Search:

Формування роздрібної ціни на ПММ

Типова кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку при обліку операцій реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольних напоїв і пива наводиться нижче.

N

s on.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дт Km

Облік на підприємстві оптової торгівлі (відвантаження)

1

Отримано алкогольні напої у постачальника

281 631

2

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641 631

' Вся сума отриманих коштів 52000 грн. складає 101 % (вартість товару із врахуванням ПДВ і акцизу - 100 %, плюс збір в розмірі 1 %)

1

2

3

4

3

Перераховано оплату постачальнику

631

311

4

Відвантажено товар покупцю

361

702

5

Враховано збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

702

542

6

Нараховано податкові зобов'язання по ПДВ

702

641

7

Списано чистий дохід

702

791

8

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

9

Враховано собівартість реалізованого товару у складі фінансового результату

791

902

10

Списано адміністративні витрати та витрати на збут

791

92,93

11

Отримано оплату від покупця

311

361

12

Нараховано збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

541

642

13

Оплачено збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

642

311

14

Оплачено ПДВ

641

311

Облік на підприємстві оптової торгівлі (передплата)

1

Отримано алкогольні напої у постачальника

281

631

2

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

631

3

Перераховано оплату постачальнику

631

311

4

Отримано оплату від покупця

311

361

5

Нараховано податкові зобов'язання по ПДВ

643

641

6

Нараховано збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

172

642

7

Відвантажено товар покупцю

361

702

8

Враховано податкові зобов'язання по ПДВ

702

643

9

Враховано збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

702

171

10

Списано чистий дохід

702

791

11

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

12

Враховано вартість реалізованого товару в складі фінансового результату

791

902

13

Списано адміністративні витрати та витрати на збут

791

92,93

14

Оплачено збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

642

311

15

Оплачено ПДВ

641

311

Облік на підприємстві роздрібної торгівлі

1

Отримано алкогольні напої у постачальника

282

631

2

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

631

3

Нараховано торгову націнку

282

285

4

Перераховано оплату постачальнику

631

311

5

Отримано оплату за реалізований в роздрібній торговельній мережі товар

301

702

6

Нараховано збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

702

642

7

Нараховано податкові зобов'язання по ПДВ

702

641

8

Списано чистий дохід

702

791

9

Списано товарну надбавку на реалізований товар (методом "червоного сторно")

282

285

10

Списано собівартість реалізованого товару

902

282

11

Враховано собівартість реалізованого товару у складі фінансового результату

791

902

12

Списано адміністративні витрати та витрати на збут

791

92,93

13

Сплачено збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

642

311

14

Сплачено ПДВ

641

311

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

внутрішня торгівля

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. РОЗМІЩЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ 5 РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 17 2.1. Історичні передумови розвитку і розміщення внутрішньої торгівлі 17 2.2. Демографічні передумови розвитку і розміщення внутрішньої торгівлі 20 2.3. Характеристика споживчих передумов розвитку і розміщення внутрішньої торгівлі 23 РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН І СТРУКТУРА ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 26 РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ...

Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ) Підприємці реалізуються, тобто відтворюються як суб'єкти економічного життя через таку організаційно-економічну ланку, як підприємство. Це заводи і фабрики, банки і універмаги, наукові та дослідні інститути і магазини, шахти і ферми, інші заклади, що є самостійними господарськими суб'єктами, які мають права юридич­ної особи і здійснюють виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку. Термін ...

Формування роздрібної ціни на ПММ

База оподаткування операцій з продажу товарів визначається, виходячи з договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами з врахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків і зборів, за винятком ПДВ, який враховується в ціні товарів. Розглянемо порядок формування роздрібної (продажної) ціни одиниці умовного палива на прикладі. № з/п Показники Сума, грн. 1 Ціна постачальника на одиницю палива, без ПДВ 1,00 2 Торгова націнка 0,20 3 7 ...