Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Інша безумовна перевага валюти – можливість вартісного аналізу предмету застави.

Поки із всього різноманіття валют в ходу дві: американський долар і німецька марка. Спеціалісти знаходять десятки причин популярності саме цих валют. Однак їх заставна популярність пояснюється швидкістю їх реалізації. Доведено, що валюту, яка не знаходиться в активному обігу, реалізувати значно трудніше.

В діловому світі (з урахуванням спеціалізації банку і курсової різниці) розповсюджена практика встановлення заставної вартості валюти, що закладається, яка не перевищує 90 % курсу, діючого на даний момент.

В окремих випадках валюта оцінюється від 50 до 70 % від курсу. До числа інших незаперечних переваг цієї застави відноситься майже 100-процентна відсутність витрат по її зберіганню, так як йдеться про валютний рахунок, бажано в банку заставодержателя. Крім того, здійснюється нарахування процентів, яке дозволяє нарощувати валютну масу, що служить забезпеченням виданого кредиту.

Поруч із позитивними моментами в заставі валюти треба враховувати і деякі недоліки. Йдеться про незахищеність валютних рахунків від дій, подібних "замороженню" валюти.

У зв'язку з невідпрацьованістю цього виду застави хотілося звернути увагу на наступне:

1) В деяких регіонах точиться боротьба за вигідного клієнта. Надаючи кредит, банк має реальну можливість впливати на боржника. Тому бажано, щоб він перевів валюту в банк заставодержателя.

Припустимо, що пункт проекту договору про те, що заставодавець – власник валюти і що вона не заставлена – перестрахування. Однак ця вимога все ж не позбавлена підстави. Заставодержатель має право (не фіксуючи в договорі і до його укладання) отримати нотаріально засвідчений документ – заяву із зазначенням джерел походження валюти і її належності заставодавцю. Заява про те, що валюта не заставлена, оформлюється так же само, як і інші види застави. Очевидно, що ведення Книги запису застави для заставодержателя потрібно вважати обов'язковим.

2) Уявляється, що в умовах інфляції курс буде зростати, тому формулювання в проекті договору "Заставодержатель по домовленості сторін не має права продати заставлену валюту нижче курсу на дату . . " всього лише декларація. Заставодержатель, зв'язавши себе договором, у випадку зміни фінансово-економічної ситуації може опинитись у невигідному становищі. Однак валютна застава і тут його врятує, так як можна залишити у себе валюту і чекати на сприятливу кон'юнктуру.

3) В тому випадку, якщо валюта залишається на рахунку в іншому банку, заставодавець повинен довести до відома про заставу валюти свій банк, вручивши йому примірник договору про заставу і надавши заставодержателю зобов'язання про те, що всі операції з валютою надалі будуть проводитись у відповідності з цим договором.

Незайвим буде згадати, що у пошуках клієнтури банки все частіше звертають увагу на фізичних осіб, тому всі рекомендації, викладені вище, прийнятні і у випадку видачі споживчого кредиту, на даному етапі цей вид застави найбільш перспективний і менш ризиковий.

4) Поступово починає відроджуватись застава нерухомості (іпотека). Об'єктом іпотеки можуть бути будівлі, споруди, устаткування, підприємства тощо. Що ж стосується роботи банків та інших комерційних структур з нерухомістю, то, враховуючи проблематичність визначення ринкової ціни предметів нерухомого майна, найбільш розповсюдженою є модель – видача кредитів строком до 1 року під високі проценти під заставу нерухомості, в основному квартир.

Цілком зрозуміло, що кредит не більш, ніж на рік – це не іпотечний кредит. Якщо до того ж прийняти до уваги виключно високі ставки по кредиту, то напрошується наступний висновок: йдеться про спосіб дешево придбати нерухомість позичальника.

Етапи реалізації заставного права

Щоб застава могла стати реальною гарантією повернення кредиту, необхідне дотримання ряду економічних і юридичних вимог.

До економічних вимог відносяться: правильний вибір об'єкту застави, оцінка його вартості, визначення виду застави, організація в необхідних випадках контролю за збереженням предметів застави.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-гос­подарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінан­сових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господа­рювання. Фінансова діяльність — це система форм і методів, які викори­стовуються для фінансового забезпечення функціонування підпри­ємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практич­на ...

Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

ВСТУП Однієї з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У числі факторів, щороблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері. Інвестиції торкаються самих глибинних основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у ...

Державне кредитування підприємств

Державний кредит — це економічні відносини, які виникають між підприємством і державою внаслідок купівлі першим держав­них цінних паперів (підприємство стає кредитором держави), а також унаслідок одержання бюджетних і позабюджетних креди­тів (підприємство стає позичальником). Державне кредитування здійснюється наданням бюджетних по­зик безпосередньо міністерствам, відомствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади для фінансування через банків­ські установи: • пускових об'єктів; • раніше розпочатих ...