Search:

Формування роздрібної ціни на ПММ

Багато підприємств роздрібної торгівлі проводить розрахунок реалізованих торгових націнок і знижок одночасно при видачі чеків покупцям з ЕККА, де окремим модулем по шифру товару зазначається націнка і знижка, яка автоматично формує зростаючим підсумком за місяць відповідну суму для бухгалтерських записів.

Визначена сума знижок (націнок) на залишок нереалізованих на кінець місяця товарів записується в якості кредитового сальдо рахунку 285 "Торгова націнка". В балансі відображається купівельна ціна залишку товарів, яка визначається як різниця між їх продажною ціною і сумою знижок (націнок).

Сума знижок (націнок), що відноситься до товарів реалізованих, як зазначалось раніше, списується способом "червоного сторно" на дебет субрахунку 282 "Товари в торгівлі" в кореспонденції з кредитом субрахунку 285 "Торгова націнка".

В тому випадку, якщо знижка на товар, відпущений покупцю торговельним підприємством, надана після реалізації товару, то згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій вона відображається по доходу".

Крім основних торгових знижок роздрібним підприємствам надаються також додаткові знижки, призначені для відшкодування додаткових затрат, викликаних специфічними властивостями товару або умовами постачання. Додаткові знижки надаються на завіс тари, на відшкодування відходів при роздрібному продажу товарів (ковбасні вироби, рибні товари, вершкове масло та ін.), на імпортне взуття для відшкодування витрат по поверненню і уцінці прийнятого від населення взуття з виробничими дефектами та інші можливі втрати. Додаткові торгові знижки обліковуються в окремій графі накопичувальної відомості.дебету рахунка 704 "Вирахування з

Додаткова торгова знижка, як і основна, приймається на облік записом по дебету субрахунку 282 "Товари в торгівлі" в кореспонденції з кредитом субрахунку 285 "Торгова націнка". Списання втрат при роздрібному продажу товарів, оформлених відповідними документами, за рахунок додаткових торгових знижок відображається записом:

Д-т pax. 285 "Торгова націнка"

К-т pax. 282 "Товари в торгівлі".

Якщо отримані відходи при роздрібному продажу товарів (зачерствілі хлібо-булочні вироби та ін.) згідно договору підлягають здачі на переробку товарів за цінами приймання, передбачених договором і узгоджених з постачальником. В обліку робляться записи:

Д-т pax. 285 "Торгова націнка" - на суму торгової знижки з роздрібної ціни зданих в переробку товарів (за середнім процентом)

Д-т pax. 902 "Собівартість реалізованих товарів" - на різницю між роздрібною ціною і ціною приймання зданих на переробку товарів

К-т pax. 282 "Товари в торгівлі" - на вартість зданих на переробку товарів за продажними (роздрібними) цінами.

У випадку завісу тари понад суми наданої торгової знижки на підставі складеного комісією акту виставляється претензія постачальнику. При цьому робиться запис:

Д-т pax. 374 "Розрахунки по претензіям" - на недоотриману вартість товарів за купівельними цінами

Д-т pax. 285 "Торгова націнка" - на суму торгової знижки по товарах, яких не вистачає

К-т pax. 282 "Товари в торгівлі" - на вартість товарів, яких не вистачає, за продажними (роздрібними) цінами.

В практиці діяльності торговельних підприємств використовуються також знижки на відшкодування постачальниками транспортних витрат. Положенням про постачання товарів народного споживання передбачено, що постачальники (промислові та інші підприємства) повинні відшкодовувати транспортні витрати по доставці більшості товарів до найближчої до роздрібного торговельного підприємства залізничної станції або пристані. Якщо ж товари надходять на оптове підприємство і воно несе витрати по подальшій їх відправці в роздрібну мережу, постачальник повинен надати оптовому підприємству додаткову знижку на відшкодування вказаних транспортних витрат. Розмір цих знижок і порядок їх надання вказується в договорі постачання за згодою сторін.

Отримані знижки оптовим підприємством обліковуються по кредиту рахунка 285 "Торгова націнка" в кореспонденції з дебетом рахунка 281 "Товари на складах".

Фактичні витрати оптового підприємства по відправці товарів покупцям (що підлягають відшкодуванню постачальниками) обліковуються на окремому рахунку 93 "Витрати на збут", а в кінці місяця списуються з кредиту цього рахунка на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".

Сума знижок постачальників, зібрана на рахунку 285 "Торгова націнка", в кінці місяця розподіляється між товарами реалізованими і залишком нереалізованих товарів. Знижки, що відносяться до реалізованих товарів, списуються на кредит рахунка 281 "Товари" (в кореспонденції з дебетом рахунка 285), а ті, що відносяться до залишку нереалізованих товарів - залишаються в якості кредитового сальдо рахунка 285 "Торгова націнка".

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Пропозиція

План. 1. Що стоїть за кривою пропозиції? При дослідженні сил, що діють на пропозицію, фундаментальною основою, яка дає змогу зрозуміти поведінку виробників щодо пропозиції, є те, що фірми виготовляють товари для прибутку, але не для власного задоволення чи з доброчинності. Наприк­лад, фермер поставлятиме більше кукурудзи за вищими цінами, бо одержить більші прибутки; навпаки, коли ціни на кукурудзу впадуть нижче від витрат виробництва, як сталося в середині 80-х років, фермери вирощуватимуть інші культури чи навіть ...

Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

1 Поняття попиту і пропозиції. Закон попиту і пропозиції. Попит - це платоспроможна потреба населення або сума грошей, яку покупці можуть і мають намір заплатити за певний Попит окремого споживача на товар називається індивідуальним попитом. Ринковий попит - це сума всіх індивідуальних попитів при кожному значенні ціни. На зміну попиту мають вплив цінові і нецінові фактори. Ціновий фактор - це вплив зростання чи зменшення цін на товари, на величину попиту. Неціновий фактор - це якість товару, доходи населення, смаки і ...

Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

План Вступ 1. Стан розвитку фондового ринку в Україні 2. Загальні відомості про Українську фондову біржу (УФБ) 3. Головні економічні етапи становлення та розвитку Української фондової біржі Висновки Список використаної літератури Вступ Українська фондова біржа – важлива складова фондового ринку України. Фондова біржа — це організаційна форма ринку, на якому здійснюється торгівля цінними паперами — акціями, облігаціями, зобов'язаннями державної скарбниці, сертифікатами, документами, пов'язаними з рухом кредитних ...