Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Графік погашення кредиту:

10 000 – 31.07.2005 р.

60 000 – 31.08.2005 р.

60 000 – 30.09.2005 р.

70 000 – 31.10.2005 р.

Розрахуємо середньомісячну заборгованість за кредитом.

На кінець червня – 200 000 грн. (у червні немає погашення).

На кінець липня – 190 000 грн. (погашається 10 000 грн.).

На кінець серпня – 130 000 грн. (погашається 60 000 грн.).

На кінець вересня – 70 000 грн. (погашається 60 000 грн.).

На кінець жовтня – 0 грн. (погашається решта 70 000 грн.).

Отже, середньомісячна заборгованість за кредитом дорівнює 118 000 грн. ((200 000 + 190 000 + 130 000 + 70 000 + 0) / 5). Як бачимо із п. 4 Заявки на одержання кредиту, середньомісячні надходження на розрахунковий рахунок в поточному році складають 89 900 грн. Таким чином, це співвідношення дорівнюватиме 76,1% ((89 900 / 118 000) * 100%).

Цьому значенню відповідає 30 балів.

Оцінка Позичальника в залежності від рівня організаційної бази під кредитний проект.

1) наявність бізнес-плану (ТЕО) з усіма необхідними розділами, в тому числі маркетинговими дослідженнями з урахуванням внутрішнього і зовнішнього ринків 10 балів

Позичальник надав техніко-економічне обґрунтування кредитної пропозиції. Було також, проведено розрахунок економічного ефекту від реалізації кредитного проекту.

Цьому відповідає 10 балів.

2) наявність контрактів на реалізацію запроектованих обсягів продукції в залежності до обсягу кредиту:

100% .

15 балів

50% .

5

менше 50% .

–20

Як бачимо із Переліку діючих контрактів по збуту власної продукції, обсяг поставки складає 40 тис. дал. спирту. Суму контракту з Позичальником не вказано, але, маючи дані про фактично відвантажену продукцію (6 800 дал.) і фактично отримані кошти за цей товар (70 тис. грн.), можемо визначити вартість 1 тис. дал. етилового спирту: 70 000 / 6,8 = 10,29 тис. грн. Звідси, вартість контракту дорівнює 400 000 грн. (40 * 10 290). Ця сума перевищує суму кредиту.

Цьому відповідає 15 балів.

3) надійність партнерів (інопартнерів):

неодноразові попередні поставки і є досвід роботи з партнером .

5 балів

поставка перший раз .

0

Оскільки Позичальник існує вже декілька років, то він мав багато ділових відносин із партнерами.

Цьому відповідає 5 балів.

4) наявність виробничих приміщень:

власні . 5 балів

Позичальник працює у власних приміщеннях.

Цьому відповідає 5 балів.

5) залежність від сезонних поставок і пов’язана з цим неритмічність реалізації товарів . 10 балів

Продукція Позичальника – спирт етиловий, ліки, дріжджі, реалізація яких не зазнає неритмічності. Як відмічено в ТЕО кредитної пропозиції, основною сировиною для виробництва етилового спирту є патока, поставка якої хоча і залежить від сезонності (так як є продуктом переробки цукрового буряка), але на безперервність процесу виробництва це не впливає.

6) порядок придбання сировини, матеріалів:

у виробника .

5 балів

через посередника .

0

В ТЕО кредитної пропозиції зазначено, що постачальниками патоки є цукрові заводи, тобто виробники сировини.

Цьому відповідає 5 балів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Спекулятивні стратегії на біржі

СПЕКУЛЯТИВНІ УГОДИ Поширеними біржовими операціями є спекулятивні угоди, які укладаються з метою отримання прибутку в умовах коливання цін. Спекулятивний прибуток отримують з різниці між ціною біржового контракту в день укладення і ціною в день його виконання. Виділяють різні види спекулятивних угод. Так, спекулянти можуть скуповувати біржові контракти з метою їх наступного продажу за більш високою ціною. Цей вид спекуляції називається грою на підвищення цін. Спекулянтів в цьому випадку називають "биками", а ...

Інформаційні бази даних

1. Принципи побудови баз даних. Специфіка економічної інформації. Важливою складовою управлінської інформації є економічна інформація, які відтворює соціально-економічні процеси, як в сфері виробництва, так і в невиробничій сфері в усіх органах і на всіх рівнях управління. Економічна інформація відображає виробничо-господарську діяльність за допомогою системи натуральних і вартісних показників. Це дозволяє широко застосовуванти обчислювальну техніку в економіці. Ще однією специфічною характеристикою економічної інформації є ...

Ринок капіталу та його складові

Вступ Гарантія незалежності держави – ефективна національна економіка, яка вимагає комплексних програм економічних реформ, реальних гарантій невідхильності переходу від адміністративно-господарських методів керівництва до ринкової економіки. Говорячи про капітал, потрібно відзначити, що в будь-який момент часу існують одні юридичні і фізичні особи, у яких є деякий надлишок фінансових коштів, і інші - у яких їх не вистачає. Для нормального розвитку економіки постійно потрібні мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових ...