Search:

Економіка Дніпропетровської області

Виробництво та розподіл електроенергі їтепла, води, газоподібного палива

Цей вид діяльності в області представляють 84 підприємства, з них 12 з виробництва і розподілу електроенергії. На них працюють більше 45,3 тис. осіб, у тому числі 15,3 тис. в електроенергетиці. У 2001 році на цих підприємствах вироблено продукції (надано послуг) більш ніж на 2,2 млрд. грн., або 8,6% обсягу промислової продукції області. Більш ніж 70% обсягу виробництва у цій сфері діяльності припадає на виробництво та розподіл електроенергії. Дніпропетровська область - одна з найбільш енергонасичених в Україні. Вона посідає друге місце в Україні з установленої потужності. Електроенергетика являє собою високорозвинену галузь економіки. Основну частку у структурі електрогенеруючих потужностей складають Придніпровська і Криворізька теплові електростанції загальною потужністю 4,7 тис. МВт та Дніпродзержинська гідроелектростанція потужністю 0,35 тис. МВт. В області виробляється 7,7% від обсягу виробництва електроенергії в Україні. Вперше за роки незалежності України виведено на проектну потужність, після реконструкції, більш економічний і потужний енергоблок №11 Придніпровської ТЕС.

3.4. Економіка сільського господарства області

Сільське господарство - другий після промисловості сектор економіки області. На нього припадає близько 8% сукупного виробництва товарів та послуг по області.

За 2001 рік досягнуто приріст валової продукції сільського господарства на 20% (у порівнянних цінах 2000 року) і її питома вага становить 5,8% від загального обсягу по Україні.

На базі реструктуризованих КСП створено 1447 нових агроформувань ринкового типу, у тому числі: 171 (11,8%) приватне підприємство, 475 (32,8%) товариств з обмеженою відповідальністю, 33 (2,3%) акціонерних товариства, 43 (3,0%) сільськогосподарських кооперативи, 540 (37,3%) селянських (фермерських) господарств, 185 (12,8%) інших суб'єктів господарювання. Загальна кількість селянських (фермерських) господарств становить 3265, у користуванні яких є 309,3 тис. га сільгоспугідь.

Площа сільгоспугідь, яка використовується для сільськогосподарського виробництва, складає 2513,6 тис. га, або 78,7% загальної площі області.

Сільське господарство спеціалізується на вирощуванні зерна, соняшнику, овочів, а також на м’ясо-молочному тваринництві. Навколо великих міст і промислових центрів створено агропромислові комплекси з інтенсивним виробництвом ранніх овочів, молока, яєць, м’яса, птиці.

Розвиток сільськогосподарського виробництва базується на удосконаленні структури посівних площ сільськогосподарських культур, упровадженні ґрунтозахисних систем обробки ґрунту, інтенсивних технологій вирощування зернових культур- озима пшениця, ярий ячмінь, кукурудзу на зерно, просо, гречку, цукрового буряку і соняшнику, скороченні розораності ґрунтів. У 2001 році область отримала найбільший в Україні і за останні 10 років валовий збір зернових і зернобобових культур - 3,3 млн. тонн (у вазі після доробки), що у 2,1 разу більше, ніж торік. Середня урожайність зернових склала 35,2 ц/га і є найвищою серед областей України. Значні площі під кормовими культурами, зокрема однорічними і багаторічними, кукурудзою на силос і зелений корм, кормовими коренеплодами. Розвинуте садівництво.

Продовжується робота щодо створення спеціалізованого молочного скотарства за рахунок формування голштинських стад шляхом розведення імпортованих тварин, а також власної репродукції. У молочному скотарстві функціонують 14 племінних заводів, 42 племінних репродуктори. В області працюють 3 племінних конезаводів, де проводиться селекційна робота і вирощування племінних коней. Значна частка їх експортується у далеке зарубіжжя.

В усіх категоріях господарств у 2001 році зросло поголів'я свиней на 15%, овець та кіз - на 11%, птиці - на 7%. Забезпечено приріст виробництва молока на 1%, яєць - на 39%, поліпшилися показники продуктивності та збереження тварин.

Посівні площі сільськогосподарських культур

а) Україна б) Дніпропетровська область

Проаналізувавши ситуацію можна сказати, що в Дніпропетровській області посіви зернових культур займають площу на 5% відсотків, технічних культур на 10% більше ніж в цілому по Ураїні. Кормові культури займають 0,3%, а картопля 0,5% посівних площ.

На території області сформувались такі агропромислові спеціалізовані комплекси: зерно промисловий, плодоовочево промисловий, яїчно-жировий, молоко і птахо промислові.

3.5. Зовнішньоекономічна діяльність області

Зовнішньоекономічна діяльність- сфера економічної діяльності держави, підприємств, фірм, організацій, тісно пов’язаних із зовнішньою торгівлею, експортом та імпортом товарів, іноземними кредитами та капіталовкладеннями, реалізацією спільно з іншими країнами проектів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Господарські товариства

ВСТУП Серед організаційно-правових форм підприємництва України визначальне місце належить господарським товариствам. Історія їх розвитку самим безпосереднім чином пов’язана з розвитком ринку, оскільки завдяки цій формі зростає можливість залучення до господарювання в якості суб’єктів підприємництва більш широких верств населення суспільства , перетворення громадян на активних , відповідально-правових учасників економічних відносин Розвиток господарських товариств є в значній мірі основою збільшення внутрішнього ...

Економіка України в період між першою та другою Світовими війнами

План Економічна політика українських урядів доби національно – визвольної революції (1917 – 1919 рр.); Господарство України в 20-ті роки; Народне господарство УРСР в 30-ті роки; Економічний розвиток західноукраїнських земель в 20–30-ті роки. 1. Перша світова війна негативно вплинула на економіку України. Назріла криза промислового виробництва, обсяг якого скоротився на 30 – 50 %. В Донбасі не працювало 200 шахт, зупинилися металургійні заводи, мобілізація в армію 4 млн. українців призвела до гострої нестачі робочих рук. ...

Економіка Дніпропетровської області

ЗМІСТ Вступ 1. Теоретичні основи регіональної економіки 1.1. Поділ праці і економічна регіоналізації 1.2. Дніпропетровська область в системі Дніпропетровського мезоекономічного району 1.3. Територіальна структура виробництва і валова додана вартість Дніпропетровської області 2. Баланс зайнятості і продуктивність праці в області 2.1. Балансовий метод оцінки продуктивних сил і економіки області 2.2. Зайнятість і продуктивність праці в області 2.3. Регіональний ринок праці 3. Галузева характеристика економіки ...