Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Крім основного поручительства, можливе надання додаткових поручительств, що відповідають цій же сумі. В такому варіанті відповідальність по додаткових поручительствах рівнозначна зобов'язанням основного поручителя, якщо раніше не було прийнято солідарної відповідальності по боргу. При "подальшому поручительстві" гарант оплачує борг, якщо боржник та його основний поручитель виявляються неплатоспроможними. В деяких випадках основний поручитель, щоб забезпечити себе від наслідків неплатоспроможності боржника, отримує поручительство у третьої особи для повернення суми, виплаченої ним по вимозі кредиторів.

Комерційні банки прагнуть акцептувати тільки ті поручительства, які видані на зобов'язання, що визнані боржником, а також поручительства, що отримані від певного державного органу, солідної фірми або від фізичної особи з бездоганною репутацією щодо платоспроможності. Зрозуміло, що тільки в цьому випадку можлива відносно надійна гарантія повернення кредиту.

Коли банк має справу із звичайними поручительствами, часто виникають проблеми при зустрічному висуванні протестів і / або заперечень по визнанню боржником зобов'язань. Банк відмовляється від прийому поручительств, якщо очікується, що виконання судового вироку, у випадку неплатоспроможності боржника, не принесе відповідної компенсації за наданий кредит, оскільки банку доведеться також нести витрати по судовому процесу.

Поручительство припиняється:

1) З припиненням забезпеченого ним зобов'язання;

2) У випадку зміни зобов'язання, що тягне збільшення відповідальності або інші несприятливі наслідки для поручителя без його згоди.

3) З переводом на іншу особу боргу по забезпеченому поручительством зобов'язанню (поручитель, звичайно, може дати згоду кредитору відповідати за нового боржника – тоді підписується додаткова або нова угода).

4) Якщо кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем (оформлюється відповідний протокол з підписами свідків).

5) По закінченні вказаного в договорі поручительства строку, на який воно було надано. Цей строк законодавець передбачає для пред'явлення вимог кредитора до поручителя. Але він не може бути меншим, ніж строк виконання основного зобов'язання, інакше зміст поручительства втрачається.

6) Якщо строк поручительства не встановлено, воно припиняється, якщо кредитор на протязі року з дня настання строку виконання забезпеченого поручительством зобов'язання не пред'явить позову до поручителя.

7) Коли строк виконання основного зобов'язання не вказано і не може бути визначено – поручительство припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя на протязі двох років з дня укладення договору поручительства.

8) Коли строк виконання основного зобов'язання визначено моментом запитання, поручительство припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя на протязі двох років з дня укладення договору поручительства.

Банківська гарантія.

Гарантія відрізняється від поручительства тим, що вона не є актом, який доповнює основну угоду.

В силу банківській гарантії банк, інша кредитна установа (гарант) дають за проханням іншої особи (принципала) письмове зобов'язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару) у відповідності з умовами наданого гарантом зобов'язання грошову суму по поданню бенефіціаром письмової вимоги про її сплату.

Змістом банківській гарантії є обов'язок гаранта сплатити заздалегідь встановлену суму, яка обумовлюється основним зобов'язанням між принципалом і бенефіціаром, але після її визначення не залежить від нього. Цей обов'язок виникає із складного юридичного, складу:

1) угоди між принципалом і гарантом про видачу гарантії;

2) односторонньої, тобто іншої, угоди гаранта з бенефіціаром, яка фактично не залежить від першої угоди. Ця обставина і визначає величезний ризик для гаранта при видачі гарантії.

Основні правові аспекти банківської гарантії:

А) Суб'єктний склад емітента банківської гарантії визначено законом. В інших випадках можливі лише відносини поручительства. І якби не називалося зобов'язання звичайної комерційної (за винятком іншої кредитної організації) і державної структури (сам уряд, як і владні структури, зокрема, в Російській Федерації, зрозуміло, можуть видавати гарантії) щодо боргів третьої організації, воно буде регулюватися по правовому режиму поручительства.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-гос­подарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінан­сових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господа­рювання. Фінансова діяльність — це система форм і методів, які викори­стовуються для фінансового забезпечення функціонування підпри­ємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практич­на ...

Аналіз імовірності банкрутства

Під банкрутством розуміється встановлена у судовому порядку фінансова неспроможність боржника здійснювати платежі за своїми забов’язанями. До стану банкрутства підприємство може призвести погіршення усіх показників, які визначають його фінансову стійкість тому саме на них базується аналіз ймовірності настання такого стану. Щоб дати оцінку ймовірності банкрутства підприємства, треба побудувати певний інтегральний показник, який би включав в себе найважливіші характеристики фінансової стійкості. Для цієї ...

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

ЗМІСТ ВСТУП . 5 РОЗДІЛ 1. Теоретичне обґрунтування та актуальність застосування форм забезпечення погашення кредиту 9 1.1. Суть та основні принципи забезпечення повернення кредиту 9 1.2. Необхідність укладання угод по забезпеченню кредиту 13 1.3. Способи забезпечення виконання зобов'язань 15 Класифікація способів забезпечення виконання зобов'язань 15 Неустойка . 17 Застава 19 Поручительство і банківська гарантія 42 Страхування ризику неповернення кредиту 53 Уступка вимог 65 1.4. Організація комерційним банком ...