Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

2. Оцінити типові втрати від неповного використання об'єкту.

3. Відрахувати втрати під неповного використання із валового доходу і отримати ефективний валовий дохід.

4. Оцінити річні витрати і відрахувати їх з ефективного валового доходу з метою отримання чистого доходу (або чистого операційного доходу).

5. Проаналізувати аналогічні інвестиції з метою знаходження норм і методу оцінки по доходу, які придатні дня досліджуваної власності.

6. Розділити чистий операційний дохід на норму повернення для отримання кінцевого результату.

Що стосується визначення величини норми повернення, то, якщо в розвинених країнах тривалість повернення капіталу 15 – 20 років вважається нормою, в Україні ж граничний строк довіри – 3 – 4 роки. Відповідно, і норма повернення складає 25 – 33 %.

Світовий досвід показує, що результат оцінки по бізнесу вище оцінки активів, оскільки ніхто не стане купувати бізнес, якщо він дешевше засобів, в противному разі купують окремі, більш сучасні засоби і створюють повий бізнес.

Надійність застави визначається ступенем ризику, пов‘язаного з умовами збереження, відчуження та реалізації майна протягом дії зобов‘язання:

Майно, яке може бути предметом застави або перебуває в заставі відноситься до груп, яким присвоюється клас в порядку збільшення рівня ризику (Таблиця 16).

Таблиця 3.1

Критерії визначення класу забезпечення за кредитними операціями

Клас

застави

Ступень

ризику

Забезпечення

А

Низький

- майнові права на грошові кошти, що розміщені на депозитних рахунках, відкритих в Укрексімбанку;

- безумовні гарантії: урядів країн категорії «А», Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку, банків з рейтингом не нижчим, ніж «інвестиційний клас»; забезпечені гарантії банків України;

Б

Задовільний

- єдині майнові комплекси, якщо фінансово-господарська діяльність позичальника відноситься до класу А,Б і є стабільним, а також класу В, що має тенденцію росту; будівлі (офісні, житлові, торгівельні), виробничі будівлі крім будівель соцкультпобуту наприклад: будинки культури в сільській місцевості; гуртожитки, лікарні;

- готові вироби, товари в обороті (не більше середньомісячного обороту), запаси, сировина, що зберігаються на складі позичальника, або у іншого зберігача, згідно з договором оренди складських приміщень і з договором відповідального зберігання, якщо умови зберігання задовільні та немає перешкод при перевірках майна;

- транспортні засоби, с/г техніка і виробниче обладнання;

- цінні папери, якщо фінансовий стан емітента відноситься до класів А, Б;

- право вимоги грошових коштів на розрахунковому рахунку в якості забезпечення по наданим кредитам у вигляді овердрафту, за умови, якщо сума овердрафту не перевищує 15 відсотків від середньомісячних надходжень на розрахунковий рахунок в Укрексімбанку;

- право вимоги майна по контрактам, умовою оплати яких є передоплата за рахунок кредитних коштів;

В

Високий

- єдині майнові комплекси підприємств, виробничі будівлі, реалізація яких пов’язані з можливими труднощами (спеціалізоване майно);

- майнові права на грошові кошти фізичних осіб, що розміщені на депозитних рахунках, відкритих в інших банках;

- товари в обороті, запаси, сировина, умови зберігання яких незадовільні, існують труднощі та перешкоди при перевірках застави;

- основні засоби, в тому числі транспортні засоби, с/г техніка та виробниче обладнання, якщо перевірки застави або доступ до заставленого майна фахівцям банку ускладнені (потрібні спеціальні перепустки, дозволи тощо);

- цінні папери, якщо фінансовий стан емітента відноситься до класів В,Г;

- право вимоги майна по контрактах;

- право вимоги грошових коштів по укладених угодах, умовами яких не передбачена акредитивна форма оплати;

- право вимоги на врожай майбутнього періоду, продукції, що буде виготовлена, та іншого майна, яке фізично не існує на час укладання договору застави;

Г

Неприйнят-ний

- майно, яке згідно з чинним законодавством не може бути предметом застави;

- майно державних підприємств, які не підлягають приватизації;

- майно державних підприємств, на відчуження якого покладено мораторій;

- цінні папери, якщо фінансовий стан емітента відноситься до класів Д;

- майно, яке перебуває в спорі, існують вимоги інших осіб, порушена справа про банкрутство або оголошені банкрутами, продукція заводів, які ще не збудовані;

- інше майно, яке фізично не існує на час розгляду кредитного проекту і викликає сумніви щодо його появи в майбутньому.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

Заходи щодо оздоровлення фінансової системи України можуть дати позитивні наслідки тільки за умови санації фінансів базової лан­ки економіки — підприємств та організацій. Нині в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення кіль­кості фінансове неспроможних підприємств (у 1993 p. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 p. — кожне дев'яте, в 1995 p. — кожне п'яте, в 1996 p. — кожне третє, а в 1997 та 1998 pp. — понад 50 відсотків підприємств були збитковими). Сума збитків, одержаних ними протягом ...

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

Вступ Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. У будь-якому дійстві виробництва взаємодіють два головні чинники: речовий, тобто засоби виробництва, і особистий - робоча сила. Засоби виробництва, будучи речовими елементами продуктивних сил суспільства, предметно втілюють досягнення науки і техніки. Вони беруть участь не лише у створенні споживчої вартості продукту, але ...

Види грошей

Суспільство пройшло великий шлях розвитку, і на певному його етапі виникло таке унікальне явище, як гроші. Тепер їм належить визначальне місце в економіці. Вони виступають як її судинна система, що забезпечує обіг доходів і витрат суб`єктів ринку, життєздатність кожної із структур. Роль грошей неможливо пререоцінити, бо саме дієздатна грошова система сприяє ефективному використанню ресурсів, стійкому зростанню виробництва, його збалансованості. І навпаки, деформована грошова система може бути головною причиною ...