Search:

Облік готової продукції та її реалізації

Фінансова звітність включає:

баланс

звіт про фінансові результати

звіт про рух грошових коштів

звіт про власний капітал

Примітки

Фінансова звітність повинна бути достовірною.

Податкова звітність – звіти про нарахування і сплату податків. Базується на даних податкового обліку і згідно нових стандартів не співпадає з даними бух.обліку.


Облік фінансових результатів

Узагальнюючим фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток. Для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати призначено рах. 79 “Фінансові результати”.

За кредитом відображається дохід, за дебетом витрати. Сальдо рахунку при його закритті списується на рах. 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

Приклади проводок по даному рах.:

списання витрат підприємства, які використовують рах. 9-го класу

Д 79 К 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

списання доходів від господарської діяльності

Д 70, 71, 72, 73, 74, 75 К 79

закриття рахунку

прибуток Д 79 К 44

збиток Д 44 К 79


Облік оплати праці

Для узагальнення інформації про розрахунки з оплати праці використовується рах. 66.

По кредиту рахунку відображається нарахована працівникам зарплата, по дебету – її виплата, утримання податків і інших сум. Аналітичний облік ведеться по кожному робітникові.

При нарахуванні з/плати кредит рах. 661 кореспондує з рах. Відповідних витрат 9-го класу та рах. 23 “Основне виробництво”.

Утримання із з/плати відрізняється від нарахування тим, що джерелом виплати є доходи кожного працівника. Це прибутковий податок, утримання до пенсійного фонду, утримання збору на соціальне страхування і на випадок безробіття, інші утримання на користь фізичних і юридичних осіб.

Основні проводки

Д 23,91, 92, 93, 94 К 661 нарахування з/пл..

Д 661К 641 утримання прибуткового податку

Д 661 К 651, 652, 653 утримання у фонди: пенсійний, соцстраху, безробіття.


Облік розрахунків за податками і платежами.

Податки – це обов’язкові платежі, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами держави.

Визначальними для організації бух обліку податків і зборів є податкове законодавство.

Для обліку податків і зборів у плані рахунків є 2 синтетичних рахунки:

64 “Розрахунки за податками і платежами”

65 “Розрахунки за страхуванням”.

По кредиту цих рахунків відображається нарахування, а по дебету – сплата.

Аналітичний облік податків ведеться за їх видами. На підприємстві це:

641/1 – ПДВ

641/2 – податок на воду

641/3 – податок за землю

641/4 – комунальний податок

641/5 – за надра

641/6 – податок на прибуток

641/7 – за геологорозвідувальні роботи

641/8 – за забруднення навколишнього середовища

При нарахуванні податку і сплаті його робляться наступні проводки:

Д 23, 91, 92, 93 К 641 – нарахування

Д 641 К 311 – сплата.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Обігові кошти

1. Вступ М'ясо належить до найважливіших продуктів харчування, як джерело повноцінних білків, а також жирів, мінеральних, екстрактивних речовин і деяких вітамінів. За допомогою м'яса і м'ясних продуктів світові потреби в білку тваринного походження задовольняються приблизно на 27,4%. Харчова цінність м'яса визначається його хімічним складом, енергетичною цінністю, смаковими властивостями і рівнем засвоюваності. Найбільш важливою складовою частиною м'яса є білки, тому що основна частка їх представлена ...

Аналіз затрат на виробництво

План 1.Аналіз загальної суми затрат на виготовлння товарної продукції. 2.Аналіз прямих затрат на виробництво продукції. 3.Аналіз непрямих затрат на виробництво продукції. 1.Аналіз загальної суми затрат на виготовлння товарної продукції. Важливим показником, що характеризує роботу підприємства, є собівартість продукції. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан господарюючих суб’єктів. Об’єктами аналізу собівартості прдукції є наступні показники: ...

Аналіз чутливості

Аналіз чутливості – це техніка аналізу проектного ринку, яка показує, як зміниться значення NPV проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших рівних умов. Проведення аналізу чутливості – це досить проста операція, яка легко піддається амортизації, що зводиться до таких кроків: 1 крок. Визначення ключових змінних, які справляють вплив на значення NPV. 2 крок. Встановлення аналітичної залежності NPV від ключових змінних. 3 крок. Розрахунок базової ситуації – встановлення очікуваного значення NPV при очікуваних значеннях ...