Search:

Економіка Дніпропетровської області

Література

1. Географічна енциклопедія України: в трьох томах . Редкол.: О.М.Маринич,-К.,1989 р.

2. Заболоцький Б.Ф. Перехідна економіка: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004

3. Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник – К.: Академвидав, 2003

4. Заболоцький Б.Ф., Смовженко Г.С. Економіка України. Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1997

5. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. проф. Шаблія О.І. – Львів: Світ, 1994.

6. Статистичний щорічник України за 2004р.-Київ: Техніка, 2005 р.

7. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка:Навч. Посібник/Є.П. Качан, Т.Є. Царик, Д.В. Ткач та ін;За ред. Є.П. Качана.-К.: Видавничий Дім “Юридична книга”,2005.-704с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Економіка України в період між першою та другою Світовими війнами

План Економічна політика українських урядів доби національно – визвольної революції (1917 – 1919 рр.); Господарство України в 20-ті роки; Народне господарство УРСР в 30-ті роки; Економічний розвиток західноукраїнських земель в 20–30-ті роки. 1. Перша світова війна негативно вплинула на економіку України. Назріла криза промислового виробництва, обсяг якого скоротився на 30 – 50 %. В Донбасі не працювало 200 шахт, зупинилися металургійні заводи, мобілізація в армію 4 млн. українців призвела до гострої нестачі робочих рук. ...

Валовий внутрішній продукт

ЗМІСТ Вступ  3 1. Сутність поняття «валовий випуск»  4 2. Валовий внутрішній продукт  6 2.1. Склад ВВП   6 2.2 Методи обчислення ВВП   8 2.2.1. Виробничий метод  8 2.2.2. Метод кінцевого використання  10 2.2.3. Розподільчий методом   14 3. Валовий національний дохід  18 4. Номінальний та реальний валовий внутрішній продукт  20 Висновок  24 Список використаної літератури  25 Додатки  26 Вступ Економічний ...

Неокласична модель інвестицій і q Тобіна

У національній економіці більшість фірм виконує дві функції— виробляють товари і послуги та інвестують у капітал для майбутнього виробництва. Для простоти нашого аналізу припустимо, що цими двома видами діяльності займаються два види фірм — виробничі та позичкові. Виробничі фірми продукують товари і послуги, але не інвестують. Вони орендують капітал у позичкових фірм. Останні не виробляють товарів і послуг, а здійснюють усі інвестиції в економіку, тобто купують капітальні блага і здають їх в оренду виробничим фірмам. Із ...