Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

2. Оцінити типові втрати від неповного використання об'єкту.

3. Відрахувати втрати під неповного використання із валового доходу і отримати ефективний валовий дохід.

4. Оцінити річні витрати і відрахувати їх з ефективного валового доходу з метою отримання чистого доходу (або чистого операційного доходу).

5. Проаналізувати аналогічні інвестиції з метою знаходження норм і методу оцінки по доходу, які придатні дня досліджуваної власності.

6. Розділити чистий операційний дохід на норму повернення для отримання кінцевого результату.

Що стосується визначення величини норми повернення, то, якщо в розвинених країнах тривалість повернення капіталу 15 – 20 років вважається нормою, в Україні ж граничний строк довіри – 3 – 4 роки. Відповідно, і норма повернення складає 25 – 33 %.

Світовий досвід показує, що результат оцінки по бізнесу вище оцінки активів, оскільки ніхто не стане купувати бізнес, якщо він дешевше засобів, в противному разі купують окремі, більш сучасні засоби і створюють повий бізнес.

Надійність застави визначається ступенем ризику, пов‘язаного з умовами збереження, відчуження та реалізації майна протягом дії зобов‘язання:

Майно, яке може бути предметом застави або перебуває в заставі відноситься до груп, яким присвоюється клас в порядку збільшення рівня ризику (Таблиця 16).

Таблиця 3.1

Критерії визначення класу забезпечення за кредитними операціями

Клас

застави

Ступень

ризику

Забезпечення

А

Низький

- майнові права на грошові кошти, що розміщені на депозитних рахунках, відкритих в Укрексімбанку;

- безумовні гарантії: урядів країн категорії «А», Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку, банків з рейтингом не нижчим, ніж «інвестиційний клас»; забезпечені гарантії банків України;

Б

Задовільний

- єдині майнові комплекси, якщо фінансово-господарська діяльність позичальника відноситься до класу А,Б і є стабільним, а також класу В, що має тенденцію росту; будівлі (офісні, житлові, торгівельні), виробничі будівлі крім будівель соцкультпобуту наприклад: будинки культури в сільській місцевості; гуртожитки, лікарні;

- готові вироби, товари в обороті (не більше середньомісячного обороту), запаси, сировина, що зберігаються на складі позичальника, або у іншого зберігача, згідно з договором оренди складських приміщень і з договором відповідального зберігання, якщо умови зберігання задовільні та немає перешкод при перевірках майна;

- транспортні засоби, с/г техніка і виробниче обладнання;

- цінні папери, якщо фінансовий стан емітента відноситься до класів А, Б;

- право вимоги грошових коштів на розрахунковому рахунку в якості забезпечення по наданим кредитам у вигляді овердрафту, за умови, якщо сума овердрафту не перевищує 15 відсотків від середньомісячних надходжень на розрахунковий рахунок в Укрексімбанку;

- право вимоги майна по контрактам, умовою оплати яких є передоплата за рахунок кредитних коштів;

В

Високий

- єдині майнові комплекси підприємств, виробничі будівлі, реалізація яких пов’язані з можливими труднощами (спеціалізоване майно);

- майнові права на грошові кошти фізичних осіб, що розміщені на депозитних рахунках, відкритих в інших банках;

- товари в обороті, запаси, сировина, умови зберігання яких незадовільні, існують труднощі та перешкоди при перевірках застави;

- основні засоби, в тому числі транспортні засоби, с/г техніка та виробниче обладнання, якщо перевірки застави або доступ до заставленого майна фахівцям банку ускладнені (потрібні спеціальні перепустки, дозволи тощо);

- цінні папери, якщо фінансовий стан емітента відноситься до класів В,Г;

- право вимоги майна по контрактах;

- право вимоги грошових коштів по укладених угодах, умовами яких не передбачена акредитивна форма оплати;

- право вимоги на врожай майбутнього періоду, продукції, що буде виготовлена, та іншого майна, яке фізично не існує на час укладання договору застави;

Г

Неприйнят-ний

- майно, яке згідно з чинним законодавством не може бути предметом застави;

- майно державних підприємств, які не підлягають приватизації;

- майно державних підприємств, на відчуження якого покладено мораторій;

- цінні папери, якщо фінансовий стан емітента відноситься до класів Д;

- майно, яке перебуває в спорі, існують вимоги інших осіб, порушена справа про банкрутство або оголошені банкрутами, продукція заводів, які ще не збудовані;

- інше майно, яке фізично не існує на час розгляду кредитного проекту і викликає сумніви щодо його появи в майбутньому.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

Поглиблення спеціалізації в діяльності економічних суб'єктів і диверсифікація напрямків укладання капіталу об'єктивно посилюють роль професійного посередництва на фінансовому ринку України. Розглядаючи змістовно-структурну характеристику поняття "фінансове посередництво", слід зазначити, що міжнародна й вітчизняна економічна термінологія і юриспруденція не містять його достатньо вичерпного визначення і тлумачення. Отже, варто взяти як визначення таке: "Фінансові посередники, або фінансові інститути, являють ...

Фінанси України

1. сутність і функції фінансів Термін „фінанси” з’явився у XIII столітті. Він походить від середньовічного латинського слова “financia”, що означає обов’язкову сплату грошей. Ця плата пов’язувалася з передачею частини доходу громадянина в розпорядження монарха, короля або іншого правителя на його утримання та на інші витрати державного змісту. У XVIII столітті трактування поняття фінансів як державного господарства мало подальший розвиток. Державні утворення різного рівня стали називатися союзами публічного змісту, а ...

Фінансова система Японії

Зміст 1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого економічного зростання. 2. Фінанси великих приватних корпорацій і державних підпри­ємств. 3. Бюджетний устрій і бюджетна система -Японії. 4. Державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат. 5. Бюджетний процес і державний фінансовий контроль у Японії. Бюджети місцевих органів влади, фінансове вирівнювання. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Японії. 1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого ...