Search:

Формування роздрібної ціни на ПММ

Знижки, що надаються на дату реалізації товару

З метою стимулювання збуту і прискорення оборотності коштів підприємство може прийняти рішення про реалізацію товарів зі знижкою протягом певного періоду. Як правило, такі знижки надаються в передсвяткові та святкові дні. В такому випадку ціни продажу переглядаються. Зміна продажних цін оформляється наказом по підприємству.

Для підприємства роздрібної торгівлі надання такого роду знижок спричиняє зменшення торгової націнки, а отже, і фінансового результату в період надання знижок.

Часто надання передсвяткових знижок починається протягом одного звітного періоду (місяця) і закінчується протягом наступного звітного періоду (місяця). У зв'язку з цим для точнішого визначення фінансового результату доцільно звітний період розбити на дві складові (період, протягом якого знижки не надавалися, і період, протягом якого знижки надавалися), по кожному періоду розрахувати середній відсоток торгових націнок і визначити фінансовий результат.

Приклад 22

Підприємство відвантажило товар покупцю на суму 1200 грн. (у тому числі ПДВ - 200 грн.). Собівартість товару - 800 грн. Згідно з договором покупець зобов'язаний оплатити товар протягом ЗО днів з моменту його одержання. При цьому в договорі передбачене надання продавцем знижки-сконто за таких умов: 5/5, тобто у випадку оплати товару покупцем протягом 5 днів з моменту одержання йому надається знижка в розмірі 5 % від суми оплати. Товари оплачено покупцем на третій день з моменту одержання. Відповідно сума оплати з урахуванням наданої знижки склала 1140 грн.

В обліку сторін операції будуть відображені таким чином:

№ on.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,

Дт

1 Km

1

Реалізація товару^

36

702

1200

2

Нараховано податкові зобов'язання щодо ПДВ

702

641

200

3

Дохід від реалізації товарів віднесено на фінансовий результат

702

791

1000

4

Списано собівартість товару

902

282

800

5

На фінансовий результат списано собівартість реалізованого товару

791

902

800

6

Отримано грошові кошти в оплату товару

31

36

1140

7

Відображено суму знижки

704

36

60

8

Скориговано фінансовий результат на суму наданої знижки

791

704

60

9

Скориговано податкові зобов'язання щодо ПДВ (метод "червоне сторно")

702

641

10

,ЇО

Відновлено фінансовий результат на суму ПДВ

702

791

10

1

Оприбутковано товар

281

63

1200

.2-

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ

641

63

200

3

Відображено суму знижки (метод "червоне сторно")

281

63

60

4

5

Відображено коригування податкового кредиту щодо ПДВ (метод "червоне сторно")

641

63

10

63

31

1140

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Приклади застосування інструментарію пропозиції і попиту

Приклади застосування інструментарію пропозиції і попиту. Пропозицію і попит застосовують тільки до досконало конкурентних ринків, обслуговує велика кількість покупців і продавців, на них продають однорідний TOE Хоча досконала конкуренція лише певною мірою відображає стан більшої часті американської економіки, та апарат пропозиції і попиту с корисним інструмент який можна використовувати для аналізу впливу різного роду факторів на цій кількість. Вплив податку на ціну та кількість. Розглянемо вплив податку. Уряди накладають ...

Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

Процес виробництва завжди пов’язаний з використанням робочої сили та засобів виробництва, які вті­люються в продукті. Останній характеризується корис­ністю (споживною вартістю) та трудомісткістю, тобто затраченою певною кількістю праці. Чим продуктивніша праця, тим нижча трудомісткість одиниці створеного продукту. В реальному житті існують об’єктивні причини, які зумовлюють формування витрат виробництва підприєм­ства як самостійної категорії. В основі цього лежить економічна відособленість. Підприємства (виробники) ...

Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

План Вступ 1. Робоча сила як товар. Властивості товару робоча сила 2. Вартість товару робоча сила та фактори, які на неї впливають 3. Теорії заробітної плати Висновки Список використаної літеретури Вступ Вибір даної теми пояснюється її актуальністю, як у наш час, так і в різні історичні етапи розвитку політичної економії. Тема була актуальною протягом всього розвитку економікина. Кожен економіст намагався торкатися цієї проблеми – проблеми робочої сили та її вартості, висвітлюючи той чи інший бік питання. Та всі ...