Search:

Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

16. Лист від 01.04.1999 р. № 13-126/632-2956 “Щодо поручительства при наданні банківських кредитів в іноземній валюті”.

17. Лист від 24.01.2001 р. № 43-111/258 “Щодо розрахунку резерву за коштами, що розміщені на кореспондентських рахунках”.

ВАТ “Укрексімбанк”

1. Уніфіковані процедури розгляду та супроводження кредитних проектів, затверджено Наказом № 16 від 12.01.2001 р., зі змінами та додатками.

2. Кредитна політика ВАТ «Укрексімбанк» на 2005 рік, затверджено рішенням Правління від 23.12.2004 р. (протокол № 41).

3. Положення про кредитування ВАТ «Укрексімбанк», затверджено рішенням Правління від 28.09.2004 р. (протокол № 31).

4. Положення про облікову політику ВАТ «Укрексімбанк» на 2005 рік, затверджено рішенням Правління від 23.12.2004 р. (протокол № 41).

5. Порядок супроводження та реалізації застави та іпотеки, затверджено Наказом № 614 від 09.11.2004 р.

6. Технічний порядок з бухгалтерського обліку кредитних операцій у системі ВАТ «Укрексімбанк», затверджено Наказом № 138 від 09.03.2005 р.

7. Порядок оформлення та зберігання оригіналів угод, що стосуються кредитної діяльності ВАТ «Укрексімбанк», затверджено Наказом № 45 від 20.01.2003 р.

8. Вимоги ВАТ «Укрексімбанк» щодо кредитування суб’єктів господарської діяльності, затверджено Наказом № 518 від 14.09.2004 р.

9. Технічний порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними та іншими операціями, затверджено Наказом № 731 від 31.12.2004 р.

10. Положення "Про порядок проведення роботи з позичальниками (юридичними особами) та розподіл обов'язків між службами банку в процесі надання, супроводження та повернення кредитів", затверджено рішенням Правління від 22.02.2001 р. (протокол № 10).

11. Положення "Про проведення оцінки фінансового стану позичальника – юридичної особи в системі ВАТ “Укрексімбанк", затверджено рішенням Правління 19.10.2002 р. (протокол № 46).

12. Положення ВАТ “Укрексімбанк” про облік операцій із заставленим майном, затверджене рішенням Правління Банку від 26.09.2001 р. протокол № 54.

13. Лист ВАТ “Укрексімбанк” від 01.08.1996 р. № 02-10/186 “Висновок Науково-правової експертизи при Інституті держави і права НАН України по тлумаченню застосування Закону України “Про заставу”.

14. Службове розпорядження ВАТ «Укрексімбанк» Про матеріали для розгляду кредитних проектів на Кредитному комітеті ВАТ «Укрексімбанк» № 182-р від 13.09.2004 р.

ДОДАТКИ

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61 


Подібні реферати:

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

П л а н Вступ . Розділ 1 Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні ; 1. 1 Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності . 1.1.1 Принципи оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на Україні. 1.1.2 Мито , як податковий засіб регулювання експорту-імпорту країни . 1.1. 3 Особливості застосування податку на додану вартість та акцизного збору у зовнішньоекономічній діяльності на Україні. 1.1.4 Аналіз законодавства про оподаткуваня прибутку підприємств з іноземними інвестиціями 1. 2 ...

Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

Перспективне фінансове планування визначає найважливіші по­казники, пропорції та темпи розширеного відтворення, є основною формою реалізації головних цілей підприємства. Перспективне пла­нування включає розробку фінансової стратегії підприємства та прогнозування його фінансової діяльності. За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої від­повідальності за результати діяльності виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На ...

Фінансування освіти в Україні

Основним джерелом фінансування витрат на освіту, науку і культуру є Державний бюджет. Система народної освіти в нашій країні є єди­ним комплексом послідовно з'єднаних між собою ланок виховання і навчання: • дошкільне виховання; • загальна середня освіта; • позашкільне виховання; • професійно-технічне навчання; • середня спеціальна і вища освіта. - Це закріплено у Законах України «Про за­гальну середню освіту» № 651 від 13.05.1999 та «Про вищу освіту» № 1284-ІП від 17.01.2002 р. Принципи державної політики у галузях ...