Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Графік погашення кредиту:

10 000 – 31.07.2005 р.

60 000 – 31.08.2005 р.

60 000 – 30.09.2005 р.

70 000 – 31.10.2005 р.

Розрахуємо середньомісячну заборгованість за кредитом.

На кінець червня – 200 000 грн. (у червні немає погашення).

На кінець липня – 190 000 грн. (погашається 10 000 грн.).

На кінець серпня – 130 000 грн. (погашається 60 000 грн.).

На кінець вересня – 70 000 грн. (погашається 60 000 грн.).

На кінець жовтня – 0 грн. (погашається решта 70 000 грн.).

Отже, середньомісячна заборгованість за кредитом дорівнює 118 000 грн. ((200 000 + 190 000 + 130 000 + 70 000 + 0) / 5). Як бачимо із п. 4 Заявки на одержання кредиту, середньомісячні надходження на розрахунковий рахунок в поточному році складають 89 900 грн. Таким чином, це співвідношення дорівнюватиме 76,1% ((89 900 / 118 000) * 100%).

Цьому значенню відповідає 30 балів.

Оцінка Позичальника в залежності від рівня організаційної бази під кредитний проект.

1) наявність бізнес-плану (ТЕО) з усіма необхідними розділами, в тому числі маркетинговими дослідженнями з урахуванням внутрішнього і зовнішнього ринків 10 балів

Позичальник надав техніко-економічне обґрунтування кредитної пропозиції. Було також, проведено розрахунок економічного ефекту від реалізації кредитного проекту.

Цьому відповідає 10 балів.

2) наявність контрактів на реалізацію запроектованих обсягів продукції в залежності до обсягу кредиту:

100% .

15 балів

50% .

5

менше 50% .

–20

Як бачимо із Переліку діючих контрактів по збуту власної продукції, обсяг поставки складає 40 тис. дал. спирту. Суму контракту з Позичальником не вказано, але, маючи дані про фактично відвантажену продукцію (6 800 дал.) і фактично отримані кошти за цей товар (70 тис. грн.), можемо визначити вартість 1 тис. дал. етилового спирту: 70 000 / 6,8 = 10,29 тис. грн. Звідси, вартість контракту дорівнює 400 000 грн. (40 * 10 290). Ця сума перевищує суму кредиту.

Цьому відповідає 15 балів.

3) надійність партнерів (інопартнерів):

неодноразові попередні поставки і є досвід роботи з партнером .

5 балів

поставка перший раз .

0

Оскільки Позичальник існує вже декілька років, то він мав багато ділових відносин із партнерами.

Цьому відповідає 5 балів.

4) наявність виробничих приміщень:

власні . 5 балів

Позичальник працює у власних приміщеннях.

Цьому відповідає 5 балів.

5) залежність від сезонних поставок і пов’язана з цим неритмічність реалізації товарів . 10 балів

Продукція Позичальника – спирт етиловий, ліки, дріжджі, реалізація яких не зазнає неритмічності. Як відмічено в ТЕО кредитної пропозиції, основною сировиною для виробництва етилового спирту є патока, поставка якої хоча і залежить від сезонності (так як є продуктом переробки цукрового буряка), але на безперервність процесу виробництва це не впливає.

6) порядок придбання сировини, матеріалів:

у виробника .

5 балів

через посередника .

0

В ТЕО кредитної пропозиції зазначено, що постачальниками патоки є цукрові заводи, тобто виробники сировини.

Цьому відповідає 5 балів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Фінанси України

1. сутність і функції фінансів Термін „фінанси” з’явився у XIII столітті. Він походить від середньовічного латинського слова “financia”, що означає обов’язкову сплату грошей. Ця плата пов’язувалася з передачею частини доходу громадянина в розпорядження монарха, короля або іншого правителя на його утримання та на інші витрати державного змісту. У XVIII столітті трактування поняття фінансів як державного господарства мало подальший розвиток. Державні утворення різного рівня стали називатися союзами публічного змісту, а ...

Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

Заходи щодо оздоровлення фінансової системи України можуть дати позитивні наслідки тільки за умови санації фінансів базової лан­ки економіки — підприємств та організацій. Нині в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення кіль­кості фінансове неспроможних підприємств (у 1993 p. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 p. — кожне дев'яте, в 1995 p. — кожне п'яте, в 1996 p. — кожне третє, а в 1997 та 1998 pp. — понад 50 відсотків підприємств були збитковими). Сума збитків, одержаних ними протягом ...

Облік дебіторської заборгованості

ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………… ………….……7 1.Економічна сутність дебіторської заборгованості. Основи методології обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………….…… .… …11 1.1. Сутність економічної категорії дебіторської заборгованості…………….…11 1.2. Облік довгострокової та поточної дебіторської заборгованості……….…… .12 1.3. Нормативно-правова база з обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………………………………………………………………20 1.4. Міжнародний аспект обліку та аудиту дебіторської заборгованості………25 1. Облік ...