Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Якщо у заставу по кредиту, виданому в національній валюті України, було взято майнові права по контракту між резидентом України (позичальник) та нерезидентом (контрагент позичальника), реалізація майнових прав провадиться у наступному порядку:

· при невиконанні позичальником зобов'язань по кредитному договору, забезпечених заставою, позичальник на вимогу банку надає своєму контрагенту повідомлення про договір застави майнових прав (копія повідомлення надається банку). Одночасно позичальник своїм листом надає право банку самостійно здійснювати у встановленому валютним законодавством порядку продаж всієї валюти, що надходить на валютний рахунок позичальника в якості оплати по контракту з нерезидентом, а отриманий еквівалент в національній валюті України спрямовувати на погашення кредиту та / або відсотків за користування ним;

· банк самостійно здійснює продаж валюти, що надходить на валютний рахунок позичальника, а отриманий еквівалент спрямовує на погашення заборгованості по кредиту та /або відсоткам за користування ним.

У випадках нотаріально посвідчених договорів застави, при неотриманні дозволу заставодавця на реалізацію заставленого майна, банк звертається до нотаріальної контори або до приватного нотаріуса за отриманням виконавчого напису на договорі застави для отримання права на реалізацію предмету застави.

Порядок та умови отримання виконавчого напису встановлено Інструкцією "Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України" (затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.06.1996 р. № 185/5).

У нотаріальну контору чи до приватного нотаріуса банком надаються наступні документи:

А) нотаріально посвідчений договір застави;

Б) довідка про розмір непогашеної банку заборгованості;

В) довіреність особи, яка здійснює оформлення виконавчого напису, від імені керівника філії банку;

Г) копію платіжного документу про сплату держмита у розмірі 2 % від суми предмету застави (у відповідності до Декрету "Про державне мито");

Д) копію повідомлення заставодавцю про те, що банк починає реалізацію заставного права у відповідності до умов договору застави.

Розмір державного мита, яке сплачується за здійснення виконавчого напису, становить 2 % від суми, що стягується.

При зверненні за отриманням виконавчого напису необхідно враховувати, що нотаріус здійснює виконавчі написи, якщо:

· подані документи підтверджують безспірність заборгованості заставодавця перед заставодержателем. Для отримання виконавчого напису на договорі застави нотаріусу необхідно надати наступні документи:

а) оригінал кредитного договору з позичальником;

б) документ, що встановлює прострочення виконання позичальником своїх обов'язків по кредитному договору;

в) оригінал договору застави.

· зі дня виникнення права вимоги по кредитній угоді пройшло не більше трьох років.

Виконавчий напис, що здійснюється нотаріусом, повинен містити:

· посаду, прізвище та ініціали нотаріуса, що здійснив виконавчий напис;

· найменування та адреса заставодержателя;

· найменування та адреса заставодавця;

· посилання на предмет застави, що підлягає реалізації;

· посилання розміру плати за здійснення виконавчого напису та суми державного мита;

· посилання на статтю Закону "Про нотаріат", на підставі якої вчинено виконавчий напис;

· дата вчинення виконавчого напису;

· номер, під яким виконавчий напис зареєстровано в реєстрі;

· підпис нотаріуса, що вчинив виконавчий напис, печатка.

Відмова нотаріуса від вчинення виконавчого напису може бути оскаржена банком в судових органах.

Після здійснення однієї з вищевказаних дій банк приступає до реалізації майна заставодавця.

Реалізація майна, відносно реалізації якого є відповідне рішення Господарського суду чи виконавчий напис нотаріуса, провадиться судовим виконавцем. Банк у цьому випадку повинен надавати допомогу судовому виконавцю у підшукуванні покупців на заставлене майно та інш.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Можливості вступу України до СОТ

Зміст Вступ 1. Загальні відомості про Світову організацію торгівлі (СОТ) 2. Процес вступу України до СОТ 3. Перспективи вступу України до СОТ 3. 1. Позитивні та негативні наслідки приєднання України до СОТ . 3. 2. Гармонізація національного законодавства України . Висновки Література Вступ На сьогодні одним із головних пріоритетів зовнішньоекономічної політики України щодо інтеграції у світову економіку є вступ до Світової організації торгівлі (СОТ). У Посланні Президента України до Верховної Ради (2002 р.) ...

Аналіз імовірності банкрутства

Під банкрутством розуміється встановлена у судовому порядку фінансова неспроможність боржника здійснювати платежі за своїми забов’язанями. До стану банкрутства підприємство може призвести погіршення усіх показників, які визначають його фінансову стійкість тому саме на них базується аналіз ймовірності настання такого стану. Щоб дати оцінку ймовірності банкрутства підприємства, треба побудувати певний інтегральний показник, який би включав в себе найважливіші характеристики фінансової стійкості. Для цієї ...

Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Порядок нарахування та сплати податків, зборів та платежів підприємства до бюджету 5 Податок на додану вартість 7 Податок з прибутку підприємств 8 Прибутковий податок з громадян 9 Збір на обов’язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття 10 Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування 11 Комунальний податок 12 Відрахування до інноваційного фонду 12 Розділ 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік розрахунків з бюджетом 16 Розділ 3. Звітність по податках, ...