Search:

Матеріальні і нематеріальні активи

г) комплекс процесів в організації, планування, обліку, контролю, МТЗ, збуту і фінансування.

3.Типізація – це вимоги до виробів, при яких використовують…

а) стандартні деталі і вузли;

б) скорочення конструкцій виробів, розмірів і параметрів;

в) відомі деталі і нормалії;

г) типові технологічні процеси.

Тест№2.

1.Технічна підготовка виробництва включає такі стани:

а) науково – дослідний;

б) конструкторський;

в) технологічний;

г) організаційно – економічний;

2.Дослідно – конструкторські роботи – це …

а) комплекс дослідження ринку, покупців і конкурентів;

б) комплекс роботи по створенню конструкторської документації;

в) комплекс робіт по створенню і вдосконаленню технологічних процесів;

г) комплекс процесів організації, планування, обліку, контролю, МТЗ, збуту і фінансування.

3.Стандартизація – це вимоги до виробів, при яких використовують…

а) стандартні деталі і вузли;

б) скорочення конструкцій виробів,розмірів і параметрів;

в) відомі деталі і вузли;

г) типові технологічні процеси.

Тест№3.

1.Економічні критерії оцінки нової продукції включають:

а) економія праці;

б) економія матеріальних ресурсів;

в) якість продукції;

г) корисний ефект на одиницю продукції;

д) окупність;

ж) прибутковість;

з) підвищення рівня механізації праці.

2.Технологічні роботи – це …

а) комплекс дослідження ринку, покупців і конкурентів;

б) комплекс робіт по створенню конструкторської документації;

в) комплекс робіт по створенню та вдосконаленню технологічних процесів;

г) комплекс процесів організації, планування, обліку, контролю, МТЗ, збуту і фінансування.

3.Напрямки прискорення технологічної підготовки виробництва включають:

а) стандартизацію;

б) уніфікацію;

в) нормалізацію;

г) типізацію;

д) застосування автономії і електроніки;

ж) планування і управління.

Тести№4.

1.Соціальні критерії оцінки нової продукції:

а) поліпшення умов праці;

б) безпека виробів в експлуатації;

в) охорона навколишнього середовища;

г) підвищення кваліфікацій працівників;

д) підвищення рівня механізації праці;

ж) економія праці.

2.Організаційно – економічні роботи – це …

а) комплекс дослідження ринку, покупців і конкурентів;

б) комплекс робіт по створенню конструкторської докуметації;

в) комплекс робіт по створенню і вдосконаленню технологічних роцесів;

г) комплекс процесів організації, планування, обліку і контролю, МТЗ, збуту і фінансування.

3.Уніфікація – це вимоги до виробів, при яких використовують:

а) стандартні деталі;

б) скорочення конструкцій виробів, орзмірів і параметрів;

в) відомі деталі і нормалії;

г) типові технологічні процеси.

Туст№5

1.Нормалізація – це вимоги до виробів, при яких використовують:

а) стандартні деталі і вузли;

б) скорочення конструкцій виробів;

в) відомі деталі і нормелії;

г) типові технологічні процеси.

2.В процесі освоєння нових видів продукції використовуються такі види:

а) технічне освоєння;

б) виробниче освоєння;

в) економічне освоєння;

г) фінансове освоєння;

д) соціальне освоєння.

3.Методи переходу на новий вид продукції включають:

а) послідовний;

б) паралельний;

в) послідовно – паралельний;

г) з зупинкою виробництва;

д) без зупинки виробництва.

Диктант.

1.Технічна підготовка виробництва – це сукупність процесів наукового, технічного і організаційно – економічного характеру, які направлені на розробку, освоєння нових видів продукції, які здійснюються від початку наукових досліджень до введення виробу в експлуатацію і визначають технічний рівень, якість; ефективність нової продукції як у виробництві так і в експлуатації.

2.Основним завданням технічної підготовки виробництва є забезпечення безперервного технологічного процесу в усіх галузях народного господарсва шляхом максимального задоволення потреб населення.

3.Науково – дослідні роботи – це комплексне дослідження ринку, покупців і конкурентів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Матеріальні і нематеріальні активи

Задача1:Організація почала функціонувати з 1листопада 1999р. середньооблікова чисельність в листопаді склала 50 чол., в грудні 80 чол. Визначити середньооблікову чисельність за два місяці, за IV квартал. Розв’язок:СIIмоб=чол; СIVмоб =чол. Задача2:Організація почала працювати з 1квітня 1999р.Середньооблікова чисельність склала: Квітень – 20 чол. Травень – 40 чол. Червень – 100 чол. Липень – 102 чол. Серпень – 105 чол. Вересень – 110 чол. Жовтень – 105 чол. Листопад – 108 чол. Грудень – 100 чол. Визначити середньооблікову ...

Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

Процес виробництва завжди пов’язаний з використанням робочої сили та засобів виробництва, які вті­люються в продукті. Останній характеризується корис­ністю (споживною вартістю) та трудомісткістю, тобто затраченою певною кількістю праці. Чим продуктивніша праця, тим нижча трудомісткість одиниці створеного продукту. Слід відрізняти витрати загальні й на одиницю продукції. Загальні витрати — це витрати на весь обсяг продукції за певний період. ця сума залежить від тривалості періоду і кількості виготовленої продукції. Витрати ...