Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

менше 0,2 .

0 балів

0,2 – 0,25 .

5

більше 0,25 .

10

Для Позичальника цей коефіцієнт дорівнює:

(0 + 0 + 0 + 0 + 1,0) / 1575,6 = 0,0006

Цьому значенню відповідає 0 балів.

2) коефіцієнт загальної ліквідності, який характеризує те, наскільки обсяг поточних зобов’язань за кредитами і розрахунками можливо поганити за рахунок всіх мобілізованих оборотних активів:

менше 1

0 балів

1 – 1,75

5

1,75 – 2,5 .

10

більше 2,5 .

20

Для Позичальника цей коефіцієнт дорівнює:

(1790,9 – 0 + 615,1) / (0 – 0 + 1575,6) = 1,527

Цьому, значенню відповідає 5 балів.

3) коефіцієнт фінансової незалежності, який свідчить про питому вагу власних коштів в загальній сумі заборгованості:

менше 0,2 .

0 балів

0,2

5

більше 0,2 .

10

Для Позичальника цей коефіцієнт дорівнює:

4153,0 / (0 + 1575,6) = 2,636

Цьому значенню відповідає 10 балів.

4) питома вага власних обігових коштів в валюті балансу:

менше 0

–30 балів

менше 30% .

0

30% .

5

більше 30%

10

Дня Позичальника цей коефіцієнт дорівнює:

((4153 + 0 – 3322,6 + 0) / 5728,6) * 100% = 14,5%

Цьому значенню відповідає 0 балів.

5) питома вага позичкових коштів в валюті балансу:

більше 70%

0 балів

70% .

5

менше 70% .

10

Дня Позичальника цей коефіцієнт дорівнює:

((0 + 1575,6) / 5728,6) * 100% = 27,5%

Цьому значенню відповідає 10 балів.

6) коефіцієнт маневровості власних коштів, який характеризує ступінь мобільності використання власних коштів:

більше 0,5 .

0 балів

0,5

5

більше 0,5 .

10

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Порядок нарахування та сплати податків, зборів та платежів підприємства до бюджету 5 Податок на додану вартість 7 Податок з прибутку підприємств 8 Прибутковий податок з громадян 9 Збір на обов’язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття 10 Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування 11 Комунальний податок 12 Відрахування до інноваційного фонду 12 Розділ 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік розрахунків з бюджетом 16 Розділ 3. Звітність по податках, ...

Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

1. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів. Саме тому досить часто поняття «фінанси підприємств» ототожнюється з грошовими коштами, наявними фінансовими ре­сурсами. Однак самі кошти чи фінансові ресурси не розкривають поняття «фінанси», якщо не з'ясувати суті економічної природи останніх. Такими суттєвими загальними властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності відтворювального процесу та гро­шові відносини, ...

Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем

Вільні грошові кошти переслідують дві основні мети: одержання максимальної дохідності при додержанні відповідної надійності. В цілому спекуляції на валютному і фондовому ринку до надійних активів віднести складно, але вони забезпечують саму високу дохідність з всіх легальних видів операцій. Якщо грошові кошти не інвестувати, то воно мають якості з часом зникати. Головна ціль, яка переслідується при створенні інформаційної системи - допомогти інвестори зберегти, а не загубити кошти, які вкладаються в цінні папери. Якщо за ...