Search:

Економіка Дніпропетровської області

Область залишається одним з основних експортерів України і продовжує утримувати провідні позиції у сфері зовнішньої торгівлі України, займаючи друге місце за обсягами експорту та імпорту.

Експотор - продаж товарів іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів, крім передачі майна суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності іноземному суб'єкту господарської діяльності за кордоном як натуральної частки участі у формуванні статутного капіталу при спільній господарській діяльності. При цьому термін реекспорту (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності та вивезення за межі України товарів, раніше імпортованих на територію України.

У 2004 році брали участь у зовнішньоекономічній діяльності 2406 підприємств та організацій, у тому числі експорт продукції здійснювали 1117 підприємств та організацій,які поставили продукції на суму 5409,9 млн доларів США (16,6% від загальних показників в Україні).

Продукція підприємств регіону експортується у 137 країн світу. Найбільші обсяги зовнішньоторговельних операцій здійснювалися з країнами Європи (29,6% в загальному обсязі зовнішньоторговельного обороту області), Азії (28,4%), СНД (25,6%).

Одним з основних зовнішньоторговельних партнерів області залишається Російська Федерація (8% від загального обсягу зовнішньоторговельного обороту області, 10,9% – експорту, 40,9% – імпорту).

У той же час поліпшилося зовнішньоторговельне співробітництво з країнами Європи, обсяг експорту до яких збільшився на 3,3%, а імпорту – на 28,7%. Активізувалась зовнішня торгівля з деякими країнами СНД, Азії та Африки. Збільшився обсяг експортних операцій з Грузією, Вірменією, Туркменістаном, Азербайджаном та Киргизстаном. Експорт товарів до країн Азії підвищився на 13,1%, у тому числі до В’єтнаму, Ємену, Індії, Кіпру, ОАЕ та Непалу. Значними темпами зростання обсягів характеризується двостороння торгівля з Іраном, Філіппінами, Тайванем, Сінгапуром, Республікою Корея, Ізраїлем, Пакистаном. Питома вага їх експорту у країни Африки та Азії становила 51,43% від загального обсягу експорту області.

Товарна структура експорту області протягом останніх років залишається практично незмінною – її основу складають продукція гірничо-металургійної та добувної промисловості (83,8%), машинобудування (5,42%), хімічної (4,26%), харчової та переробної промисловості (3,1%), сільського господарства (0,84%).

Імпорт – 1) ввезення на митну територію країни імпорту товару (товарів), призначеного для споживання у цій крана імпорту. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22.12.98; Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» від 22.12.98.

2) закупівля або одержання на інших законних підставах від іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів, що контролюються, та ввезення на територію України, включаючи одержання їх представником будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцем чи особою без громадянства на території України. Президент України, Положення про державний експортний контроль в Україні № 117/98 від 13.02.98; Кабінет Міністрів України, Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення №1358 від 08.12.97.''

3) будь-яке ввезення відходів на національну територію з інших причин, ніж транзит. Кабінет Міністрів України, Категорії небезпечних відходів, ввезення яких в Україну забороняється № 1016 від 12.09.97.

Імпорт здійснювали 1842 підприємств на суму 2336,0 млн. доларів США (відповідно 8,1%).

У структурі імпорту товарів переважають поставки мінерального палива (нафти та нафтопродуктів, природного газу) – 17,31%, продукції машинобудування – 21,31%, паперово-целюлозної – 11,52%, хімічної промисловості – 18,4% та ін.

Сальдо зовнішньоекономічної діяльності позитивно- 3073,9 млн. доларів США.

У розвитку інвестиційного комплексу Дніпропетровської області з 1996 по 2004 р. відбулися негативні зрушення в напрямі скорочення обсягів державних капітальних вкладень підприємств у власне капітальне будівництво. За цей період втрачена керованість інвестиційним процесом. Темпи скорочення капітальних вкладень випереджали зменшення валової доданої вартості. Такі тенденції у структурі капітальних вкладень призвели до недоінвестування галузей, зокрема тих, що визначають спеціалізацію області в загальнодержавному поділі праці і соціальної сфери.

В обсяги інвестицій в основний капітал включено витрати на капітальне будівництво; витрати на придбання машин та обладнання без здійснення капітального будівництва. Загальний обсяг інвестицій в основний капітал Дніпропетровської області за рахунок усіх джерел надходження за період з 1996 по 2003 р. скоротився у 4,2 рази і в 2003 році становив лише 1337 млн. грн. або 9,6% від усіх в Україні. Більш високими темпами порівняно з середньо українськими зменшувались обсяги капітальних вкладень у розрахунку на душу населення: в 2003 році проти 1996 року вони скоротились у 3,9 і 1,3 рази порівняно з 1996 р і 1999 роком відповідно.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Довгі хвилі в економіці

Зміст Реферат 1 Зміст 2 1. Вступ 3 2. Історія виникнення теорії хвиль в економіці 6 2.1. Зародження ідей 6 2.2. Хвильообразні циклічні коливання в економіці 7 2.3. Наукова суть “великих циклів Кондратьєва” 12 3. Світове значення відкриття Кондратьєва 17 4. Висновки 19 Література 21 1.Вступ Відомо декілька типів економічних циклів, які іно­ді називають хвилями. Їх важко виділиті з-за великої кількості їх показників, з-за часової pозмитості гpаниць між ними. Так звані довгі хвилі (цикли) мають довжину в 40-60 років. Розpобка ...

Економічна ситуація в Україні

ВСТУП Економічна ситуація в Україні, яка невигідно відрізняє іі її від інших країн СНД, а також країн Східної Європи, що стали на шлях реформування економіки, викликає велику тривогу. Україна переживає небувалу за рівнем економічну кризу, розвалена фінансова система, серйозно загострилась проблема спаду виробництва, деградує система освіти, нау ки та культури, посилилось зубожіння населення, як результат — зросла злочинність. За офіційним визнанням Президента України Леоніда Кучми «те, що сталось з економікою України, ...

Системний аналіз

План I. Методи системного аналізу a) Неформальні методи системного аналізу b) Графічні методи системного аналізу c) Кількісні методи системного аналізу d) Методи моделювання системного аналізу II. Висунення альтернатив III. Процедура системного аналізу IV. Етапи системного аналізу Основу системного аналізу, становить не формальний математичний апарат, а загальні ідеї, оригінальний підхід до проблеми, що вирішується, своєрідний понятійний апарат. Проте, ґрунтуючись на загальній теорії систем, він ...