Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Слід додати: що по кожному векселю складається акт прийому-передачі векселів. В акті прийому-передачі векселів від Позичальника Укрексімбанку вказано, що нижчезазначений вексель переданий в рахунок погашення заборгованості по кредиту та нарахованих процентів за користування кредитом. Зазначений в акті прийому-передачі вексель перевірено на:

1) наявність на бланку векселя обов'язкових реквізитів;

2) наявність його в реєстрі;

3) індосація векселя та передаточний напис без помилок.

Цей акт повинно бути завірено підписом особи, яка проводила аналіз.

А завершується погашення другої частини кредиту оформленням платіжного доручення від 31.08.2005 р., де вказується платник – ТОВ "X", одержувач коштів – філія Укрексімбанку в м. Кіровограді, сума – 63 607 грн. 40 коп. Призначення платежу – перерахування коштів по договору-дорученню про виконання функції доміцілянта від 23.06.2005 р. Вексель № _. Без ПДВ.

Другий вексель, виписаний ТОВ "X", містить номінальну суму 132 938 грн., банком врахований за тією ж вартістю. Дата складання векселя – 23.09.2005 р. Дата і місце платежу по векселю – 24.09.2005 р., філія Укрексімбанку в м. Кіровограді.

Зворотна сторона цього векселя містить три накази платити. Перший наказ виписаний ЗАТ "Н" (яке виступає ще одним кредитором по відношенню до ТОВ "X". До речі, на лицевій стороні векселя міститься безумовне зобов'язання ТОВ "X": "24 вересня 2005 р. ми заплатимо проти цього векселя ЗАТ "Н" чи його наказу 132 938 грн.). Він звучить: "Платити за наказом ДП "У". Тобто останній став розпорядником депонованих коштів по цьому векселю. Далі ДП "У" робить передаточний напис: "Платити за наказом Позичальника", передаючи останньому свої повноваження розпоряджуватися цими коштами. А вже після здійснення Позичальником напису: "Платити за наказом філії ВАТ "Укрексімбанку" ТОВ "X" гасить решту частини кредиту за Позичальника.

Отже, якщо співставити строк погашення кредиту за кредитним договором (31.10.2005 р.) і строк фактичного погашення (24.09.2005 р.), то бачимо, що Позичальник погасив кредит і проценти по ньому достроково.

РОЗДІЛ 3. Пропозиції по удосконаленню механізму використання форм забезпечення погашення кредиту

3.1. Недоліки застави та напрямки більш ефективного її використання

При всіх перевагах перед іншими способами забезпечення застава має і істотні недоліки. Які ж невигідні сторони з точки зору банків?

По-перше, якщо банк займається кредитуванням фізичних та юридичних осіб під заставу майна, необхідно створити спеціальний відділ або притягувати, експертів дня його оцінки, що вимагає додаткових, витрат коштів та часу.

По-друге, ст. 18 Закону України "Про заставу" дозволяє наступну заставу вже заставленого майна, що знов-таки зачіпляє інтереси кредитора. Хоча зазначена стаття передбачає обов'язок боржника попередити кожного з заставодержателів про всі попередні застави і у випадку необхідності відшкодувати збитки, на справі ж отримати компенсацію втрат досить проблематично.

По-четверте, відповідне оформлення і реалізація заставленого майна оподатковуються численними податками і зборами. Так, необхідно сплатити збір при нотаріальному оформленні відчуження майна, державне мито при паданні майнового позову, ПДВ і податок на прибуток після реалізації предмету застави. Цим, а також можливістю зниження ринкової вартості заставленого майна пояснюється вимога банків, щоб вартість предмету застави перевищувала розмір кредиту в 1,5 – 1,8 разів.

Треба сказати, на сьогодні кількість організацій, які надають кредити фізичним особам, невелика. Ті ж банки, які надають кредити громадянам, віддають перевагу в якості застави нерухомість, транспортні засоби, рідше – цінні папери (найбільш реально отримати кредит під заставу ОВДП, які мають 100%-ву ліквідність). Для приватних підприємств характерним є стандартний набір: застава квартири, машини, аудіо- та відеотехніки. Слід врахувати, що в багатьох банках процентні ставки декілька змінюються в залежності від виду застави.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

ВСТУП Однієї з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У числі факторів, щороблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері. Інвестиції торкаються самих глибинних основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у ...

Можливості вступу України до СОТ

Зміст Вступ 1. Загальні відомості про Світову організацію торгівлі (СОТ) 2. Процес вступу України до СОТ 3. Перспективи вступу України до СОТ 3. 1. Позитивні та негативні наслідки приєднання України до СОТ . 3. 2. Гармонізація національного законодавства України . Висновки Література Вступ На сьогодні одним із головних пріоритетів зовнішньоекономічної політики України щодо інтеграції у світову економіку є вступ до Світової організації торгівлі (СОТ). У Посланні Президента України до Верховної Ради (2002 р.) ...

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

Вступ Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. У будь-якому дійстві виробництва взаємодіють два головні чинники: речовий, тобто засоби виробництва, і особистий - робоча сила. Засоби виробництва, будучи речовими елементами продуктивних сил суспільства, предметно втілюють досягнення науки і техніки. Вони беруть участь не лише у створенні споживчої вартості продукту, але ...