Search:

Формування роздрібної ціни на ПММ

Період з 21.02.2000 р. по 29.02.2000 р.

Згідно з наказом по підприємству в період з 21.02.2000 р. по 09.03.2000 р. підприємство реалізує товари покупцям зі знижкою в розмірі 5 % від продажної вартості товарів. Знаючи, що протягом частини лютого,

що залишилася, і на початку березня товари будуть реалізовуватись зі знижкою, доцільно до відображення в обліку реалізації товарів зняти суму знижки із залишків товарів на 20.02.2000 р. При цьому на суму знижки робиться проводка Д-т 285 К-т282 780 грн.(15600 х 5 : 100).

Після такого запису сума торгової націнки, що припадає на товари, і продажна вартість товарів водночас зменшені на суму знижки. В результаті в обліку підприємства товари відображаються за тією вартістю, за якою вони будуть продані покупцям (тобто з урахуванням 5 %-ї знижки). В подальшому при відображенні реалізації товару за період з 21.02.2000 р. по 29.02.2000 р. сума знижки в обліку відображатися не буде, оскільки її вже завчасно було виключено з продажної вартості товарів.

Припустимо, що в період з 21.02.2000 р. по 29.02.2000 р. підприємство роздрібної торгівлі придбало товар на суму 6000 грн. (у тому числі ПДВ -1000 грн.). На товар, що надійшов, було нараховано торгову націнку в сумі 2650 грн. За період з 21.02.2000 р. по 29.02.2000 р. підприємство реалізувало товар на суму 15000 грн. (у тому числі ПДВ - 2500 грн.).

В обліку підприємства ці операції будуть показані таким чином:

№ on.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дт

Km

Залишок товару на 21.02.2000р.: - продажна вартість

15600

- торгова націнка

285

5390

1

Відображено суму знижки

285

282

780

Залишок товару на 2 1 .02.2000 р. з урахуванням - продажна вартість

282

14820 (15600-780)

- торгова націнка

282

4610 (5390-780)

2

Оприбутковано товари:

- первісна вартість

282

63

5000

- сума ПДВ

641

63

1000

3

Оплачено рахунок постачальника

63

31

6000

4

Нараховано торгову націнку

282

285

2650

5

Реалізовано товари за готівковий розрахунок

30

702

15000

6

Здано виручку до каси підприємства

30

30

15000

7

Нараховано податкові зобов'язання щодо ПДВ

702

641

2500

8

Дохід від реалізації товарів віднесено на фінансовий результат

702

791

12500

Середній відсоток торгової націнки - (4610 + 2650) : (14820 + 7650) х 100 =- 32 %. Сума торгової націнки, що припадає на реалізований товар, становить 15000 х 32 : 100 = 4800 грн. Собівартість реалізованих товарів 15000 - 4800 = 10200 грн.

9

Відображено собівартість реалізованого товару

902

282

10200

10

На фінансовий, результат списано собівартість реалізованого товару

79

902

10200

11

Списано суму торгової націнки, що припадає на реалізований товар

285

282

4800

Залишок товару на 01 .03.2000р.: - продажна вартість

28

7470

- торгова націнка

285

2460

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Конкуренція і ринок

Здобувши державну незалежність, Україна розв’язує важливі завдання - формування культурного, політичного, наукового життя. Але надзвичайно важливе завдання є створення економіки, спроможної забезпечити гідне життя народові. Тому Україна здійснює перехід до ринкової економіки. В процесі цього переходу відбуваються глибокі зміни в різних сферах економічного життя. Однією з найвагоміших змін є те, що конкуренцію в роки незалежності почали розглядати, як важливий інструмент мікроекономічного аналізу. Конкуренція - це боротьба ...

Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

ЗМІСТ Вступ 1. Цілі та засоби економічної політики. 2. Фіскальна політика. Мультиплікатори фіскальної політики. 3. Автоматичні стабілізатори та дискреційна стабілізаційна політика. 4. Державний бюджет та бюджетне обмеження. 5. Фіскальні дефіцити.Державний борг. 6. .Фіскальна політика і державний бюджет. Фіскальна політика з урахуванням пропозиції Висновок Література ВСТУП. На даному етапі становлення нашої країни необхідна підтримка вітчизняного виробника, інвесторів, які прагнуть допомогти Україні, фізичних осіб, які є ...

Формування роздрібної ціни на ПММ

База оподаткування операцій з продажу товарів визначається, виходячи з договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами з врахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків і зборів, за винятком ПДВ, який враховується в ціні товарів. Розглянемо порядок формування роздрібної (продажної) ціни одиниці умовного палива на прикладі. № з/п Показники Сума, грн. 1 Ціна постачальника на одиницю палива, без ПДВ 1,00 2 Торгова націнка 0,20 3 7 ...