Search:

Економіка Дніпропетровської області

Статистичний щорічник України за 2004рвк-Київ:Техніка,2005-с.389

В Дніпропетровській області проявляється характерне для України зменшення рівня

безробіття приблизно на 1,7-2,3% за кожний наступний рік, що є наслідком стабілізації економіки країни

. Під попитом на робочу силу розуміють потребу підприємств, організацій та інших юридичних та фізичних осіб в працівниках.

Під пропозицією робочої сили розуміють кількість працездатного населення країни не зайнятого в народногосподарському комплексі.

Таблиця 2.4

Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці

Регіони

Кількість зареєстрованих громадян, не зайнятих трудовою діяльністю,тис

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць,тис

Навантаження на одне вільне робоче місце вакансію,осіб

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

Україна

1055,2

1003,7

998,9

123,9

138,8

166,5

9

7

6

Дніпропетровська область

80,2

73,9

64,9

10,6

10,5

16,3

8

7

4

Статистичний щорічник України за 2004рвк-Київ:Техніка,2005-с.396

За період з 2003 по 2005рр. в Дніпропетровській області, як і по всій Україні збільшився попит на робочу силу, що стало основною причиною збільшення пропозиції робочої сили. З урахуванням попиту та пропозиції навантаження на одне вільне робоче місце зменшилось з 8 до 4 чол/роб. місце.

Таблиця 2.5

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян

Регіони

2000

2002

2004

Україна

597,0

831,8

984,2

Дніпропетровська область

49,6

61,9

69,9

Статистичний щорічник України за 2004рвк-Київ:Техніка,2005-с.399

На основі таблиці можна сказати, що працевлаштування громадян по Дніпропетровській області 3 2000р. порівняно з 2004 р. збільшилось на 40,9%.

Розділ 3

3. Галузева характеристика економіки області.

3.1. Природні умови і мінерально-сировинні ресурси області. Оборотні ресурси.

Дніпропетровська область розташована в межах Придніпров’я, у лісостеповій і степовій фізико-географічних зонах в південно-східній частині України. Природно-ресурсний потенціал області в його сумарному виразі (у грошовому обчисленні) складає 10,9% від загального в Україні. В його складі виділяються мінеральні (68,9%) і земельні (21,3%) ресурси. На водні ресурси припадає 4,8%, природно-рекреаційні- 4,3%, фауністичні-0,4% і лісові-0,3%. Аналіз територіальної диференціації природно-ресурсного потенціалу по території України свідчить, що Дніпропетровська область належить до регіонів високого рівня інтегрального природно-ресурсного потенціалу - індекс її до України становить 2,06.особливо виділяються мінерально-сировинні ресурси- індекс відповідно-3,13; фауністичні-1,60; природно-рекреаційні-0,90; земельні-0,87; водні-0,75 і лісові ресурси-0,73.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Економічний ріст

Економічний ріст визначається і вимірюється: Збільшенням реального ВНП і ЧНП (ЧНП = ВНП - амортвідрахування), за деякий період часу. Збільшенням реального ВНП або ЧНП на душу населення за деякий період часу. Використовуються два способи наприклад: ВНП Індії майже на 70% перевершує ВНП Швейцарії, але рівень життя в Індії більше, ніж у 60 раз нижчий від Швейцарії. Економічний ріс вимірюється річними темпами росту в %. Наприклад: Реальний ВНП = 200 млрд. $ у минулому році, 210 млрд. – у цьому році. Темпи росту = Джерела ...

Міжнародні валютно-фінансові операції

Історично всі операції на валютних ринках поділялись на дві групи: з негайним постачанням валюти та з постачанням через певний період. З часом виникли нові типи валютних угод, що призвело до диверсифікації міжнародного валютного ринку. Валютні операції з негайним постачанням (“спот”). При здійсненні валютної угоди з негайним постачанням, яка має назву “спот”, іноземна валюта постачається банками-кореспондентами не пізніше двох наступних днів з дня укладання угоди. Строк постачання валюти має назву “дата ...

Інвестиційна діяльність

Зміст 1. Охарактеризуйте інвестиційну діяльність в Україні 2. Особливості і форми здійснення фінансових інвестицій підприємства Література 1. Охарактеризуйте інвестиційну діяльність в Україні В умовах структурної перебудови економіки України дуже гострою проблемою є потреба у великих іноземних інвестиціях. У більшості країн (США, Німеччині, Франції, Великобританії) каталізатором ін­вестиційної активності став саме іноземний капітал, який відіграв ак­тивну роль у розвитку та структурній перебудові економіки. Останні­ми ...