Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Договором про заставу заставодержателю може бути надано право самостійно, без судового рішення реалізувати передане йому в заставу майно при простроченні виконання зобов'язання. В цих випадках в договорі заздалегідь визначається мінімальна продажна ціна або встановлюється порядок оцінки чи реалізації цього майна при дотриманні інтересів обох сторін.

Законодавчі органи залишають за собою право визначати окремі випадки, при яких стягнення може відбуватися на користь кредитора у безспірному порядку на підставі виконавчого надпису нотаріуса. Разом з тим існує правило, що до тих пір, поки предмет застави не реалізовано, заставодавець має право запобігти його продажу, виконавши зобов'язання по основному договору.

Право застави припиняється:

· з припиненням забезпеченого заставою зобов'язання;

· у випадку втрати заставленого майна;

· у випадку придбання заставодержателем права власності на заставлене майно;

· у випадку закінчення права, яке складає предмет позики.

Виконання основного обов'язку має бути підтверджено відповідними документами (розпискою кредитора про отримання боргу, актом приймання-передачі предмету застави та інш.). У випадку часткового виконання зобов'язання застава зберігає силу до тих пір, поки зобов'язання не буде виконано в повному обсязі.

Нестандартні варіанти застави

Практика заставних операцій в Україні поки невелика. Проте встигли з'явитись такі їх варіанти, які можна вважати новими, нестандартними.

1. В якості предмета застави використовуються нові види цінних паперів.

Як відомо, раніше в нашій банківській системі мали певне розповсюдження позики під заставу векселів, включаючи перезаставу векселів в НБУ. Пізніше у заставу стали приймати і деякі види інших цінних паперів. В результаті клієнти банку (заставодавці) задовольняли свою тимчасову потребу в кредитних ресурсах і в той же час їм не доводилось продавати цінні папери, що знаходились у них. Їх можна було передавати на зберігання до банку, що гарантував їх збереження.

Банки беруть у заставу не будь-які цінні папери, а тільки такі, які належать відомим, солідним емітентам, мають офіційне котирування на фондових біржах, приймаються до обліку або як застава у Центральному Банку. До них відносяться:

· державні цінні папери і цінні папери, що гарантуються державою;

· акції і облігації великих акціонерних банків і промислових компаній, які обертаються на біржах;

· банківські ощадні і депозитні сертифікати та інш.

Попередній контроль в даному випадку полягає в перевірці якості запропонованих у заставу цінних паперів і права власності на них потенційного позичальника. У наступному порядку банк повинен зосередити увагу на аналізі кон'юнктури ринку цінних паперів з тим, щоб мати в заставі лише ліквідні їх види. В договорі про заставу повинні бути перелічені всі види цінних паперів, прийнятих у заставу, ціна за номіналом і ціна їх придбання, порядок зберігання, можливість заміни, величина маржі.

2. З'явилася можливість застави валюти.

Вказівка, яка містилася в "Основных положениях о регулировании валютных операций на территории СССР" Держбанку СРСР від 24.05.1991 р. № 352, дозволяла уповноваженим банкам надавати кредити клієнтам під заставу іноземної валюти. Ця вказівка тривалий час носила скоріше декларативний характер. Причина – відсутність валюти у клієнтів банку. Тому застава валюти практично була відсутньою.

В теперішній час окремі підприємства, опинившись в скрутному фінансовому становищі, змушені продавати валюту, яка була у них, хоча деякі з них мають реальну можливість взяти під заставу валюти кредит. В той же час банки через невідпрацьованість цього виду застави неохоче беруть валюту у заставу.

А між тим тут мається ряд привабливих моментів для сторін. Особливістю цього виду застави є те, що не треба використовувати встановлений Законом "Про заставу" порядок реалізації предмету застави через суд.

"Основными положениями" Держбанку передбачається, що у випадку відмови боржника виконати вимоги по поверненню кредиту інвалюта реалізується через уповноважені банки на внутрішньому валютному ринку і за рахунок гривневої виручки від її реалізації покриваються вимоги кредиторів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Доходи бюджету

Вступ Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна час­тина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюдже­тах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розви­ток економіки і соціальної сфери. За його допомогою держава, здійснюючи розподіл І перерозподіл валового внутрішнього про­дукту, могла змінювати структуру виробництва, впливати на ре­зультати господарювання, ...

Види грошей

Суспільство пройшло великий шлях розвитку, і на певному його етапі виникло таке унікальне явище, як гроші. Тепер їм належить визначальне місце в економіці. Вони виступають як її судинна система, що забезпечує обіг доходів і витрат суб`єктів ринку, життєздатність кожної із структур. Роль грошей неможливо пререоцінити, бо саме дієздатна грошова система сприяє ефективному використанню ресурсів, стійкому зростанню виробництва, його збалансованості. І навпаки, деформована грошова система може бути головною причиною ...

Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

Поглиблення спеціалізації в діяльності економічних суб'єктів і диверсифікація напрямків укладання капіталу об'єктивно посилюють роль професійного посередництва на фінансовому ринку України. Розглядаючи змістовно-структурну характеристику поняття "фінансове посередництво", слід зазначити, що міжнародна й вітчизняна економічна термінологія і юриспруденція не містять його достатньо вичерпного визначення і тлумачення. Отже, варто взяти як визначення таке: "Фінансові посередники, або фінансові інститути, являють ...