Search:

Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

Транстинг — це спосіб вторинного одержання доходів шляхом вкладання у цінні папери прибутку, одержаного від первинних інвестицій у підприємництво. Транстинг є одним з найефективніших способів нагромадження капіталу, який застосовується переважно закритими акціонерними та іншими господарськими товариствами.

Отже, при здійсненні інвестицій необхідно провести аналіз ефектив­ності запланованого проекту. Основними показниками, які для цього вико­ристовуються, є: період окупності, чиста теперішня вартість, індекс та внутрішня норма прибутковості. Оскільки фінансування інвестиційного проекту рідко здійснюється лише за рахунок власних коштів, то оцінка його проведення буде неповною без планування доходів і витрати отриман­ням банківських кредитів. Формування майбутнього грошового потоку є дуже важливим етапом при здійсненні фінансових інвестицій як великим, так і малим бізнесом.

Список використаної літератури:

1. Грідасов В.М., Кравченко С.В., Ісаєва О.Є. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 164 с.

2. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 367 с.

3. Недашківський М.М., Данілов О.Д. Інвестиційні процеси в Україні: Навчальний посібник. – Ірпінь, 2001. – 178 с.

4. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. К., “Видавництво Лібра” ТОВ, 1998 р. - 392 с.

5. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.

6. Реверчук С.К., Реверчук Н.Й., Скоморович І.Г. та ін. Інвестологія: наука про інвестування: Навчальний посібник/ За ред. докт. екон. наук, проф. С.К. Реверчука. – К.: Атака, 2001. – 264 с.

7. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. – К.: МАУП, 2001. – 280 с.

 

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати: