Search:

Формування роздрібної ціни на ПММ

Особливості обліку роздрібної торгівлі алкогольними напоями

Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які здійснюють оптову торгівлю алкогольними напоями та пивом іншим оптовим підприємствам, підприємствам роздрібної торгівлі, в мережі торгівлі та громадського харчування є платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

Виробники алкогольних напоїв та пива до платників збору безпосередньо не відносяться. Але у випадку здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та пивом в мережі фірмових магазинів, які не є юридичними особами і не мають самостійного балансу, виробники також відносяться до платників збору.

Об'єктом оподаткування збором є виручка, отримана на кожному етапі реалізації в оптово-роздрібній торгівельній мережі і в мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива.

Сума однопроцентного збору з виручки, одержаної від реалізації алкогольних напоїв та пива, до обсягу реалізації не включається і торгова надбавка з цієї суми не нараховується.

Збір є завершальним процесом ціноутворення алкогольних напоїв та пива і нараховується на акцизний збір, включений в ціну виробника, та на ПДВ, включений в ціну цих товарів. Механізм нарахування аналогічний

нарахуванню податку з обороту. Тобто збір, сплачений в складі ціни алкогольних напоїв та пива на попередньому етапі їх купівлі-продажу в мережі оптової торгівлі, не враховується в зменшення платежів до бюджету збору, одержаного в складі ціни оподатковуваних збором товарів при їх подальшій реалізації.

Приклад 21

Підприємство оптової торгівлі придбає алкогольні напої за ціною 60000 грн, в т.ч. ПДВ - 10000 грн., нараховує товарну надбавку в сумі 22000 грн. (з врахуванням ПДВ, включеного в ціну постачальника), реалізує їх підприємству роздрібної торгівлі. Підприємство роздрібної торгівлі нараховує товарну надбавку 32880 грн. і реалізує алкогольні напої в роздрібній торговельній мережі.

Таким чином, підприємство оптової торгівлі одержить алкогольні напої за ціною 60000 грн., в т.ч. ПДВ - 10000 грн. Ціна реалізації товарів підприємству роздрібної торгівлі складе 72720 грн. (ціна придбання товарів без врахування ПДВ - 50000 грн., товарна надбавка - 22000 грн., разом торговий оборот - 72000 грн., в тому числі ПДВ - 12000 грн., збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства - 720 грн.). У відвантажувальних документах буде вказано: вартість товарів - 72720 грн., в тому числі на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства - 720 грн., ПДВ-12000 грн.

Моментом нарахування збору для його сплати до бюджету є не момент відвантаження, а дата надходження оплати.

Припустимо, після відвантаження продукції на суму 72720 грн. підприємство оптової торгівлі отримує від підприємства роздрібної торгівлі оплату в сумі 52000 грн. В цей момент здійснюється нарахування збору для його сплати до бюджету. При обчисленні податків, пов'язаних з реалізацією алкогольних напоїв, .першим обчислюється збір, а потім ПДВ та інші податки. Крім того, об'єкт оподаткування збором не включає сам збір, нарахований його платником. Але в подальшому до об'єкту оподаткування збором буде включатись збір, нарахований попереднім платником збору. Точну суму нарахованого для сплати до бюджету збору можна визначити шляхом вирахування із суми отриманого доходу частки від його ділення на 1,01і. В наведеному прикладі сума нарахованого збору складе 52000 грн. -(52000 грн.: 1,01) = 515 грн. або (52000 грн. - 515 грн.) х 1 % - 515 грн. .

Підприємством роздрібної торгівлі збір включається до ціни реалізації, виходячи з суми ціни придбання товару у оптового постачальника і власної торгової надбавки. В прикладі роздрібна ціна алкогольних напоїв складе 94536 грн. (ціна придбання товару без врахування ПДВ - 60720 грн., товарна надбавка - 32880 грн., разом товарооборот - 93600 грн., в т.ч. ПДВ - 15600 грн., збір на розвиток виноградництва, садівництва та хмелярства - 936 грн.). При реалізації всієї партії товарів у касових документах буде зазначено: вартість товарів - 94536 грн., в т.ч. ПДВ - 15600 грн.

При частковій реалізації товарів підприємством роздрібної торгівлі, наприклад, на суму 66660 грн., сума нарахованого збору складає 66660 грн. -(66660 грн.: 1,01) = 660 грн. або (66660 грн. - 660 грн.) х 1 % : 100 = 660 грн.

Бухгалтерський облік Для обліку збору на розвиток оптової і роздрібної торгівлі алкогольними виноградарства, садівництва i хмелярства напоями передбачений рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами", субрахунок 642 "Розрахунки по обов'язкових платежах". Збір на розвиток виноградарства садівництва та хмелярства враховується в доході підприємства від основної діяльності і виключається з нього при розрахунку чистого доходу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

1 Поняття попиту і пропозиції. Закон попиту і пропозиції. Попит - це платоспроможна потреба населення або сума грошей, яку покупці можуть і мають намір заплатити за певний Попит окремого споживача на товар називається індивідуальним попитом. Ринковий попит - це сума всіх індивідуальних попитів при кожному значенні ціни. На зміну попиту мають вплив цінові і нецінові фактори. Ціновий фактор - це вплив зростання чи зменшення цін на товари, на величину попиту. Неціновий фактор - це якість товару, доходи населення, смаки і ...

Економічне зростання. Суть і види

зміст ВСТУП .3 1. Теорія економічного зростання .5 2. Типи економічного зростання 6 2.1 Екстенсивний тип 6 2.2. Інтенсивний тип 7 3. Фактори економічного зростання 10 4. Державне регулювання економічного зростання 14 5. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ. ЙОГО РИСИ .15 Висновки .18 Список літератури .19 ВСТУП. Теорія економічного зростання є одним з найбільш складних розділів економічної науки, присвяченої дослідженню ринкового господарства. Як визначити внесок кожного з факторів виробництва в процес збільшення ...

Введення в курс “Основи економічної теорії”

Введення в курс “Основи економічної теорії” Зародження та розвиток економічної теорії Предмет економічної теорії, основні завдання та функції Методологія економічної науки Зародження економічної теорії та основні етапи її розвитку Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадавши таємниці економічних процесів, спробувати управляти ними. Практичні потреби регулювання економічного життя й ...