Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

Ці недоліки можуть, по можливості, бути виключеними глобальною цесією. Вимоги переходять до банку вже в момент їх виникнення.

При глобальній месії контроль за надходженнями вимог іноді складний. На практиці призначаються фінансові інспектори, які час від часу перевіряють бухгалтерські книги позичальника, зокрема, рахунки клієнтів.

ВИСНОВКИ

Зрозуміло, що в Україні система способів забезпечення кредитів знаходиться ще в стадії становлення. Щоб досягти того рівня, що існує в країнах з розвиненою ринковою економікою, потрібно не тільки багато часу але й зусиль законодавчої та виконавчої влад, які б, з урахуванням економічної кон’юнктури, що склалася на даний час в країні, постійно вишукували шляхи для її покращення. Покращення в даному випадку передбачає створення більш сприятливих умов для функціонування банків, спрямованих передусім для більшої доступності кредитів для потенційних позичальників. Тобто законодавчі зміни повинні сприяти стимулюванню ділової активності.

Що ж стосується рівня облікової ставки НБУ, то її величина формується не тільки під впливом політики Уряду та НБУ, але й зовнішніх факторів (ситуації на великих міжнародних валютних, фондових та товарних біржах). Вплив ставки НБУ на вартість кредиту (річного проценту за користування ним) виражається в тому, що банк іноді купує кредитні ресурси НБУ, і тому процент за користування кредитом, що сплачується позичальником банку, повинен перевищувати ставку НБУ на цей час.

Практика забезпечення кредитів, яка зараз склалася в Україні, свідчить про схильність банків до застави. Через зрозумілі труднощі у здійсненні підприємницької діяльності, так4і форми забезпечення кредиту, як гарантія, поручительство, страхування ризику неповернення кредиту та уступка вимог до третьої особи використовуються значно рідше. Економіка повинна набути цивілізованих форм як під впливом ефективного державного регулювання, так і з боку формування свідомості вітчизняних підприємців в плані їх ставлення до обов’язків платити податки. І розширення тих рамок, в межах яких дозволено зараз діяти як банкам, так і підприємствам сприятиме розширенню застосування інших форм забезпечення кредиту, а не тільки застави.

Крім того, зараз, спираючись на вказівки Головного банку в системі Укрексімбанку, Укрексімбанк обмежив надання строкових кредитів без забезпечення. Навіть яким би привабливим не був проект заходу при 100%-ній гарантії його здійснення. Виходить, носії дійсно прибуткових проектів, але які не мають забезпечення для одержання кредиту і до того ще не працювали з банком раніше, не мають шансів отримати кредит для здійснення задуманого заходу.

Отже, в даній ситуації між можливим прибутком та обережністю, тобто страхом втратити виданий кредит, банк робить вибір на користь останньої.

В довершення всіх існуючих для потенційних позичальників труднощів при отриманні кредиту Президент України Л. Кучма 4 березня 1998 року підписав Указ „Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами", який начебто погоджений з Українським союзом промисловців і підприємців і який начебто спрямований на вирішення питання щодо погашення бюджетної заборгованості.

По-перше, виникли проблеми з визначенням моменту дії цього Указу. Згідно з Указом Президента "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" від 10.06.1997 р. нормативно-правові акти Президента набирають чинності не раніше дня їх опублікування, тобто в даному випадку це 30 квітня 1998 року. Ті ж, хто прийняв цей Указ, пояснює дату набрання ним чинності 22.04.1998 р. тим, що протягом 30-ти календарних днів з дня подання зазначеного законопроекту Верховною Радою України Закон України "Про відповідальність за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами" не прийнятий, в зв'язку з чим і набрав чинності даний Указ.

По-друге, цей Указ містить механізм обмеження дії Цивільного кодексу, а саме, його глави 17 "Уступка вимоги і переведення боргу". З моменту дії цього Указу уступки вимоги та переведення боргу заборонені, як і бартер у зовнішньоекономічних відносинах по товарах, перелік яких на момент опублікування Указу Кабміном ще не встановлений. Слід нагадати, що зміни до кодексів може вносити тільки Верховна Рада.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Державне кредитування підприємств

Державний кредит — це економічні відносини, які виникають між підприємством і державою внаслідок купівлі першим держав­них цінних паперів (підприємство стає кредитором держави), а також унаслідок одержання бюджетних і позабюджетних креди­тів (підприємство стає позичальником). Державне кредитування здійснюється наданням бюджетних по­зик безпосередньо міністерствам, відомствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади для фінансування через банків­ські установи: • пускових об'єктів; • раніше розпочатих ...

Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

ВСТУП Однієї з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У числі факторів, щороблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері. Інвестиції торкаються самих глибинних основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у ...

Можливості вступу України до СОТ

Зміст Вступ 1. Загальні відомості про Світову організацію торгівлі (СОТ) 2. Процес вступу України до СОТ 3. Перспективи вступу України до СОТ 3. 1. Позитивні та негативні наслідки приєднання України до СОТ . 3. 2. Гармонізація національного законодавства України . Висновки Література Вступ На сьогодні одним із головних пріоритетів зовнішньоекономічної політики України щодо інтеграції у світову економіку є вступ до Світової організації торгівлі (СОТ). У Посланні Президента України до Верховної Ради (2002 р.) ...