Search:

Матеріальні і нематеріальні активи

Обчислити річний фонд зарплати виробничого цеху підприємства.

ФО = 20●96,5●1815●1,2 =42035,40грн.

Задача№1: Розрахувати планову чисельність працівників за професіями на основі таких даних:

Виробнича програма підприємства – 60000 штук в рік. Трудомісткість виконання окремих видів робіт на один виріб складає: токарні роботи 10н/год; свердлильні 17 н/год

фрезерні 8 н/год; шліфувальні 6 н/год; складальні 16 н/год; середній процент виконання норм 104%, а річний дійсний фонд робочого часу одного робітника 1780 годин. Чисельність допоміжних робітників 30% від числа відрядників.

Розв’язок:1)ЧТОК = 2)ЧСВЕРД =

3)ЧФРЕЗ = 4)ЧШЛІФ =

5)ЧСКЛАД = 6)Разом чисельність працівників: 324+551+259+194+518=1846 чоловік.

7)Чисельність допоміжних працівників: 1846●0,30=554чол.

8)Загальна планова чисельність: 1846+554=2400чол.

Задача№2:Середньооблікова чисельність промислово – виробничого персоналу на підприємстві у звітньому році склала 250 чол., випуск товарної продукції 2557т.грн.

У розрахунковому році обсяг товарної продукції становитиме 2680т.грн., а продуктивність праці зросте на 6%. Визначити:1)рівень продуктивності праці у звітньому і розрахунковому роках; 2)чисельність промислово – виробничого персоналу очікувану в розрахунковому році.

Розв’язок: 1)рівень продуктивності праці у звітньому році:

; рівень продуктивності праці у розрахунковому році:10228●1,06=10842грн. 2)чисельність персоналу у розрахунковому році:чол.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Матеріальні і нематеріальні активи

Задача1:Організація почала функціонувати з 1листопада 1999р. середньооблікова чисельність в листопаді склала 50 чол., в грудні 80 чол. Визначити середньооблікову чисельність за два місяці, за IV квартал. Розв’язок:СIIмоб=чол; СIVмоб =чол. Задача2:Організація почала працювати з 1квітня 1999р.Середньооблікова чисельність склала: Квітень – 20 чол. Травень – 40 чол. Червень – 100 чол. Липень – 102 чол. Серпень – 105 чол. Вересень – 110 чол. Жовтень – 105 чол. Листопад – 108 чол. Грудень – 100 чол. Визначити середньооблікову ...