Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Укладання договору поручительства породжує цивільно-правові відносини не тільки між кредитором і поручителем, але і між останнім і боржником. У поручителя і боржника виникають по відношенню один до одного взаємні права та обов'язки.

Обов'язок поручителя "відповідати за виконання зобов'язання боржником" не означає, що поручитель приймає на себе обов'язок виконати зобов'язання замість несправного боржника. Як правило, поручитель не має такої можливості, якщо тільки не йдеться про грошове зобов'язання.

Таким чином, поручитель може протиставляти домаганням кредиторів заперечення і протести, які висуваються проти них відповідачем. Наприклад, якщо при поставках товару виявиться нестача, яка не оплачується позичальником, що опротестував її, то поручитель не зобов'язаний оплачувати цю заборгованість до остаточного розв'язання цього спірного питання аж до рішення суду. Крім того, існує можливість укладання договору, по якому поручитель заздалегідь відмовляється від оплати таких вимог. У розглянутому прикладі йдеться про поручительство по зобов'язанням, які визнаються боржником. Поручительство в такій формі найчастіше зустрічається в кредитних операціях.

Існує ряд зобов'язань, які взагалі не можуть бути виконані без особистої участі боржника. Тому поручитель по загальному правилу несе зобов'язання відшкодувати у грошовій формі невиконане боржником, і саме поручительство застосовується майже виключно як спосіб забезпечення грошових зобов'язань.

У випадку невиконання зобов'язання боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо інше не встановлено договором поручительства. Поручитель відповідає у тому ж обсязі, що і боржник, зокрема, за виплату процентів, за відшкодування збитків, за сплату неустойки, якщо інше не встановлено договором. Особи, які сумісно дали поручительство, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором.

Солідарність не є ознакою договору поручительства. В договорі може бути встановлено, що поручитель несе субсидіарну ("запасну") відповідальність за боржника: в такому випадку до звернення з вимогою до поручителя кредитор повинен вжити заходів для отримання боргу від головного боржника. Якщо умову про субсидіарну відповідальність в договір не включено, поручитель відповідає солідарно з боржником.

В самому визначенні договору передбачено можливість встановлення поручительства за виконання боржником зобов'язання або повністю, або у певній частині. Але поручительство не може передбачати відповідальність за частину боргу: ця умова повинна бути прямо вираженою в договорі.

Якщо до поручителя пред'явлено позов, він повинен притягнути боржника до участі у справі. Інакше боржник має право висунути проти зворотної вимоги поручителя всі заперечення, які він мав проти кредитора. Поручитель має право висовувати проти вимоги кредитора всі заперечення, які міг би представити боржник. Поручитель не втрачає право на ці заперечення навіть і в тому випадку, якщо боржник від них відмовився або визнав своє зобов'язання.

Обов'язок поручителя притягнути боржника до участі в справі є обов'язок не процесуальний, а матеріально-правовий. Він повинен бути реалізованим в формі повідомлення боржника поручителем. Поручитель не може вважатися таким, що виконав цей обов'язок, якщо він обмежився заявою в суді відповідного клопотання, яке було відхилено. Поручитель повинен притягнути боржника до участі в справі в усіх випадках пред'явлення позову кредитором.

До поручителя, що виконав зобов'язання, переходять всі права кредитора по цьому зобов'язанню. По виконанню поручителем зобов'язання кредитор повинен вручити поручителю документи, що засвідчують вимогу до боржника, і передати права, що забезпечують цю вимогу. Це означає, що поручитель стає на місце кредитора по головному зобов'язанню. По суті справи, поручителю надається право регресу, і одночасно він наділяється деякими правами кредитора, як якщо б він отримав вимогу в порядку поступки.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

ЗМІСТ ВСТУП . 5 РОЗДІЛ 1. Теоретичне обґрунтування та актуальність застосування форм забезпечення погашення кредиту 9 1.1. Суть та основні принципи забезпечення повернення кредиту 9 1.2. Необхідність укладання угод по забезпеченню кредиту 13 1.3. Способи забезпечення виконання зобов'язань 15 Класифікація способів забезпечення виконання зобов'язань 15 Неустойка . 17 Застава 19 Поручительство і банківська гарантія 42 Страхування ризику неповернення кредиту 53 Уступка вимог 65 1.4. Організація комерційним банком ...

Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Порядок нарахування та сплати податків, зборів та платежів підприємства до бюджету 5 Податок на додану вартість 7 Податок з прибутку підприємств 8 Прибутковий податок з громадян 9 Збір на обов’язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття 10 Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування 11 Комунальний податок 12 Відрахування до інноваційного фонду 12 Розділ 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік розрахунків з бюджетом 16 Розділ 3. Звітність по податках, ...

Можливості вступу України до СОТ

Зміст Вступ 1. Загальні відомості про Світову організацію торгівлі (СОТ) 2. Процес вступу України до СОТ 3. Перспективи вступу України до СОТ 3. 1. Позитивні та негативні наслідки приєднання України до СОТ . 3. 2. Гармонізація національного законодавства України . Висновки Література Вступ На сьогодні одним із головних пріоритетів зовнішньоекономічної політики України щодо інтеграції у світову економіку є вступ до Світової організації торгівлі (СОТ). У Посланні Президента України до Верховної Ради (2002 р.) ...