Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

6. Закон України "Про заставу" від 02.10.1992 р. № 2654-ХII із змінами та доповненнями.

7. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30.06.1999 р. № 784-ХIV із змінами та доповненнями.

8. Закон України “Про підприємництво” від 07.02.1991 р. № 698-ХII із змінами та доповненнями.

9. Закон України “Про власність” від 07.02.1991 р. № 697-ХII із змінами та доповненнями.

10. Закон України “Про нотаріат” від 02.09.1993 р. № 3425-ХII із змінами та доповненнями.

11. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР із змінами та доповненнями.

12. Закон України “Про лізинг” від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР із змінами та доповненнями.

13. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 р. № 887-ХII із змінами та доповненнями.

14. Постанова КМУ “Про Порядок ведення Державного реєстру застави рухомого майна” від 30.07.1998 р. № 1185 із змінами та доповненнями.

15. Положення “Порядок погодження органами приватизації умов договорів застави майна підприємств” (затверджено наказом ФДМУ від 06.02.2001 р. № 163 та зареєстровано в Мінюсті України 26.02.2001 р. № 171/5362).

16. Положення “Про порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації" (затверджено наказом Фонду Державного майна України від 02.02.1995 р. № 100).

17. Методика оцінки вартості майна під час приватизації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 р. № 1554.

18. Положення “Про Єдиний реєстр заборони відчуження об’єктів нерухомого майна (затверджено наказом Міністра Юстиції України від 09.06.1999 р. № 31/5 та зареєстровано в Мінюсті 10.06.1999 р. № 364/3657) із змінами й доповненнями.

19. Інструкція Мінюсту України “Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”, (затверджено наказом Мінюсту України від 14.06.1994 р. № 18/5, зареєстровано в Мінюсті 07.07.1994 р. під № 152/361) із змінами та доповненнями.

20. “Інкотермс 2000 Міжнародні правила по тлумаченню термінів”, розроблені Міжнародною торговою палатою 01.01.2000 р.

21. “Міжнародні правила по тлумаченню термінів “Інкотермс”, розроблені Міжнародною торговою палатою 01.09.1990 р. № 460.

22. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 р. № 959-XII.

23. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР.

24. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності від 23.12.1998 р. № 351-XIV”.

25. Указ Президента України “Про вдосконалення валютного регулювання” від 22.08.1994 р. № 457/94 із змінами й доповненнями.

26. Указ Президента України “Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів” від 04.10.1994 р. № 567/94.

27. Указ Президента України “Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб’єкти підприємницької діяльності України” від 04.10.1994 р. № 566/94.

28. Указ Президента України “Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні” від 07.11.1994 р. № 659/94.

29. Декрет Кабінету Міністрів України ”Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993 р. № 15-93.

30. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення від 30.03.2002 р. № 445.

31. “Положення про вантажну митну декларацію”, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 р. № 574.

32. Положення “Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) які передбачають розрахунки в іноземній валюті”, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України і Національного Банку України від 21.06.1995 р. № 444.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Порядок нарахування та сплати податків, зборів та платежів підприємства до бюджету 5 Податок на додану вартість 7 Податок з прибутку підприємств 8 Прибутковий податок з громадян 9 Збір на обов’язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття 10 Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування 11 Комунальний податок 12 Відрахування до інноваційного фонду 12 Розділ 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік розрахунків з бюджетом 16 Розділ 3. Звітність по податках, ...

Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

ВСТУП Однієї з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У числі факторів, щороблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері. Інвестиції торкаються самих глибинних основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у ...

Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

Заходи щодо оздоровлення фінансової системи України можуть дати позитивні наслідки тільки за умови санації фінансів базової лан­ки економіки — підприємств та організацій. Нині в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення кіль­кості фінансове неспроможних підприємств (у 1993 p. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 p. — кожне дев'яте, в 1995 p. — кожне п'яте, в 1996 p. — кожне третє, а в 1997 та 1998 pp. — понад 50 відсотків підприємств були збитковими). Сума збитків, одержаних ними протягом ...