Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Дня Позичальника цей коефіцієнт дорівнює:

(1790,9 + 615,1) / 4153 = 0,58

Цьому значенню відповідає 10 балів.

7) коефіцієнт1 платоспроможності:

не більше 0,5

0 балів

більше 0,5 .

10

Дня Позичальника цей коефіцієнт дорівнює:

(1790,9 + 615,1) / 1575,6 = 1,53

Цьому значенню відповідає 10 балів.

8) рентабельність виробництва:

менше 12% .

0 балів

12% .

10

більше 12%

20

Дня Позичальника цей коефіцієнт дорівнює:

(23 / 1871,8) * 100% = 1,23%

Цьому значенню відповідає 0 балів.

9) наявність заборгованості перед бюджетом постійно протягом 3 місяців і більше . –30 балів.

Кредиторська заборгованість Позичальника перед бюджетом складає 226,6 тис. грн. Це відображено в рядку 670 балансу.

Цьому відповідає –30 балів.

10) наявність збитків:

збиткова діяльність за попередній та поточний рік

–15 балів

збиткова діяльність за останні 3 роки .

–30 балів

Позичальник, всі останні роки закінчував з прибутками.

11) наявність аудиторських висновків:

позитивні за останні 3 роки .

15 балів

позитивні за останні 2 роки .

10

позитивні за останній рік .

5

аудиторський висновок відсутній або негативний

–10

Позичальник протягом останніх 2 років мав тільки позитивні аудиторські висновки.

Цьому відповідає 10 балів.

Оцінка позичальника в залежності від термінів кредитування та середньомісячних надходжень на розрахункові рахунки.

1) термін користування кредитом:

до 3 місяців

10 балів

3 – 6 місяців .

8

6 – 12 місяців .

5

1 – 3 роки

3

більше 3 років

0

Як бачимо з кредитного договору (додаток 13), строк користування кредитом складає 4 місяці.

Цьому відповідає 8 балів.

2) середньомісячні надходження на розрахунковий рахунок складають від розрахункової середньомісячної суми кредиту:

до 20%

0 балів

до 50%

20

до 100%

30

до 150%

40

більше 150%

50

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем

Вільні грошові кошти переслідують дві основні мети: одержання максимальної дохідності при додержанні відповідної надійності. В цілому спекуляції на валютному і фондовому ринку до надійних активів віднести складно, але вони забезпечують саму високу дохідність з всіх легальних видів операцій. Якщо грошові кошти не інвестувати, то воно мають якості з часом зникати. Головна ціль, яка переслідується при створенні інформаційної системи - допомогти інвестори зберегти, а не загубити кошти, які вкладаються в цінні папери. Якщо за ...

Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

ВСТУП Однієї з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У числі факторів, щороблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері. Інвестиції торкаються самих глибинних основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у ...

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

Вступ Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. У будь-якому дійстві виробництва взаємодіють два головні чинники: речовий, тобто засоби виробництва, і особистий - робоча сила. Засоби виробництва, будучи речовими елементами продуктивних сил суспільства, предметно втілюють досягнення науки і техніки. Вони беруть участь не лише у створенні споживчої вартості продукту, але ...