Search:

Економіка Дніпропетровської області

Пряма інвестиція- це внески нерезидентів до статутного фонду підприємства, що забезпечують права власності не резидентів на придбане майно, майнові комплекси або на акції, облігації та інші цінні папери, та складають не менше 10% вартості фонду підприємства- резидента, а також інвестицій, що отримані в результаті укладання концесійних договорів та договорі про спільну інвестиційну діяльність. До категорій прямих інвестицій відносяться кредити та позики, що надійшли від прямих інвесторів. Прямі інвестиції передбачають довгострокові економічні взаємовідносини, які відображають тривалу зацікавленість іноземного інвестора щодо суттєвого впливу на управління підприємством- резидентом з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Прямі іноземні інвестиції в економіку Дніпропетровської області становили на початок 2003р. 178,0 млн. доларів США, в тому числі спільні підприємства- 135 млн., на кінець року- відповідно 186,0 і 147,9 млн. доларів США (4,8 і 6,5% від загальноукраїнських)

Таблиця 3.2

Прямі іноземні інвестиції за регіонами у 2004р (млн.дол. США)

Регіони

Прямі інвестиції в регіони

Прямі інвестиції з регіонів в економіку інших країн

на початок року

на кінець року

на початок року

нНа кінець року

Україна

6794,4

8353,9

166,0

175,9

Дніпропетровська область

614,4

778,6

4,4

4,7

Статистичний щорічник України за 2004рвк-Київ:Техніка,2005-с.285

Інвестиційна політика регіону здійснюється відповідно до Указу Президента України від 12 липня 2001 року №512/2001 “Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні”, Програми “Інвестиційний імідж України”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року №477, яка передбачає поліпшення іміджу України у сфері залучення інвестицій шляхом широкомасштабного висвітлення результатів інвестиційної діяльності та її активізації, розпорядження голови облдержадміністрації від 11 червня 2002 року № “Про заходи щодо удосконалення роботи з іноземними інвесторами”, на виконання якого при облдержадміністрації було створено раду з питань залучення іноземних інвестицій до реґіону та проведено перше засідання ради у вересні-жовтні 2002 року.

Висновок

Отже, в результаті виконаної роботи я можу зробити такі висновки, що Дніпропетровська область- це старопромисловий район розвинутої індустрії, один з найбільш економічно розвинутих регіонів України.

Область має вигідне географічне положення відносно прилеглих територій індустріального розвитку України та близького зарубіжжя. Магістральні шляхи сполучення області входять до Донбасу, Криму, портів Чорного моря та Азовського морів. Область має сприятливі природно- кліматичні умови і високий рівень природно-ресурсного потенціалу території, зокрема мінеральних ресурсів. Рівень господарського освоєння території Дніпропетровської області високий.

Територіальна концентрація промисловості в регіоні у 3 рази вища за середньо республіканський рівень. Особливо високий рівень концентрації металургії- в 7 разів більше від середнього значення в Україні, а також хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудування і металообробки, які вищі за сереньоукраїнські показник. Вони є основними галузями промислової спеціалізації області в республіканському поділу праці. Регіон відноситься до одного з провідних по виробництву, продажу готового чавуну і сталі. Галузями сільськогосподарської спеціалізації Дніпропетровської області є виробництво олійних і овочевих культур, а також зернове господарство.

Аналізуючи соціально-економічні показники області , можна стверджувати, що значно скоротилися інвестиції в основний капітал, виробництво промислової і сільськогосподарської продукції при зменшенні кількості населення і трудових ресурсів.

Оскільки Дніпропетровська область- район розвинутої індустрії і є одним з найбільш економічно розвинутих регіонів України, то то він буде приваблювати багатьох інвесторів для підтримання економіки, капіталу та отримання прибутку від них.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Чому я обрав спеціальність міжнародна економіка

План: 1. Що таке міжнародна економіка.(ст.2); 2. Ознаки міжнародної економіки (ст2-4); 3. Основна відповідь на питання реферату(ст.4); 4. Список використаної літератури (ст.4). (1) Міжнародна економіка у вузькому розумінні – є складовою теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії господарюючих суб’єктів різної державної приналежності в сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та формування міжнародної економічної політики держав. Ознаки міжнародної економіки є: 1) розвинута ...

Державне підприємництво у системі державного регулювання ринкової економіки

План. 1.Суть державного підприємництва. 2.Пріоритетні галузі державного підприємництва. 3.Управління державним сектором економіки України. 1. Державне підприємництво включає в себе механізм націоналізації та денаціоналізації підприємств, порядок створення державою власних підприємств, планування і управління різними формами державних підприємств та ін. Державний сектор поки що залишається головним в Україні. Його питома вага в загальному обсязі промислового виробництва становить близько 90%. За прогнозами, в економіці ...

Інфляція та антимонопольна політика

Вступ Iсторично склалося так, що одна з нових й, у деякому вiдношеннi, найважливiша функцiя уряду полягас в тому, щоб стабiлiзувати економiку, тобто допомагати iй забеспечувати повну зайнятiсть ресурсiв i стабiльний рiвень цiн. Перед вченими-економiстами стоiть завдання глибоко й конкретно вивчати явища i тенденцii у розвитку свiтовоi економiки. Одно з перших мiсць посiдас аналiз iнфляцii та факторiв, що ii обумовлюють. У процесi розвитку сучасноi змiшаноi економiки ступiнь державного втручання, а у рамках останнього-вибiр ...