Search:

Економіка Дніпропетровської області

Машинобудування- на другому місці господарського комплексу району. Тут розвинені важке і метало містке машинобудування, верстатобудування, приладобудування, автомобілебудування. Розміщені підприємства машинобудування нерівномірно. Вони працюють не тільки у великих , а й у середніх і малих містах. Головними центрами машинобудування є: Дніпропетровськ- виробництво металургійного і гірничо-шахтного устаткування, транспортне машинобудування, металоконструкції; Запоріжжя- електротехнічне устаткування, автомобілебудування; Кривий Ріг- гірничо-шахтне устаткування; Бердянськ- електротехнічне і дорожньо-будівельне устаткування.

Підприємств хімічної промисловості небагато, але за обсягом виробництва ця галузь є однією з важливих у районі.З підприємств хімічної промисловості можна виділити найбільший в Європі шинний завод в Дніпропетровську, АТ "Дніпроазот" в м. Дніпродзержинськ (мінеральні добрива, синтетичний аміак), Дніпропетровський лакофарбовий завод, Павлоградський хімічний завод (вибухові речовини), лаки фарби (Кривий Ріг).

Будівельна індустрія включає виробництво будівельного каменю, залізобетонних конструкцій, цементу, гіпсу, облицювальних матеріалів.

У районі сприятливі умови для розвитку сільського господарства, легкої і харчової промисловості. Головною галуззю є рослинництво, спеціалізацією якого є виробництво зернових (перш за все пшениці), соняшнику, цукрового буряка, кукурудзи. Навколо великих міст розвинене приміське господарство. У тваринництві переважають молочно-м’ясна галузь, свинарство, птахівництво. Велику цінність мають рибні запаси Азовського моря.

Підприємства харчової промисловості розміщені по всій територій району. Профілюючими галузями є цукрова, масло переробна, м’ясна, молочна, борошномельно-круп’яна, хлібопекарська й кондитерська.

Легка промисловість забезпечує внутрішньо районні потреби. Галузі спеціалізації - трикотажна, швейна, текстильна, шкіряна і взуттєва.

У районі розвинені всі види транспорту. Перше місце посідає залізничний транспорт. Густота залізниць у районі 38 км на 1000 км2. Найбільші залізничні вузли: Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Новомосковськ, Нікополь.

Важливу роль відіграє річковий і морський транспорт. Найбільші порти на Дніпрі- Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя, Нікополь. Найбільший порт на Азовському морі- Бердянськ.

Через надмірну територіальну концентрацію виробництва, переважання матеріаломісткого виробництва у районі дуже напружена екологічна ситуація.

Основними галузями спеціалізації Дніпропетровської області є: чорна металургія і машинобудування (і перш за все важка), а також хімія і електроенергетика. Область є провідним виробником в Україні марганцевої (100%) і залізної руди (до 90%), дає до 2/3 сталевих труб і до 70% прокату від загальноукраїнського рівня. Таким чином, регіон є основною металургійною і машинобудівною базою України.

1.3.Територіальна структура виробництва і валова додана вартість Дніпропетровської області.

Дніпропетровська область розташована у східній частині України, утворена 27 листопада 1932р. Область знаходиться в межах Придніпровської низовини на півночі і Придніпровської височини на заході. Регіон межує з Донецькою, Запорізькою, Кіровоградською, Миколаївською, Полтавською, Харківською і Херсонською областями.

Площа території складає 31.9 тис. кв. км (5,3% від території України). Чисельність населення - 3745,0 тис. чол. (7,5% населення України), у тому числі міське - 3130,3 тис. чол. (83,6 %), сільське - 614,7 тис. чол. (16,4%). Густина населення - 117 чол. на кв. км.

Адміністративно-територіальний склад області: 22 адміністративні райони, 13 міст обласного підкорення, 7 міст районного підпорядкування, 48 селищ міського типу, 1441 сільський населений пункт.

Адміністративний центр - місто Дніпропетровськ, засноване в 1776 році, містом є з 1783 року. Населення міста налічує 1112,9 тис. людей.

Система міського розселення має специфічні особливості. Зокрема, тут зосереджена найбільша в Придніпров’ї кількість міських агломерацій.

Дніпропетровська область- одна з самих високоурбанізованих територій України. На території області виділяються 3 міські агломерації: Дніпропетровська, Криворізька і Нікопольська. В першій з них сумарна чисельність населення складає більше 1,4 млн. чоловік, з яких в містах і селищах міського типу проживає 92%. Загальна чисельність населення Криворізької міської агломерації в даний час складає близько 850 тис. чоловік, у тому числі в міській місцевості сконцентровано майже 90% проживаючих. Набагато менша за розмірами розташована на півдні області вздовж берега каховського водосховища Нікопольська міська агломерація. В її склад, крім власне Нікополя, входять міста Марганець і Орджонікідзе і підлеглі міськрадам селища міського типу. В цілому в межах цієї агломерації проживають близько 250 тис. чоловік, з яких в міській місцевості - більш 80%.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

Під методом у широкому розумінні сло­ва слід розуміти шляхи, способи та засоби пізнання дійсності, сукупність органічно пов'язаних принципів та прийомів дослі­дження різноманітних явищ. Метод економічного аналізу діяльності підприємств, як і будь-якої іншої науки, визначається змістом та особливостями пред­мета, які, у свою чергу, зумовлюються тими конкретними цілями, вимогами та завданнями, що постали на даному етапі розвитку економіки або проглядаються в перспективі. Предмет відповідає на запитання, що ми вивчаємо, а ...

Основи стандартизації та сертифікації

Зміст і завдання сертифікації продукції, систем якості, послуг Стандартизація продукції Під стандартизацією розуміють визначення і застосування єдиних правил з метою упорядкування діяльності у певній галузі. Стосовно продукції стандартизація охоплює: установлення вимог до якості готової продукції, а також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів; розвиток уніфікації і агрегатування продукції як важливої умови спеціалізації і автоматизації виробництва; визначення норм, вимог і методів у галузі ...

Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

Зміст Вступ………………………………………………………………………….З 1. Механізм державного регулювання підприємництва……………….…5 1.1. Нормативно-правове (адміністративне) забезпечення розвитку" підприємництва………………………………………………………………6 1.2. Державна реєстрація підприємства та ліцензування підприємницької діяльності…………………………………………………………………… 7 1.3. Сертифікація та стандартизація……………………………………… .9 1.4. Дерегулювання підприємництва. Інституціональні засади державної підтримки підприємництва………………………………………………….11 1.5. Інформаційне, кадрове, ...