Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

7) обсяг реалізації продукції на експорт складає від загального > 50% 20 балів

Обсяг експорту в загальному обсязі реалізації складає 52%.

Цьому відповідає 20 балів.

Оцінка позичальника в залежності від кредитної історії клієнту (за останні 3 роки).

1) термін існування підприємства (від дати реєстрації):

більше 5 років

15 балів

3 – 5 років .

10

1 – 3 роки

5

менше року

0

Як відомо із Акту державної реєстрації Позичальника, його було зареєстровано 10.07.1994 року, тобто Позичальник існує вже 3 роки.

Цьому відповідає 10 балів.

Далі в підпунктах 2) – 6) йдеться про кредитну історію Позичальника; погашення процентів; найбільшу суму раніше поверненого кредиту та наявність кредитної заборгованості іншим банкам на даний час. Це для даного Позичальника не є актуальним, оскільки він користується кредитом вперше.

7) наявність рахунків в національній та іноземній валютах в інших банках 20 балів

Позичальник має лише один розрахунковий рахунок і один валютний рахунок в філії Укрексімбанку в м. Кіровограді.

Оцінка ділових якостей керівника фірми.

1. Об’єктивні фактори:

1) має досвід керівної роботи на протязі:

5 років і більше

10 балів

3 роки

5

1 – 3 роки

0

З моменту створення Позичальника його очолює той самий керівник.

Цьому відповідає 5 балів.

2) має позитивний досвід роботи з філією Укрексімбанку:

більше 3 років

10 балів

більше 5 років

20

Позичальник з моменту свого створення обслуговується в філії Укрексімбанку.

Цьому відповідає 10 балів.

3) займає керівні посади в інших фірмах 10 балів

На даний час керівник Позичальника не займає керівних посад в інших фірмах.

2. Суб’єктивні фактори:

Дає чітку і аргументовану оцінку фінансової діяльності фірми, програми подальшого розвитку .5 балів

Цьому пункту відповідає 5 балів.

Оцінка Позичальника в залежності від структури Статутного фонду.

1) розмір сплаченого статутного фонду (з урахуванням індексації):

менше 20% від суми кредиту .

0 балів

20 – 50% від суми кредиту .

5

50 – 100% від суми кредиту .

10

Оскільки Позичальник є державним підприємством, і частка держави в держави в статутному фонді складає 100%, то Статутний фонд Позичальника не може бути сплаченим.

2) наявність перспективної програми діяльності фірми 5 балів

Цьому пункту відповідає 5 балів.

Отже, згідно даній методиці, Позичальник набрав 158 балів, що дозволяє віднести його до класу "В" (Позичальники з середнім ризиком). Ймовірність повернення кредиту є реальною. З урахуванням цих умов надання кредиту виглядає цілком можливим.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Корпоративні фінанси

створюватися лише у формі АТ чи ТОВ, страховики — юридичні особи — у формі акціонерних, повних, командитних товариств або това ПЛАН 1. Особливості фінансової діяльності корпорацій .. ..................... 3 2. Привілейовані акції та преференції по ним .................................. 5 3. Оподаткування дивідендів ...

Фінансова політика

Фінансова політика – сукупність заходів держави з організації та використання фінансів для забезпечення економічного і соціального її розвитку. Вона знаходить свій вияв у формах і методах мобілізації фінансових ресурсів та використанні їх на різні потреби держави, розвиток економіки і соціальний захист населення, у фінансовому законодавстві, практичних діях у галузі фінансів різних державних структур. Основною метою фінансової політики є оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту між галузями народного ...

Облік дебіторської заборгованості

ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………… ………….……7 1.Економічна сутність дебіторської заборгованості. Основи методології обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………….…… .… …11 1.1. Сутність економічної категорії дебіторської заборгованості…………….…11 1.2. Облік довгострокової та поточної дебіторської заборгованості……….…… .12 1.3. Нормативно-правова база з обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………………………………………………………………20 1.4. Міжнародний аспект обліку та аудиту дебіторської заборгованості………25 1. Облік ...