Search:

Формування роздрібної ціни на ПММ

У фінансовій звітності сума знижок, наданих покупцям після дати реалізації, відображається по рядку 030 "Інші вирахування з доходу" Звіту про фінансові результати підприємства.

Як правило, дуже поширеними є знижки, що надаються покупцям у момент реалізації товару. До таких, в першу чергу, можна віднести знижки, що надаються покупцям у разі придбання товару на значну суму, а також у випадках придбання великої кількості товарів.

У бухгалтерському обліку продавець відображає реалізацію товару з урахуванням наданої знижки. У податковому обліку продавця валові доходи і податкові зобов'язання щодо ПДВ виникають виходячи з вартості товару, зменшеної на суму наданої знижки.

Продавець оприбутковує товар, що надійшов, за вартістю з урахуванням наданої знижки. При цьому в податковому обліку покупця валові витрати і податковий кредит виникають виходячи з фактичних витрат, пов'язаних з такою купівлею, тобто з урахуванням отриманої знижки.

Приклад 23

Підприємство оптової торгівлі реалізувало товар на суму 2400 грн. (в т.ч. ПДВ - 400 грн.). Собівартість реалізованого товару - 1500 грн. За придбання великої партії товару покупцю було надано знижку в розмірі 5 % від вартості продажу (2400 грн. х 0,05 = 120 грн.). На поточний рахунок продавця надійшла оплата від покупця в сумі 2280 грн. (в т.ч. ПДВ - 380 грн.).

В обліку сторін будуть зроблені наступні записи:

№ on.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дт

Km

У продавця

1

Реалізація товару

36

702

2?80

2

Відображено суму податкових зобов'язань щодо ПДВ

702

641

380

3

Дохід від реалізації товарів віднесено на фінансовий результат

702

791

1900

4

Відображено собівартіть реалізованого товару

902

281

1500

5

На фінансовий результат списано собівартість реалізованого товару

791

902

1500

6

Отримано грошові кошти в оплату товару

31

36

2280

У покупця

1

Оприбутковано товар

281

63

1900

2

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ

641

63

380

3

Оплачено рахунок постачальника

63

31

2280

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

План Вступ 1. Стан розвитку фондового ринку в Україні 2. Загальні відомості про Українську фондову біржу (УФБ) 3. Головні економічні етапи становлення та розвитку Української фондової біржі Висновки Список використаної літератури Вступ Українська фондова біржа – важлива складова фондового ринку України. Фондова біржа — це організаційна форма ринку, на якому здійснюється торгівля цінними паперами — акціями, облігаціями, зобов'язаннями державної скарбниці, сертифікатами, документами, пов'язаними з рухом кредитних ...

Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

ПЛАН Вступ – ст. 3 Сучасна характеристика країн третього світу – ст.4 Місце країн, що розвиваються у світовій економіці – ст. 4 Соціально-економічна диференціація країн, що розвиваються – ст. 7 Грошово-кредитні системі країн третього світу – ст. 11 3. Економічні стратегії країн Третього світу – ст. 14 3.1 Особливості стратегій розбудови ринкової економіки – ст. 14 3.2. Стратегія „економічного дива” в нових індустріальних країнах та Туреччині – ст. 17 3.3 Латинська Америка у 80-90-х роках – ст. 31 4. Відносини України з ...

внутрішня торгівля

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. РОЗМІЩЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ 5 РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 17 2.1. Історичні передумови розвитку і розміщення внутрішньої торгівлі 17 2.2. Демографічні передумови розвитку і розміщення внутрішньої торгівлі 20 2.3. Характеристика споживчих передумов розвитку і розміщення внутрішньої торгівлі 23 РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН І СТРУКТУРА ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 26 РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ...