Search:

Економіка Дніпропетровської області

Мінерально-сировинні ресурси. Гірничо видобувна промисловість області спеціалізується на видобутку залізних, марганцевих і титанових руд, вогнетривких глин, первинного коаліну, будівельного каменю. В межах області розташовані: найбільша залізорудна база України- Криворізький басейн, Нікопольське родовище марганцевих руд, Малишевське родовище титану, Просянівське родовище первинного каоліну, експлуатується П'ятихатське родовище вогнетривких глин, Целикське родовище залізо окисних і глинистих мінеральних фарб, Криворізьке родо­вище доломітів, Правдинське родовище талько-магнезитів. У межах Дніпропетровської області зосереджена основна частина запасів бурого вугілля Придніпровського буровугільного басейну. Місцева сировинна база забезпечує потреби області в будівельному камені, стіновій кераміці, керамзиті та в будівельному піску.

В області зосереджені значні запаси мінеральних ресурсів України, зокрема: балансові запаси (А+В+С1) руди заліза — 70%, руди марганцю — 31%, руди алюмінію — 100, фарбової сировини — 68,8, каоліну — 17,3, піску формувального - 28,1, керамзитової сировини — 20,3, піску будівельного — 11%.

Земельні ресурси. В області зосередно 3192,3 тис.га земельного фондів тому числі 2513,1 тис. га сільськогосподарських угідь (6% в Україні), з низ ріллі- 2118,5 га (6,5%). Сільськогосподарська освоєність території досить висока- 82,8% (в Україні-72,2%), а рівень її розораності-69,6 у тому числі сільгоспугідь-84%.

В ґрунтовому покриві області переважають звичайні та південні чорноземи, дернові, піщані та інші, але в них відбувається прискорений процес втрати гумусу. Основною проблемою щодо землекористування є відновлення природної родючості грунтів, покращення структури землекористування, зокрема сільськогосподарських угідь.

Водні ресурси. В області виникла складна водогосподарська і гідро екологічна ситуація. Водні ресурси є лімітуючим фактором розвитку виробництва області. В той же час питомі витрати води на виробничі потреби в декілька разів перевищують аналогічні показники розвинутих країн. Загальні ресурси річкового стоку в 4 рази нижчі, ніж в Україні і складають в середньому 53, а в дуже маловодні роки- лише 32,5 км3. споживання свіжої води в області за 1991-2001рр. Зменшилось і 1,7 рази. Це пояснюється перш за все скороченням водовикористання водоємних галузей промислового виробництва і сільського господарства. Основна проблема щодо використання полягає в скороченні питомих витрат води у виробництві.

Лісові ресурси в області виконують переважно природоохоронну, санітарно-гігієнічну та рекреаційну функції. Загальна площа лісів та інших лісовкритих площ становить 190,5 тис. га (1,8% в Україні), в тому числі ліси не промислового значення- близько 94%. Уповільнився процес посадки і посіву лісу: у 1997р. вони становили 1039 га, у 2001р.- 522 га. Обсяг продукції лісового господарства складає в Україні невисоку питому вагу- 0,6%, причому рівень його щорічно скорочується. Тому для забезпечення власних потреб у продукції лісового господарства в область завозяться різні види деревини з інших регіонів держави і зарубіжжя.

Клімат помірно-континентальний. Літо жарке і сухе з частими зливами, сильними південно-східними і східними вітрами, які спричиняють посуху. Зима мяка, малосніжна, часто бувають відлиги. Пересічна температура січня від –4,5оС на південному заході до –6,5оС на південному сході, липня +22,5 та +21,5. тривалість без морозного періоду від 187 днів на півночі до 228 днів на півдні. Опадів 450-490 мм на півночі і 430 мм на півдні. Серед несприятливих кліматичних явищ- відлиги, морози з вітрами, суховії і пилові бурі. В області діють 11 метеостанцій.

Екологічна ситуація в регіоні досить складна, хоча за останні роки у зв’язку із скороченням промислового виробництва вона покращилася. У 2001 році 685 підприємств здійснювали викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (4,9% в Україні), обсяг яких склав 483,3 тис. тони (19,2%). Високу питому вагу в них займають газові та рідкі викиди (93,2%). У середньому обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення одного підприємства перевищував середньо республіканський рівень в 4,1 рази. В окремих містах, зокрема в Дніпропетровську, цей рівень перевищував середній у 2 рази, Дніпродзержинську - 67,4, Кривому Розі- в 16,2 і Зеоенодольську- в 282 рази.

Оборотний капітал- проходить три стадії кругообігу: грошову, виробничу й товарну. На першій стадії під час авансування коштів здійснюється придбання й нагромадження необхідних виробничих запасів.

У виробничому процесі авансується вартість для створення продукції: у розмірі вартості використаних виробничих запасів, перенесеної вартості основних фондів, витрат на саму працю (заробітна плата та пов'язані з нею витрати). Виробнича стадія кругообігу оборотного капіталу завершується випуском готової продукції, після чого настає стадія реалізації.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Неокласична модель інвестицій і q Тобіна

У національній економіці більшість фірм виконує дві функції— виробляють товари і послуги та інвестують у капітал для майбутнього виробництва. Для простоти нашого аналізу припустимо, що цими двома видами діяльності займаються два види фірм — виробничі та позичкові. Виробничі фірми продукують товари і послуги, але не інвестують. Вони орендують капітал у позичкових фірм. Останні не виробляють товарів і послуг, а здійснюють усі інвестиції в економіку, тобто купують капітальні блага і здають їх в оренду виробничим фірмам. Із ...

Фінансовий аналіз економічного проекту

План. Цілі, завдання та моделі фінансового аналізу. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми. Прогнозування продажів та витрат по проекту. Джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту. Фінансове планування в проєктному аналізі. 1. Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, перетворення та використання інформації фінансового характеру. Фінансовий аналіз має кілька цілей: Визначення фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми; Виявлення змін у фінансовому стані та ...

Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

Будівництво може здійснюватись трьома способами: господарським, підрядним або змішаним. При господарському способі будівництво здійснюється власними силами підприємства (забудовника) без залучення спеціалізованих підрядних будівельно-монтажних організацій. При цьому на підприємстві може створюватися будівельно-монтажний підрозділ (наприклад, відділ капітального будівництва), який здійснює відповідні будівельні роботи, найчастіше із реконструкції та розширення підприємства або будівництва невеликих об'єктів допоміжного ...