

Аналіз показників ліквідності підприємства

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану під­приємства є дані бухгалтерського балансу (форма 1) та додатків до нього (форма 2), статистична та оперативна звітність. Інформацію, яка використовується для аналізу фінансовою стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже є відкритою. Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показ­ники, норми, нормативи, тарифи ...

Матеріально - сировинна стратегія

Зміст Введення…………………………………………………………………….…….2 1. Теоретичні основи стратегії…………………………………………………3 1.1. Визначення стратегії та стратегічне планування……………………3 1.2 Ресурсні стратегії………………………………………………………6 1.3 Матеріально – сировинна стратегія…………………………………16 2. Аналіз діяльності ЗАТ „Бернард Кроне”………………………………… 21 2.1. Загальна характеристика ЗАТ „ Бернард Кроне ”…….………… 21 2.2. Розрахунок основних показників оцінки стану ЗАТ „ Бернард Кроне ”…………………………………………………………… 25 2.3. Аналіз показників ...