Search:

Матеріальні і нематеріальні активи

а) стаціонарним; б) активним; в) вхідним;

г)вихіним; д) пасивним.

2.Властивість виробу виконувати свої функції при збереженні експлуатаційних покзників у встановлених межах протягом певного періоду характеризує його …

а) продуктивність; б) надійність;

в) довговічність; г)ремонтопридатність.

3.Комплексні показники якості продукції:

а) характеризують будь – яку властивість одиниці продукції;

б) відображають декілька властивостей одиниці продукції одночасно;

в) оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства.

4.Методи оцінки рівня якості, що грунтується на результатах аналізу сприймання органами чуттів людини без застосування технічних вимірювальних і реєстраційних засобів називається:

а) об’єктивним методом;

б) органалітичним методом;

в) комплексним методом.

Тести№4.

1.Наццональним органом, який здійснює і координує роботу із сертифікації продукції в Україні є:

а) Державний комітет України із стандартизації, метрології та сертифікації;

б) Державна комісія при Уряді України із стандартизації, метрології та сертифікації;

в) Державна палата з сертифікації та стандортизації Українию.

2.Абсолютний рівень якості продукції…

а)це рівень якості за якого загальна величина суспільних витрат на виробництво і використання продукції є мінімальною;

б)визначаються шляхом обчислення вибраних показників якості без порівняння їх з відповідними показниками аналогічних вітчизняних і зарубіжних зразків;

в)це оцінка якості, що враховує пріоритетні напрямки і темпи розвитку науки і техніки;

3.Показники якості виробництва характеризують:

а)рівень дефектності продукції; б)відповідність готового виробу вимагає нормативно– технічної документації; в)технічний рівень продукції; г)естетичні властивості виробу.

4.Якість продуктів харчування характеризується такими показниками, як…

а)калорійність і термін зберігання придатних для споживання; б)продуктивність, потужність і довговічність; в)міцність і зовнішній вигляд; г)еластичність і вологостійкість.

Тема№5.

1.Рівень якості , за якого загальна величина суспільних витрат на виробництво і використання продукції за певних умов її споживання є мінімаьною, називається…

а)абсолютним рівнем якості;

б)відносним рівнем якості;

в)перспективним рівнем якості;

г)оптимальним рівнем якості.

2.За змістом технічний рівень…

а)вужчий за поняття якості;

б)ширший за поняття якості;

в)не зіставний з поняттям якості;

г)усі відповіді неправильні.

3.Показники якості які характеризують зручність в експлуатації визначаються…

а)технологічними показниками; б)естетичними показниками; в)ергономічними показниками;

г)економічними показниками; д)патентно – правовими показниками.

4.Стантартизація – це …

а)діяльність, яка заключається в знаходженні рішень для повторення завдань в сферах науки, техніки, економіки, які направлені на досягнення оптимального ступеня впорядкування у визначеній області; б)ступінь властивостей, які здатні задовільнити потреби у відповідності з її призначенням; в)характеристика декількох властивостей виробів, включаючи витрати на обробку, виробництво і експлуатацію.

Практичне заняття.

Тема:” Організація трудових процесів.”

Питання для опитування.

1.Що таке заробітня плата, її види.

2.Охарактеризувати організацію оплати праці на підприємстві.

3.Принципи оплати праці.

4.Охарактеризувати нормативи за допомогою яких регулюється заробітня плата.

5.Охарактеризувати погодинної зарплати.

6. Охарактеризувати види відрядної зарплати.

7. Охарактеризувати види надбавок і доплат.

8.Дати характеристику системам оплати праці в сучасних ринкових умовах.

Задача№1: Виробничий робітник промислового підприємства працює за відрядно – прогресивною системою оплати праці. Денна тарифна ставка працівника п’ятого розряду становить 8,45 грн. За перевиконання норми праця працівника оплачується за розцінкою збілшеною на 50%.

Обчислити суму заробітку, якщо робітник працював 23 дні і виконав норму на 118% при плані 200штук виробів фактично 238штук.

Розв’язок: ЗВ= (8,45●23)+(8,45●1,5)●0,18=194,35+2,28=196,63

Задача№2: Уивробничому цеху підприємства протягом розрахункового року має працювати 20 працівників IVрозряду.Тарифна ставка робітника Ivрозряду 96,5 коп.за годину. Річний фонд робочого часу одного робітника 1815 годин, коефіцієнт виконання норм у середньому очікується 1,2.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Матеріальні і нематеріальні активи

Задача1:Організація почала функціонувати з 1листопада 1999р. середньооблікова чисельність в листопаді склала 50 чол., в грудні 80 чол. Визначити середньооблікову чисельність за два місяці, за IV квартал. Розв’язок:СIIмоб=чол; СIVмоб =чол. Задача2:Організація почала працювати з 1квітня 1999р.Середньооблікова чисельність склала: Квітень – 20 чол. Травень – 40 чол. Червень – 100 чол. Липень – 102 чол. Серпень – 105 чол. Вересень – 110 чол. Жовтень – 105 чол. Листопад – 108 чол. Грудень – 100 чол. Визначити середньооблікову ...