Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

6. Закон України "Про заставу" від 02.10.1992 р. № 2654-ХII із змінами та доповненнями.

7. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30.06.1999 р. № 784-ХIV із змінами та доповненнями.

8. Закон України “Про підприємництво” від 07.02.1991 р. № 698-ХII із змінами та доповненнями.

9. Закон України “Про власність” від 07.02.1991 р. № 697-ХII із змінами та доповненнями.

10. Закон України “Про нотаріат” від 02.09.1993 р. № 3425-ХII із змінами та доповненнями.

11. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР із змінами та доповненнями.

12. Закон України “Про лізинг” від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР із змінами та доповненнями.

13. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 р. № 887-ХII із змінами та доповненнями.

14. Постанова КМУ “Про Порядок ведення Державного реєстру застави рухомого майна” від 30.07.1998 р. № 1185 із змінами та доповненнями.

15. Положення “Порядок погодження органами приватизації умов договорів застави майна підприємств” (затверджено наказом ФДМУ від 06.02.2001 р. № 163 та зареєстровано в Мінюсті України 26.02.2001 р. № 171/5362).

16. Положення “Про порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації" (затверджено наказом Фонду Державного майна України від 02.02.1995 р. № 100).

17. Методика оцінки вартості майна під час приватизації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 р. № 1554.

18. Положення “Про Єдиний реєстр заборони відчуження об’єктів нерухомого майна (затверджено наказом Міністра Юстиції України від 09.06.1999 р. № 31/5 та зареєстровано в Мінюсті 10.06.1999 р. № 364/3657) із змінами й доповненнями.

19. Інструкція Мінюсту України “Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”, (затверджено наказом Мінюсту України від 14.06.1994 р. № 18/5, зареєстровано в Мінюсті 07.07.1994 р. під № 152/361) із змінами та доповненнями.

20. “Інкотермс 2000 Міжнародні правила по тлумаченню термінів”, розроблені Міжнародною торговою палатою 01.01.2000 р.

21. “Міжнародні правила по тлумаченню термінів “Інкотермс”, розроблені Міжнародною торговою палатою 01.09.1990 р. № 460.

22. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 р. № 959-XII.

23. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР.

24. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності від 23.12.1998 р. № 351-XIV”.

25. Указ Президента України “Про вдосконалення валютного регулювання” від 22.08.1994 р. № 457/94 із змінами й доповненнями.

26. Указ Президента України “Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів” від 04.10.1994 р. № 567/94.

27. Указ Президента України “Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб’єкти підприємницької діяльності України” від 04.10.1994 р. № 566/94.

28. Указ Президента України “Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні” від 07.11.1994 р. № 659/94.

29. Декрет Кабінету Міністрів України ”Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993 р. № 15-93.

30. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення від 30.03.2002 р. № 445.

31. “Положення про вантажну митну декларацію”, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 р. № 574.

32. Положення “Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) які передбачають розрахунки в іноземній валюті”, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України і Національного Банку України від 21.06.1995 р. № 444.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Державне кредитування підприємств

Державний кредит — це економічні відносини, які виникають між підприємством і державою внаслідок купівлі першим держав­них цінних паперів (підприємство стає кредитором держави), а також унаслідок одержання бюджетних і позабюджетних креди­тів (підприємство стає позичальником). Державне кредитування здійснюється наданням бюджетних по­зик безпосередньо міністерствам, відомствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади для фінансування через банків­ські установи: • пускових об'єктів; • раніше розпочатих ...

Аналіз імовірності банкрутства

Під банкрутством розуміється встановлена у судовому порядку фінансова неспроможність боржника здійснювати платежі за своїми забов’язанями. До стану банкрутства підприємство може призвести погіршення усіх показників, які визначають його фінансову стійкість тому саме на них базується аналіз ймовірності настання такого стану. Щоб дати оцінку ймовірності банкрутства підприємства, треба побудувати певний інтегральний показник, який би включав в себе найважливіші характеристики фінансової стійкості. Для цієї ...

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

Вступ Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. У будь-якому дійстві виробництва взаємодіють два головні чинники: речовий, тобто засоби виробництва, і особистий - робоча сила. Засоби виробництва, будучи речовими елементами продуктивних сил суспільства, предметно втілюють досягнення науки і техніки. Вони беруть участь не лише у створенні споживчої вартості продукту, але ...