Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

По-третє, цей Указ вступає в протиріччя до Законів України "Про заставу", "Про власність" та до Конституції України.

Як цей Указ вилинув на діяльність банків? Якщо раніше клієнти, що мали заборгованість перед бюджетом, мали можливість погашати кредит шляхом уступки вимог до свого дебітора (а в Укрексімбанку, зокрема, і шляхом доміціляції векселів), то зараз, як сказано в п. 14 Указу " .Під час проведення розрахунків, у тому числі за експортними та імпортними операціями, не допускається уступка вимоги та переведення боргу незалежно від наявності угод чи фінансових зобов'язань між резидентами та нерезидентами".

Але найпотужнішого удару потенційним позичальникам, які мають заборгованість перед бюджетом, Указ Президента України наносить в тому розумінні, що банки не приймуть у заставу майно таких підприємств, оскільки в разі неповернення кредиту позичальником банк не має жодного шансу звернути стягнення на це майно, так як п. 6 Указу гласить: "Вимоги органів державної податкової служби щодо майна і майнових прав, які є предметом податкової застави, мають пріоритет перед будь-якими правами щодо цього майна і майнових прав, крім випадків, коли ці права виникли і в установленому порядку оформлені до дня виникнення податкової застави".

Згідно п. 5 Указу підприємство може відчужувати майно, яке перебуває в податковій заставі, але за письмовою згодою органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податків. Але в цьому випадку гроші, які надійдуть на розрахунковий рахунок платника податків від реалізації майна, яке знаходиться в податковій заставі, негайно повинні перераховуватися до бюджету в погашення заборгованості перед бюджетом.

Надавати підприємствам дозвіл на надання майна, що знаходиться в податковій заставі, під заставу банкам при отриманні кредиту, місцеві податкові органи не мають права, оскільки вони не є юридичними особами. Навіть, отримавши від позичальника довідку з місцевого податкового органу, де вказується, що останній не заперечуватиме, якщо майно, яке перебуває в податковій заставі і яке надано в забезпечення погашення кредиту банку, проти реалізації цього майна для погашення заборгованості по кредиту та відсотках і не буде використовувати це майно в якості податкової застави, навряд чи банк ризикне видали кредит, оскільки гроші, виручені від реалізації цього майна мають бути негайно перераховані до бюджету. Точніше, видати такій дозвіл місцевий податковий орган може, але для банку він не матиме юридичної сили, оскільки місцеві податкові органи діють як би від імені Головної державної податкової Адміністрації, а остання навряд чи погодиться з тим, що в кожному конкретному випадку буде уповноважувати місцевий орган на видачу такого дозволу.

Ця податкова застава іноді виникає, як кажуть, "на рівному місці". В умовах обкладання податком на прибуток за більш ранньою подією із отримання грошей і відвантаження, а акцизним збором – у будь-якому разі за відвантаженням (підписанням акту), в умовах, коли бартер тягне за собою обкладання податком на прибуток і ПДВ за першочерговою подією, платити податки в строк фактично неможливо, тому що нема живих грошей.

Отже бачимо, скількох потенційних позичальників та майнових поручителів відсікає цей Указ від можливості користуватися кредитом. Якщо у підприємства добре працює розрахунковий рахунок, то і кредит йому не потрібен. Але ж багато підприємств, які бажають отримати кредит, але не можуть через наявність заборгованості перед бюджетом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Перелік законодавчих та нормативних актів, інструкцій, інших документів

1. Цивільний Кодекс України.

2. Господарський кодекс України.

3. Арбітражний процесуальний Кодекс України.

4. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000 р. № 2121-III.

5. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. № 1576-ХII із змінами та доповненнями.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

Поглиблення спеціалізації в діяльності економічних суб'єктів і диверсифікація напрямків укладання капіталу об'єктивно посилюють роль професійного посередництва на фінансовому ринку України. Розглядаючи змістовно-структурну характеристику поняття "фінансове посередництво", слід зазначити, що міжнародна й вітчизняна економічна термінологія і юриспруденція не містять його достатньо вичерпного визначення і тлумачення. Отже, варто взяти як визначення таке: "Фінансові посередники, або фінансові інститути, являють ...

Можливості вступу України до СОТ

Зміст Вступ 1. Загальні відомості про Світову організацію торгівлі (СОТ) 2. Процес вступу України до СОТ 3. Перспективи вступу України до СОТ 3. 1. Позитивні та негативні наслідки приєднання України до СОТ . 3. 2. Гармонізація національного законодавства України . Висновки Література Вступ На сьогодні одним із головних пріоритетів зовнішньоекономічної політики України щодо інтеграції у світову економіку є вступ до Світової організації торгівлі (СОТ). У Посланні Президента України до Верховної Ради (2002 р.) ...

Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

Заходи щодо оздоровлення фінансової системи України можуть дати позитивні наслідки тільки за умови санації фінансів базової лан­ки економіки — підприємств та організацій. Нині в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення кіль­кості фінансове неспроможних підприємств (у 1993 p. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 p. — кожне дев'яте, в 1995 p. — кожне п'яте, в 1996 p. — кожне третє, а в 1997 та 1998 pp. — понад 50 відсотків підприємств були збитковими). Сума збитків, одержаних ними протягом ...