Search:

Матеріальні і нематеріальні активи

4.Дослідно – конструкторські роботи – це комплекс робіт по створенню конструкторської документації на нову продукцію, виготовлення її дослідних зразків.

5.Технологічний стан підготовки виробництва вимагає роботи по створенню і вдосконаленню технологічних процесів виготовлення продукції.

6.Організаційно – економічний етап підготовки виробництва – це комплекс взаємозв’язаних процесів організації, планування, обліку і контролю, МТЗ, збуту, фінансування, які забезпечують перехід до виробництва нової продукції.

7.Теоретичні наукові дослідження – це відкриття під яким розуміють встановлення невідомих раніше закономірностей і властивостей, які вносять корінні зміни в рівень пізнання.

8.Прикладні дослідження – застосування теоретичних знань в практиці роботи підприємств.

9.Винаходи – це нове або яке має суттєві відмінності вирішення любого завдання в області народного господарства і яке дає позитивний ефект.

10.Раупропозиція – це нововведення для даного підприємства.

Плани рефератів:

1.Міжнародна система сертифікації продукції.

2.Основні види контролю якості на підприємстві.

Практичне заняття №1 до теми”Комплексна підготовка виробництва до заміни продукту (технології).”

Питання для опитування:

1.Суть науково – технічної підготовки виробництва.

2.Охарактеризувати етапи технічної підготовки виробництва.

3.Охарактеризувати науково – дослідні роботи.

4.Дати характеристику конструкторської підготовки виробництва.

5.Дати характеристику технологічної підготовки виробництва.

Практичне заняття №2 до теми “Комплексна підготовка виробництва до заміни продукту”.

Питання для опитування:

1.Охарактеризуйте організаційну підготовку виробництва до нової продукції.

2.Дати визначення і характеристику ергономічної підготовки до випуску нової продукції.

3.Напрямки прискорення технічної підготовки виробництва до заміни продукції.

4.Періоди освоєння нової продукції.

5.Як змінюються затрати на стадіях підготовки виробництва і освоєння нової продукції.

Тести№1.

1.Показники, які оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства, називаються:

а) загальними показниками якості;

б) комплексними показниками якості;

в) одиничними показниками якості;

г) диференційованими показниками якості.

2.Довговічність – це …

а) властивість виробу тривалий час зберігати свою працездатність;

б) властивість виробу виконувати свої функції при збереженні експлуатаційних показників у встановлених межах;

в) можливість швидкого виявлення та усунення несрпавностей;

г) здатність виробу бути виділеним споживачем з аналогічних товарів, які пропонують на ринку.

3.Корисність будь – яких товарів вдбиває їх…

а) вартість;

б) споживча вартість;

в) якість;

г) відновна вартість;

д) правильні відповіді а) і г).

4.Оцінка технічного рівня продукції проводиться на таких етапах:

а) дослідження і проектування;

б) виробництво;

в) обіг і реалізація;

г) експлуатація і споживання.

Тест№2.

1.Для оцінки технічного рівня і якості продукції використовуються такі методи:

а) диференційований;

б) узагальнюючий;

в) змішаний;

г) комплексний.

2.Надійність – це …

а) властивість виробу тривалий час зберігати свою працездатність;

б) властивість виробу виконувати свої функції для збереження експлуатаційних показників у встановлених межах;

в) можливість швидкого виявлення та усунення несправностей;

г) здатність виробу бути виділеним споживачем з аналогічних товарів, які пропонують на ринку.

3.Сертифікат продукції – це документ, який…

а) потрібен лише для захисту права власності на продукцію;

б) дозволяє продавати продукцію;

в) засвідчує рівень якості продукції;

г) надається покупцеві підчас продажу продукції;

д) пенредбачає реалізацію на біржі через певний час за певною цігною.

4.контроль якості, який здійсньюється у спеціально – обладнаних приміщеннях шляхом проведення випробувань, аналізів, називається:

а) активним; б) стаціонарним;

в) статичним; г) змінним.

Тести№3.

1.Контроль якості, який здійсньюється безпосередньо у ході техноглогічного процесу вироблення виробу за допомогою спеціальних пристроїв називається:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Матеріальні і нематеріальні активи

Задача1:Організація почала функціонувати з 1листопада 1999р. середньооблікова чисельність в листопаді склала 50 чол., в грудні 80 чол. Визначити середньооблікову чисельність за два місяці, за IV квартал. Розв’язок:СIIмоб=чол; СIVмоб =чол. Задача2:Організація почала працювати з 1квітня 1999р.Середньооблікова чисельність склала: Квітень – 20 чол. Травень – 40 чол. Червень – 100 чол. Липень – 102 чол. Серпень – 105 чол. Вересень – 110 чол. Жовтень – 105 чол. Листопад – 108 чол. Грудень – 100 чол. Визначити середньооблікову ...