Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

33. Положення “Про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. № 201, зареєстровано в Мінюсті 21.09.2001 р. під № 833/6024.

34. “Типові рекомендації щодо базових платіжних умов зовнішньоторговельних контрактів українських суб’єктів господарювання в умовах нестабільних обмінних курсів та обмежень на валютні операції на ринках країн CНД”, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 28.01.1999 р. № 39 і погоджені з Національним Банком України 01.02.1999 р. № 13-110/206-837.

35. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001 р. № 2658-III.

36. Закон України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” від 29.11.2001 р. № 2864-III.

37. Н. И. Завина / Кредитно-страховой альянс. – Тернополь: Финансы и торговля, 1996. – 144 с.

38. Челноков В.А. Банки: букварь кредитования. Технологи банковских ссуд. – М: Банковский научно-консультационный центр, 1996. – 406 с.

39. Л. И. Абалкин. Кредитный процесс коммерческого банка. – М: Экономика и Финансы, 1995. – 562 с.

40. Я. Маркус. Экспертная оценка недвижимости. – К: Либідь, 1996. – 78 с.

41. И. Н. Аксёнова. Способы обеспечения исполнения обязательств // Экономическое развитие России, 1996. – № 6.

42. Филатов М. Н. Поручительство и банковская гарантия // Финансы и кредит, 1997, – № 11.

Національного банку України

1. Положення "Про кредитування", затверджено постановою Правління НБУ від 28.09.1995 р. № 246 із змінами та доповненнями.

2. Положення "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", затверджено постановою Правління НБУ № 279 від 06.07.2000 р. із змінами та доповненнями.

3. “Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків”, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.1997 р. № 316 із змінами та доповненнями.

4. “Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, затверджена постановою Правління НБУ 28.08.2001 р. № 368 із змінами та доповненнями.

5. Постанова від 17.12.1998 р. № 524 “Про окремі питання, пов’язані з регулюванням діяльності комерційних банків”.

6. “Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”, затверджене постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 369 із змінами та доповненнями.

7. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків України, затверджено постановою Правління НБУ від 11.12.2000 р. № 475 із змінами та доповненнями.

8. Інструкція “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затверджено постанова НБУ від 18.12.1998 р. № 527 із змінами та доповненнями.

9. Інструкція “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України” затверджено постановою НБУ від 19.02.2001 р. № 69.

10. Інструкція “Про безготівкові розрахунки в України в національній валюті”, затверджено постановою НБУ від 29.03.2001 р. №135.

11. Постанова НБУ від 24.05.1999 р. № 249 “Про посилення контролю за операціями з готівкою”.

12. “Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій”, затверджено постановою Правління Національного Банку України від 17.07.2001 р. № 275 із змінами та доповненнями.

13. “Про введення обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів–юридичних осіб”, затверджено постановою НБУ від 04.09.1998 р. № 349.

14. “Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України”, затверджено постановою НБУ від 18.03.1999 р. № 127 із змінами й доповненнями.

15. Інструкція “Про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями”, затверджено постановою НБУ від 24.03.1999 р. № 136 із змінами й доповненнями.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

Перспективне фінансове планування визначає найважливіші по­казники, пропорції та темпи розширеного відтворення, є основною формою реалізації головних цілей підприємства. Перспективне пла­нування включає розробку фінансової стратегії підприємства та прогнозування його фінансової діяльності. За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої від­повідальності за результати діяльності виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На ...

Фінансова система Японії

Зміст 1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого економічного зростання. 2. Фінанси великих приватних корпорацій і державних підпри­ємств. 3. Бюджетний устрій і бюджетна система -Японії. 4. Державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат. 5. Бюджетний процес і державний фінансовий контроль у Японії. Бюджети місцевих органів влади, фінансове вирівнювання. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Японії. 1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого ...

Фінансування освіти в Україні

Основним джерелом фінансування витрат на освіту, науку і культуру є Державний бюджет. Система народної освіти в нашій країні є єди­ним комплексом послідовно з'єднаних між собою ланок виховання і навчання: • дошкільне виховання; • загальна середня освіта; • позашкільне виховання; • професійно-технічне навчання; • середня спеціальна і вища освіта. - Це закріплено у Законах України «Про за­гальну середню освіту» № 651 від 13.05.1999 та «Про вищу освіту» № 1284-ІП від 17.01.2002 р. Принципи державної політики у галузях ...