Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

2) щоб уникнути судових зволікань при неадекватних діях бенефіціара його потрібно зобов'язати заставити в третій банк (на користь гаранта разом із текстом договору про гарантію) певну суму грошей;

3) спочатку виписується не гарантія, а фінансово-юридичне зобов'язання гаранта, де гарантується надання гарантії по першому коносаменту (з таким документом бенефіціар може спокійно укладати договір з виробником, здійснювати доставку товару до порту, укладати договір фрахту і т.п., але він не може її використовувати як фінансовий інструмент для спекуляції);

4) загальна вимога: перевірити імідж і фінансовий стан постачальника за допомогою комерційно-інформаційних служб державної безпеки, ще краще укласти угоду (але це дорожче) з міжнародною Пойєрською конторою, яка, крім перевірки, приймає на себе матеріальну відповідальність за здійснення угоди.

Страхування ризику неповернення кредиту

Слід зазначити, що в економічно розвинених країнах такий вид страхування практично відсутній, так як банки покривають свої ризики за рахунок створених ними спеціальних фондів. Страхові компанії майже не займаються страхуванням ризику неповернення кредитів. Але, поки практика страхування кредитів існує, існують і пов'язані з цим вельми гострі проблеми.

Перша з цих проблем полягає в тому, що, як правію, сторонами договору страхування ризику неповернення кредиту виступає страхова компанія і позичальник, що тягне за собою немалі труднощі для 6анку-кредитора. З чим вони пов'язані?

По-перше, зважаючи на те, що договір страхування вступає в силу за рідкими, особливо обумовленими випадками, з дати надходження 100 % страхової премії на розрахунковий рахунок компанії, перш, ніж довіряти гроші клієнту, банк повинен перевірити, чи сплатив позичальник страхову премію і, тільки переконавшись в тому, що страхова компанія отримала її в повному обсязі, здійснювати реальну видачу коштів.

По-друге, існує ще більш складне для банку питання, пов'язане з можливим застереженням в договорі страхування про сплату страхової премії в два етапи. В цьому випадку договір страхування втрачає силу при несплаті другої частини страхової премії. Таким чином, може скластися ситуація, коли позичальник, сплативши першу частину страхової премії, отримає кредит, а тоді відмовиться сплачувати другу частину страхової премії. Що в даному випадку робить банку? Банк не є стороною договору страхування, і, відтак, не тільки не може втручатись у відносини позичальника і страхової компанії, але часто залишається в невіданні про те, що договір страхування втратив силу. Все, що можна тут зробити, це або вимагати при укладанні договору страхування включення в нього застереження, що страхова компанія у випадку несплати другої частини страхової премії несе відповідальність хоча б в об'ємі, пропорційному розміру сплаченої частини премії, або взагалі відмовитися від прийняття страхового полісу, який передбачає розстрочку сплати страхової премії.

По-третє, бувають ситуації, коли при відсутності у позичальника коштів для сплати страхової премії він "просить" іншу юридичну особу оплатити за нього страховку. На перший погляд, все виглядає досить, надійно – страхову премію сплачено, договір страхування набув чинності, позичальник отримав кредит. Однак реальний платник страхової премії в будь-який момент має право вимагати повернення перерахованих за страхувальника (позичальника) страхових платежів. А оскільки страхова компанія і дійсний платник страхової премії не перебувають в договірних правовідносинах, страхова компанія зобов'язана за вимогою платника здійснити повернення перерахованих їй сум. Звичайна річ, що в такому випадку, страхова компанія, повернутий страхові платежі, анулює дію договору страхування.

Інший вузол проблем пов'язаний із забезпеченням цільового використання позикових коштів. Буває, коли позичальник надає банку в договорі і техніко-економічному обґрунтуванні, під які планується одержання кредиту, інші, ніж страховій компанії, відомості. Що ж відбувається у цьому випадку?

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

ПЛАН Фінансово-правові норми, їх види, особливості та зміст. Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості. Державні органи управління фінансами. Відносини, що виникають у процесі мобілізації, розподілу і витрачання централізованих і децентралізованих фондів коштів державою та її органами, регулюються фінансово-правовими нормами. Норми фінансового права, є загальнообов’язковими правилами поведінки, що встановлені компетентними органами і забезпечені при їх застосуванні примусовою силою держави. Норми права мають ...

Інформаційні бази даних

1. Принципи побудови баз даних. Специфіка економічної інформації. Важливою складовою управлінської інформації є економічна інформація, які відтворює соціально-економічні процеси, як в сфері виробництва, так і в невиробничій сфері в усіх органах і на всіх рівнях управління. Економічна інформація відображає виробничо-господарську діяльність за допомогою системи натуральних і вартісних показників. Це дозволяє широко застосовуванти обчислювальну техніку в економіці. Ще однією специфічною характеристикою економічної інформації є ...

Методи перевірки фінансової звітності

1. Методи перевірки фінансової звітності Однією з найважливіших перевіряючих процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. При цьому перевіряючий керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-ХIV та такими нормативними документами: • П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; • П(С)БО 2 "Баланс"; • П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"; • П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"; • П(С)БО ...