Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Якщо у заставу по кредиту, виданому в національній валюті України, було взято майнові права по контракту між резидентом України (позичальник) та нерезидентом (контрагент позичальника), реалізація майнових прав провадиться у наступному порядку:

· при невиконанні позичальником зобов'язань по кредитному договору, забезпечених заставою, позичальник на вимогу банку надає своєму контрагенту повідомлення про договір застави майнових прав (копія повідомлення надається банку). Одночасно позичальник своїм листом надає право банку самостійно здійснювати у встановленому валютним законодавством порядку продаж всієї валюти, що надходить на валютний рахунок позичальника в якості оплати по контракту з нерезидентом, а отриманий еквівалент в національній валюті України спрямовувати на погашення кредиту та / або відсотків за користування ним;

· банк самостійно здійснює продаж валюти, що надходить на валютний рахунок позичальника, а отриманий еквівалент спрямовує на погашення заборгованості по кредиту та /або відсоткам за користування ним.

У випадках нотаріально посвідчених договорів застави, при неотриманні дозволу заставодавця на реалізацію заставленого майна, банк звертається до нотаріальної контори або до приватного нотаріуса за отриманням виконавчого напису на договорі застави для отримання права на реалізацію предмету застави.

Порядок та умови отримання виконавчого напису встановлено Інструкцією "Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України" (затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.06.1996 р. № 185/5).

У нотаріальну контору чи до приватного нотаріуса банком надаються наступні документи:

А) нотаріально посвідчений договір застави;

Б) довідка про розмір непогашеної банку заборгованості;

В) довіреність особи, яка здійснює оформлення виконавчого напису, від імені керівника філії банку;

Г) копію платіжного документу про сплату держмита у розмірі 2 % від суми предмету застави (у відповідності до Декрету "Про державне мито");

Д) копію повідомлення заставодавцю про те, що банк починає реалізацію заставного права у відповідності до умов договору застави.

Розмір державного мита, яке сплачується за здійснення виконавчого напису, становить 2 % від суми, що стягується.

При зверненні за отриманням виконавчого напису необхідно враховувати, що нотаріус здійснює виконавчі написи, якщо:

· подані документи підтверджують безспірність заборгованості заставодавця перед заставодержателем. Для отримання виконавчого напису на договорі застави нотаріусу необхідно надати наступні документи:

а) оригінал кредитного договору з позичальником;

б) документ, що встановлює прострочення виконання позичальником своїх обов'язків по кредитному договору;

в) оригінал договору застави.

· зі дня виникнення права вимоги по кредитній угоді пройшло не більше трьох років.

Виконавчий напис, що здійснюється нотаріусом, повинен містити:

· посаду, прізвище та ініціали нотаріуса, що здійснив виконавчий напис;

· найменування та адреса заставодержателя;

· найменування та адреса заставодавця;

· посилання на предмет застави, що підлягає реалізації;

· посилання розміру плати за здійснення виконавчого напису та суми державного мита;

· посилання на статтю Закону "Про нотаріат", на підставі якої вчинено виконавчий напис;

· дата вчинення виконавчого напису;

· номер, під яким виконавчий напис зареєстровано в реєстрі;

· підпис нотаріуса, що вчинив виконавчий напис, печатка.

Відмова нотаріуса від вчинення виконавчого напису може бути оскаржена банком в судових органах.

Після здійснення однієї з вищевказаних дій банк приступає до реалізації майна заставодавця.

Реалізація майна, відносно реалізації якого є відповідне рішення Господарського суду чи виконавчий напис нотаріуса, провадиться судовим виконавцем. Банк у цьому випадку повинен надавати допомогу судовому виконавцю у підшукуванні покупців на заставлене майно та інш.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

Заходи щодо оздоровлення фінансової системи України можуть дати позитивні наслідки тільки за умови санації фінансів базової лан­ки економіки — підприємств та організацій. Нині в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення кіль­кості фінансове неспроможних підприємств (у 1993 p. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 p. — кожне дев'яте, в 1995 p. — кожне п'яте, в 1996 p. — кожне третє, а в 1997 та 1998 pp. — понад 50 відсотків підприємств були збитковими). Сума збитків, одержаних ними протягом ...

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

Вступ Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. У будь-якому дійстві виробництва взаємодіють два головні чинники: речовий, тобто засоби виробництва, і особистий - робоча сила. Засоби виробництва, будучи речовими елементами продуктивних сил суспільства, предметно втілюють досягнення науки і техніки. Вони беруть участь не лише у створенні споживчої вартості продукту, але ...

Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

ВСТУП Однієї з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У числі факторів, щороблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері. Інвестиції торкаються самих глибинних основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у ...