Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

7) обсяг реалізації продукції на експорт складає від загального > 50% 20 балів

Обсяг експорту в загальному обсязі реалізації складає 52%.

Цьому відповідає 20 балів.

Оцінка позичальника в залежності від кредитної історії клієнту (за останні 3 роки).

1) термін існування підприємства (від дати реєстрації):

більше 5 років

15 балів

3 – 5 років .

10

1 – 3 роки

5

менше року

0

Як відомо із Акту державної реєстрації Позичальника, його було зареєстровано 10.07.1994 року, тобто Позичальник існує вже 3 роки.

Цьому відповідає 10 балів.

Далі в підпунктах 2) – 6) йдеться про кредитну історію Позичальника; погашення процентів; найбільшу суму раніше поверненого кредиту та наявність кредитної заборгованості іншим банкам на даний час. Це для даного Позичальника не є актуальним, оскільки він користується кредитом вперше.

7) наявність рахунків в національній та іноземній валютах в інших банках 20 балів

Позичальник має лише один розрахунковий рахунок і один валютний рахунок в філії Укрексімбанку в м. Кіровограді.

Оцінка ділових якостей керівника фірми.

1. Об’єктивні фактори:

1) має досвід керівної роботи на протязі:

5 років і більше

10 балів

3 роки

5

1 – 3 роки

0

З моменту створення Позичальника його очолює той самий керівник.

Цьому відповідає 5 балів.

2) має позитивний досвід роботи з філією Укрексімбанку:

більше 3 років

10 балів

більше 5 років

20

Позичальник з моменту свого створення обслуговується в філії Укрексімбанку.

Цьому відповідає 10 балів.

3) займає керівні посади в інших фірмах 10 балів

На даний час керівник Позичальника не займає керівних посад в інших фірмах.

2. Суб’єктивні фактори:

Дає чітку і аргументовану оцінку фінансової діяльності фірми, програми подальшого розвитку .5 балів

Цьому пункту відповідає 5 балів.

Оцінка Позичальника в залежності від структури Статутного фонду.

1) розмір сплаченого статутного фонду (з урахуванням індексації):

менше 20% від суми кредиту .

0 балів

20 – 50% від суми кредиту .

5

50 – 100% від суми кредиту .

10

Оскільки Позичальник є державним підприємством, і частка держави в держави в статутному фонді складає 100%, то Статутний фонд Позичальника не може бути сплаченим.

2) наявність перспективної програми діяльності фірми 5 балів

Цьому пункту відповідає 5 балів.

Отже, згідно даній методиці, Позичальник набрав 158 балів, що дозволяє віднести його до класу "В" (Позичальники з середнім ризиком). Ймовірність повернення кредиту є реальною. З урахуванням цих умов надання кредиту виглядає цілком можливим.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

Вступ Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. У будь-якому дійстві виробництва взаємодіють два головні чинники: речовий, тобто засоби виробництва, і особистий - робоча сила. Засоби виробництва, будучи речовими елементами продуктивних сил суспільства, предметно втілюють досягнення науки і техніки. Вони беруть участь не лише у створенні споживчої вартості продукту, але ...

Методи перевірки фінансової звітності

1. Методи перевірки фінансової звітності Однією з найважливіших перевіряючих процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. При цьому перевіряючий керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-ХIV та такими нормативними документами: • П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; • П(С)БО 2 "Баланс"; • П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"; • П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"; • П(С)БО ...

Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем

Вільні грошові кошти переслідують дві основні мети: одержання максимальної дохідності при додержанні відповідної надійності. В цілому спекуляції на валютному і фондовому ринку до надійних активів віднести складно, але вони забезпечують саму високу дохідність з всіх легальних видів операцій. Якщо грошові кошти не інвестувати, то воно мають якості з часом зникати. Головна ціль, яка переслідується при створенні інформаційної системи - допомогти інвестори зберегти, а не загубити кошти, які вкладаються в цінні папери. Якщо за ...