Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Фідуціарні уступки (повні уступки прав або вимог) на користь банків узгоджуються в більшості як негласні цесії. Клієнт позичальника не повинен нічого знати про отримання кредиту. Щоб захистити себе від ризику негласної цесії, банк залишає за собою право вимагати від позичальника документальних даних про стан його справ. Цесії, при яких право вимоги від позичальника документальних даних про стан його справ згідно договору було виключено, вважаються недійсними. Банки допускають отримання від позичальника передаточних написів, які вони в разі необхідності можуть передавати боржнику позичальника. Сповіщенням негласна цесія перетворюється в відкриту. Боржник позичальника може також притягуватися, щоб підтвердити правильність вимог і визнати уступку.

Уступка як засіб захисту кредиту від ризику.

Схема 1.6

Окремі уступки

Уступка окремої вимоги зустрічається рідко. Частіше вона не може ні за розміром, ні після строку дії бути достатнім забезпеченням кредиту. При контокорентних кредитах укладаються договори, які зобов'язують позичальника уступити поточні вимоги до встановленого розміру (уступки, які містять загальні умови).

Часткові і глобальні уступки

При частковій цесії позичальник уступає існуючі вимоги до деяких своїх боржниках і зобов'язується уступити подальші вимоги для забезпечення кредиту. Договір про часткову цесію може передбачати негласну або відкриту цесію. При негласній цесії позичальник повинен внести бланкові передаточні написи, за допомогою яких банк може вимагати документацію про уступку. Виходячи з цього, позичальник повинен спонукати своїх контрагентів здійснювати платежі на рахунки банку, який видав кредит.

Щоб передаточні написи зробити визначеними, позичальник повинен внести список дебіторів і копії рахунків, із яких можна визначити ім'я та адресу боржника позичальника, суму, предмет поставки, а також дату рахунку і строк платежу. З передачею списку дебіторів, а також копій рахунків виконані вимоги переходять до банку.

При надходженні платежів боржників позичальника позичальник повинен згідно угоді:

1) погасити кредит;

2) уступити право нових вимог.

При глобальній цесії йдется про уступку дійсних або тих вимогах, які виникнуть у майбутньому. Вони, в протилежність часткової цесії, не тільки при внесені списку дебіторів, але вже в момент їх виникнення переходять на користь банку. Вимоги повинні бути достатньо визначеними, наприклад, уступка всіх вимог проти клієнтів в певному регіоні. Глобальна цесія здійснюється, як правило, в негласній формі. Однак банк вимагає бланковий лист-повідомлення. Позичальник повинен робити щомісячні інвентарні повідомлення, які вказують імена дебіторів і суми вимог. Так як вимога вже в момент свого виникнення уступається, то списки дебіторів мають лише декларативну дію.

Таблиця 1.1

 

Часткова цесія

Глобальна цесія

Підстава

Договір уступки

Договір уступки

Ціль

Поточна уступка вимог

Поточна уступка вимог

Перехід вимог

З внесенням списку дебіторів або копій рахунків

З виникненням вимоги

Необхідна для пред'явлення документація

Списки дебіторів, копії рахунків, бланкові передаточні написи

Бланковий лист про повідомлення, щомісячні інвентарні повідомлення

Здійснення розрахунку вимоги

За допомогою кошторисів або копій рахунків

Шляхом точного позначення груп вимог

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Ринок капіталу та його складові

Вступ Гарантія незалежності держави – ефективна національна економіка, яка вимагає комплексних програм економічних реформ, реальних гарантій невідхильності переходу від адміністративно-господарських методів керівництва до ринкової економіки. Говорячи про капітал, потрібно відзначити, що в будь-який момент часу існують одні юридичні і фізичні особи, у яких є деякий надлишок фінансових коштів, і інші - у яких їх не вистачає. Для нормального розвитку економіки постійно потрібні мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових ...

Фінанси України

1. сутність і функції фінансів Термін „фінанси” з’явився у XIII столітті. Він походить від середньовічного латинського слова “financia”, що означає обов’язкову сплату грошей. Ця плата пов’язувалася з передачею частини доходу громадянина в розпорядження монарха, короля або іншого правителя на його утримання та на інші витрати державного змісту. У XVIII столітті трактування поняття фінансів як державного господарства мало подальший розвиток. Державні утворення різного рівня стали називатися союзами публічного змісту, а ...

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

ЗМІСТ ВСТУП . 5 РОЗДІЛ 1. Теоретичне обґрунтування та актуальність застосування форм забезпечення погашення кредиту 9 1.1. Суть та основні принципи забезпечення повернення кредиту 9 1.2. Необхідність укладання угод по забезпеченню кредиту 13 1.3. Способи забезпечення виконання зобов'язань 15 Класифікація способів забезпечення виконання зобов'язань 15 Неустойка . 17 Застава 19 Поручительство і банківська гарантія 42 Страхування ризику неповернення кредиту 53 Уступка вимог 65 1.4. Організація комерційним банком ...