Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Реферати » Фінанси » Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

ЗМІСТ

ВСТУП . 5

РОЗДІЛ 1. Теоретичне обґрунтування та актуальність застосування форм забезпечення погашення кредиту 9

1.1. Суть та основні принципи забезпечення повернення кредиту 9

1.2. Необхідність укладання угод по забезпеченню кредиту 13

1.3. Способи забезпечення виконання зобов'язань 15

Класифікація способів забезпечення виконання зобов'язань 15

Неустойка . 17

Застава 19

Поручительство і банківська гарантія 42

Страхування ризику неповернення кредиту 53

Уступка вимог 65

1.4. Організація комерційним банком процесу повернення позик . 71

РОЗДІЛ 2. Визначення фінансового стану позичальника і використання форм забезпечення погашення кредиту в філії ВАТ „Укрексімбанк” в м. Кіровограді . 78

2.1. Попередній аналіз позичальника та визначення його фінансового стану . 78

2.2. Використаним банком застави в кредитних відносинах з базовим підприємством (Позичальником) . 97

2.3. Використання доміцільованого векселя . 106

РОЗДІЛ 3. Пропозиції по удосконаленню механізму використання форм забезпечення погашення кредиту . 110

3.1. Недоліки застави та напрямки більш ефективного її використання 110

3.2. Пропозиції щодо оптимального застосування інших форм забезпечення погашення кредиту 126

Поручительство 126

Банківська гарантія . 127

Страхування ризику неповернення кредиту 129

Цесія 134

ВИСНОВКИ . 136

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 140

Перелік законодавчих та нормативних актів, інструкцій, інших документів 140

Національного банку України . 143

ВАТ “Укрексімбанк” . 145

ДОДАТКИ 147

ВСТУП

Банківська система України як незалежної держави, що прагне до створення розвиненої ринкової еконо­міки, є дворівневою. До першого рівня належить Національний банк, що являє собою «банк банків», цент­ральний банк країни, а до другого – система комерційних банків.

Банки другого рівня відносно один одного є економічно самостійними, рівноправними, такими, що конкурують між собою на грошовому ринку. Вони по суті виступають юридичне і економічно відокремленими підприємствами, що будують свою діяльність на комерційних засадах заради одержання прибутку.

Банківська система – одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки, але в українській економіці ще не відбулася необхідна трансформація, вона не стала по-справжньому ринковою. Українські банки змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ніж їх закордонні колеги, бувають в кризових ситуаціях. Причому більшість таких випадків пов’язана з неадекватним управлінням власним кредитним портфелем, оцінкою свого фінансового стану, а також надійності і стійкості їх основних клієнтів і партнерів по бізнесу.

Саме тому прийняти та зберегти якісне забезпечення по діючих кредитах банку є досить складно. Отже, тема дипломної роботи “Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків” потребує великої уваги.

Тема цієї роботи викликала у автора неабиякий інтерес ще й тому, що працюючи у кредитному підрозділі, не можна не перейматись проблемою охоплення ринку, оскільки у банка, як і в будь-якого іншого підприємства, є свій продукт.

Об’єктом дослідження виступає Відкрите акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”, філія в м. Кіровограді (далі ВАТ “Укрексімбанк” в м. Кіровограді).

Іншим аспектом вибору саме такого напрямку аналізу питань щодо форм забезпечення кредитів являється той факт, що метою ВАТ „Укрексімбанк” є ефективне проведення структурних змін для створення потужної універсальної фінансової установи європейського зразка. Особливого значення при цьому набуває питання визначення рівня світового банківського рейтингу, яке напряму залежить від дотримання нормативів.

Крім того, Укрексімбанк має високий ступінь довіри з боку іноземних фінансових партнерів (частково завдяки специфіці свого утворення) та отримав доступ до ресурсів на міжнародних ринках капіталів, і тому стратегічними інтересами банку є переважно експортно-орієнтовані та імпортно-замінні галузі економіки, діяльність яких сприяє розвитку експортного потенціалу України.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

ВСТУП Однієї з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У числі факторів, щороблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері. Інвестиції торкаються самих глибинних основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у ...

Ринок капіталу та його складові

Вступ Гарантія незалежності держави – ефективна національна економіка, яка вимагає комплексних програм економічних реформ, реальних гарантій невідхильності переходу від адміністративно-господарських методів керівництва до ринкової економіки. Говорячи про капітал, потрібно відзначити, що в будь-який момент часу існують одні юридичні і фізичні особи, у яких є деякий надлишок фінансових коштів, і інші - у яких їх не вистачає. Для нормального розвитку економіки постійно потрібні мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових ...

Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

Зміст Завдання на курсову роботу.………………………………………………………..4 Вступ………………………………………………………………………………….5 1 Характеристика Товариства «Строй» …....……………………………….........7 2 Методи відтворення основних засобів Товариства……………………………………...………….……………………10 2.1 Сутність основних засобів та їх класифікація…………………………………………………………………………11 2.2 Знос і амортизація основних засобів………………………………………12 2.3 Показники стану, та ефективності використання основних засобів Товариства…………………………………………...………………………………16 3 ...